Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ. Dünyadaki hızlı değişim ve gelişim sürecinde kurumların başarılı olmaları ancak etkin bir muhasebe ve finansal yönetim ile olanaklıdır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ. Dünyadaki hızlı değişim ve gelişim sürecinde kurumların başarılı olmaları ancak etkin bir muhasebe ve finansal yönetim ile olanaklıdır."— Sunum transkripti:

1 MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

2 Dünyadaki hızlı değişim ve gelişim sürecinde kurumların başarılı olmaları ancak etkin bir muhasebe ve finansal yönetim ile olanaklıdır. Muhasebe ve finans bölümü özel sektör işletmelerinin olduğu kadar kamu kurum ve kuruluşlarının da vazgeçilmez bir parçasıdır. Yasaların Kendisine verdiği yetki ile İzmir ticaret hayatını temsil eden bir kurum olan Odamız bünyesinde 16 adet müdürlük bulunmaktadır. Mali İşler Müdürlüğü Odamızın kuruluşundan bu yana faaliyetini sürdürmekte olup Odamızın en eski müdürlüklerinden biridir.

3 Odamızın misyonu ve vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde iki adet şeflik bulunmaktadır: Muhasebe şefliği Tahsilat şefliği

4 Odamızın muhasebe kayıtları;  5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu ile  Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne uygun olarak tutulmaktadır. Bu kapsamda; Mali İşler Müdürlüğü Yönetmelik ve Mevzuat değişikliklerini sıkıca takip ederek gerekli işlemleri titizlikle sürdürmektedir.

5 Mali İşler Müdürlüğü’nün en önemli görevleri;  Odamızın her türlü alacak ve haklarını izlemek,  Bunların tahsil işlerini yürütmek ve  Finansal birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmektir.

6 Odamız Kalite Prosedürleri Çerçevesinde Mali İşler Müdürlüğü’nün görev alanı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 1.Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne göre muhasebe kayıtlarının tutulması ve vezne işlemleri 2.Üye aidatlarının tahsil edilmesi, icra işlemlerinin hazırlıklarının yapılması ve takibi 3.Yıllık bütçenin hazırlanıp, uygulanması ve kesin hesabın çıkarılması 4.Huzur hakları 5.Demirbaşlarla ilgili işlemler

7 Bu kapsamda; Odamız ihtiyaçları doğrultusunda satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin faturalar; Muhasebe şefliğimiz tarafından Yönetim Kurulu Kararları, Başkanlık ve Genel Sekreterlik Olurlarına uygunluğu ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kayıtlara alınmakta olup düzenli ve hızlı bir şekilde ödenmektedir.

8  İnsan Kaynakları Müdürlüğü’müze konut ve personel avansı talebinde bulunan personelimizin ödemeleri Müdürlüğümüz tarafından bekletilmeden ve ivedilikle işleme alınmaktadır.  Maaş ve ikramiye ödemeleri ise zamanında gerçekleştirilmektedir.

9 Personelin harcırah, tedavi, ulaşım, yemek vb. masraf ödemeleri bekletilmeden kısa periyotlar halinde maaş hesaplarına yatırılmaktadır. Müdürlüğümüz bu konuda Odamız personelinin mağduriyetini en aza indirmek, memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak düşüncesi ile hareket etmektedir.

10 2015 yılında Odamıza ve kentimize yakışır bir bina kazandırmak amacı ile tasarruf ağırlıklı bir bütçe hazırlanmıştır. 2015 yılı bütçemiz 40.200.000,-TL olarak hedeflenmiştir.

11 Üçüncü üç aylık periyot sonunda (Temmuz- Ağustos-Eylül); Gelir bütçemiz 8.010.543,18 TL, Gider bütçemiz ise 8.098.921,17 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı 0cak- Eylül döneminde ise; Gelir bütçemiz 31.150.978,28 TL, Gider bütçemiz ise 24.503.896,56 TL’dir.

12 Dokuz aylık dönemde Gelir bütçesi gerçekleşme rakamları baz alındığında; 2015 yılında hedeflenen bütçenin yaklaşık %77,50’sine ulaşıldığı, Aynı dönem için Gider bütçesi gerçekleşme rakamları baz alındığında %39’lık gerçekleşme ile önemli ölçüde tasarruf sağlandığı ve öngörülen bütçe hedeflerinin üzerine çıkıldığı görülmektedir. Bu kapsamda; Müdürlük olarak 2015 yılı için belirlenen bütçe rakamlarına ulaşmak için mali disiplin çerçevesinde hareket etmeye devam etmekteyiz.

13 Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan Tahsilat Şefliğinin ana görevi;  Odamız üyelerinin kayıt ücreti ile yıllık ve munzam aidatlarının tespiti ve tahsil edilmesi için gerekli sorumluluk, yetki ve yöntemlerin tanımlanması  Vakıfbank veznelerince bankalardan ve web üzerinden yapılan tüm tahsilat işlemlerinin Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne uygun bir şekilde yapılmasının sağlanmasıdır.

14 Odamız üyeleri yıllık ve munzam aidat ödemelerini;  Odamız bünyesinde bulunan veznelerden,  Odamız ile Kurumsal tahsilat anlaşması bulunan bankaların internet şubelerinden ve veznelerinden,  18.06.2008 tarihinden itibaren Web portalımızın e-hizmetler bölümünden on-line olarak ve taksit imkanından da yararlanarak gerçekleştirebilmektedir.

15 Bu kapsamda; 2015 yılı üçüncü üç aylık dönemde (Temmuz-Ağustos-Eylül) 11684 firmadan toplam 4.403.302,13 TL aidat tahsilat yapılmıştır. Üçüncü üç aylık dönemde aidat tahsilatlarımızın yaklaşık % 12,01’i bankalar, % 61,22’si vezneler ve % 26,77’si web portalımız aracılığıyla gerçekleşmiştir.

16 2015 yılı ilk dokuz aylık dönemde ise 44115 firmadan toplam 18.689.854,49 TL aidat tahsilatı yapılmıştır. İlk dokuz aylık dönemde aidat tahsilatlarımızın yaklaşık %49,49’u vezneler, % 23,39’u bankalar ve % 27,12’si web portalımız aracılığıyla gerçekleşmiştir.

17 İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarih ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Torba Yasa kapsamında Oda aidat borçları da yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda; 4238 firma Odamıza yapılandırma başvurusunda bulunmuş 30.09.2015 tarihine kadar 2309 firmadan 1.174.588,70 TL yapılandırma tahsilatı yapılmıştır. Aynı Kanun kapsamında; 10.293 tüzel kişi 4761 gerçek kişi olmak üzere 15.054 firmanın 6.001.476,77 TL tutarındaki borcu (vergi dairesi terkinden sonraki döneme ilişkin) silinmiştir.

18 Müdürlüğümüz her türlü alacağın zamanında tahsil edilmesi, takibi ve bunlara ait gecikmeler hakkında icra muamelelerinin hazırlığını yapmakta ve takip etmektedir. 17.09.2014 tarihinden itibaren hakkında icra takibi başlatılmış 842 firmadan toplam 563.576,30 TL tahsil edilmiştir. İstihbarat faaliyetleri (firma ziyaretleri ve telefon görüşmeleri) sonucu 2015 yılında 426 firmadan 918.303.26 TL tahsilat yapılmıştır.

19 Ayrıca,  Oda bütçesinin hazırlanıp uygulanması, Oda hesaplarının aylık periyotlar halinde Yönetim Kurulunun, ve Meclisin onayına sunulması,  Yıl sonunda kesin hesabın çıkarılıp Yönetim Kurulu, Hesapları İnceleme Komisyonuna ve Meclise sunulması Müdürlüğümüzün en stratejik görevleri arasındadır.  Yıl içinde gerektiğinde bütçe fasıl ve maddeleri arasında yapılacak aktarma, ek ödenek ve olağanüstü ödenek gereksinimlerinin Yönetim Kuruluna, Hesapları İnceleme Komisyonuna ve Meclis onayına sunulması ve

20 Bilindiği üzere muhasebe ve finans departmanları,  İşlerin düşünsel bir faaliyete dayalı olması,  devamlı dikkat gerektirmesi,  sorumluluğunun yüksek olması ve  belirli bir zaman içerisinde işleri yetiştirme baskısı gibi özellikleri nedeniyle stresli alanlardır.

21 Müdürlüğümüz odamız gelir ve giderlerinin bütçe fasıllarına uygunluğu açısından sürekli kontrol ve azami dikkatle incelemekle yükümlüdür. Tüm işlemler 5174 sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun ilgili maddeleri ile Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak yürütülmektedir. Dolayısıyla Müdürlük olarak işimizin ciddiyetinin ve öneminin farkındayız. Yoğun ve stresli iş ortamına rağmen Odamız üyelerinin memnuniyetini en üst seviyede tutmaya çalışmaktayız.

22 Mali İşler Müdürlüğü olarak hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz


"MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ. Dünyadaki hızlı değişim ve gelişim sürecinde kurumların başarılı olmaları ancak etkin bir muhasebe ve finansal yönetim ile olanaklıdır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları