Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN"— Sunum transkripti:

1 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN
SAĞLIK BAKANLIĞI İLE AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN GÖTÜRÜ BEDEL ÜZERİNDEN SAĞLIK HİZMETİ ALIM PROTOKOLÜ 9-14 KASIM 2015 ANTALYA

2 AFAD GÖTÜRÜ BEDEL ÜZERİNDEN SAĞLIK HİZMETİ ALIM PROTOKOLÜ
Amaç: Bu Protokolün amacı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları bünyesindeki sağlık kurum ve kuruluşlarından tedarik edeceği sağlık hizmetlerinin götürü bedel üzerinden temin edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

3 AFAD GÖTÜRÜ BEDEL ÜZERİNDEN SAĞLIK HİZMETİ ALIM PROTOKOLÜ
Ödemelerin, planda yer alan tutarlar üzerinden aylık yapılması esastır. Ancak, Başkanlıkça gerek görüldüğünde veya Bakanlığın ödeme plan değişikliği talebinin Başkanlıkça uygun görülmesi durumunda, yıllık götürü bedeli değiştirmemek üzere aylık ödeme miktarında değişiklik yapılabilir.

4 AFAD GÖTÜRÜ BEDEL ÜZERİNDEN SAĞLIK HİZMETİ ALIM PROTOKOLÜ
Sağlık hizmeti sunucuları, kapsamdaki kişilerden SUT'ta yer almayan işlem bedelleri ve ilave ücretler dışında ayrıca bir bedel talep edemez. 112 ambulans hizmetleri Bakanlığın belirlediği standartlar çerçevesinde sunulur. Bu hizmet bedelleri götürü bedele dâhildir. Bakanlık, hizmetlerin mevzuata uygun sunulması ile usulsüz ve yersiz işlemlerle ilgili her türlü takibin yapılmasından sorumludur.

5 AFAD GÖTÜRÜ BEDEL ÜZERİNDEN SAĞLIK HİZMETİ ALIM PROTOKOLÜ
Yatarak tedavi gören hastaların tedavileri sırasında kullanılacak olan tıbbi malzeme ve ilaçlar, (yurtdışından temin edilen ilaçlar hariç) ilgili sağlık hizmeti sunucusu tarafından temin edilecek olup, götürü bedel içerisinde değerlendirilir. Yine, ayakta ve yatarak tedaviler sırasında yapılması gerekli görülen tetkik ve/veya tahlillerin tümünün götürü bedel içerisinden sağlık hizmeti sunucusu tarafından yapılması veya hizmet alımı ile sağlanması zorunludur.

6 AFAD GÖTÜRÜ BEDEL ÜZERİNDEN SAĞLIK HİZMETİ ALIM PROTOKOLÜ
Sağlık hizmeti sunucusu, Başkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde SUT 'un fatura eki belgelere ilişkin hükümleri çerçevesinde istenen bilgi ve belgeleri en geç bir ay içerisinde Başkanlığa gönderir. Başkanlığa bunların dışında fatura ve dayanağı belge gönderilmez.

7 AFAD GÖTÜRÜ BEDEL ÜZERİNDEN SAĞLIK HİZMETİ ALIM PROTOKOLÜ
AFAD Protokolüne Kapsamında Tahakkuk ve Tahsilata dair Muhasebe Kayıtları TKHK tarafından genel sekreterliklere aktarılan paranın muhasebe kaydı: Hesap Kodu Açıklama Borç Alacak Halk Bankası 1000 336.22 AFAD Diğer Alacaklar Hesabı

8 AFAD GÖTÜRÜ BEDEL ÜZERİNDEN SAĞLIK HİZMETİ ALIM PROTOKOLÜ
AFAD Protokolüne Kapsamında Tahakkuk ve Tahsilata dair Muhasebe Kayıtları Muhasebe birimi tarafından sağlık tesisine paranın aktarılması kaydı: Hesap Kodu Açıklama Borç Alacak 336.22 AFAD Diğer Alacaklar Hesabı 1000 103.02 Gönderme Emirleri Hesabı

9 AFAD GÖTÜRÜ BEDEL ÜZERİNDEN SAĞLIK HİZMETİ ALIM PROTOKOLÜ
AFAD Protokolüne Kapsamında Tahakkuk ve Tahsilata dair Muhasebe Kayıtları Sağlık tesisi tarafından yapılması gereken tahakkuk kaydı: Hesap Kodu Açıklama Borç Alacak Suriyeli Hastalara Verilen Sağlık Hizmetleri Hesabının Alt Kodları 1000 600.01 Sağlık Hizmeti Gelirleri Hesabının İlgili Alt Hesabı

10 AFAD GÖTÜRÜ BEDEL ÜZERİNDEN SAĞLIK HİZMETİ ALIM PROTOKOLÜ
AFAD Protokolüne Kapsamında Tahakkuk ve Tahsilata dair Muhasebe Kayıtları Sağlık tesisi tarafından yapılması gereken tahsilat kaydı: Hesap Kodu Açıklama Borç Alacak Halk Bankası 1000 Suriyeli Hastalara Verilen Sağlık Hizmetleri Hesabının Alt Kodları

11 AFAD GÖTÜRÜ BEDEL ÜZERİNDEN SAĞLIK HİZMETİ ALIM PROTOKOLÜ
Ortak Hükümler : Bakanlık tarafından yayımlanan Geçici Koruma Altına Almanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar Kapsamında üniversite hastaneleri ile bu hastanelere bağlı araştırma ve uygulama merkezleri ile özel hastanelere yapılan sevkler neticesinde oluşan tedavi giderleri de Bakanlık götürü bedel kapsamındadır.

12 AFAD GÖTÜRÜ BEDEL ÜZERİNDEN SAĞLIK HİZMETİ ALIM PROTOKOLÜ
Bakanlık sağlık hizmeti sunucularından üniversite hastaneleri veya özel sağlık hizmeti sunucularına sevki yapılan kişilere verilen sağlık hizmet bedelleri, sevki yapan sağlık hizmeti sunucusunun bağlı bulunduğu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine fatura edilecektir.

13 AFAD GÖTÜRÜ BEDEL ÜZERİNDEN SAĞLIK HİZMETİ ALIM PROTOKOLÜ
AFAD Protokolüne Kapsamında Üniversite veya Özel Sağlık Tesislerinden Hizmet Alan Sağlık Tesisinin Yapması gereken Muhasebe Kaydı Üniversitelerin veya Özel Hastanenin sağlık tesisine göndermiş olduğu faturanın komisyon tarafından ödenmesi uygun görülmesi durumunda yapılacak muhasebe kaydı: Hesap Kodu Açıklama Borç Alacak Suriyeli Hastalara Verilen Sağlık Hizmetleri Hesabının Alt Kodları 1000 600.01 Sağlık Hizmeti Gelirleri Hesabının İlgili Alt Hesabı

14 AFAD GÖTÜRÜ BEDEL ÜZERİNDEN SAĞLIK HİZMETİ ALIM PROTOKOLÜ
AFAD Protokolüne Kapsamında Üniversite veya Özel Sağlık Tesislerinden Hizmet Alan Sağlık Tesisinin Yapması gereken Muhasebe Kaydı Sağlık tesisinin üniversite veya özel hastaneden almış olduğu hizmetin kaydı: Hesap Kodu Açıklama Borç Alacak 182 AFAD Protokolü Kapsamında ….Hizmet Alım Giderleri Hesabı 1000 320.14 Kurumlarararası Hizmet Alımından Doğan Borçlar

15 AFAD GÖTÜRÜ BEDEL ÜZERİNDEN SAĞLIK HİZMETİ ALIM PROTOKOLÜ
AFAD Protokolüne Kapsamında Üniversite veya Özel Sağlık Tesislerinden Hizmet Alan Sağlık Tesisinin Yapması gereken Muhasebe Kaydı Sağlık tesisinin üniversite veya özel hastaneden almış olduğu hizmeti kendi gelirinden düşmesi ait kayıt: Hesap Kodu Açıklama Borç Alacak 612 DİĞER İNDİRİMLER (-) HESABI 1000 182 AFAD Protokolü Kapsamında ….Hizmet Alım Giderleri Hesabı

16 AFAD GÖTÜRÜ BEDEL ÜZERİNDEN SAĞLIK HİZMETİ ALIM PROTOKOLÜ
AFAD Protokolüne Kapsamında Üniversite veya Özel Sağlık Tesislerinden Hizmet Alan Sağlık Tesisinin Yapması gereken Muhasebe Kaydı Üniversite veya özel hastaneye almış olduğu hizmet bedelinin gönderme kaydı Hesap Kodu Açıklama Borç Alacak 320.14 Kurumlarararası Hizmet Alımından Doğan Borçlar 1000 103.02 Gönderme Emirleri Hesabı

17 AFAD GÖTÜRÜ BEDEL ÜZERİNDEN SAĞLIK HİZMETİ ALIM PROTOKOLÜ
Organ nakillerinden kemik iliği nakil bedelleri, acil hallerde kornea nakil bedelleri ile hastanın kendisince bulunmuş donörü olması ve etik kurul kararı ile uygun bulunması koşuluyla canlı vericiden karaciğer ve böbrek nakli bedelleri götüm bedele dâhil olarak karşılanacaktır. Yurt içinden verici bulunamaması halinde, yurtdışından kemik iliği temini gereken hastalara uygulanacak kemik iliği temin bedelleri götürü bedele dâhil değildir.

18 AFAD GÖTÜRÜ BEDEL ÜZERİNDEN SAĞLIK HİZMETİ ALIM PROTOKOLÜ
Yurt içi sağlık hizmeti sunucularında sağlanamayan sağlık hizmetleri için yurt dışına hasta veya tetkik gönderilemez. Yurtdışından kemik iliği/kök hücre/kordon kanı temin ve transfer bedelleri bu madde kapsamında değerlendirilmez. Protokol kapsamındaki kişilere uygulanacak yardımcı üreme yöntemi tedavileri, invitro fertilizasyon (IVF), kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik pre implantasyon genetik tanı İle sağlanan IVF tedavisi, kaplıca tedavileri, yurtdışı tedavileri ile yol ve gündelik karşılanmaz.

19 AFAD GÖTÜRÜ BEDEL ÜZERİNDEN SAĞLIK HİZMETİ ALIM PROTOKOLÜ
Acil hal kapsamında sağlık hizmeti sunucularına başvuran kişilerin kayıt altına alınması sunucularının ulaşabileceği 24 saat esası ile çalışan irtibat nokta ve telefonlarının belirlenmesi ve çalışır olmasına ilişkin işlemler Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olduğundan taraflar bu hususlarda GÎGM ile koordinasyon içinde çalışacaktır.

20 TEŞEKKÜRLER


"AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları