Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6458 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6458 SAYILI KANUN KAPSAMINDA"— Sunum transkripti:

1 6458 SAYILI KANUN KAPSAMINDA
ÖĞRENCİ İKAMET İZİNİ

2 Yabancılar Dairesi İkamet Çalışma Grubu
İkamet İzni İKAMET İZNİ NEDİR? İkamet, bir bireyin hukuki anlamda yaşama iradesi gösterdiği yerdir. Kişi bir yeri ikametgah şeklinde ülkenin yetkili kurumları aracılığıyla kendi iradesi ile beyan etmektedir. Bu düzenleme ülkemizdeki yabancı kişiler için de geçerlidir. Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur. Yabancılar Dairesi İkamet Çalışma Grubu

3 İkamet Tezkeresi (Eski)
Yabancılar Dairesi İkamet Çalışma Grubu

4 Yabancılar Dairesi İkamet Çalışma Grubu
İkamet İzni (Yeni) Yabancılar Dairesi İkamet Çalışma Grubu

5 Yabancılar Dairesi İkamet Çalışma Grubu
İkamet İzni Türleri Öğrenim sürelerine göre verilen “Öğrenci İkamet İzni” Her defasında en fazla bir yıllık sürelerle verilen “Kısa Dönem İkamet İzni” Her defasında en fazla iki yıllık sürelerle verilen “Aile İkamet İzni” Süre sınırı olmaksızın verilen “Uzun Dönem İkamet İzni” Her defasında en fazla bir yıllık sürelerle verilen “İnsani İkamet İzni” Başlangıçta otuz gün süreli olarak verilen ve toplam süresi üç yılı geçmeyecek şekilde her defasında en fazla altı aylık sürelerle uzatılabilen “İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni” Yabancılar Dairesi İkamet Çalışma Grubu

6 6458 sayılı Kanuna Göre Öğrenci İkamet İzinleri
Öğrenci İkamet İzni Kanunun 38 inci maddesinde düzenlenmiştir. Öğrenci ikamet izni verilecekler: Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görenlere, Bakımı ve masrafları gerçek veya tüzel kişi tarafından üstlenilen ilk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara, velilerinin veya yasal temsilcilerinin muvafakatiyle,

7 6458 sayılı Kanuna Göre Öğrenci İkamet İzinleri
31 inci maddesinde düzenlenmiştir. (d)Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler (Erasmus+ …) (h)Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar (ı)Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar

8 Öğrenci İkamet İzninin Şartları
Öğrenci olduğunu belgelemesi 6458 sayılı Kanun Madde 7 kapsamına girmemek Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermesi Geçerli sağlık sigortasının bulunması (Öğrenci İkamet İzni başvurularında ilk müracaatta geçerli sağlık sigortası koşulu aranmamaktadır. Uzatma başvurularında ise geçerli sağlık sigortası koşulu aranmaya devam etmektedir tarih ve 8901 sayılı genelge)

9 Öğrenci İkamet İzni Süreleri
Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görenlere öğrenim süreleri boyunca, İlk ve orta derecede öğrenim görecek yabancılara öğrenim süresince birer yıllık sürelerle, Öğrenim süresi bir yıldan kısa ise öğrenci ikamet izni süresi öğrenim süresini aşamaz. Öğrenci ikamet izinleri, son sınıf öğrencileri dâhil, bir sonraki öğretim yarıyılının başlangıcına kadarki süreyi de içine alacak şekilde verilecektir.

10 İkamet İzni İçin İstenen Belgeler
Geçerli bir pasaport Öğrenci Belgesi/Bilgi Formu Geçerli Sağlık Sigortası Fotoğraf Yabancılar Dairesi İkamet Çalışma Grubu

11 Geçerli Sağlık Sigortası
Aşağıdakilerden birisi yeterli sayılır: İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge Özel sağlık sigortası (Özel sağlık sigortalarında “İşbu Poliçe 6/6/2014 Tarih ve 9 Sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelgede Belirlenen Asgari Teminat Yapısını Kapsamaktadır” ibaresi aranır) Aile ikamet iznine başvurulması halinde destekleyici Türk vatandaşı veya yabancının tüm aile bireylerini kapsayan sağlık sigortasına sahip olması gerekmektedir. Erasmus Plus yararlanıcılarının kendi ülkelerinde yaptırdıkları sağlık sigortası poliçeleri (ülkemizdeki asgari poliçe içeriğine uygun olması ve noter veya üniversitelerce onaylanması kaydıyla) Yabancılar Dairesi İkamet Çalışma Grubu

12 İkamet İzni Nasıl Düzenlenir?
İKAMET İZNİ NASIL DÜZENLENİR İkamet izinleri, pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerin geçerlilik süresinden altmış gün daha kısa süreli, kalış amacına bağlı ve her yabancı için ayrı düzenlenir. İkamette refakat uygulaması kaldırılmıştır. Yabancılar Dairesi İkamet Çalışma Grubu

13 İkamet İzni Başvurularının Alınması
BAŞVURULARIN ALINMASI İkamet izni başvurusu, yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır. (Kural bu olmakla birlikte, hazırlık işlemleri devam ettiğinden ülke içinde ikamet edilmek istenen ilin valiliğince ilk başvurular alınmaya devam edecektir.) İkamet izni başvuruları yabancı tarafından bizzat yapılabileceği gibi yabancının yasal temsilcisi ya da avukatı aracılığıyla da yapılabilecektir. İdare, başvuru sırasında yabancının hazır bulunmasını da isteyebilir. Yabancılar Dairesi İkamet Çalışma Grubu

14 İkamet İzni Başvurularının Alınması
BAŞVURULARIN ALINMASI İkamet izni için başvuracak yabancılarda, talep ettikleri ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranır. Başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeler eksik ise, başvurunun değerlendirilmesi eksiklikler tamamlanıncaya kadar ertelenebilir. Eksik olan bilgi ve belgeler ilgiliye bildirilir. (30 güne kadar süre tanınabilir.) Yabancılar Dairesi İkamet Çalışma Grubu

15 İkamet İzni Başvurularının Değerlendirilmesi
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Başvurunun değerlendirilme süresi en fazla 90 gündür. Başvurular, en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır. Bu sürenin uzaması halinde yabancıya bilgi verilir. Yabancılar Dairesi İkamet Çalışma Grubu

16 İkamet İzinlerinin SMS ile Bildirilmesi
İkamet İzinlerinin Basıldığının Yabancılara SMS ile Bildirilmesi Yabancıya kartın basıldığı bilgisi, postaya verildiği bilgisi ve PTT barkod numarası SMS ile bildirilmektedir. Bu sebeple yabancının güncel bir cep telefonu numarasını ikamet izni başvuru formunda belirtmesi önem arz etmektedir. Yabancılar Dairesi İkamet Çalışma Grubu

17 İkamet İzinlerinin PTT ile Dağıtımı
Yabancılar Dairesi İkamet Çalışma Grubu

18 Maddi İmkan (Gelir Şartı)
Maddi İmkan Tespiti Kanunun 7 ve 15 inci maddeleri gereği ikamet izni başvurularında yabancılardan kalacakları sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduklarına dair BEYANLARI istenmektedir. Bu husus İkamet İzni Başvuru Formunda beyan edilir. İdare yabancıdan destekleyici bilgi ve belge isteyebilir. Yabancılar Dairesi İkamet Çalışma Grubu

19 Yabancılar Dairesi İkamet Çalışma Grubu
Eksik Belge Eksik Belge Eksik belge durumunda başvurular alınmakta, ancak eksik belgelerin getirilmesi için yabancıya bir ay süre verilmektedir. 1 ay içinde eksik belge tamamlanamazsa başvuru işlemden kaldırılmaktadır. Yabancılar Dairesi İkamet Çalışma Grubu

20 Değişikliklerin Bildirilmesi
Adres, Medeni Hal Değişikliklerinin Bildirilmesi Yabancıların, yazılı olarak ikamet iznini aldıkları il müdürlüğüne 20 iş günü içinde bilgi vermeleri gerekmektedir. Değişikliklerin bildirilmemesi durumunda il nüfus müdürlüklerince idari para cezası kesilir. Yabancılar Dairesi İkamet Çalışma Grubu

21 Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
6458 sayılı Kanunun yabancılar kısmına ilişkin sıkça sorulan sorular kısmı hazırlanmış olup kurumsal sitemizde aşağıdaki linkten erişilebilir. Yabancılar Dairesi İkamet Çalışma Grubu

22 E-İkamet (İlk Başvuru)
(İlk kez ikamet iznine başvuracak, farklı ikamet izni türü ile ülkemizde kalmaya devam edecek ve ikamet izni süresi, vize veya vize muafiyeti süresi içinde başvuruda bulunmayan yabancılar) İkamet izni ilk başvuru için randevu sistemi oluşturulmuştur. 18/5/2015 tarihinden önce yabancılar şube müdürlükleri tarafından verilen randevular da sistem üzerinden yenilenmektedir. Randevu alınan gün müracaat tarihi sayılmakta ve sistem üzerinden randevu tarih ve saati ile sunulması gereken belgelerin bulunduğu ve randevu gün ve saatine kadar ülkede yasal olarak kalmayı sağlayan ikamet izni başvuru formu verilmektedir. Yabancılar Dairesi İkamet Çalışma Grubu

23 Yabancılar Dairesi İkamet Çalışma Grubu
E-İkamet (Uzatma) (Aynı tür ikamet izni ile ülkemizde kalmaya devam edecek olan yabancılar) İkamet izni uzatma, hâlihazırda ikamet izni bulunan yabancıların ikamet izni uzatma işlemlerini elektronik ortamda yapabilmeleri için geliştirilmiştir. Bu sistemin amacı, halihazırda ikamet izni olan ve GÖÇNET üzerinden tüm bilgilerine erişilebilen yabancıların il müdürlüklerine bizzat gelmeleri sebebiyle oluşan yoğunluğu ve bürokratik işlemleri azaltmaktır. Yabancılar Dairesi İkamet Çalışma Grubu

24 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞEKKÜRLER… GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


"6458 SAYILI KANUN KAPSAMINDA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları