Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 1/83 Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve Temel İlkeleri TKYFelsefesiVeİlkeleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 1/83 Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve Temel İlkeleri TKYFelsefesiVeİlkeleri."— Sunum transkripti:

1

2 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 1/83 Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve Temel İlkeleri TKYFelsefesiVeİlkeleri

3 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 2/83

4 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 3/83 Tarihte kalite; özen gösterme, belli standartlara uygunluk şeklinde algılanmıştır. “İş yapan adam kendi vazifesini yapar; bunun kusur veya fazilet olduğunu gören insan takdir eder.” ( Madde 1938 ) “Ben iş yapan insanım, sen ise onu gören insansın. Yapan adam işinin nasıl olduğunu görenden öğrenir.” ( Madde 1939 ) (Kutadgu Bilig-Yusuf Has Hacib)

5 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 4/83 Sözlüklerde; “Mükemmellik, üstünlük derecesi” olarak tanımlanmaktadır. (Webster’s ve Oxford Sözlükleri) Halk arasında kalite denildiğinde, ürün ve hizmetin benzerleri arasında üstün niteliklerinin bulunması anlaşılmaktadır.

6 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 5/83 Ürün ve hizmete insanlar tarafından duyulan inanç, güven ve memnuniyetin belirtisidir. Ürün veya hizmetin değeridir. İhtiyaçlara uygunluk ve karşılama. Önceden belirlenmiş bulunan özelliklere uygunluktur. Beklentileri karşılama ve aşma. Bir mal veya hizmetin belirli ihtiyaçları karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan özelliklerin tamamıdır. (ISO)

7 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 6/83 Verimlilik,işlerini yapabilmek için gerekli eğitimden geçen, ihtiyaç duyduğu araç- gereç ve talimatlarla desteklenen personelle elde edilir. Tedbir, sorunlar ortaya çıkmadan önce çözümleri oluşturmak, ürün ve hizmetlerin yapısına tasarım yoluyla üstünlük ve kusursuzluk katmaktır. Ürün ve hizmetin ne kadar iyi olduğu konusundaki son kararın getirdiği mutluluktur. Kalite tedbirdir. Kalite müşteri tatminidir. Kalite verimliliktir.

8 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 7/83 Etki, işleri çabuk ve doğru olarak yapmakla sağlanır. İşleri zamanında yapmak, ancak programa uymakla mümkündür. Kalite etkili olmaktır. Esneklik, talepleri karşılamak için değişmeyi göze almak ve bu konuda istekli olmaktır. Kalite esnekliktir. Kalite bir programa uymaktır.

9 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 8/83 Bir işi ilk seferinde doğru olarak yapmak, hatayı sonradan düzeltmekten daha ucuzdur. Bunun yolu insandan geçer. İşin sahibi insandır. Öncelik insana yapılan yatırımadır. Kalite, süregelen bir gelişmeyi kapsar ve son bulduğu nokta yoktur. Mükemmelliğin de mutlaka iyileştirilebilecek bir tarafı vardır. Kalite bitmeyen bir süreçtir.süreçtir Kalite insana yapılan yatırımdır. Daha iyiyi bulmak için sürekli ve düzenli bir yolculuk yapmaktır. Kalite gelecektir. Kalite; amaca, kullanıma ve koşullara uygunluk ve beklentileri aşmadır.

10 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 9/83 Müşterinin hizmeti üreten ve sunana ulaşabilme derecesidir. Hizmetin tanımlanan, beklenen ve istenilen zamanda sunulma derecesidir. Erişilebilirlik Zamanlılık Hizmetin bütününün tamamlanma derecesini belirler. ( ! Her şey tamam bir imza eksik) Hizmetin bütününün tamamlanma derecesini belirler. ( ! Her şey tamam bir imza eksik) Tamlık Hizmetin belirlenen kriterlere uygun olarak yapılma derecesini belirler. Doğruluk Hizmetin yerine getirilmesi için gerekli bilgi ve beceriye sahip olunması, ilişkilerde sıfır hataya ulaşma derecesini belirler. Profesyonellik Hizmet Sektöründe Kalite Kriterleri (1/2) Performansta tutarlılık, verilen sözü yerine getirme, dürüst ve inanılırlık derecesidir. Güvenilirlik

11 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 10/83 Sunulan hizmetin riskten, tehlikeden ve kuşkudan uzak olma derecesidir. Güvenlik Hizmetin ve müşterinin doğru anlaşılması ve algılanması için gösterilen çabanın derecesidir. Anlaşılabilirlik Hizmetin sunulmasında gösterilen özenin, eksiklik ve hataların giderilmesi için gösterilen gayretin derecesidir. Süreklilik Hizmet Sektöründe Kalite Kriterleri (2/2) Hizmetin değişen şartlara ve beklentilere uyum gösterme derecesidir. Esneklik Sunulan hizmetin oluşturduğu ortamın psikolojik ve sosyal durumunun derecesidir. (Çalışanların ilişkilerinin niteliği ve düzeyi, karşılıklı gösterilen davranış özelliği, buna bağlı olarak çıkan örgütsel kimlik) Sunulan hizmetin oluşturduğu ortamın psikolojik ve sosyal durumunun derecesidir. (Çalışanların ilişkilerinin niteliği ve düzeyi, karşılıklı gösterilen davranış özelliği, buna bağlı olarak çıkan örgütsel kimlik) Ortam Hizmetin sunulduğu ortamın fiziksel görünümüdür. (Yerin fizikî görünümü, kullanılan araç-gereçler, personelin görünümü vb.) Hizmetin sunulduğu ortamın fiziksel görünümüdür. (Yerin fizikî görünümü, kullanılan araç-gereçler, personelin görünümü vb.) Görünüm

12 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 11/90 Kalite Kontrolü Kaliteli Ürün Pahalıdır Beklentileri Karşılama Kalitecilerin İşi Sıfır Hata, Sıfır Telef Kalite Ucuzluktur Beklentileri Aşma Herkesin İşi

13 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 12/83 Toplam Kalite Yönetimi Müşterinin beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim anlayışıdır.

14 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 13/83 Amaç Müşterinin ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılamak ve tatmini sağlamak üzere, sürekli iyileştirme mantığı içinde, bütün çalışanların ilgi ve katılımı ile süreçlerde mükemmel bir performans elde etmektir.

15 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 14/83 Toplam Kalite Yönetimi Kuruluşa sistem bütünlüğü içinde yaklaşmayı, Paylaşılan vizyon oluşturmaya dayalı liderliği, İnsanları değil, süreçleri sorgulayan süreç yönetimi anlayışını Kapsamaktadır.

16 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 15/83 Toplam Kalite Yönetimi İnsanları yönetmek değil, insanlarla yönetmektir. Yönetişimdir. Yeni bir düşünme biçimidir.

17 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 16/83 Temel Kavramlar 1-Müşteri odaklılık. 2-Süreç yönetimi 3-Hedeflere yönlendirme 4-Verilerle yönetim 5-Önlemeye dönük yaklaşım 6-Sürekli iyileştirme (Kaizen) 7-Katılım ve sinerji 8-İletişim 9-Tedarikçilerle ilişkiler 10-Sürekli eğitim, öğrenen örgüt 11-Liderlik

18 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 17/83 Hangi müşteri bizi bıraktı? Niçin gittiler? Nereye gittiler? Nasıl geri getiririz? Mevcudu nasıl elde tutarız? Müşteri odaklılık

19 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 18/83 Patron aslında müşteridir. Müşteri yoksa kurum da, patron da yok. Ücretleri patron değil müşteri verir. Müşteri yoksa çalışan da yok. Müşteri odaklılık

20 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 19/83 Kaliteyi müşteri belirler. Müşteri Odaklılık

21 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 20/83 Müşteri: Herhangi bir kişi veya kuruluşun uğraştığı faaliyetler sonucunu kullanan............ Müşteri odaklılık

22 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 21/83 Kurum içinde: (İç müşteri) Bir sonraki bölüm veya süreç. Kurum dışında:(Dış müşteri) Ürün veya hizmeti kullanan Müşteri odaklılık

23 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 22/83 80/20 Kuralı Sonuçların büyük bir çoğunluğu, sebeplerin küçük bir yüzdesi yüzünden ortaya çıkar. Sorunların %80’inin çözümü olası sebeplerin %20’sinde aranmalıdır. Müşteri odaklılık

24 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 23/83 Müşteri tatmini hedeflemesiyle: Hiyerarşi yönetim, Performans değerlendirme, Suçlama, Kota koyma, Rekabet vb. olumsuzluklar kendiliğinden çözülecektir. Müşteri odaklılık

25 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 24/83 Müşteri: Hızla değişendir. Daha fazla istekte bulunandır. Nazlıdır. Eleştirendir. Memnun edilmesi gereken tek unsur. Müşteri odaklılık MÜŞTERİ KRALDIR

26 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 25/83 Müşteri Odaklılık Müşteri memnuniyetinde ise iki unsur bulunmaktadır: Beklenen Kalite Algılanan kalite mm=a.k >b.k mm=a.k =b.k mm=a.k { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/26/8845531/slides/slide_26.jpg", "name": "TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 25/83 Müşteri Odaklılık Müşteri memnuniyetinde ise iki unsur bulunmaktadır: Beklenen Kalite Algılanan kalite mm=a.k >b.k mm=a.k =b.k mm=a.k b.k mm=a.k =b.k mm=a.k

27 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 26/83 Ne? Ne yapılıyor? Ne yapılıyor? Ne yapılmalı? Ne yapılmalı? Nerede? Nerede yapılıyor? Nerede yapılıyor? Nerede yapılmalı? Nerede yapılmalı? Ne zaman? Ne zaman yapılıyor? Ne zaman yapılıyor? Ne zaman yapılmalı? Ne zaman yapılmalı? Niçin? Niçin yapılıyor? Niçin yapılıyor? Niçin yapılmalı? Niçin yapılmalı? Nasıl? Nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Nasıl yapılmalı? Nasıl yapılmalı? Kim? Kim yapıyor? Kim yapıyor? Kim yapmalı? Kim yapmalı? 5N1K Süreç Yönetimi

28 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 27/83 Süreç Yönetimi Hizmetler, insanlar tarafından değil süreçler tarafından üretilir.

29 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 28/83 Süreç Yönetimi Yönetimde kalite: Sonuçlara odaklı denetimlerle değil, süreçlerin sürekli sorgulanarak geliştirilmesiyle oluşur.

30 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 29/83 Süreç Yönetimi İş yapış biçimlerini, kurumun fonksiyonel, hiyerarşik yapısına göre değil; süreçlerin akışına göre düzenleyen bir yönetim tarzıdır. Operasyonları ve performansı, kurum süreçlerinin bütünlüğü içerisinde değerlendirir; süreç başarısını bireysel ve fonksiyonel başarının önünde tutar. Kurumun etkinliğini ve verimliliğini artırmak ve yönetim hedeflerine ulaşmak için en etkili enstrümandır.

31 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 30/83 Süreç Yönetimi Süreç yönetiminin temel noktaları: İçeriye değil dışarıya odaklıdır. Bireysel ve fonksiyonel performans değil süreç ve ekip performansına dayanır. Yetkiyi yukarıda toplamaz, dengeler. Standartlara uymayı değil, aşmayı hedefler. Bürokratik değil, yalın ve esnektir. Hızlı ve doğru iletişim sağlar.

32 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 31/83 Hedeflere yönlendirme Herkesin yapabileceğinin en iyisini yapması iyileşme sağlar mı? ( Dr.Deming )

33 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 32/83 Hedeflere yönlendirme Herkes çalışıyor, çok iyi çalışıyor... İyi niyetli çabalar yeterli değildir. Çabalar bilgi yardımıyla yönlendirilmelidir. ( Dr.Deming )

34 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 33/83 Hedeflere yönlendirme Bütün parçaların toplamına eşit değildir.

35 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 34/83 Hedeflere yönlendirme Amaç tutarlılığı oluşturun. ( Dr.Deming )

36 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 35/83 Hedeflere yönlendirme Paylaşılan vizyon: Paylaşılan vizyon bir fikir değildir. Çalışanların yüreklerinde tutuşan bir güçtür. Bir defa tutuşturuldu mu, elle tutulur, hayal olmaktan çıkar ve somutlaşır. Hedefe odaklaşmayı ve ona ulaşmak için gerekli enerjiyi sağlar. Birbirine güvensizlik duyan insanları birlikte çalışmaya başlatır. Ortak bir kimlik oluşturur. Risk almayı ve denemeyi teşvik eder.

37 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 36/83 —Hangi yoldan gideyim? —Nereye gideceğini bilmiyorsan hangi yoldan gideceğinin bir önemi yok.. ( Alis Harikalar Diyarında ) Hedeflere yönlendirme

38 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 37/83 Ölçemediğiniz şeyi: —Yönetemezsiniz. —İyileştiremezsiniz. Verilerle Yönetim

39 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 38/90

40 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 39/83 Neler Ölçülür: —Müşteri memnuniyeti. —Çalışanların memnuniyeti. —Toplum üzerindeki etki. —İletişimin etkinliği. —Sonuçlar ve hedefler. —Öz değerlendirme. —Kalite maliyetleri Verilerle Yönetim

41 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 40/83 Önlemeye dönük yaklaşım Testi kırıldıktan sonra...

42 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 41/83 Önlemeye dönük yaklaşım Toplu kontrole (muayene) güvenmekten vazgeçin ( Dr.Deming 3 )

43 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 42/83 Önlemeye dönük yaklaşım

44 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 43/83 Önlemeye dönük yaklaşım –Planlamalarda olabilecek aksaklıklara karşı alınması gereken önlemlere (Kritik başarı faktörleri) yer vererek, –Hata kaynakları kurutularak, –Süreç bazında kontrol ve iyileştirmeler yapılarak, Hata oluşması engellenmelidir.

45 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 44/83 Sürekli İyileştirme Kaizen Üretim ve hizmet sistemini sürekli olarak ve sonsuza kadar iyileştirin. ( Deming-5 )

46 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 45/83 Sürekli İyileştirme Kaizen STATUKO Bu işi nasıl daha mükemmel yapabilirim? Bu işi nasıl daha mükemmel yapabilirim? Hiç Bir Şey Mükemmel Değildir Hiç Bir Şey Mükemmel Değildir

47 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 46/83 Sürekli İyileştirme Kaizen Sürekli iyileştirme anlayışının 3 şartı: –Var olan durumu yetersiz bulmak, –İnsan faktörünü geliştirmek, –Problem çözme tekniklerini kullanmak.

48 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 47/83 Sürekli İyileştirme Kaizen Yenilik (buluş) Kaizen (İyileşme) Tek büyük adımda ilerleme Küçük ve sürekli adımlarla kademeli ilerleme İlerleme

49 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 48/90 Buluş Yaklaşımının Normal Seyri Zaman Sürekli İyileştirme Kaizen

50 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 49/90 Gerçekte Buluş Yaklaşımı Sürekli İyileştirme Kaizen Zaman Bir organizasyon, yapısını bir kez oluşturduktan sonra gerileme başlar. ( Parkinson Kanunu )

51 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 50/90 Buluş + KAİZEN Buluş Yeni Standart KAİZEN Buluş Yeni Standart Sürekli İyileştirme Kaizen KAİZEN Zaman

52 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 51/90 KARŞILAŞTIRMA GELİŞME ZAMAN BULUŞ YAKLAŞIMI KAIZENYAKLAŞIMI Sürekli İyileştirme Kaizen

53 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 52/83 Planla Uygula Kontrol et Önlem al Sürekli İyileştirme Kaizen

54 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 53/83 Sürekli İyileştirme Kaizen Planla Uygula Kontrol et Önlem al Zaman P UK Ö P UK Ö Yenilik İyileştirme

55 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 54/83 Neden sürekli iyileştirme:  İhtiyaçlar değişir ve devamlı artar. (Gelecek geçmişin tekrarı değildir)  Ortaya her gün yeni süreç teknolojileri çıkar. Sürekli İyileştirme Kaizen

56 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 55/83 Sürekli iyileştirme ve yenilik için ilkeler:  Müşterilerinizin süreçlerini tanıyınız.  Müşteri süreçlerini etkileyen ortamı tanıyınız.  Müşterilerinizin müşterilerinin süreçlerini tanıyınız. Sürekli İyileştirme Kaizen

57 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 56/83 Katılım ve sinerji Toplam Kalite; İnsanları yönetmek değil, İnsanlarla yönetmektir.

58 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 57/83 Katılım ve sinerji Bölümler (departman) arasındaki engelleri ortadan kaldırın. ( Dr.Deming-9 ) Bütün parçaların toplamına eşit değildir.

59 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 58/90 SNERJİ ETKİSİ Katılım ve sinerji

60 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 59/90 SİNERJİ ETKİSİ Katılım ve sinerji

61 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 60/83 Tedarikçi İlişkileri Tedarikçi: Kendilerine girdi, mal ve hizmet sunan herhangi bir kişi,süreç,bölüm veya kurumdur.

62 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 61/83 Tedarikçi İlişkileri –Bölümün/sürecin/Kurumun tedarikçileri kim? –Bunların en önemlileri hangileridir? –Bunlar bizim işimizi daha iyi yapmamız için nasıl yardımcı olabilir? –Bu öneriler arasında nasıl öncelik sıralaması yapılır? Süreçlerin tanımlanmasında ve yönetimin şekillendirilmesinde:

63 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 62/83 Sürekli Öğrenme Kişilerin eğitimini ve kendilerini geliştirmelerini sağlayan programlar oluşturun. ( Deming-13 )

64 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 63/83 Sürekli Öğrenme İş başı eğitimlerini kurumsallaştırın. ( Deming-13 )

65 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 64/83 Sürekli Öğrenme Bir zihniyet değişikliği... ( Senge )

66 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 65/83 Sürekli Öğrenme Bisiklete binme hakkında harika bir kitap okudum; artık öğrendim bu işi......

67 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 66/83 Sürekli Öğrenme Öğrenen organizasyon: –Geleceğini oluşturma kapasitesini durmadan genişleten, –Ayakta kalmayı, adapte olmayı, üretici öğrenmeyi öğrenen Organizasyondur. ( Senge )

68 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 67/83 Sürekli Öğrenme Öğrenen organizasyon: Bireylerin öğrenmesine ortam oluşturan, onların öğrenmesinden yararlanarak, bilgisini, anlayışını ve çevresini geliştiren bir organizasyondur.

69 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 68/83 Sürekli Öğrenme Öğrenen organizasyon: Öğrenen bireylerini, aynı vizyon ve amaçlar etrafında toplayan, bilgiyi değerlendiren, paylaştıran ve öğreten, böylece bilgiyi kuruma mal ederek davranış haline dönüştüren ve belleğine yerleştiren, bunun sürekliliğini sağlayan örgüttür.

70 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 69/83 Sürekli Öğrenme 1-Pozisyonum neyse oyum. 2-Düşman dışarıda. 3-Sorumluluk üstlenme kuruntusu. 4-Olaylara takılıp kalma. 5-Haşlanmış kurbağa meselesi. 6-Yönetici takım miti ( Senge ) Öğrenen organizasyonda öğrenme yetersizliği belirtileri:

71 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 70/90 TEORİDE HERŞEY MÜKEMMELDİR TEORİLER ÜLKESİNE HOŞGELDİNİZ

72 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 71/83 Liderlik Liderliği benimseyin ve kurumsallaştırın. ( Deming-7 ) Tepe Yönetimi Orta Kademe Yönetim Öğretmenler Destek Personeli Lider Öğrenciler Takımlar, Öğretmenler Destek Personel Liderler Öğrenciler Takımlar, Öğretmenler Destek Personel

73 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 72/83 Liderlik İnsanların, aletlerin ve materyallerin (makinelerin) performansını ve kaliteyi artırmak, hizmette etkinlik ve verimliliği (üretimi) çoğaltmak, çalışanların daha iyi bir iş ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak ve aynı zamanda insanların emekleriyle gurur duymalarını sağlamaktır. ( Deming ) Liderliğin amacı:

74 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 73/83 Liderlik Bireylerin hatalarını bulmak ve kaydetmek değil, hataların nedenlerini ortadan kaldırmaktır. ( Deming ) Liderliğin amacı:

75 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 74/83 Liderlik İnsanları suçlamayınız. Süreçleri sorgulayınız.

76 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 75/83 Liderlik Lider sistemin iyileştirilmesinden sorumludur. ( Deming )

77 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 76/83 Liderlik Lider sistem dahilinde gittikçe artan performans tutarlılığını sağlamakla sorumludur. İnsanlar arasındaki farklılık ancak böyle azaltılabilir. ( Deming )

78 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 77/83 Liderlik Lider yaratıcı gerilim oluşturan, tasarımcı, yönetici ve öğretmendir. ( Senge )

79 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 78/83 Liderlik –Liderlik; güçten çok bir vizyon anlayışı ve işbirliği ruhu üzerine kurulmalıdır. –Başarısızlıkları gelişim için birer fırsat olarak görmek, gerçek bir lideri denetçiden ve yöneticiden ayıracaktır. ( Senge )

80 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 79/83 Liderlik Denetleme, Verimlilik, Değer, Bağımsızlık, Kronos Yetenek, Yönetim ( Doğan CÜCELOĞLU ) Bazı Paradigmalar:

81 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 80/83 Liderlik Eğer paradigmalarınızı değiştirmiyor, sadece davranışlarınızı değiştiriyorsanız yapılan değişiklik yüzeysel ve geçici olur.

82 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 81/83 TEORİDE HERŞEY MÜKEMMELDİR TEORİLER ÜLKESİNE HOŞGELDİNİZ

83 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 82/83


"TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 1/83 Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve Temel İlkeleri TKYFelsefesiVeİlkeleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları