Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı"— Sunum transkripti:

1 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Araç Gereç (Materyal) Geliştirme

2 Araç-Gereç İlişkisi Öğretimde Araç-Gereç Geliştirme Ders Sürecinde Araç-Gereç Kullanımı

3 Öğretimde Araç-Gereç Geliştirme Ders Sürecinde Araç-Gereç Kullanımı
Araç-gereç, malzeme, ders araçları, materyal ya da öğretim materyali anlamnda kullanılır. Öğretim Materyalleri = Materyal V Medya araç-gereçleri Tanım Öğretim faaliyetlerinin etkinliğini arttırarak, daha üst seviyede öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı amaçlı kullanılan her türlü malzeme Veya Farklı duyu organlarına hitap eden, daha etkili öğrenme ortamının oluşturulmasında katkıda bulunan her türlü malzeme Kitap Bilgisayar Model Araç-Gereç İlişkisi Öğretimde Araç-Gereç Geliştirme Ders Sürecinde Araç-Gereç Kullanımı

4 Öğretimde Araç-Gereç Geliştirme Ders Sürecinde Araç-Gereç Kullanımı
Ders araçları Öğretim amaçlı Öğrenme Amaçlı Doğrudan öğretmenin Öğrencinin kontrolünde kontrolünde Bu ayrım öğretim yaklaşımına göre değişmektedir Araç-Gereç İlişkisi Öğretimde Araç-Gereç Geliştirme Ders Sürecinde Araç-Gereç Kullanımı

5 Araç – gereç ayrimi Araç-Gereç İlişkisi
Öğretim amaçlı olarak; Araç: Kısa zamanda tüketilmeyen Gereç: Tüketilen nesnelerdir. Araç: Mekanik özelliklidir, gereci sunmada kullanılır Gereç: yazılı-basılı nitelikte Yazı tahtası, tepegöz, bilgisayar, tebeşir, bilgisayar yazılımı, tepegöz saydamı Araç-gereçler birbirlerini tamamladıkları için birlikte tanımlanırlar Araç-Gereç İlişkisi Öğretimde Araç-Gereç Geliştirme Ders Sürecinde Araç-Gereç Kullanımı

6 Öğretimde Araç-Gereç Geliştirme Ders Sürecinde Araç-Gereç Kullanımı
Öğretim yaklaşımına uygun yöntemler etkili şekilde uygulanabilmelidir Bunun için araç-gereç seçimi ve hazırlanması önemlidir Araç-gereçleri ve bunların hazırlanmasını, program geliştirme ve öğretim tasarımı kavramlarının devamında ele almak gereklidir. HATIRLAYALIM: Eğitim Programı: Bir eğitim kurumundaki tüm dersleri, amaçlarını, ders dışı etkinlikleri, sağlık, beslenme, kitaplık, yurt, vb. tüm hizmetleri açıklayan sistem Öğretim Programı: MEB tarafından hazırlanan, bir okulda okutulan tüm dersleri, amaçlarını, ders içeriklerini, öğretim etkinlilerinive değerlendirmeyi içeren dokümandır. Araç-Gereç İlişkisi Öğretimde Araç-Gereç Geliştirme Ders Sürecinde Araç-Gereç Kullanımı

7 Öğretimde Araç-Gereç Geliştirme Ders Sürecinde Araç-Gereç Kullanımı
Program geliştirme: öğrencilere istendik davranışların kazandırılması için eğitimin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlaına göre programın eksik bölümlerinin düzeltilmesi Öğretim tasarımı: Öğretim etkinliğii artıtmak amacıyla, öğrenme kuramları ve öğretim teknolojisinden yararlanılarak, bireyin öğrenmesi olgusu ile ilgili öğelerin sistematik olarak geliştirilmesi Araç-Gereç İlişkisi Öğretimde Araç-Gereç Geliştirme Ders Sürecinde Araç-Gereç Kullanımı

8 Öğretimde Araç-Gereç Geliştirme Ders Sürecinde Araç-Gereç Kullanımı
Program geliştirme sürecinde: Öğrenci özellikleri (bilişsel, sosyal, duygusal gelişim süreci, hazır bulunuşluk, yaş, cinsiyet, vb özellikler) Ulaşılacak hedefler (uzak, genel, özel hedefler) analiz edilir Öğretim tasarımı sürecinde: Kazanım özellkileri; (kazanımlar hangi alanda (bilişsel, duyuşsal devinişsel/psikomtor) ve hangi düzeyde (örn.: Bilişsel- Kavama)) ve Bu kazanımlara yönelik hangi öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılacağı beirtilir Araç-Gereç İlişkisi Öğretimde Araç-Gereç Geliştirme Ders Sürecinde Araç-Gereç Kullanımı

9 Öğretimde Araç-Gereç Geliştirme Ders Sürecinde Araç-Gereç Kullanımı
Analiz Tasarım Geliştirme Uygulama Değerlendirme Hedefin saptanması, yazılı olarak belirtilmesi Ders planının her aşamasında kullanım Kazanımlar hangi öğrenme alanında yoğunlaşıyor Geri bildirim biçimleri neler olacak Tasarım aşamasındaki araç-gereçler neler olacak, hangileri seçilecek, nasıl hazırlanacak : durum tespiti Hazırlanan araç-gereçlerin derste kullanılması Araç-gereç geliştirme öğeleri tek tek kontrol edilir Araç-Gereç İlişkisi Öğretimde Araç-Gereç Geliştirme Ders Sürecinde Araç-Gereç Kullanımı

10 Ders sürecinde araç-gereç kullanimi
Dersin ilk 5-10 dakikasından sonra, 10 dakika süre ile derse yoğunlaşma Dersin son 10 dakikasında derse yoğunlaşma kendiliğinden oluşmaktadır Araç-Gereç İlişkisi Öğretimde Araç-Gereç Geliştirme Ders Sürecinde Araç-Gereç Kullanımı

11 Öğretimde Araç-Gereç Geliştirme Ders Sürecinde Araç-Gereç Kullanımı
GİRİŞ Öğrencilerin sözel ve görsel uyarıcılarla derse hazırlanması, 5 ila 10 dakika Dikkat çekme: Dersin başında, cevabını öğrencinin kendi zihninde bulacağı türden uyarıcı durumlar. Temel amaç zihinsel karmaşa. Soru, hikaye, karikatür, vb. Güdüleme: Derste kazanılacak davranışların , gerçek hayattaki hangi sorunlara nasıl çözüm getireceğine dair bilgilerin öğrenciye hissettirilmesi. Yakın çevreden örnekler, bilgisayar destekli canlandırma, belgesel filmler, vb. Hedeften haberdar etme: Öğrencilerin ders sonunda neyi yapabilir hale gelecekleri bilmeleri Geçiş: Yeni öğrenilecek ve önceki öğrenilenler arasındaki bağlantının kurulması aşaması. Öğrencilere ön öğrenmeleri hatırlatılır. Araç-Gereç İlişkisi Öğretimde Araç-Gereç Geliştirme Ders Sürecinde Araç-Gereç Kullanımı

12 Öğretimde Araç-Gereç Geliştirme Ders Sürecinde Araç-Gereç Kullanımı
GELİŞME Öğrencilere ilgili davranışların kazandırılması için öğretmen rehberliğinde, araç-gereçlerle doğrudan etkileşim sağlanan, dersin en fazla zaman alan bölümü Öğrencilere öğrendiklerini uygulama fırsatı verilmeli Aşırı bilgi yüklemesi yapılmamalı Farklı kazanımlar için ders konusu bölümlere ayrılmalıdır. Araç-Gereç İlişkisi Öğretimde Araç-Gereç Geliştirme Ders Sürecinde Araç-Gereç Kullanımı

13 Öğretimde Araç-Gereç Geliştirme Ders Sürecinde Araç-Gereç Kullanımı
GELİŞME Sorular konu ile ilgili ve hazır olmalı Araç-gereçler gerekli yerlerde kullanılmış olmalı Mümkün olduğunca farklı miktarda etkinlik tanıtılmalıdır Bir grup davranıştan diğer grup davranışa geçerken  ders özeti  görseller Kazandırılmak istenen davranışlar için ne kadar fazla sayıda uygulama fırsatı verilirse o oranda kalıcı öğrenme gerçekleşir. Araç-Gereç İlişkisi Öğretimde Araç-Gereç Geliştirme Ders Sürecinde Araç-Gereç Kullanımı

14 Öğretimde Araç-Gereç Geliştirme Ders Sürecinde Araç-Gereç Kullanımı
SONUÇ Öğrencilerin derse yeniden yoğunlaşmalarının beklendiği aşama Anlaşılmamış konuların açığa kavuşturulması, Sınıfın öğretmenin istediği düzeye gelip gelmediğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar Öğrencilerin sorularına fırsat verme Kısa etkinlik ya da sınav Önemli notların kısa özeti Konu kapsamında öğrencilerin ilerlemesine ve bir rsnraki konunun içeriğine yönelik bilgi Araç-Gereç İlişkisi Öğretimde Araç-Gereç Geliştirme Ders Sürecinde Araç-Gereç Kullanımı

15 Öğretimde Araç-Gereç Geliştirme Ders Sürecinde Araç-Gereç Kullanımı
MİKROÖĞRETİM Hizmet öncesi eğitimde, öğretmen adaylarının bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmede kullanılan bir yöntemdir Öğretmen adaylarının kazandığı davranışlar sorgulanır Küçük gruplar halinde, belli ölçütlere göre önceden hazırlık yapılacak çalışmalar verilir Bu uygulamalar gözlem çizelgeleri ya da kamera ile kaydedilir. Bu kayıtlar üzerine sunum sahibi, arkadaşları ve öğretim elemanı istenilen davranışın kazanılıp kazanılmadığına dair sorgulamalar yapar. En önemli sorgulama ise öğretmen adayının kendisinin yaptığı sorgulamadır. Araç-Gereç İlişkisi Öğretimde Araç-Gereç Geliştirme Ders Sürecinde Araç-Gereç Kullanımı

16

17


"Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları