Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA 2015 TOPLUMDA VERGİ BİLİNCİ VE GÖNÜLLÜ UYUMUN ARTIRILMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA 2015 TOPLUMDA VERGİ BİLİNCİ VE GÖNÜLLÜ UYUMUN ARTIRILMASI."— Sunum transkripti:

1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI www.gib.gov.tr mukellefhizmetleri@gelirler.gov.tr ANKARA 2015 TOPLUMDA VERGİ BİLİNCİ VE GÖNÜLLÜ UYUMUN ARTIRILMASI

2 SUNUM PLANI Gelir İdaresi Başkanlığı - Misyonu ve Vizyonu - Mükellef odaklı Yaklaşım - Tarihsel Gelişimi - Kurumsal Yapısı Mükellef Hakları ve Mükellef Hakları Bildirgesi Vergi Tanımı ve Türleri Vergi Bilinci Gönüllü Uyum ve Gönüllü Uyumu Etkileyen Faktörler Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı Gelir İdaresi Başkanlığınca Yapılan Faaliyetler - Elektronik Hizmetler - Rehber ve Broşürler - Vergi İletişim Merkezi - Mükellef Geri Bildirim Sistemi - Mükellef Memnuniyeti Anketleri - Tanıtım ve Bilgilendirme Kampanyaları 2

3 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 3 Vergi ve diğer gelirlerin toplanmasından sorumlu olan Maliye Bakanlığına bağlı bir kuruluştur.

4 Mükellef Odaklı Gelir İdaresi - Vergilendirme işlemlerine mükellef gözüyle bakabilen, - Sürekli değişen mükellef ihtiyaçlarına cevap verebilen, - Altyapıyı oluşturup gerekli örgütlenmeyi sağlayabilen, - Vergiye gönüllü uyumu teşvik eden bir anlayışın hâkim olduğu idaredir. 4

5 MİSYONUMUZ Mükellef haklarını gözeterek vergide gönüllü uyumu artırmak ve kaliteli hizmet sunarak vergi ve diğer gelirleri toplamaktır. VİZYONUMUZ Ekonomik aktiviteleri kavrayarak kayıtlı ekonomiyi teşvik eden; mükellef haklarını gözeterek gönüllü uyumu sağlayan ve kaliteli hizmet sunarak vergi ve diğer gelirleri toplayan örnek bir idare olmaktır. 5

6 Gelir İdaresi Başkanlığının Tarihsel Gelişimi 6 - 1838 Avarız ve Bedel-i Nüzul Dairesi -1936 Varidat Umum Müdürlüğü - 1942 Vasıtasız ve Vasıtalı Vergiler Umum Müdürlükleri - 1946 Gelirler Genel Müdürlüğü - 2005 Gelir İdaresi Başkanlığı

7 Gelir İdaresinin Kurumsal Yapılanması Başkanlığımız, 41.000 personeli ile merkez ve merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak yapılanmıştır. 7 Taşra Teşkilatı; 29+1 Vergi Dairesi Başkanlığı 52 Defterdarlık 449 Vergi Dairesi Müdürlüğünden oluşmaktadır.

8 Mükellef Hakları 8 GENEL HAKLAR ÖZEL HAKLAR GENEL HAKLAR ÖZEL HAKLAR ( Vatandaşlıktan Doğan Haklar) (Vergi Kanunlarında Yer Alan Haklar) Başvuru Yapma Hakkı - Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkı Eşit Muamele Görme Hakkı - Vergi Kanunlarında Uygulama Birliğinin Sağlanması Basit ve Adil Vergi Sistemi Hakkı Bilgilerin ve Özel Hayatın Gizliliği Hakkı Şikayet Yoluyla Müracaat Hakkı Süre İsteme hakkı Vergi Mahremiyeti Hakkı Ceza Kesilmesinin Engellenmesi Hakkı Düzeltme Talebi Hakkı

9 Mükellef Hakları Bildirgesi 9

10 10 VERGİ VE MÜKELLEF KAVRAMLARI Vergi; kamu harcamalarını finanse etmek, ekonomik ve sosyal hayatı düzenlemek için - cebri - nihai - karşılıksız olarak gerçek ve tüzel kişilerin kazançları, harcamaları ve servetleri üzerinden alınan parasal bir yükümlülüktür. Mükellef; vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu yüklenilen gerçek veya tüzel kişidir.

11 Vergi Türleri GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER - Gelir Vergisi - Kurumlar Vergisi HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER - Katma Değer Vergisi - Özel Tüketim Vergisi - Özel İletişim Vergisi - Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi - Gümrük Vergisi SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER - Motorlu Taşıtlar Vergisi - Emlak Vergisi - Veraset ve İntikal Vergisi 11

12 Vergilerle Sağlanan Kamu Hizmetleri 12 - Genel Kamu Hizmetleri - Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardımlar - Eğitim - Kamu Düzeni ve Güvenlik - Sağlık - Savunma

13 Vergi Bilinci ve Gönüllü Uyum İlişkisi 13 Gönüllü Uyum Vergi Bilinci

14 Kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi bakımından verginin önemini bilen toplum bireylerinin, vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirmedeki istekliliklerinin düzeyine vergi bilinci denilmektedir. 14

15 Gönüllü Uyum Mükellefler tarafından vergiye ilişkin yükümlülüklerin eksiksiz, zamanında ve tam olarak yerine getirilmesidir. 15

16 16 VERGİ BİLİNCİ Vergi Farkındalığı Verginin Neden Ödendiğinin Farkındalığı Vergi Bilinci

17 Mükellef haklarının korunması ve şikâyetlerin değerlendirilmesi Toplumsal vergi bilincini artırmak Mükellefleri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek 17 Mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak Güven temeline dayalı güçlü ve etkili iletişim Gönüllü Uyum Gönüllü Uyumun Artırılması için;

18 Gönüllü Uyumu Etkileyen Faktörler 18 GÖNÜLLÜ UYUM Ekonomik Faktörler Psikolojik Faktörler Ahlaki Faktörler Sosyal Ve Demografik Faktörler Yönetimsel Faktörler

19 Gönüllü Uyumu ve Vergi Bilincini Artırmaya Yönelik Faaliyet/Projeler - Elektronik Hizmetler - Rehber ve Broşürlerin Basım ve Dağıtımı - Danışma ve Bilgilendirme Hizmetleri - Tanıtım ve Bilgilendirme Kampanyaları 19

20 Elektronik Hizmetler İnternet Vergi Dairesi 20 E-beyanname (Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV..) Motorlu Taşıtlar (Hesaplama, Sorgulama, Ödeme) Kira Beyannamesi (GMSİ) Borç Sorgulama ve Ödeme 6552 Bilgilendirme ve Ödeme Cep Telefonu Harcı Ödeme İhbar Bildirimi E-fatura, e-defter, e-girişim, e-arşiv KDV İade Talebi

21 Elektronik Hizmetler (E-Posta, Kısa Mesaj) E-posta Bilgilendirme Servisi - Mevzuat değişiklikleri - Veri uygulamalarına yönelik güncel bilgi - Ağustos 2015 itibariyle Abone Sayısı: 349.228 Kısa Mesaj Bilgilendirme Servisi 1189 - Anlık Vergi borcu sorgulama - MTV-TPC sorgulama - Haber bildirim aboneliği 21

22 Rehberler ve Broşürler 22 - Ticari Kazanç (Gerçek-Basit Usul) - Serbest Meslek Kazancı, - GMSİ (Tam-Dar Mükellefler) - Menkul Sermaye İratları - Ücret Kazançları - Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri - Gayrimenkullerin Elden Çıkarılması - Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri - Vergi Takvimi

23 Vergi İletişim Merkezi (VİMER) - Danışma ve Bilgilendirme - İhbar (Telefon ve İnternet) - Borç Sorgulama ve Bilgilendirme - İngilizce E-Posta Danışmanlık 23

24 Mükellef Geri Bildirim Sistemi 24 Mükelleflerin, sunulan hizmetlere ilişkin sorun, öneri ve teşekkürlerini internet üzerinden iletebildiği bir sistemdir.

25 Tanıtım ve Bilgilendirme Kampanyaları 25 - Vergi Haftası Etkinlikleri - Yurtdışı Vergi Barışı Tanıtım Kampanyası - 6552 Sayılı Kanun Tanıtım Kampanyası (Afiş-Broşür-Rehber-Radyo spotu-Mektup) - MTV Radyo Spotları, - İnternet Bannerlar, Afiş, Broşür ve Brandalar - Tapu Harçları Tanıtım - GMSİ Tanıtım

26 Mükellef Memnuniyeti Anket Sonuçları 26 Mayıs 2012’de 1.500 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Aralık 2013’de 11.520 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Mükellef Memnuniyeti, Gönüllü Uyum ve Vergi Algısını ölçen anketler periyodik olarak yapılmaktadır.

27 KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Vergi bilincinin yeterince gelişmemesi ekonomide kayıt dışılık gibi birçok konuda olumsuzluğa neden olmaktadır. Bu olumsuzlukların üstesinden gelmek, toplumda vergi bilincinin oluşturulması ve vergiye gönüllü uyumun artırılması ile mümkün olacaktır. Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı (2014-2018) Koordinatör :Gelir İdaresi Başkanlığı 27

28 Mükellef Odaklı Vergi Adaletini Sağlayan Kaliteli Hizmet Sunan Mükellef Haklarını Gözeten Mükellefi Dinleyen TEŞEKKÜR EDERİZ Gelir İdaresi Başkanlığı


"GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA 2015 TOPLUMDA VERGİ BİLİNCİ VE GÖNÜLLÜ UYUMUN ARTIRILMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları