Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve Temel İlkeleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve Temel İlkeleri"— Sunum transkripti:

1 Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve Temel İlkeleri
TKYFelsefesiVeİlkeleri TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

2 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri
Kalite Nedir ? TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

3 şeklinde algılanmıştır.
Tarihte kalite; özen gösterme, belli standartlara şeklinde algılanmıştır. uygunluk “İş yapan adam kendi vazifesini yapar; bunun kusur veya fazilet olduğunu gören insan takdir eder.”(Madde 1938) “Ben iş yapan insanım, sen ise onu gören insansın. Yapan adam işinin nasıl olduğunu görenden öğrenir.”(Madde 1939) (Kutadgu Bilig-Yusuf Has Hacib) TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

4 “Mükemmellik, üstünlük Sözlüklerde; olarak tanımlanmaktadır. derecesi”
(Webster’s ve Oxford Sözlükleri) Halk arasında kalite denildiğinde, benzerleri arasında üstün niteliklerinin ürün ve hizmetin bulunması anlaşılmaktadır. TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

5 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri
Ürün ve hizmete insanlar tarafından duyulan inanç, güven ve memnuniyetin belirtisidir. Ürün veya hizmetin değeridir. İhtiyaçlara uygunluk ve karşılama. KALİTE Önceden belirlenmiş bulunan özelliklere uygunluktur. Beklentileri karşılama ve aşma. Bir mal veya hizmetin belirli ihtiyaçları karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan özelliklerin tamamıdır. (ISO) TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

6 konusundaki son kararın getirdiği mutluluktur.
Ürün ve hizmetin ne kadar iyi olduğu konusundaki son kararın getirdiği mutluluktur. sorunlar ortaya çıkmadan önce Tedbir, çözümleri oluşturmak, ürün ve hizmetlerin yapısına tasarım yoluyla üstünlük ve kusursuzluk katmaktır. Kalite müşteri tatminidir. Verimlilik,işlerini yapabilmek için gerekli eğitimden geçen, ihtiyaç duyduğu araç-gereç ve talimatlarla desteklenen personelle elde edilir. Kalite tedbirdir. Kalite verimliliktir. TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

7 İşleri zamanında yapmak, ancak programa uymakla mümkündür.
talepleri karşılamak için Esneklik, değişmeyi göze almak ve bu konuda istekli olmaktır. Kalite esnekliktir. Kalite etkili olmaktır. İşleri zamanında yapmak, ancak programa uymakla mümkündür. Etki, işleri çabuk ve doğru olarak yapmakla sağlanır. Kalite bir programa uymaktır. TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

8 Kalite gelecektir. Kalite insana yapılan yatırımdır. Daha iyiyi
Bir işi ilk seferinde doğru olarak yapmak, hatayı sonradan düzeltmekten daha ucuzdur. Bunun yolu insandan geçer. İşin sahibi insandır. Öncelik insana yapılan yatırımadır. Kalite gelecektir. Kalite insana yapılan yatırımdır. Daha iyiyi sürekli ve düzenli bulmak için yolculuk yapmaktır. bir Kalite, süregelen bir gelişmeyi kapsar ve son bulduğu nokta yoktur. Mükemmelliğin de mutlaka iyileştirilebilecek bir tarafı vardır. Kalite; amaca, kullanıma ve koşullara uygunluk ve beklentileri aşmadır. Kalite bitmeyen bir süreçtir. TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

9 Erişilebilirlik Hizmet Sektöründe Kalite Kriterleri (1/2) Zamanlılık
Müşterinin hizmeti üreten ve sunana ulaşabilme derecesidir. Erişilebilirlik Zamanlılık Hizmetin tanımlanan, beklenen ve istenilen zamanda sunulma derecesidir. Hizmetin bütününün tamamlanma derecesini belirler. (!Her şey tamam bir imza eksik) Tamlık Doğruluk Hizmetin belirlenen kriterlere uygun olarak yapılma derecesini belirler. Hizmetin yerine getirilmesi için gerekli bilgi ve beceriye sahip olunması, ilişkilerde sıfır hataya ulaşma derecesini belirler. Profesyonellik Performansta tutarlılık, verilen sözü yerine getirme, dürüst ve inanılırlık derecesidir. Güvenilirlik TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

10 Ortam Hizmet Sektöründe Kalite Kriterleri (2/2) Güvenlik
Sunulan hizmetin riskten, tehlikeden ve kuşkudan uzak olma derecesidir. Hizmetin ve müşterinin doğru anlaşılması ve algılanması için gösterilen çabanın derecesidir. Anlaşılabilirlik Hizmetin sunulmasında gösterilen özenin, eksiklik ve hataların giderilmesi için gösterilen gayretin derecesidir. Süreklilik Esneklik Hizmetin değişen şartlara ve beklentilere uyum gösterme derecesidir. Sunulan hizmetin oluşturduğu ortamın psikolojik ve sosyal durumunun derecesidir. (Çalışanların ilişkilerinin niteliği ve düzeyi, karşılıklı gösterilen davranış özelliği, buna bağlı olarak çıkan örgütsel kimlik) Ortam Hizmetin sunulduğu ortamın fiziksel görünümüdür. (Yerin fizikî görünümü, kullanılan araç-gereçler, personelin görünümü vb.) Görünüm TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

11 Bir yaşam biçimidir Sıfır Hata, Sıfır Telef Kalite Kontrolü
Kaliteli Ürün Pahalıdır Kalite Ucuzluktur Beklentileri Karşılama Beklentileri Aşma Kalitecilerin İşi Herkesin İşi Bir yaşam biçimidir TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

12 Toplam Kalite Yönetimi
Müşterinin beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim anlayışıdır. TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

13 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri
Amaç Müşterinin ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılamak ve tatmini sağlamak üzere, sürekli iyileştirme mantığı içinde, bütün çalışanların ilgi ve katılımı ile süreçlerde mükemmel bir performans elde etmektir. TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

14 Toplam Kalite Yönetimi
Kuruluşa sistem bütünlüğü içinde yaklaşmayı, Paylaşılan vizyon oluşturmaya dayalı liderliği, İnsanları değil, süreçleri sorgulayan süreç yönetimi anlayışını Kapsamaktadır. TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

15 Toplam Kalite Yönetimi
İnsanları yönetmek değil, insanlarla yönetmektir. Yönetişimdir. Yeni bir düşünme biçimidir. TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

16 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri
Temel Kavramlar 1-Müşteri odaklılık. 2-Süreç yönetimi 3-Hedeflere yönlendirme 4-Verilerle yönetim 5-Önlemeye dönük yaklaşım 6-Sürekli iyileştirme (Kaizen) 7-Katılım ve sinerji 8-İletişim 9-Tedarikçilerle ilişkiler 10-Sürekli eğitim, öğrenen örgüt 11-Liderlik TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

17 Hangi müşteri bizi bıraktı? Niçin gittiler? Nereye gittiler?
Müşteri odaklılık Hangi müşteri bizi bıraktı? Niçin gittiler? Nereye gittiler? Nasıl geri getiririz? Mevcudu nasıl elde tutarız? TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

18 Patron aslında müşteridir. Müşteri yoksa kurum da, patron da yok.
Müşteri odaklılık Patron aslında müşteridir. Müşteri yoksa kurum da, patron da yok. Ücretleri patron değil müşteri verir. Müşteri yoksa çalışan da yok. TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

19 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri
Müşteri Odaklılık Kaliteyi müşteri belirler. TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

20 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri
Müşteri odaklılık Müşteri: Herhangi bir kişi veya kuruluşun uğraştığı faaliyetler sonucunu kullanan TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

21 Kurum içinde: (İç müşteri) Bir sonraki bölüm veya süreç.
Müşteri odaklılık Kurum içinde: (İç müşteri) Bir sonraki bölüm veya süreç. Kurum dışında:(Dış müşteri) Ürün veya hizmeti kullanan TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

22 Sorunların %80’inin çözümü olası sebeplerin %20’sinde aranmalıdır.
Müşteri odaklılık 80/20 Kuralı Sonuçların büyük bir çoğunluğu, sebeplerin küçük bir yüzdesi yüzünden ortaya çıkar. Sorunların %80’inin çözümü olası sebeplerin %20’sinde aranmalıdır. TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

23 Müşteri tatmini hedeflemesiyle: Hiyerarşi yönetim,
Müşteri odaklılık Müşteri tatmini hedeflemesiyle: Hiyerarşi yönetim, Performans değerlendirme, Suçlama, Kota koyma, Rekabet vb. olumsuzluklar kendiliğinden çözülecektir. TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

24 Daha fazla istekte bulunandır. Nazlıdır. Eleştirendir.
Müşteri odaklılık Müşteri: Hızla değişendir. Daha fazla istekte bulunandır. Nazlıdır. Eleştirendir. Memnun edilmesi gereken tek unsur. MÜŞTERİ KRALDIR TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

25 mm=a.k > b.k mm=a.k = b.k mm=a.k < b.k Müşteri memnuniyetinde
Müşteri Odaklılık Müşteri memnuniyetinde ise iki unsur bulunmaktadır: Beklenen Kalite Algılanan kalite mm=a.k > b.k mm=a.k = b.k mm=a.k < b.k TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

26 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri
Süreç Yönetimi 5N1K Kim yapıyor? Kim yapmalı? Kim? Ne yapılıyor? Ne yapılmalı? Ne? Nerede yapılıyor? Nerede yapılmalı? Nerede? Ne zaman yapılıyor? Ne zaman yapılmalı? Ne zaman? Niçin yapılıyor? Niçin yapılmalı? Niçin? Nasıl yapılıyor? Nasıl yapılmalı? Nasıl? TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

27 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri
Hizmetler, insanlar tarafından değil süreçler tarafından üretilir. Süreç Yönetimi TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

28 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri
Yönetimde kalite: Sonuçlara odaklı denetimlerle değil, süreçlerin sürekli sorgulanarak geliştirilmesiyle oluşur. Süreç Yönetimi TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

29 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri
Süreç Yönetimi İş yapış biçimlerini, kurumun fonksiyonel, hiyerarşik yapısına göre değil; süreçlerin akışına göre düzenleyen bir yönetim tarzıdır. Operasyonları ve performansı, kurum süreçlerinin bütünlüğü içerisinde değerlendirir; süreç başarısını bireysel ve fonksiyonel başarının önünde tutar. Kurumun etkinliğini ve verimliliğini artırmak ve yönetim hedeflerine ulaşmak için en etkili enstrümandır. TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

30 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri
Süreç Yönetimi Süreç yönetiminin temel noktaları: İçeriye değil dışarıya odaklıdır. Bireysel ve fonksiyonel performans değil süreç ve ekip performansına dayanır. Yetkiyi yukarıda toplamaz, dengeler. Standartlara uymayı değil, aşmayı hedefler. Bürokratik değil, yalın ve esnektir. Hızlı ve doğru iletişim sağlar. TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

31 Herkesin yapabileceğinin en iyisini yapması iyileşme sağlar mı?
Hedeflere yönlendirme Herkesin yapabileceğinin en iyisini yapması iyileşme sağlar mı? (Dr.Deming) TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

32 Herkes çalışıyor, çok iyi çalışıyor...
Hedeflere yönlendirme Herkes çalışıyor, çok iyi çalışıyor... İyi niyetli çabalar yeterli değildir. Çabalar bilgi yardımıyla yönlendirilmelidir. (Dr.Deming) TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

33 Bütün parçaların toplamına eşit değildir.
Hedeflere yönlendirme Bütün parçaların toplamına eşit değildir. TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

34 Amaç tutarlılığı oluşturun.
Hedeflere yönlendirme Amaç tutarlılığı oluşturun. (Dr.Deming) TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

35 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri
Hedeflere yönlendirme Paylaşılan vizyon: Paylaşılan vizyon bir fikir değildir. Çalışanların yüreklerinde tutuşan bir güçtür. Bir defa tutuşturuldu mu, elle tutulur, hayal olmaktan çıkar ve somutlaşır. Hedefe odaklaşmayı ve ona ulaşmak için gerekli enerjiyi sağlar. Birbirine güvensizlik duyan insanları birlikte çalışmaya başlatır. Ortak bir kimlik oluşturur. Risk almayı ve denemeyi teşvik eder. TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

36 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri
Hedeflere yönlendirme Hangi yoldan gideyim? Nereye gideceğini bilmiyorsan hangi yoldan gideceğinin bir önemi yok.. (Alis Harikalar Diyarında) TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

37 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri
Verilerle Yönetim Ölçemediğiniz şeyi: Yönetemezsiniz. İyileştiremezsiniz. TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

38 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri
Mükemmellik Ölçülebilen Sürekli Gelişme ve İyileşmedir. TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

39 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri
Verilerle Yönetim Neler Ölçülür: Müşteri memnuniyeti. Çalışanların memnuniyeti. Toplum üzerindeki etki. İletişimin etkinliği. Sonuçlar ve hedefler. Öz değerlendirme. Kalite maliyetleri TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

40 Testi kırıldıktan sonra...
Önlemeye dönük yaklaşım Testi kırıldıktan sonra... TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

41 Toplu kontrole (muayene) güvenmekten vazgeçin
Önlemeye dönük yaklaşım Toplu kontrole (muayene) güvenmekten vazgeçin (Dr.Deming 3) TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

42 TKY'de esas olan Hata Ayıklamak Değildir Önlemeye dönük yaklaşım
TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

43 TKY'de esas olan Hata yapmamayı sağlamaktır.
Önlemeye dönük yaklaşım TKY'de esas olan Hata yapmamayı sağlamaktır. Planlamalarda olabilecek aksaklıklara karşı alınması gereken önlemlere (Kritik başarı faktörleri) yer vererek, Hata kaynakları kurutularak, Süreç bazında kontrol ve iyileştirmeler yapılarak, Hata oluşması engellenmelidir. TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

44 Sürekli İyileştirme Kaizen
Üretim ve hizmet sistemini sürekli olarak ve sonsuza kadar iyileştirin. (Deming-5) TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

45 STATUKO Hiç Bir Şey Mükemmel Değildir
Sürekli İyileştirme Kaizen Bu işi nasıl daha mükemmel yapabilirim? STATUKO Hiç Bir Şey Mükemmel Değildir TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

46 Sürekli iyileştirme anlayışının 3 şartı:
Sürekli İyileştirme Kaizen Sürekli iyileştirme anlayışının 3 şartı: Var olan durumu yetersiz bulmak, İnsan faktörünü geliştirmek, Problem çözme tekniklerini kullanmak. TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

47 İlerleme Yenilik Tek büyük adımda ilerleme (buluş) Kaizen
Sürekli İyileştirme Kaizen Yenilik (buluş) Kaizen (İyileşme) Tek büyük adımda ilerleme Küçük ve sürekli adımlarla kademeli ilerleme İlerleme TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

48 Buluş Yaklaşımının Normal Seyri
Sürekli İyileştirme Kaizen Zaman Buluş Yaklaşımının Normal Seyri TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

49 Gerçekte Buluş Yaklaşımı
Sürekli İyileştirme Kaizen Bir organizasyon, yapısını bir kez oluşturduktan sonra gerileme başlar. (Parkinson Kanunu) Zaman Gerçekte Buluş Yaklaşımı TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

50 Buluş + KAİZEN Buluş Buluş Sürekli İyileştirme Kaizen KAİZEN KAİZEN
Yeni Standart KAİZEN Buluş Yeni Standart KAİZEN Buluş Zaman Buluş + KAİZEN TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

51 Sürekli İyileştirme Kaizen
KARŞILAŞTIRMA GELİŞME KAIZENYAKLAŞIMI BULUŞ YAKLAŞIMI ZAMAN TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

52 Planla Sürekli iyileştirme... Uygula Kontrol et Önlem al
Sürekli İyileştirme Kaizen Planla Önlem al Sürekli iyileştirme... Uygula Kontrol et TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

53 Planla Sürekli iyileştirme... Uygula Kontrol et Önlem al
Sürekli İyileştirme Kaizen Planla Sürekli iyileştirme... Zaman P U K Ö Yenilik İyileştirme Önlem al Uygula Kontrol et TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

54 Neden sürekli iyileştirme:
Sürekli İyileştirme Kaizen Neden sürekli iyileştirme: İhtiyaçlar değişir ve devamlı artar. (Gelecek geçmişin tekrarı değildir) Ortaya her gün yeni süreç teknolojileri çıkar. TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

55 Sürekli iyileştirme ve yenilik için ilkeler:
Sürekli İyileştirme Kaizen Sürekli iyileştirme ve yenilik için ilkeler: Müşterilerinizin süreçlerini tanıyınız. Müşteri süreçlerini etkileyen ortamı tanıyınız. Müşterilerinizin müşterilerinin süreçlerini tanıyınız. TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

56 İnsanları yönetmek değil, İnsanlarla yönetmektir.
Katılım ve sinerji Toplam Kalite; İnsanları yönetmek değil, İnsanlarla yönetmektir. TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

57 Bölümler (departman) arasındaki engelleri ortadan kaldırın.
Katılım ve sinerji Bölümler (departman) arasındaki engelleri ortadan kaldırın. (Dr.Deming-9) Bütün parçaların toplamına eşit değildir. TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

58 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri
Katılım ve sinerji SNERJİ ETKİSİ TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

59 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri
Katılım ve sinerji SİNERJİ ETKİSİ TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

60 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri
Tedarikçi İlişkileri Tedarikçi: Kendilerine girdi, mal ve hizmet sunan herhangi bir kişi,süreç,bölüm veya kurumdur. TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

61 Süreçlerin tanımlanmasında ve yönetimin şekillendirilmesinde:
Tedarikçi İlişkileri Süreçlerin tanımlanmasında ve yönetimin şekillendirilmesinde: Bölümün/sürecin/Kurumun tedarikçileri kim? Bunların en önemlileri hangileridir? Bunlar bizim işimizi daha iyi yapmamız için nasıl yardımcı olabilir? Bu öneriler arasında nasıl öncelik sıralaması yapılır? TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

62 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri
Sürekli Öğrenme Kişilerin eğitimini ve kendilerini geliştirmelerini sağlayan programlar oluşturun. (Deming-13) TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

63 İş başı eğitimlerini kurumsallaştırın.
Sürekli Öğrenme İş başı eğitimlerini kurumsallaştırın. (Deming-13) TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

64 Bir zihniyet değişikliği...
Sürekli Öğrenme Bir zihniyet değişikliği... (Senge) TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

65 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri
Sürekli Öğrenme Bisiklete binme hakkında harika bir kitap okudum; artık öğrendim bu işi...... TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

66 Öğrenen organizasyon:
Sürekli Öğrenme Öğrenen organizasyon: Geleceğini oluşturma kapasitesini durmadan genişleten, Ayakta kalmayı, adapte olmayı, üretici öğrenmeyi öğrenen Organizasyondur. (Senge) TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

67 Öğrenen organizasyon:
Sürekli Öğrenme Öğrenen organizasyon: Bireylerin öğrenmesine ortam oluşturan, onların öğrenmesinden yararlanarak, bilgisini, anlayışını ve çevresini geliştiren bir organizasyondur. TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

68 Öğrenen organizasyon:
Sürekli Öğrenme Öğrenen organizasyon: Öğrenen bireylerini, aynı vizyon ve amaçlar etrafında toplayan, bilgiyi değerlendiren, paylaştıran ve öğreten, böylece bilgiyi kuruma mal ederek davranış haline dönüştüren ve belleğine yerleştiren, bunun sürekliliğini sağlayan örgüttür. TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

69 Öğrenen organizasyonda öğrenme yetersizliği belirtileri:
Sürekli Öğrenme Öğrenen organizasyonda öğrenme yetersizliği belirtileri: 1-Pozisyonum neyse oyum. 2-Düşman dışarıda. 3-Sorumluluk üstlenme kuruntusu. 4-Olaylara takılıp kalma. 5-Haşlanmış kurbağa meselesi. 6-Yönetici takım miti (Senge) TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

70 TEORİDE HERŞEY MÜKEMMELDİR
TEORİLER ÜLKESİNE HOŞGELDİNİZ TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

71 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri
Liderlik Liderliği benimseyin ve kurumsallaştırın. (Deming-7) Tepe Yönetimi Orta Kademe Yönetim Öğretmenler Destek Personeli Lider Öğrenciler Takımlar, Öğretmenler Destek Personel Liderler Öğrenciler Takımlar, Öğretmenler Destek Personel TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

72 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri
Liderlik Liderliğin amacı: İnsanların, aletlerin ve materyallerin (makinelerin) performansını ve kaliteyi artırmak, hizmette etkinlik ve verimliliği (üretimi) çoğaltmak, çalışanların daha iyi bir iş ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak ve aynı zamanda insanların emekleriyle gurur duymalarını sağlamaktır. (Deming) TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

73 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri
Liderlik Liderliğin amacı: Bireylerin hatalarını bulmak ve kaydetmek değil, hataların nedenlerini ortadan kaldırmaktır. (Deming) TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

74 İnsanları suçlamayınız. Süreçleri sorgulayınız.
Liderlik İnsanları suçlamayınız. Süreçleri sorgulayınız. TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

75 Lider sistemin iyileştirilmesinden sorumludur.
Liderlik Lider sistemin iyileştirilmesinden sorumludur. (Deming) TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

76 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri
Liderlik Lider sistem dahilinde gittikçe artan performans tutarlılığını sağlamakla sorumludur. İnsanlar arasındaki farklılık ancak böyle azaltılabilir. (Deming) TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

77 Lider yaratıcı gerilim oluşturan, tasarımcı, yönetici ve öğretmendir.
Liderlik Lider yaratıcı gerilim oluşturan, tasarımcı, yönetici ve öğretmendir. (Senge) TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

78 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri
Liderlik Liderlik; güçten çok bir vizyon anlayışı ve işbirliği ruhu üzerine kurulmalıdır. Başarısızlıkları gelişim için birer fırsat olarak görmek, gerçek bir lideri denetçiden ve yöneticiden ayıracaktır. (Senge) TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

79 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri
Liderlik Bazı Paradigmalar: Denetleme, Verimlilik, Değer, Bağımsızlık, Kronos Yetenek, Yönetim (Doğan CÜCELOĞLU) TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

80 yüzeysel ve geçici olur.
Liderlik Eğer paradigmalarınızı değiştirmiyor, sadece davranışlarınızı değiştiriyorsanız yapılan değişiklik yüzeysel ve geçici olur. TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

81 TEORİDE HERŞEY MÜKEMMELDİR
TEORİLER ÜLKESİNE HOŞGELDİNİZ TKY Felsefe ve Temel İlkeleri

82 Başarı Dileklerimizle...
Kalite Yolculuğunda Başarı Dileklerimizle... TKY Felsefe ve Temel İlkeleri


"Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve Temel İlkeleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları