Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğr.Gör.Seda AKIN GÜRDAL

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğr.Gör.Seda AKIN GÜRDAL"— Sunum transkripti:

1 Öğr.Gör.Seda AKIN GÜRDAL
Girişimcilik 2.Hafta Öğr.Gör.Seda AKIN GÜRDAL

2 GİRİŞİMCİLERİN BAŞARI VE BAŞARISIZLIK SEBEPLERİ
Başarılı Girişimcilerin Özellikleri Başarı girişimci, uygun görünen, kabul edilebilir riskleri göze alan kişidir. Bu nedenle başarılı girişimci büyük risk alan bir kişi olarak nitelendirilemez. Başarılı girişimci amacına ulaşmak için kabul edilebilir riskleri göze alarak yoğun bir çalışma temposuyla çalışmalıdır. Başarılı girişimci kendine özgü bir şeyler gerçekleştirmek ve bu gerçekleştirdiğiyle anılmak arzusundadır. Başarılı girişimci çok yönlü kişidir. Başarılı girişimci iş bitiricidir. Başarılı girişimci, kendine güvenen kişidir. Başarılı girişimci programın uygulanmasında katı bir kişidir.

3 Girişimcilikte başarı ile girişimcilerin kişisel özelliği arasında yakın ilişki bulunmaktadır. Başarılı girişimcilerin kişisel özellikleri ve yetenekleri şu şekilde sıralanabilir: Sorumluluk duygusu, İnsiyatif kullanabilme gücü, Azim, sebat ve kararlılık, Yüksek tempoda çalışmayı sağlayan enerji, Yaratıcı ve analitik düşünebilme yeteneği, İnsan ilişkilerinde iletişim kurabilme yeteneği Teknik bilgiye sahip olma, İşini severek ve isteyerek yapma, Hedef belirleme ve büyütme, Organizasyon ve yönetim yeteneği,

4 Başarılı Girişimci Olmak İçin Öneriler
İşe sıfırdan başlamalı ve işe başlarken sağlam adımlar atılmalıdır. Müşterilerin talep zevk ve tercihleri karşılanmalıdır. Girişimci kendisini müşterilerin yerine koyarak karar verebilmelidir. İşi zamanında yapmak önemlidir. İş hayatında dengeli ve planlı davranılmalıdır. Başarılı olabilmenin ancak zor şartlar altında çalışmayı göze alarak ve zor şartlar altında yüksek bir motivasyona sahip olarak çalışma ile sağlanabileceğini unutmayınız.

5 Girişimcilerin Başarısızlık Sebepleri
Girişimciler, iş hayatlarının büyük bölümünde önemli sorunlarla ve engellerle karşılaşmaktadır. Bu engel ve kısıtlamalar girişimcilikte başarısızlığa sebep olmaktadır. Girişimcilik konusunda gerek işletme öncesi gerek işletme aşamasında ve gerekse işletme sonrasında önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır.

6 Girişimcilikte karşılaşılan ve başarısızlığa sebep olan başlıca sorunlar şunlardır:
Girişimcilerin girişimcilik dışında başka iş seçeneklerinin olmaması, Girişimcilerin eğitimlerinin yetersiz olması, Girişimcilerin girişimcilik eğilimlerinin düşük olması, Girişimcinin iş sahibi olmanın gerektirdiği yetenek ve sorumluluğa sahip olmaması Girişimcinin iş hayatının zorluklarına ve stresine dayanma gücünün olmaması, Girişimcinin yeterli sermayeye sahip olmaması Girişimcinin girişim konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması Girişimcinin işini sevmemesi ve işine ilgi duymaması Girişimcinin amacının ve hedefinin belli olmaması

7 Girişimcinin sorunları çözerek başarılı olabilmesi için gerekli özellikler şunlardır:
İş bitirme azim ve heyecanı Çalışkanlık Bilgi Deneyim Organizasyon gücü Sermaye yönetimi Girişimcilik ruhu Liderlik yeteneği Yönetim becerileri İletişim becerileri ile çevresi ile iyi ilişkiler kurabilme

8 Girişimcilikte Başarısızlığa Sebep Olan Sorunların Çözülmesi
Günümüzde girişimcilikte başarılı olabilmek için, bir takım sorunların çözümlenmesi ancak; kararlı, sabırlı ve amaca yönelik çalışmalarla mümkün olabilecektir. Girişimciliği olumsuz etkileyen çok sayıda engel ve kısıt bulunmaktadır. Bu engeller arasında özellikle ülkemizde bürokratik işlemlerin fazlalığı ve karmaşıklığı ilk sırada gelmektedir. Bürokratik işlemlerin fazlalığı girişimciliğin önündeki en önemli engeldir. Girişimcilikte vergi işlemlerinin sadeleştirilmesi gerekir. Vergi işlemlerinin azaltılması girişimcilik açısından son derece önemlidir. İş kapatma işlemlerinin sadeleştirilmesi girişimciliğin önündeki önemli engelin kaldırılmasını sağlar. Girişimciliğin önündeki engellerden biri de sigorta işlemlerinin karmaşık ve uzun olmasıdır.

9 Girişimciliğin teşviki ve geliştirilmesi amacıyla girişimciliği destekleyici tedbirler alınmalıdır. Girişimciliği destekleyen tedbirlerin başında finansal destek araçları gelmektedir. Bu destek araçları arasında; yeni iş kuranlar için vergi indirimi ve vergi taksitlendirilmesi, risk sermayesi sisteminin kurulması, yeni girişimciler için faizlerin indirilmesi sayılabilir.

10 Girişimciliği Geliştirmede Kullanılacak Diğer Araçlar Şunlardır.
Araştırma ve geliştirmenin özendirilmesi ve işletme alanı olarak uygulanması, Araştırma ve geliştirme sonucu elde edilen buluşların ödüllendirilerek sergilenmesi Araştırma- geliştirme ve buluşların ve iş fikirlerinin satın alınması, Araştırma- geliştirme ve buluşları danışma ve denetleme biriminin kurulması, Girişimcilere destek sağlayacak organizasyonların kurulması ve desteklenmesi Girişimcilik eğitiminin yaygınlaştırılması Girişimcilikle ilgili lobi faaliyetlerinin yapılması Girişimcilere yeni iş fikirleri verilmesi

11 Kaynakça Prof.Dr.Mahmut Tekin, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği


"Öğr.Gör.Seda AKIN GÜRDAL" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları