Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Plevranın anatomi ve fizyolojisi Doç. Dr. Göksel Kıter Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Visseral plevra Pariyetal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Plevranın anatomi ve fizyolojisi Doç. Dr. Göksel Kıter Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Visseral plevra Pariyetal."— Sunum transkripti:

1 Plevranın anatomi ve fizyolojisi Doç. Dr. Göksel Kıter Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Visseral plevra Pariyetal plevra

2

3 Embriyolojisi Embriyonik sölomik boşluktan 8. haftasında Human embriology. Module 18 Respiratory System. www. embryology.ch

4 Medcyclopaedia Plevra anatomisi Visseral –Akciğerlerin dış yüzünü –İnterlobar fissürleri Pariyetal –Kostal –Mediastinal –Diyafragmatik

5 Henry Gray (1825–1861). Anatomy of the Human Body. 1918.

6

7

8 Plevral kompartmanlar Yüzey alanı: 4000cm 2 70 kg bir erkekte Mezotel hücreleri üzerinde mikrovilli (glikokaliks ile kaplı) Bazal membran Konnektif dokuda –Tip I, III ve IV Kollajen, elastin –İntersitisyel matriks (glikoprotein, proteoglikanlar, su) –Monosit, plevral makrofaj, lenfosit –Kapiller ağ

9 © William A. Olexik x100 x400

10 PAUTF Patoloji bölümi arşivi

11 PAUTF Patoloji bölümü arşivi

12 Visseral plevrada mezotel hücrelerin mikrovillusları, 1-3 µm ve 2-30/µm 2 Müller K-M. Eur Respir Mon, 2002, 22, 1–27. Robert Munn, UC Davis

13 Mezotel hücrelerin fonksiyonları Bariyer fonksiyonu –Siyalomüsin tabaka anyonik yük –İnflamatuvar hücreler Salgılama –Alttaki bağ dokusu tabakanın makromolekülleri –Sitokinler, kemotaktik peptidler, büyüme faktörleri –Hyalüronik asit –Fibronektin RNA ve glikojen depoları Transselüler transportta aktif rol

14 Damarları –Arterler: Pariyetal plevra: interkostal a. Visseral plevra: bronşial a., pulmoner a. –Venler: Pariyetal plevra: interkostal v. Visseral plevra: interlober v., pulmoner v. –Lenfatikler: Pariyetal plevranın kostal: parasternal, paravertebral; mediastinal: trakeobronşial lenf nodlarına Visseral plevranın: İnterlobüler lenfatik yol

15 Sinirleri: Pariyetal plevrada ağrı duyusu –Kostal plevra, diafragmatik plevranın periferi: interkostal sinirler –Diyafragmatik plevranın merkezi: N. phrenicus

16 Plevra fizyolojisi Mekanik Sıvı oluşumu Sıvı absorbsiyonu

17 Plevral basınç değerleri Pit en yüksek veya en az negatif Pit en düşük veya en negatif -Yerçekimi -Göğüs duvarı ve akciğer arasındaki şekil uyumsuzluğu -Akciğerlerin ağırlığı -İntratorasik organların ağırlığı Basınç gradyanı: Her cm için 0,2-0,93cmH 2 O Fark ayakta  12cmH2O

18 Plevra fizyolojisi Mekanik Sıvı oluşumu –Pariyetal plevradan net filtre edici basınç farkı Sıvı absorbsiyonu –Visseral plevradaki absorbe edici basınç farkı (geçirgenliği mikrovasküler endotel ile benzer) –Pariyetal plevra stomaları ile lenfatik drenaj –Hücresel mekanizmalar

19 Plevral boşluk 0,2-0,3ml/kg sıvı (1-2 L/gün) 0,1 g/dl protein Sıvı/solid doku fazla QF=Lp.A [(Pcap-PpL)- d  (Πcap - ΠPL)]

20 Zoochi L. Eur Respir Mon, 2002, 22, 28-49.

21 Plevral kapillerler / plevral boşluk +30 35 6 29 +34 +24 29 0 29 +34 -5 +5 Hidrostatik basınç Onkotik basınç Pariyetal plevraVisseral plevra Light KW. Physiology of the pleural space. 2001

22 Plevral efüzyon oluşumu Transplevral basınç dengesinde değişiklik Lenfatik drenajın bozulması Mezotelyal ve kapiller permeabilite artışı

23


"Plevranın anatomi ve fizyolojisi Doç. Dr. Göksel Kıter Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Visseral plevra Pariyetal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları