Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitimin Temel Sorunları Ve Çözüm Önerileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitimin Temel Sorunları Ve Çözüm Önerileri"— Sunum transkripti:

1 Eğitimin Temel Sorunları Ve Çözüm Önerileri
Dr. Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı , 3 Kasım 2015 ADIM Grubu Toplantısı

2 Eğitimle İlgili Sorunlar
Yükseköğretim öncesi İlk,orta , lise eğitimindeki sorunlar Lisans /lisansütü dönemi İnsan gücü, teknik donanım, fiziki alt yapı Mezuniyet sonrası Sürekli eğitim İnsan gücü, teknik donanım , fiziki alt yapı “Beşikten mezara kadar «z(s)orunlu» eğitim”

3 Nasıl bir gelecek? ABD Örneği:
Her yıl iş gücünün >1/3’ü iş değiştiriyor Mevcut öğrenciler, 38 yaşına kadar iş değiştirecek Çalışanların %50’si firmalarında <5 yıl çalışmakta, >30 milyon Amerikalı, çeyrek asır önce mevcut olmayan işlerde çalışmakta

4 Yeterliliklere dayalı eğitim
Eğitimde süreye dayalı bir modelden, öğrenmeye dayalı bir modele geçiliyor Walter Russel Mead Dünya ne bildiklerinize değil, bildiklerinizle ne yapabileceklerinize (yeterliliklerinize: bilgi+beceri+yetkinlik) önem veriyor Eğitimcilerin öğretmeyi bilmeleri gerek; her hoca kendini geliştirmeli

5 Lise ve öncesi eğitimdeki sorunlar
PISA (Programme for International Student Assesment: Uluslararası öğrenci değerlendirme programı) en kapsamlı, “fen- matematik-okuma” bilgi ve beceri ölçme değerlendirme sistemlerinden biri:OECD’nin programı 2000 yılında başlatıldı, 3 yılda bir yapılıyor, Türkiye 2003’den beri katılıyor Eğitimde uluslar arası referans Nüfusun yarısı 30 yaş altında Ülkemiz “orta gelir tuzağı” aralığından kurtulabilmiş değil PISA-Uluslar arası Öğrenci Değerlendirme Programı Şirin SR, Vatanartıran S. PISA 2012 Değerlendirmesi :Türkiye için veriye dayalı eğitim reformu önerileri, TÜSİAD, TÖDER, 2014,

6 Lise ve öncesi eğitimdeki sorunlar
Temel beceriler, eleştirel düşünce, analiz, muhakeme, sentez, “yaratıcılık” 15 yaş grubu gençler ne denli iyi eğitiliyor? 34’ü OECD ülkesi toplam 65 ülkeden 28 milyon genci temsilen öğrenciden veri toplanmış Müdürlerle görüşme/anket Öğrenci anketleri Sınavlar: Çoktan seçmeli, yanlış/doğru, açık uçlu (çoklu değerlendirme ekibi) Şirin SR, Vatanartıran S. PISA 2012 Değerlendirmesi :Türkiye için veriye dayalı eğitim reformu önerileri, TÜSİAD, TÖDER, 2014,

7 PISA’daki performans, PIAAC ( International Assesment of Adult Comptetencies: Uluslar arası yetişkin becerilerini değerlendirme programı) sonuçlarıyla örtüşmekte Türkiye PISA 2012’de (65 ülke ), matematikte 44., okuma becerisinde 41.,Fen alanında 43. sırada Uluslar arası Yetişkin becerilerini Değerlendirme Programı Şirin SR, Vatanartıran S. PISA 2012 Değerlendirmesi :Türkiye için veriye dayalı eğitim reformu önerileri, TÜSİAD, TÖDER, 2014,

8 Türkiye, PISA 2012'ye, 15 yaş grubunda yer alan 1. 266
Türkiye, PISA 2012'ye, 15 yaş grubunda yer alan kişi arasından, halen bir okula devam eden öğrenciyi temsilen, 170 okuldan öğrenci ile katılmıştır. Öğrencilerin %65,5i 10. sınıfa devam etmektedir.

9

10

11

12 PISA vd değerlendirmeler
'PISA (Programme for International Student Assesment), TIMSS (The Trends in International Mathematics and Science Study ) TERCE (Third Regional Comparative and Explanatory Study) testleri birlikte kullanılarak yapılan «eğitim düzeyi karşılaştırmasında» ülkemiz 76 ülke arasında 41. durumda. 

13 PISA’dan dersler PISA sonuçlarında, üst düzeyde performans gösteren ülkelerin, yüksek başarı (mükemmelliyet) ile eşitliği birleştirebilmeleri, «mükemmele ulaşmak için eşitlikten taviz vermek zorunda olunmadığını» göstermektedir. Bu ülkeler sadece belli bir grup öğrenci için değil, «herkes için yüksek başarı» sağlama çabasındadırlar Sistem +öğretmen +aile desteği Bu ülkelerde geçmişteki eğitim politikalarının hedefi standartlaşma ve uyumken, bugünkü eğitim politikaları öğretmenlerinin yenilikçi ve yaratıcı olmalarını sağlayacak mekanizmalar geliştirmektir Yüksek kalitede öğretmen yetiştirilmesi!!!

14 PISA’dan dersler Öğretmen adaylarının seçimi
Öğretmen eğitiminde yüksek kalite «Bir eğitim sisteminin performansı ancak , öğretmenlerinin kalitesi kadar yüksek olabilir» Öğretmenler arasında işbirliği ve paylaşımı sağlayıcı ortamlar Eğitimde/okullarda yüksek hedefler koyma; hedeflere ulaşmada öğretmenlere özerklik!!! Öğretmenlerin pedagojik yenilikçi düşüncelere geliştirmesi Hesap verebilirlik Çıktı ve sonuçlara (yeterliliklere) dayalı; en yüksek faydayı sağlayacak alanlara yüksek kaynak ayıran eğitim sistemi

15 Sonuçlar Son sıralamada birkaç basamak kaybeden Finlandiya «kriz» toplantıları yapıyor Akademik başarı, ekonomik ve demokratik gelişmişlik için bir gösterge olan PISA sonuçlarına göre : Ülke genç nüfusu daha iyi eğitilmeli Türkiye, sistemli bir şekilde "veriye dayalı eğitim reformu" üzerine çalışmalı ; genç ve dinamik nüfusun etkin eğitimini sağlamalı Varolan eğitim sistemi yapısı ile Türkiye ekonomisi "orta gelir tuzağı" aralığından kurtulamaz Eğitim sistemi veriye dayalı olarak gözden geçirilmeli Verilere göre reform yapılmalı

16 * * Her birimden 40 soru

17 Eğitimde Temel Sorunların Çözülmesi
Kaliteli eğitimci-örnek/rol model eğitimci Kaliteli öğrenci Her düzeyde eğitimin asgari standartlarını /çıktılarını (kazanımlar) belirleme

18 Finlandiya eğitim sistemi
Okullar arası kalite farkını <%10’a indirebilme «reformu»- (ülkemizde >%40) Öğretmenlerin eğitimi-zihniyet değişimi Oyunlarla eğlenerek öğrenme Küçük gruplarla problem çözme; iletişim becerilerini geliştirme, müzakere Yenilikçilik/girişimcilik Yabancı dili, diğer dersleri coğrafya vb (güncel durum ile karşılaştırmalı) öğrenme “Bugün ve yarın için gerekli olan becerilerle geleceğe hazırlayabilmek” “Öğrencilerin güvenli, mutlu, rahat ve ilham veren bir atmosferde öğrenmelerini sağlamak”.

19 Finlandiya eğitim sistemi
Büyük eğitim reformu 40 yıl önce uygulanmaya başladı Uluslararası eğitim sistemleri yarışında (PISA) düzenli olarak üst sıralarda yer almakta Batı dünyasındaki merkezi değerlendirme (sınav) sistemi kullanılmıyor Finlandiya’da 7 yaşından önce okula başlamazlar Güçlü, yaygın, sosyal yönü yüksek okul öncesi eğitim. Gençlik dönemlerinde nispeten daha az sınav ve ev ödevi vardır.

20 Finlandiya eğitim sisteminin gerçekleri
Eğitimin ilk 6 yılında bilgi ölçümü yapılmaz. Tek ve zorunlu merkezi sınav 16 yaşında yapılır. Finlilerin % 93′ü lise mezunudur. Lise öğrencilerinin %43′ü mesleki okullarda eğitim görmektedir. Öğrenciler karma olarak (zeka seviyelerine bakılmaksızın) aynı sınıfta eğitime alınırlar. Öğrenci başına düşen eğitim maliyeti ABD’den % 30 daha düşük

21 Finlandiya eğitim sisteminin gerçekleri
Öğrencilerin % 66′sı üniversite eğitimi almaktadır Avrupa’daki en yüksek oran. Öğrenciler arasındaki başarı farkının dünyada en az olduğu ülkedir Okullar arası kalite farkı:<%10 Bilim sınıfları 16 kişiden oluşur ve her bir sınıfta uygulamalı deneysel çalışmalar yapılır.

22 Finlandiya eğitim sisteminin gerçekleri
Öğretmenler, günde sadece 4 saat derse girmekte ve haftada 2 saat kişisel gelişim seminerlerine katılmaktadır. Okullar, % 100 devlet tarafından finanse edilmektedir. Tüm öğretmenler yüksek lisans eğitimi almak zorundadır. Bu eğitim, devlet tarafından sübvanse edilmektedir. Ulusal müfredat sadece temel ilkelerden oluşur.

23 Finlandiya eğitim sisteminin gerçekleri
Öğretmenler, mezunların ilk % 10′luk diliminden seçilmektedir. Öğretmenler, doktor ve avukatlarla aynı etkin  statüye sahiptir. İlkokul öğrencileri, günde 75 dakika ara dinlenmelere sahiptir. Amerika`da ise bu süre 27 dakikadır. Finlandiya’da, New York ile aynı sayıda öğretmen görev yapmakta, öğrenci sayısı ise daha azdır (F , NYC 1.1 milyon). Göreve yeni başlayan öğretmenlerin ortalama maaşı yıllık (2008 Yılı verilerine göre) dolardır.

24 Finlandiya eğitim sisteminin gerçekleri
Öğretmen yetiştiren kurumlarının kalitesi ve başarısı Öğretmenlik mesleğinin profesyonellik algısı ve kültürü Hizmet içi öğretmen eğitimlerinin başarısı Matematik ve fen eğitiminin iyileştirilmesi için farklı uygulamaların geliştirilmesi Öğretmenlerin bu meslekte devamlılığı

25 Singapur PISA Başarısı
«Politik tutarlılık ve liderlik» Eğitim politikaları ve uygulamalarının uyum içinde olması: sağlam ,sık değişmeyen eğitim sistemi İddialı, tutarlı hedeflerin konulması Eğitim vizyonu: "Düşünen Okullar, Öğrenen Ulus". Okul seviyesinde vizyon ve stratejiyi gerçekleştirebilmek için öğretmen ve lider kapasitesinin geliştirilmesi, Eğitim uygulamalarında hedeflenen çıtanın "dünyanın en iyisi olacak şekilde" konulması ve "sürekli gelişim kültürü"nün yerleştirilmesi

26 Singapur PISA Başarısı
Eğitim programlarının ölçme-değerlendirme yöntemlerinin, araştırma ağırlıklı ve yaratıcı düşünmeyi destekleyecek şekilde revize edilmesi «Daha Az Öğret, Daha Çok Öğren» Keşfe dayalı öğrenme, bireyselleştirilmiş ve kişiye özgü eğitim ve öğretim tekniklerinin kullanılması Ölçme ve değerlendirmede proje ve sunumların kullanılması Öğrencinin daha az miktarda içeriği derinlemesine öğrenmesine fırsat verilmesi

27 Türkiye’nin alacağı dersler, geliştireceği politikalar
Kaliteli öğretmen yetiştirmek (ilk %10’dan tercih), istihdam etmek, motive etmek, sürekli eğitici eğitimi «Marifet iltifata tabidir» “Bilim ve sanat taktir edilmediği yerden göç eder” İbni Sina Eğitim politikalarında tedrici süreklilik Okul öncesi eğitimde nicelik ve niteliğin artırılması Okulların genişletilmiş müfredat hazırlaması, özel hedeflerini koyması: rekabet/»hayırda yarış» Kalitesi düşük okullarda öğrenci başına düşen öğretmen sayısını artırmak Okullar arası kalite farkını bölge/il düzeyinde azaltmak

28 %20 %60 %20

29 Türkiye’nin alacağı dersler, geliştireceği politikalar
Fırsat eşitliğini sağlayacak imkanları artırmak Daha yoksul iller, büyük illerde varoşlar/göçmenler vd Alt seviye becerilerini, orta-üst seviye becerilere çekmenin yollarını geliştirmek Temel beceri eğitimi + eleştirel beceri ve muhakeme yeteneğine öncelik veren yeni bir müfredat sistemi Ulusal sınav sisteminin bu müfredata uygun olarak ve üst seviye becerilerin puanlamasına ek ağırlık verecek şekilde düzenleme yapmak

30

31

32 “Rol model”/Örnek kişi?
“Rol model”, işindeki/rolündeki başarısı başkaları tarafından örnek alınan kimsedir A Role model: “someone who, in the performance of a role is taken as a model by others” Oxford English Dictionary, Second Ed. 1989

33 Öğretmen/Hoca Öğretmen, muallim, hoca, eğitimci, yol gösteren, mürşit, örnek kişi, iz bırakan ( hayırlı bir çığır açan)  Lider + Yönetici LiderYönetici

34 Öğretmen  Lider + Yönetici
1. Güven duyan/duyulan 2. Açık iletişim kurabilen 3. İnançlı, kararlı ve tutarlı 4. Adalet duygusu sahibi İleri görüşlü Beklentileri karşılayan 7. Yenilikçi 8. Gelişim odaklı 9. İnsanlara karşı duyarlı 10. Esnek olabilen 11. Tutkulu ve fedakar 12. İlham veren 13. Güdüleyebilen 14. İyi bir dinleyici 15. Mütevazı Sinerjik takım kurabilen Durumlara karşı duyarlı Hızlı ve etkin karar veren Zamanı etkin kullanan Bilgi sahibi olan Örnek teşkil eden/rol model

35 İz bırakan eğitimci Öğrenciyi dersten uzaklaştırmaz, kazandırır
Fikirlerini alarak öğrencileri karar süreçlerine katar Öğrencilerin hatalarının, düzeltici süreçlerle fark edilip düzeltilmesine imkan verir Öğrencilerle empati kurar: “Sizden adam olmaz”  “Sizi anlıyorum, ama hepimiz eksikliklerimizi tamamlamalıyız değil mi?”

36 İz bırakan eğitimci Cezalandırma/öçden uzaktır
“Dersi 5 defa yazdırmak” yerine gerekirse başka bir konuya geçmek… Emir yerine rica üslubu, Konan kuralların bildirilmesi ve uygun ders materyali Ergen yönetilmekten hoşlanmaz; ancak rehberliğe (yönlendirmeye) de ihtiyaç duyar.

37 İz bırakan eğitimci Öğrencinin derse aktif katılımını sağlar
Hazırcılık, ezbercilik en aza indirilir Öğrenci düşüncesini serbestçe ifade eder, tartışır, analiz eder Yapacağını planlayabilir Öğrencilerin yeteneklerinin açığa çıkmasını sağlar «Öğretme yerine, öğrenme hedeflenir»

38 “Öğrencinin gönlüne giremeyen kafasına giremez”
“Öğrencilerini rüyasında görmeyen öğretmen, iyi öğretmen olamaz. Öğrencisinin gönlüne giremeyen öğretmen, zihnine giremez.” Vehbi Vakkasoğlu “Bugün eleştirdiklerinizi yarın yetkili makama gelince yapmayınız” Öğrencilik dönemimizi hatırlamalıyız

39 Nurettin Topçu «Muallim; gençlere bilmediklerini öğreten bir nakilci (nakledici) değildir. Bu iş kitabın işidir, bilmediklerimiz hep kütüphanelerde bulunmaktadır. Kültürlü adam, kafaları işletmesini bilen adam lazımdır. Yığın halinde dimağa istif edilen bilgilerle, onu harekete sürüklemeyen bilgilerin faydası yok, zararı çoktur»

40 Nurettin Topçu “Milli mektep mefküresinin sahibi örnek muallim/eğitimci/öğretmen» «Lise öğretimi bir ihtisasa doğru yürütülmelidir» «Muallim, maarif dâvamızın yapıcı ve en esaslı unsurudur»

41 Nurettin Topçu Muallim tüccar değildir. Maaş ve ücretinin azlığı, çokluğu davası içinde mesleğe kıymet veren insan bu mukaddes vazifeyi yapıyor sayılamaz. Bu iş mektepçiliği ticaret edinen, muallimliği esnaflık haline koyan kültürsüz fukaranın işi değildir. Bu para değil, ruh işidir.

42 Nurettin Topçu Muallim ruhların sanatkarıdır.
Muallim, bilen, öğreten, irşad eden, yol gösteren, terbiye eden….. emin vasfına sahip insan olacaktır. Devletleri ve medeniyetleri yapan da, yıkan da muallimlerdir. Medeniyetler muallimle kuruldu. Nizamül-mülk ve Nizamiye medresesi Osmanlıların muallimi baştacı yapması, şehzadelerin muallimlere teslim edilmesi,

43 Nurettin Topçu “Tahammülsüzlüğün, şikayetin başladığı yerde muallimlik davası biter”. Muallim daima, muvaffakiyetsizliğinin, zaaflarının sebebini arayarak kendini düzeltmeye çalışmalıdır. “Gandhi, talebesinde hata görürse , bunun sebebinin nefsindeki kifayetsizlik olduğunu bilerek oruç tutuyordu” N. Topçu, Türkiye’nin Maarif Davası, s.66

44 Yükseköğretimde sorunlar

45 Türkiye’de Yükseköğretim (1981)
19 Devlet üniversitesi + akademiler + MEB’na bağlı enstitüler ve yüksekokullar ve devletleştirilen özel yüksekokullar mevcuttu. 1981: Yükseköğretimde brüt okullaşma %6.2, Öğrenci sayısı: , Öğretim elemanı sayısı:

46 Türkiye’de Yükseköğretim:
110 Devlet/ 80 Vakıf: 193 Üniversite (2015) 2014 verileri Brüt okullaşma oranı %70,11, Öğrenci sayısı: (açık öğretim dahil) ÖL: ; Lisans: ; YL:255802, Doktora: 66182, Öğretim elemanı: 20909: Prof; 14148:Doçent; Yrd Doç)

47 Yükseköğretim ve gelişme
Yükseköğretim, bilgi-tabanlı toplum ve bilgi-tabanlı ekonominin lokomotofi Ülkelerin refah düzeyi ve rekabet gücü; Yetişmiş insan gücüne, Bilim ve teknoloji üretme kapasitesine bağlı Ülkelerin sorun çözme kapasitesi gelişmişlikle doğru orantılı Orta gelir tuzağından kurtulmak için AR-GE ve «girişimcilikte» ciddi atılım gerekiyor

48 Yeterliliklere dayalı eğitim
Eğitimde süreye dayalı bir modelden, öğrenmeye dayalı bir modele geçiliyor Walter Russel Mead Dünya ne bildiklerinize değil, bildiklerinizle ne yapabileceklerinize (yeterliliklerinize: bilgi+beceri+yetkinlik) önem veriyor Öğrenci bildiklerini özümseyecek(web tabanlı öğretim) Bilinenler eğitimci nezaretindeki tartışmalarla ve/veya laboratuvarda geliştirilecek Webden derse hazırlanarak gelinecek, dersin ilk 15 dakikasına hocaya soru sorulacak, geri kalan 45 dakikada tartışma ve problem çözümü yapılacak Eğitimcilerin öğretmeyi bilmeleri gerek; her hoca kendini geliştirmeli

49

50 Yükseköğretimde Genel Sorunlar
Yönetişim sorunları Üst kurul ve yönetim birimleri: YÖK, rektörlük Seçim, atama Akademik özgürlük, Kurumsal özerklik (çeşitlilik, mali esneklik, tüzel kişilik, kurum içi akademik ve idari karar süreçlerinin güçlendirilmesi), Hesap verebilirlik (saydamlık, performans değerlendirme, kalite, akreditasyon) Akademik kadrolara atama/yükseltme Eğitim sorunları: Doktora” düzeyi dâhil, tüm düzeylerde yer alan programların “Uluslararası Yeterlilikler Çerçeveleri” ile ilişkili “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi” ne uygun duruma getirilmesi

51 Lisans/Lisans üstü dönemi
Fakülte, yüksek okul, meslek yüksek okulu açmanın, açılanları devam ettirmenin standartları ? Fiziki alt yapı, laboratuvarlar, tam donanımlı kütüphaneler, araç-gereç Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, uzman, araştırma görevlisi Fakülteler/yüksek okullar arası farklar var Alt yapıyla uyumsuz öğrenci sayısı Standartların her düzeyde belirlenip uygulamaya sokulması ve denetlenmesi gerekir Sürekli değerlendirme, denetim mekanizması?

52 MEDICAL COUNCIL OF INDIA Standartları
TIP FAKÜLTESİNE YILLIK 200 ÖĞRENCİ ALINMASI İÇİN: Yatak sayısı en az 900 olan an az 10 yıllık bir hastane olmalı. Günlük ortalama poliklinik sayısı en az 2000 olmalı. Yatak doluluk oranı en az ortalama % 75 olmalı. Hastane üniter olmalıdır. TIP FAKÜLTESİNE YILLIK 250 ÖĞRENCİ ALINMASI İÇİN: Yatak sayısı en az 1100 olan an az 10 yıllık bir hastane olmalı. Günlük ortalama poliklinik sayısı en az 3000 olmalı.

53 Hindistan Asgari Standartları
(250 öğrenci, 1100 yatak, %75 doluluk) Temel Bilimler (Patoloji, Farmakoloji dahil): 45 Klinik Bilimler: 121

54 Ülkemizde durum >90 Tıp Fakültesi
İstanbul, Ankara, İzmir , Konya , Gaziantep’de birden fazla tıp fakültesi var YÖK iznini alıp yasal süreci devam eden tıp fakülteleri var (+….) 2012 kayıt: 9325 2013 kontenjan 2014 kontenjan:> /1 TF; Milyon nüfusa 1,06 TF Tıpta uzmanlık eğitimi veren 70 tıp fak (60/10 (vakıf)) 56 EAH’nde tıpta uzmanlık, 70 EAH? ABD 160 (21 fak akreditasyon aşamasında), Hindistan 271, İngiltere 32, Almanya 39 Tıp fakültesine giren öğrenci sayıları izlenilecek olursa 1985 yılında 5 bin 440 olan sayının, 2000 yılında 4 bin 176 olmasını (% 23 azalma) anlamak mümkün değildir. Bununla birlikte bir yanlışı başka bir yanlışla gidermek de imkânsızdır yılında yayımlanmış olan “Türkiye’de Sağlık Eğitimi ve Sağlıkta İnsan Gücü Durum Raporu” verilerine göre raporun yayımlandığı dönemde (2009 yılı verisi) 61 olan aktif olarak eğitim yapılan tıp fakültesi sayısı; 2012 yılı sonunda 74’e, 7 bin 536 olan öğrenci kontenjanı ise 9 bin 560’a çıkmış bulunmaktadır. Bu durumda eğitim kurumu sayısında % 21, eğitim için ayrılan kontenjanda ise % 26 artış sağlanmış olmaktadır. Dikkat çekici olan bir husus da 2012 için kullanılan toplam kontenjanın % 11’inin (1.071) özel üniversitelere ait olmasıdır. Bunun hızlı bir artış olduğu ve beraberinde bazı sorunları getirebileceği hesaba katılmalıdır.  Bu gün için ABD’de 141, Hindistan’da 345 tıp fakültesi bulunması, bu ülkelerin nüfusları ile orantılı kabul edilebilir, AB ülkelerine baktığımızda Fransa’da 39, İspanya’da 33, Almanya’da 41 tıp fakültesi bulunduğu görülecektir. Tüm bu ülkeleri mevcut nüfusları, tıp fakültesi sayısı ve bir tıp fakültesi başına düşen nüfus bakımından karşılaştırışsak, ortaya çıkan tablo ilginçtir.

55 Dünyada Tıp Fakülteleri
ABD: (Osteopatik Med.)=170;314 milyon , Kanada: 17 ; 33 milyon Almanya:39(41); 82 milyon İngiltere:32; 62 milyon Avustralya: 19, 22 milyon Japonya:30 (özel)+50 (devlet)=80; 127 milyon Güney Kore:34; nüfus: 48 milyon Tıp fakültesi başına öğrenci sayısı Ülkemizde (n:615) ; Fransa:1600, Almanya:1900; İtalya:2700

56 Malche raporundan-1939 Ders metodu, hiçbir şey vaat etmeyecek şekilde eskimiştir. Öğrenci öğretici arasındaki ilişki dershane içinde bitmekte, dışarıda öğrenciler yol göstericisiz ve kendi başına kalmaktadır. Basit bir tercümenin bir tez olarak kabul edilmesi, kişisel araştırma ve telif eserlerinin değerlerini hiçe indirmiştir. Darülfünun’un fakülteleri arasında bilimsel çalışma ortaklığını sağlayacak bağlantı yoktur.

57 Malche raporundan-1939 Öğretim üyelerinin çoğunluğu, dışarıdaki iş ve ilişkilerinin çokluğu yüzünden Darülfünun’daki görevlerini ikinci derecede sayacak kadar kurum ile bağlarını azaltmışlardır. Darülfünun öğretimi, memleketin hayatı ve çalışmaları ile bağlantıyı kaybetmiş, teorik bir içine kapanma halinde kalmıştır. Türk öğrencilerin yabancı dil bilgisi yetersizdir. Çeşitli dersler hiçbir fayda sağlamayacak şekilde paralel olarak yürütülmektedir

58 Tıp Eğitimi Sorunları Flexner raporunun etkileri: Tıp eğitimi hazırlık çalışması Koruyucu hekimlik yetersiz Biçimsel ve ezbere dayalı eğitim Etkin değil STE yok; başıbozuk Seçmeli ders yok Toplumla ilişkilenmiyor Günlük uygulamalarla ilişkilenmiyor Toplum hekimliği perspektifi yok Araştırmaya önem verilmiyor Öğretim üyeleri tıp eğitimine karşı ilgisiz Tıp fakültelerinde işbirliği ve iyi bir örgütlenme yok Payzın S, Tıp eğitimi meselelerimiz. Tüberküloz ve Toraks Dergisi,, 1953:

59 TBMM: Tıp Eğitimi Meclis Araştırma Komisyonu Raporu, 1991, 810/64
1980’den sonra plansız ve programsız şekilde kurulan tıp fakültelerinden mezun olan öğrenciler, injeksiyon bile yapmadan diploma aldıklarını söylemektedirler. Halkımızın sağlığını ellerine teslim ettiğimiz, gerekli bilgi ve beceriyi almadan tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin durumunu ve bu yetersizliğin nedenlerini araştırmak üzere,……..

60 TBMM: Tıp Eğitimi Meclis Araştırma Komisyonu Raporu, 1991, 810/64
Rapordan: “Öğretim üyesi yeterli görünmektedir, ancak kurumlara dağılışı dengesizdir. Profesörlerin tam zamanlı çalıştırılmaları düşünülmelidir. Başka bir ifade ile öğretim üyesinin tüm mesaisini, kurum ve hastane içine çekmek gerekir” Rapora Sağlık Bakanlığı cevabı: “….tıp fakültelerinin eğitimle ilgili çağdaş yenilikleri hayal etmek şöyle dursun eski durumlarını bile koruyamadıklarını…”

61 Devlet Planlama Teşkilatı - 2005
Tıp fakülteleri eğitim ve araştırma hizmetleri yerine, kamu kuruluşları gibi hizmet vermeye yönelmiştir. Öğretim elemanları hastane yataklarını öğrenci eğitimi için kullanmayıp, tedavi hizmetlerinde kullandıklarından öğrencilere ayırdıkları süreler ve yüz yüze eğitim olasılığı azalmaktadır. Öğretim üyeleri, fakültede geçirdikleri sürenin çoğunu poliklinik, tedavi ve ameliyathanede harcamaktadır.

62 Devlet Planlama Teşkilatı - 2005
Zorunlu hizmet bile hekim dağılımını dengeleyememiş, hekimlerin yarıdan çoğu üç büyük kentte toplanmıştır. Tıp eğitimi çekiciliğini kaybetmiş, uzmanlaşma eğilimi artmıştır. Gerek pratisyen, gerekse de uzmanlar için “mezuniyet sonrası eğitim” üzerinde çok konuşulmuş, fakat kesin çözüm bulunamamıştır. Hiçbir bilimsel veriye dayanmadan hızla tıp fakülteleri açılmıştır

63 Nurettin Topçu’dan tespitler
Herkesin üniversite okumasına yönelik eğitim felsefesi terk edilmelidir. Bir bilgi cemaati oluşturabilmek için önce talebenin çoğaltılması değil, bilginin çoğaltılması gerektiği izahtan varestedir Üniversitede eğitim çift ana dalda yapılmalıdır. Filozof doktorlar, matematikçi hâkimler, coğrafyacı mühendisler, tarihçi mimarlar...olunmalıdır.

64 Ülkemizde Tıbbi Bilimlerde Yayın Kalitesi
46 farklı ülke arasında son 5’de Türkiye adresli yayınları 1/3ü tıbbi bilimlere aittir 54 Anabilim/bilim dalı değerlendirilmiş( ) Öndeki ülkeler: ABD, Japonya, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İsviçre, Kanada Yayın sayısıyla uygunsuz etki değeri Bilimsel araştırma, tanım, kapsam ve stratejiler acilen gözden geçirilmeli Demirel İH ve ark. Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri(III), TÜBİTAK-ULAKBİM, 2012

65 Tıbbi Bilimlerde Yayın Sayısı ve Etki Değeri (46 Ülke Karşılaştırması)
Alan Yayın Sayısı Etki Değeri Biyokimya ve Moleküler Biyoloji 34 40 Anatomi ve Morfoloji 16 41 Alerji 19 42 Cerrahi 10 Dahili Tıp 23 İmmunoloji 28 Endokrin ve Metabolizma 22 43 Onkoloji 27

66 Tıbbi Bilimlerde Yayın Sayısı ve Etki Değeri (46 Ülke Karşılaştırması)
Alan Yayın Sayısı Etki Değeri Kalp ve Damar Hast 15 41 Nöroloji 14 40 Pediatri 9 44 Hematoloji 21 42 Psikiyatri 23 39 Gastroenteroloji ve Hepatoloji 20 Enfeksiyon Hastalıkları 26 Üroloji/Nefroloji 11 43

67 Yabancı dille tıp eğitimi?
“Dil gönlü yüzdüren gemidir, dil gemisi batarsa gönül de batar” Hangi seviyede olursa olsun bir ülkede eğitim ve öğretim o ülke insanının ana diliyle yapılmalıdır Arvasi SA.: Milli Dile Yabancılaşma, Hasbihal, 6. cilt, s , Burak Yayınevi, 1991. Hatemi H, Işıl Y. Bir Bilim dili Mücadelesi ve Tanzimat, İşaret Yayınları: 32, İstanbul, 1989. Sinanoğlu O. Uluslararası Bilim - Ulusal Eğitim Dili, Bilim Kültür ve Öğretim Dili Olarak Türkce’den ayrı basım, Türk Tarih Kurumu Basımevi-Ankara, 1978. Sinanoğlu O. Eğitim mi, Eritim mi? Yeni Türkiye, 7: , 1996. Unat EK, Türkiye’de Yabancı Dille Yüksek Öğretim Sorunu, Bülten Dergisi (İstanbul Tabip Odası Yayın Organı), 4(19): 11-13, 1987.

68 Yabancı dille tıp eğitimi?
Bazı yabancı dilden yükseköğretim yapan kuruluşlarımız bu işi bir “ayrıcalık” ve “üstünlük ” faktörü olarak görmektedirler. Aslında bu basit bir “snobizm” duygusundan başka bir şey değildir. Songar A. Yabancı Dille yükseköğretim, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Yardım Vakfı Bülteni, 1996;4:10-12

69 Yabancı dille tıp eğitimi?
“Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız ilk işiniz ne olurdu” “Önce dili gözden geçirmekle işe başlardım. Dil kusurlu olursa düşünceler iyi anlatılamaz, yapılması gereken işler doğru yapılamaz. İşler doğru yapılamayınca da ülkenin töresi ve kültürü bozulur, adalet yanlış yola sapar, halk şaşırır, ne yapacağını bilemez. İşte bunun için hiç bir varlık dil kadar önemli değildir” Kun/Çin düşünürü

70 Küresel bir üniversite nasıl olunur?
Küresel bir marka olmak Japonya için İngiltere’de iki üniversite:Oxford Cambridge Tüm üniversitede mükemmellik: Eğitim/Araştırma Birimleri, Yönetim/İdare, Liderlik vd tüm alanlarda “mükemmellik” Öğrencileri küresel dünya için hazırlamak gerekir (tek yönlü/pedagoji vs değil ) Prof Dr Eric Thomas( Bristol Üniversitesi)

71 Küresel bir üniversite nasıl olunur?
Üniversitenin bazı bölümlerinin araştırma odaklı olması gerekir. Uluslar arası projelerde yer almak ; disiplinlerarası ve toplumu ilgilendiren projelerde görev almak gerekir Tüm dünyadan öğrencilere sahip olmak: çok farklı alt yapı ve kültürden gelenlerin kazandıracağı farklı , somut bakış açıları “Yeniliğe/yaratıcılığa /rekabete açık” akademik personele sahip olmak Prof Dr Eric Thomas, Bristol Üniversitesi

72 Küresel bir üniversite nasıl olunur?
Farklı ülkelerden akademik personele lisans/lisans üstü dönemde ders verdirmek Dünyanın/ülkenin öden gelen kurum/ kuruluşlarına danışmanlık yapmak , üye olmak Birleşmiş Milletler, UNESCO, WHO, “Bakanlıklar, TÜBİTAK, TÜBA* Dünyaca tanınır şirketlere iş yapmak; mezunlarının bu şirketlerde iş bulabilmesi Her gün gelen ziyaretçi sayısı: Ne kadar sıklıkta ve nerelerden? Ziyaret edilecek kadar değer üretmek, ziyaretçi akınına uğramak Prof Dr Eric Thomas, Bristol Üniversitesi; *Örnekler eklenmiştir

73 «Üniversiteler medeniyetimizin âkil adamlarından olan İbn-i Sina gibi hem filozof ve hem hekim; İbn-i Rüşd gibi hem kadı ve hem filozof; Hacı Bayram gibi hem müderris ve hem mürşid-çiftçi yetiştirmelidir” Nureddin TOPÇU

74 Çınarlar ayakta ölür “Geçmişine sahip çıkmayanın geleceği olamaz; Ölülerine ve büyüklerine saygıyı kaybeden uluslar büyük insanlar yetiştiremez ve tarihin içinde yok olmağa mahkümdurlar” E.Kadri UNAT Unat EK, İhsanoğlu E, Vural S. Osmanlıca Tıp Terimleri Sözlüğü, Türk Tıp Tarih Kurumu Basımevi, 2004

75 "İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülteleri'nde 50 yıl durmadan öğrendim ve öğrettim.
Bence öğrenmek ve öğretmek ibadetlerin en büyüğüdür; onun en iyi olabilmesi için çalıştım, öğrenmeye ve öğretmeye doyamadım."

76 Üniversite kurulmaz, olunur
Cahit Arf “Sonradan bir üniversiteyi değiştirmek, bir kabristanı yürütmekten daha zordur” Terry O’Banion Hiç kimse değişime karşı değildir, yeter ki ucu kendisine dokunmasın." (Ahmet Hamdi Tanpınar)

77 Sonuçlar Her düzeyde eğitimde asgari standartların belirlenmesi ve uygulanması Kalite ve akreditasyonu yaygınlaştırma Doktora kalitesi öncelikle ele alınmalı Öğretmenlik ve öğretim üyeliğinde en iyiyi seçen sistem Liyakat esası akademik yükselme Öğretmenlik ve öğretim üyeliğini özendirme Beşikten mezara kadar eğitim/Yaşam boyu öğrenme

78 İlginiz için teşekkür ederim
Maltepe sahilde gün batımı, İlginiz için teşekkür ederim


"Eğitimin Temel Sorunları Ve Çözüm Önerileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları