Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirme Projesi 14 Temmuz, 2015 İstanbul.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirme Projesi 14 Temmuz, 2015 İstanbul."— Sunum transkripti:

1 Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirme Projesi 14 Temmuz, 2015 İstanbul

2 Program Proje hakkında Yapılanlar Sonraki adımlar Soru ve cevap

3 Projenin amacı Proje Hakkında Sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla bölgesel ve merkezi kurumlarda kapasite geliştirilmesine katkıda bulunmak Yatırım ortamında iyileştirmelerin kesintisiz olarak yapılabilmesi için gerekli araçları geliştirmek

4 Projenin spesifik amaçları Proje Hakkında Merkezi ve yerel kurumlarda veriye dayalı politika üretimi, uygulaması ve değerlendirmesi için kapasite geliştirilmesi Merkezi ve yerel kurumlarda yatırım destek ve tanıtım alanında kapasite geliştirilmesi, Türkiye’de bölgesel ve ulusal seviyelerde yatırım ortamı kalitesini ölçen ilk veritabanının oluşturulması, Bu veritabanı sayesinde Türkiye’de bölgesel ve ulusal seviyede yatırım yeri kalitesini değerlendiren raporların hazırlanması.

5 Projenin fonlanması Proje Hakkında BYOD projesi Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ve Kalkınma Bakanlığı bütçesi ile gerçekleştirilmektedir IPA katkısı 2.7 milyon Avro ve Kalkınma Bakanlığı katksı 300 bin Avro olmak üzere toplam bütçe 3 milyon Avro olarak belirlenmiştir Proje Dünya Bankası ve Merkezi Finans ve İhale Biri arasında 19 Eylül 2014 tarihinde imzalanan anlaşma ile başlamıştır Projenin tamamlanma süresi 24 aydır

6 Projenin paydaşları Proje Hakkında Kalkınma Bakanlığı Dünya Bankası Merkezi İhale ve Finans Kurumu Avrupa Birliğ Delegasyonu Kalkınma Ajansları Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Ekonomi Bakanlığı (YOİKK) TÜİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Bakanlığı

7 Proje Hakkında İnternet Portalı Veri toplanması: İşletme Anketi (İA) -6000 işletme -26 NUTS II Bölgesi 26 BYOD Raporu 1 UYOD Raporu Kurumsal Kapasite Geliştirme Dünya Bankası Vaşington Ofisine Ziyaret İA Sonuçlarının Analizi Eğitmi KB ve KA Çalışanlarına 5 Günlük Eğitim Yatırım Destek ve Tanıtım Eğtimi YDO çalışanlarına 5 Günlük Eğitim YDT Alannın İyi Örneklerin İncelenmesi 2 Öğrenme Ziyareti Yatırım Destek ve Tanıtım Çerçevsinin Analizi Yatırım Destek ve Tanıtım Raporu 5 Bölgesel Paydaş Çalıştayı Başlangıç Toplantısı Ankara, Sheraton Otel Sonuçların Bölgelerde Sunulması 6 Bölgesel Tantıım Toplantısı Sonuçların Uluslararası Platformda Anlatılması Uluslararası Kapanış Konferansı Politika Oluşturma Kapasite Geliştirme Bilgilendirme ve Paylaşım

8 İşletme Anketi- Amaçlar Proje Hakkında Türkiye’de tarım ve doğal kaynak alanı haricinde faaliyet gösteren 6 bin kayıtlı işletmenin bulunduğu bir örneklem yaratmak Türkiye’nin yatırım ortamı kalitesi ilgili NUTS II ve ulusal seviyede değerlendirmeler yapabilmek ve değerlendirmeleri çalışmanın yapıldığı diğer ülkelerle kıyaslayabilmek Yatırım ortamının, belirlenen indikatörler üzerindeki etkisini ölçmek için temel bilgileri toplamak (örn. Üretkenlik, performans)

9 İşletme Anketi- Örneklem Proje Hakkında 8 Sektörde 6.000 firma (TÜİK): – Gıda, – Tekstil, – Metal, makina ve motorlu taşıtlar – İnşaat, – Toptan ve Perakende; – Ulaşım. – Diğer (İmalat); – Diğer (Hizmetler) Üç seviyede analiz (NUTS II Bölgeleri, Sektörler, İşletme Büyüklüğü): – Tüm NUTS II bölgelerinde özel sektör hakkında analiz, – Belirlenen sektörler için üst bölgeler seiviyesinde analiz, – İşletme büyüklüklerine göre (mikro, küçük, orta, ve büyük) üst bölgeler seviyesinde analiz Her seviye için %90 güven aralığında %7.5 hassasiyette hesaplama

10 İşletme Anketi- Coğrafi Gruplama Proje Hakkında Bölgesel Teşvik Sistemi bölgelerine göre tanımlanmış üst bölgeler Teşvik Bölgesi Üst Bölge İşletme Sayısı Harita Rengi Toplam İşletme Sayısı 1 Bölge 1960 1920 Bölge 2960 2 Bölge 31520 3 Bölge 41600 2560 4 Bölge 5960 TOPLAM 6000 Her ilde işletme anketi (En az 25 örnek)

11 İşletme Anketi- Uygulama Proje Hakkında 3 Anket firması 27-29 Temmuz: İstanbul’da anketör firma çalışanları ve KA çalışanları için eğitim Ağustos 2015: Pilot anket Anlaşılan FirmaBölgeAnket Sayısı IPSOS KMG Bölge1 - TR21, TR22, TR32,TR33, TR52, TR62, TR72, TR81, TR83 1520 Yöntem Research Bölge 2 (TR10, TR31, TR41, TR42, TR51, TR61) 1920 BAREMBölge 3 (TRC1, TRB1, TRA1, TR90, TR82, TR71, TR63, TRC3, TRC2, TRB2, TRA2) 2560

12 Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporları Proje Hakkında YOD Raporları aşağıdaki amaçlar için geliştirimiş bir araçtır: – Yatırım ortamının firma üretkenliği ve ekonomik büyüme üzerine etkilerinin sayısal yöntemlerle ölçülmesi, – Bir bölge ve/veya ülkede yatırım ortamının zaman içindeki değişimini takip edilmesi, – Bölgeler ve ülkeler arasında kıyaslama yapılabilmesi Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporları (İçeriği belirlenme aşamasında) Ulusal Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu – Bölgelerdeki işletmekerin performans değerlendirmesi: bögeler arası farkılılıkların belirlenmesi ve ulusal seviyede üretkenliğin kaynaklarının analizi – Yatırım yeri değerlendirmesi – Bölgesel pazarların entegrasyonu ve performansının yatırımların belirlenmesindeki rolü

13 Yatırım Destek ve Tanıtım Raporu – İçerik (Karar aşamasında) Proje Hakkında 3 temel analiz: – Yatırım Destek ve Tanıtım ortamının değerlendirilmesi Yatırım çeşitleri ve trendlerinin incelenmesi Yatırımcı anketi yapılması (Karar aşamasında) Yatırım destek ve tanıtım aktivitelerinin tanımının yapılması Mevcut aktivitelerin envanterinin çıkartılması – Hukiki ve yasal çerçevenin değerlendirilmesi Kanun ve yönetmeliklerin analizi Ulusal ve yerel seviyedeki tüm strateji belgeleri ile yatırım ve destek aktiviteleri arasındaki bağlantının analizi GAP Analiz: Yatırım Destek Ofislerinin görevleri ve uluslararası iyi örnekler arasındaki farkların analizi – Kurumsal Ortamın değerlendirilmesi Türkiye’de yatırım ile ilgili kurumların görevlerinin envanterinin çıkartılması GAP Analiz: YDO’ların tanımlanan görevleri ile yaptıkları aktiviteler arasındaki farkların belirlenmesi YDO’lar için performans kriterleri belirlenmesi

14 İnternet Portalı Proje Hakkında Oluşturulan veritabanının saklanması ve politika üretiminde kullanılması için gerekli bir platform www.enterprisesurveys.org sitesi örnek alınarak geliştirilecek www.enterprisesurveys.org Yapılan çalışmanın sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanacak Gelecekte yapılacak benzer çalışmalarla uyumlu olması sağlanacak

15 Sonraki adımlar İşletme anketi – Anketör eğitimlerinin yapılması – Pilot anketlerin yapılması – Sahaya çıkış Yatırım Destek ve Tanıtım Raporu – İş tanımının son halini alması – Merkezde ve sahada görüşmelere başlanılması İnternet Portalı – Kalkınma Bakanlığı ve Dünya Bankası ekipleri ile taslak çalışmaları devam ediyor Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporları – TÜİK’ten ulusal rapor için istenilen verilerin ulaşması ile analizin başlaması Mutfaktan Sahaya

16 Açılış Toplantısı – 20 Ocak 2015 Yapılanlar

17 İşletme Anketi Çalıştayı– 20-21 Ocak 2015 Yapılanlar

18 İşletme Anketi Eğitimi– 27-29 Nisan, 2015 Yapılanlar

19 Teşekkürler


"Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirme Projesi 14 Temmuz, 2015 İstanbul." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları