Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NaCl’de, Na bir elektron vererek Na + katyonunu oluşturur ve bu elektron Cl tarafından alınır ve Cl - anyonunu oluşturur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NaCl’de, Na bir elektron vererek Na + katyonunu oluşturur ve bu elektron Cl tarafından alınır ve Cl - anyonunu oluşturur."— Sunum transkripti:

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10 NaCl’de, Na bir elektron vererek Na + katyonunu oluşturur ve bu elektron Cl tarafından alınır ve Cl - anyonunu oluşturur. Böylelikle iki zıt yüklü iyon arasındaki elektrostatik çekim nedeniyle iyonik bir bağ oluşur.

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17 Lewis yapısı

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30 H +δ → Cl -δ

31 31

32 32 H +δ → O -δ

33 33 metaller

34 34 H +δ → F -δ

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48 (London Kuvvetleri)

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53 (London Kuvvetleri)

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58 Metalin iyonlaşma enerjisi ne kadar küçükse, yani ne kadar düşük bir enerji ile elektron verebiliyorsa, o kadar kolay iyonik bileşik oluşturabilme yeteneği vardır. Periyodik tabloda soldan sağa gidildikçe katyonun üzerindeki pozitif yük artacağı için elektronun atomdan ayrılması güçleşir ve iyonlaşma enerjisi de büyür: Na +, Mg 2+, Al 3+,... sırasında sodyumun tüm bileşikleri iyonikken, magnezyum ve alüminyum kovalent bağlı bileşikler oluşturabilir. Ametalin elektron ilgisi ne kadar büyük olursa, iyonik bileşiğin oluşumu da o derece daha kesin olur. Yine periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe anyon üzerindeki negatif yük sayısı azalır ve elektron ilgisi artarak iyonik bileşik oluşturmaya eğilimlenir. C 4-, N 3-, O 2-, F - sırasına göre flor en yüksek iyonik bileşik yapma yeteneğine sahiptir. Bileşik yapan iki ayrı cins atomun elektronegatiflik değerleri birbirinden çıkarılır. Eğer bu fark 1.7’den büyükse bağ iyonik bağdır. Atomlar arasındaki elektronegativite farkı 1.7 ile 0.5 arasında ise bağ polar kovalent bağ, fark 0.5’den küçük ise bağ apolar kovalent bağ olarak nitelendirilir. NaF bileşiğinde, Na atomunun elektronegativitesi 0.9, Florun ise 4.0’dür. Elektronegativite farkı 4.0 - 0.9 = 3.1 Bunun neticesinde NaF bileşiğindeki bağ iyonik bağdır. ÖZET

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69 Orbital yapısı

70 70 Kovalent bağlar, orbitallerin örtüşmesi sonucunda gerçekleşirler. Orbitallerin de örtüşebilmesi için, örtüşmeye katılan orbitallerin birer elektron içermesi gerekmektedir. Her atom çiftleşmemiş elektron sayısı kadar bağ yapabilir. İki veya daha fazla atom bağ yapmak için orbitallerini, birbirleri ile hibritleşmeye uygun simetriye getirirler. Böylelikle oluşan yeni orbitallere hibrit orbitalleri denir. Hibritleşmenin gerçekleşebilmesi için orbitallerin enerjilerinin de birbirine yakın olmaları gerekir.

71 71 4sp 3 hibrit orbitali s p p p

72 72 4sp 3 3sp 2 2sp

73 73

74 74 Bazı atomlar arasındaki elektronegatiflik sırası: F>O>N>Cl>Br>C>I>H H atomunun elektronegatifliği Li atomundan fazla olduğu için ortak elektronlar H atomu tarafından daha çok çekilir ve Li kısmi pozitif yükle yüklenirken, H kısmi negatif yükle yüklenir. Böylelikle bir dipol moment oluşur. Dipol momenti olan moleküller polardır. Li +δ → H -δ

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81 + +

82 82

83 83 +

84 84

85 85

86 Bir karbon atomu 4 tane tekli bağ yapıyorsa, bağ yapan orbitallerinin hepsi de sp 3 melezleşmesine uğramıştır. %25 s, %75 p karakterli 86

87 87 + Bağa katılmayan elektron çifti

88 88

89 89 N üzerindeki bağa katılmayan ortaklanmamış elektronlarda  bağı gibi sayılacağından, NH 3 molekülü sp 3 hibritleşmesi yapacaktır. Ortaklanmamış elektron çifti çekirdeğe daha yakındır. Bu yüzden s karakteri artar dolayısıyla bağ açısı artar. Bağ elektronları birbirini iter. Ortaklanmamış elektron çiftinin itme kuvveti, bağ elektronlarınkinden daha fazladır. Ortaklanmamış elektronların itme kuvveti fazla olduğu için beklenen 109.5° açıdan sapma gösterir.

90 90 Koordine Kovalent Bağlar: Bağ yapmak için elektronlar tek atom tarafından veriliyorsa, bu tür kovalent bağlara koordine kovalent bağ denir. N (azot) atomu üç bağ yapabilir. N atomu üzerinde bulunan ortaklanmamış elektron çifti hidrojenle dördüncü bağ yapımında kullanılır. Böylece bu bağın oluşumunda elektronlar azot tarafından sağlanmış olur (NH 4 + gibi).

91 91 Bağa katılmayan 2 elektron çifti +

92 92

93 93 + H +δ → F -δ

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98  bağı  bağı Polar kovalent bağ

99 99

100 100 top-çubuk modeli uzay-dolgu modeli çubuk modeli

101 101  bağı Örnek (bağ sayısı)Hibrit ŞekliGeometrisiBağ açısı(°) NY 2 spdoğrusal180 NY 3 sp 2 üçgen düzlem120 NY 4 sp 3 düzgün dörtyüzlü (tetra hedral)109.5 NY 5 sp 3 düçgen piramit (üçgen çiftpiramit)120-90 NY 6 sp 3 d 2 sekiz yüzlü (okta hedral)90

102 102  bağı, p orbitallerinin dikey olarak örtüşmesi ile oluşur.

103 103  bağı  bağı

104 104 dsp 3 Hibritleşmesi: PCl 5 örneği verilerek dsp 3 hibritleşmesi açıklanabilir. Öncelikle atomların elektron dizilimleri yazılır. 15 P: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 17 Cl: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 P’nin 5 tane bağ yapabilmesi için 5 tane yarı dolu orbitalinin olması gerekiyor. Bu nedenle 3s 2 ’deki 2 elektronundan biri bir sonraki kabuğa uyarılır. Aşağıdaki gibi bağ yapmaya hazır 5 tane yarı dolu orbital oluşur. Cl atomunun da çiftleşmemiş elektronları bu orbitallere yerleşerek sp 3 d hibritleşmesini gerçekleştirirler. PCl 5 üçgen çift piramit geometrisindeki hibritleşmeyi gerçekleştirir.

105 d 2 sp3 Hibritleşmesi: SF 6 örneği verilerek d 2 sp3 hibritleşmesi açıklanabilir. Öncelikle atomların elektron dizilimleri yazılır. 16 S: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 105 9 F: 1s 2 2s 2 2p 5 7 S’ nin 6 tane bağ yapabilmesi için 6 tane yarı dolu orbitalinin olması gerekiyor. Bu nedenle 3s 2 ’deki 2 elektronundan biri bir sonraki kabuğa uyarılır. Aşağıdaki gibi bağ yapmaya hazır 6 tane yarı dolu orbital oluşturur. F atomunun da çiftleşmemiş elektronları bu orbitallere yerleşerek, sp 3 d 2 hibritleşmesini gerçekleştirirler. SF 6 oktahedral geometrisindeki sp 3 d 2 hibritleşmesini gerçekleştirir.

106 106


"1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NaCl’de, Na bir elektron vererek Na + katyonunu oluşturur ve bu elektron Cl tarafından alınır ve Cl - anyonunu oluşturur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları