Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ"— Sunum transkripti:

1 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
İstanbul 25 Kasım 2015

2 Güvenilir Kırmızı Et Resmi Otorite Gıda İşletmecisi Tüketici
EDEN’s OnGuard: Protecting America’s Gıda System Güvenilir Kırmızı Et Resmi Otorite Gıda İşletmecisi Tüketici 2

3 İTHAL ET - YERLİ ET İthal Etlerin Resmi Kontrolleri
İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ İTHAL ET - YERLİ ET İthal Etlerin Resmi Kontrolleri Yerli Etlerin Resmi Kontrolleri Ante-Mortem Muayene Post-Mortem Muayene Gümrükte Vet. Hekim Kontrolü Resmi/Yetkilendirilmiş Vet. Hekim Parçalama Tesisleri Kıyma Üreten İşletmeler Hazırlanmış Et Karışımları Üreten Tesis Et ve Et Ürünleri İşleyen İş Yerleri Et Depolayan ve Dağıtan Perakendeciler Satış ve Toplu Tüketim Yerleri

4 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
MEVZUAT 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Yerli Kırmızı Et Gıda Hijyeni Yönetmeliği Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik İthal Kırmızı Et Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik Hayvansal Ürün İthalat Talimatı TGK Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği TGK Etiketleme Yönetmeliği Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik TGK Et ve Et Ürünleri Tebliği

5 İTHAL ET

6 BSE HASTALIĞI NEDENİYLE YASAKLAMALAR
İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ BSE HASTALIĞI NEDENİYLE YASAKLAMALAR

7 KIRMIZI ET İTHALAT MEVZUATI
İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ KIRMIZI ET İTHALAT MEVZUATI Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki hayvansal ürünlerin ithalatında kontrol belgesi onay işlemlerinin usul ve esasları ile ithalat aşamasında sunulması gereken belgeleri belirleyen Tebliğ Kontrol Belgesi: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği ekinde örneği verilen belgeyi, “TSE/BSE testi aranacaktır.” kaşesi, daha önce BSE hastalığı vakası görülmüş olan izinli ülkelerden gelecek sığır eti için düzenlenen belgelere uygulanır. Sığır eti ithalatında ihraç edilen ülkede Bakanlığımız tarafından görevlendirilen veteriner hekimin kesilen hayvanlara ve etlere ilişkin düzenlediği rapor kontrol edilecektir. Uygulandığı durumda, etlerin elde edildiği sığırların BSE’den ari olduğuna dair test belgesi aranacaktır.

8 KIRMIZI ET İTHALATINDA KONTROL BELGESİ DÜZENLENMESİ PROSEDÜRÜ
İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ KIRMIZI ET İTHALATINDA KONTROL BELGESİ DÜZENLENMESİ PROSEDÜRÜ Dilekçe ile GKGM Müracaat edilir.(ekinde aşağıdaki belgelerle ) Kontrol Belgesi Formu, {Formatı DTM ce her yıl belirlenir ve RG de yayınlanır (1 asıl 2 suret) Proforma Fatura, (ihracatçı firma tarafından düzenlenir.(1 asıl 2 suret) veya Fatura (3 suret) Sağlık sertifikası, { İhracatçı ülke resmi veteriner servince düzenlenir (proforma 3 suret) Orijin sertifikası, {ihracatçı ülke resmi makamlarınca düzenlenir.(3 suret sağlık sertifikasında orijin ülke belirtilmişe aranmaz)} Taahhütname, {Örneği Bakanlıktan temin edilir. (1 adet noter tasdikli asıl, 2 suret) Test, analiz vs. belgesi, ( ürün çeşidine göre) İlk defa ithalat yapanlar için faaliyet belgesi,

9 KIRMIZI KONTROL BELGESİ
Ek-8 KONTROL BELGESİ İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ KIRMIZI KONTROL BELGESİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Genel Müdürlüğü/ İl Müdürlüğü KONTROL BELGESİ GTİP (1) : Madde ismi (2) : Hangi listede yer aldığı : İthalatçı firmanın - Ticaret unvanı : - Adresi ve tel no : - Vergi dairesi : - Vergi sicil no : İhracatçı firmanın - Adresi : Maddenin Kullanım yeri : İthal amacı (3) : Miktarı : Şarj no (4) : Menşe ülkesi : Yükleme ülkesi : Giriş gümrüğü : Kullanıcı firmanın

10 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
CANLI MUAYENE

11 KIRMIZI ET İTHALATI MEVZUAT
İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ KIRMIZI ET İTHALATI MEVZUAT Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik Veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve ürünlerin ülkeye girişinde, sevkiyattan sorumlu kişi veya ithalatçının sevkiyatın ülkeye varışından önce yapması gereken bildirime, veteriner kontrollerine ve veteriner giriş belgesinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Belge kontrolü: Veteriner sağlık sertifikası ve sevkiyata eşlik eden diğer belgelerin kontrolünü, Fiziksel kontrol: Paketleme ve sıcaklık kontrolleri ile numune alma ve laboratuvar testlerini de içerebilen sevkiyat üzerinde yapılan kontrolü, Kimlik kontrolü: Veteriner sağlık sertifikası ve mevzuatın belirlediği sevkiyata eşlik eden diğer belgelerde beyan edilen bilgilerle sevkiyatın birbirini tutup tutmadığını anlamak amacıyla görsel olarak yapılan kontrolü

12 GÜMRÜK KONTROLÜ Belge kontrolleri Kimlik kontrolleri
İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ GÜMRÜK KONTROLÜ Belge kontrolleri Sığır eti ithalatında ihraç edilen ülkede Bakanlığımız tarafından görevlendirilen veteriner hekimin kesilen hayvanlara ve etlere ilişkin düzenlediği rapor kontrol edilir. Uygulandığı durumda, etlerin elde edildiği sığırların BSE’den ari olduğuna dair test belgesi aranır. Kimlik kontrolleri Fiziksel kontroller Duyusal muayene: Koku, renk, kıvam, tat. Basit fiziksel veya kimyasal testler: Kesme, eritme, pişirme. Laboratuvar analizleri: Kalıntılar, patojenler, bulaşanlar ve değişikliklere ait kanıtları tespit etmek amacıyla yapılan laboratuvar analizleri.

13 LABORATUVAR ANALİZLERİ
İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ LABORATUVAR ANALİZLERİ Salmonella E.Coli (O157) Pestisit Kurşun Kadmiyum Dioksin (% 20 Sıklık)

14 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ

15 ​​VETERİNER KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ BİRİMLER
İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ ​​VETERİNER KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ BİRİMLER Güncelleme tarihi: GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER KONTROLLERİNDEN SORUMLU BİRİM YETKİ DURUMU Canlı Hayvan HAYVANSAL ÜRÜN İnsan Tüketimi İçin Amaçlananlar İnsan Tüketimi İçin Amaçlanmayanlar Ambarlı Gümrük Müdürlüğü İstanbul-Ambarlı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü - X Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü İstanbul Atatürk Havalimanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü İstanbul-Pendik Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü Pendik Gümrük Müdürlüğü Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü İstanbul-Sabiha Gökçen Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü

16 YURTİÇİ KIRMIZI ET ÜRETİMİ

17 Gıda Hijyeni Yönetmeliği
İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ Gıda Hijyeni Yönetmeliği Gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla gıda işletmecisinin, gıdanın birincil üretiminden son tüketiciye arzına kadar uyması gereken gıda hijyenine ilişkin genel kurallar belirlenmiştir. Birincil üretim ve ilgili faaliyetler için genel hijyen kuralları MADDE 8 – (1) Birincil üretimden sorumlu gıda işletmecisi, birincil ürünlerin sonradan herhangi bir işleme tabi tutulacağını göz önünde bulundurarak, ürünlerin mümkün olduğu kadar bulaşmaya karşı korunmasını sağlar. (3) Hayvan yetiştiren, avlayan, toplayan veya hayvansal birincil ürünleri üreten gıda işletmecisi aşağıdaki hususlarda yeterli tedbirleri alır: c) Kesimhaneye giden hayvanların ve gerekli durumlarda hayvansal gıda üretiminde kullanılan hayvanların temizliğinin mümkün olan en iyi biçimde yapılması. ç) Bulaşmanın önlenmesi için gerekli durumlarda içilebilir su veya temiz su kullanılması. g) Yeni hayvanlar getirildiğinde ihtiyati tedbirlerin alınması dahil gıdalarla insanlara geçen bulaşıcı hastalıkların girişinin ve yayılmasının önlenmesi ve bu tür hastalıklara ilişkin şüpheli vakaların Bakanlığa bildirilmesi. ğ) Hayvanlardan alınan numunelerde veya diğer numunelerde yapılan, insan sağlığı için önemli olan analiz sonuçlarının dikkate alınması. Birincil üretim ve ilgili faaliyetlere yönelik iyi uygulama kılavuzları için tavsiyeler (Md-25) ğ) Kesim ve üretim amaçlı beslenen hayvanların temizliğine ilişkin tedbirler.

18 Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği
İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği Hayvansal gıda üreten gıda işletmecisinin Gıda Hijyeni Yönetmeliğinde belirtilen kurallara ek olarak uyması gereken özel hijyen gereklilikleri belirlenmiştir. BEŞİNCİ BÖLÜM Evcil Tırnaklı Hayvanların Etleri İçin Özel Gereklilikler Canlı hayvanların kesimhaneye nakli Kesimhaneler için gereklilikler Parçalama tesisleri için gereklilikler Kesim hijyeni Parçalama ve kemiklerin ayrılması süresince hijyen Kesimhane dışında acil kesim Depolama ve nakliye

19 Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik
İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik Gıda işletmelerinin kayıt veya onay işlemlerine dair usul ve esasları belirlenmiştir. BEŞİNCİ BÖLÜM Resmi Veteriner Hekim, Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim ve Resmi Yardımcı Görevlendirme Görevlendirme MADDE 11 – (1) Yetkili merci, kesimhanelere, parçalama tesislerine ve av hayvanı işleme tesislerine şartlı onay verilmesini takiben; a) Kesimhanelere, en az bir resmî veya yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlendirir. Resmî veya yetkilendirilmiş veteriner hekimin kesimhanedeki mesai saatleri, kesimhanenin çalışma gün ve saatleri dikkate alınarak belirlenir. ( tarih ve Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile değiştirilen hali.) b) Parçalama tesisleri ve av hayvanı işleme tesislerine; çalışma saatleri, vardiya sayısı ve kapasiteleri dikkate alınarak resmî veya yetkilendirilmiş veteriner hekim görevlendirir. Resmî veya yetkilendirilmiş veteriner hekimin işletmede yapacağı resmî kontrollerin sıklığı riske dayalı resmî kontrolleri de kapsayacak şekilde belirlenir. ( tarih ve Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile değiştirilen hali.) c) Kesimhane ile parçalama tesisinin aynı adreste faaliyet göstermesi halinde her iki tesise de aynı resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimi görevlendirebilir.

20 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik Gıda hijyeni, halk sağlığı, hayvan sağlığı ve hayvan refahı kuralları gözetilerek Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik hükümlerine ilave olarak hayvansal gıdaların resmi kontrol esasları belirlenmiştir. Özel resmi kontrol kurallarına tabi hayvansal gıdalar; Çiğ et Balıkçılık ürünleri Canlı çift kabuklu yumuşakçalar Süt ve süt ürünleri

21 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik Gıda işletmecisi: Resmi kontrollerin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için kontrol görevlisine her türlü yardımı sağlamak Tüm binalara, tesislere, işletmelere vs. giriş imkanı sunmak İlgili mevzuat uyarınca gerekli olan veya durumun değerlendirilebilmesi için Bakanlık tarafından gerekli görülen belgeleri ve kayıtları sağlamakla yükümlü

22 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik Bakanlık: Gıda işletmecisinin Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği ile belirlenen şartlara uygunluğunu doğrulamak amacıyla resmi kontrolleri yürütür. Bu resmi kontroller; İyi hijyen uygulamaları ile tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları/HACCP ilkelerine dayalı prosedürlerin tetkikleri, Çiğ et, balıkçılık ürünleri, canlı çift kabuklu yumuşakçalar, süt ve süt ürünleri ile ilgili resmi kontrolleri, Yönetmelikte belirtilen özel tetkik görevlerini içerir.

23 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik İyi hijyen uygulamalarına yönelik tetkikler: Gıda zinciri bilgilerine ilişkin kontroller Tesis ve ekipmanın tasarımı ve bakımı Çalışma öncesinde, sırasında ve sonrasında hijyen Kişisel hijyen Hijyen ve çalışma prosedürlerine ilişkin eğitim Haşere ve kemirgen kontrolü Su kalitesi Sıcaklık kontrolü Gıdaların ve eşlik eden belgelerin işletmeye giriş ve çıkışlarındaki kontroller

24 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları/HACCP ilkelerine dayalı prosedürlerin tetkiki: Gıda işletmecilerinin bu prosedürleri sürekli ve doğru bir şekilde uyguladıklarını doğrulamalıdır. Tetkiklerde, uygulanan prosedürlerin hayvansal gıdalar için, Mikrobiyolojik kriterlere ilişkin mevzuata uyum. Kalıntılar, bulaşanlar ve kullanımına müsaade edilmeyen maddelere ilişkin mevzuata uyum. Yabancı maddeler gibi fiziksel tehlikeleri içermediği. hususları garanti altına alıp almadığı kontrol edilir:

25 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik İzlenebilirliğin tetkiki: Bakanlık onaylanan tüm işletmelerde, tanımlama işaretlerinin uygulanmasına ilişkin Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği gereklilikleri ile diğer izlenebilirlik şartlarına uygunluğun doğrulanması amacıyla resmi kontrolleri yürütür.

26 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik Tetkiklerin içeriği ve sıklığı, işletme bazında belirlenmiş risklere göre belirlenir. Riskler belirlenirken değerlendirilecek hususlar Hayvan sağlığı Halk sağlığı Hayvan refahı İşlemlerin tipi ve hacmi İşletme denetim raporları

27 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik Piyasaya çiğ et süren kesimhaneler, av hayvanı işleme tesisleri ve parçalama tesislerinde tetkikler; Resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından yürütülür.

28 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik Resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim piyasaya çiğ et arz eden kesimhaneler, av hayvanı işleme tesisleri ve parçalama tesislerinde aşağıdaki hususlarda resmi kontrolleri yürütür: Gıda zinciri bilgisi Kesim öncesi (ante-mortem) muayene Hayvan refahı Kesim sonrası (post-mortem) muayene Spesifik risk materyali (SRM) ve diğer hayvansal yan ürünler Laboratuvar analizleri

29 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik Resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim kontrollerin yürütülmesinden sonra, özellikle aşağıdaki hususlar ile ilgili olarak uygun önlemleri alır: Muayene sonuçlarının bildirimi Gıda zinciri bilgisine ilişkin kararlar Canlı hayvanlara ilişkin kararlar Hayvan refahına ilişkin kararlar Ete ilişkin kararlar

30 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik Resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimin tetkik görevleri: İyi hijyen uygulamalarının tetkikine ilave olarak; gıda işletmecisinin sorumluluğunda olan SRM de dahil, hayvansal yan ürünlerin toplanması, nakli, depolanması, işlenmesi, kullanımı ve bertarafına ilişkin prosedürlerin sürekli olarak uygunluğunun doğrulanması HACCP ilkelerine dayalı prosedürlerin tetkikine ilave olarak, gıda işletmecisinin oluşturduğu prosedürlerin, etin;  fizyopatolojik anormallikler veya değişiklikler taşımaması, dışkı veya başka bir madde ile bulaşmış olmaması ve SRM içerip içermediğini garanti ettiğinin kontrolü

31 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik Resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimin inceleme ve muayene görevleri: Gıda zinciri bilgisi Kesim öncesi (ante-mortem) muayene Hayvan refahı Kesim sonrası (post-mortem) muayene Spesifik risk materyali ve diğer hayvansal yan ürünler Laboratuvar analizleri.

32 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik Gıda zinciri bilgisi: Kesim için kesimhaneye getirilen hayvanların menşe çiftlikteki kayıtlarında yer alan bilgilerin kontrolü ve analizi

33 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik Kesim öncesi (ante-mortem) muayene: Zoonozlar başta olmak üzere insan veya hayvan sağlığını etkileyebilecek durumların tespiti

34 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik Kesim öncesi (ante-mortem) muayene: Tüm hayvanlarda yürütülür Hayvanların kesimhaneye varışından itibaren 24 saat içinde ve kesimden önce en geç 24 saat içinde gerçekleştirilir Hayvan refahı koşulları, zoonotik hastalıklar ve belirli hastalıkların belirlenmesi, insan ve hayvan sağlığını olumsuz etkileyebilecek durumların tespiti amaçlıdır Acil kesime tabii tutulmuş hayvanlar ile av hayvanlarının durumu Muayenenin menşe çiftlikte yürütülebileceği durumlar (kanatlı hayvanlar)

35 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik Hayvan refahı: Hayvanların nakil sürecinde ve kesim sırasında korunmasına yönelik hayvan refahı kurallarına uyumun doğrulanması

36 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik Kesim sonrası (post-mortem) muayene: Karkaslar ve iç organların palpasyon, kesme ve kesit atma ile muayenesi

37 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik Kesim sonrası (post-mortem) muayene: Kesimden hemen sonra yapılır Kesim hattının hızı ve muayene personelinin sayısı muayenenin uygun yapılmasına izin vermeli Gerektiğinde palpasyon ve karkas ve sakatatın kesit atılarak incelenmesi, laboratuvar analizleri vs Altı aylıktan büyük sığır cinsi hayvanlarda TSE lerin teşhisine yönelik muayene Palpasyon, kesme ve kesit atma gibi faaliyetlerde ette bulaşmanın önlenmesi

38 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik Spesifik risk materyali ve diğer hayvansal yan ürünler: Spesifik risk materyali ve diğer hayvansal yan ürünlerin uzaklaştırılması, ayrılması ve uygun durumlarda işaretlenmesinin kontrolü Spesifik risk materyali ile etin bulaşmasının engellenmesi için gıda işletmecisinin gerekli tüm tedbirleri almasının sağlanması

39 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik Laboratuvar analizleri: Zoonozların ve zoonotik etkenlerin izlenmesi ve kontrolü TSE’lerin teşhisi için özel laboratuar testlerinin yapılması Kullanımına müsaade edilmeyen maddelerin veya ürünlerin tespit edilmesi Ulusal kalıntı izleme planları kapsamındaki maddelerin kontrolü Hastalıkların tespiti Diğer amaçlarla

40 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik Resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekimin sağlık işareti işlemlerine ilişkin incelemeleri: Resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim sağlık işareti işlemleri ile sağlık işaretlerini kontrol eder.

41 Resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim:
İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik Kontrollerin sıklığı: Resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim: Kesimhanelerde kesim öncesi ve kesim sonrası muayeneleri yapmak Av hayvanı işleme tesislerinde kesim sonrası muayeneleri yapmak üzere görevlendirilir. Parçalama tesislerinde uygun sıklıkta bulunur.

42 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik Evcil tırnaklılar, tavşanımsılar dışında kalan çiftlikte yetiştirilen memeli av hayvanları ve büyük av hayvanlarının; Karkaslarına, Yarım karkaslarına, Çeyreklerine Yarım karkasların üç parçaya bölünmesi ile elde edilen parçalarına, kesimhanelerde ve av hayvanı işleme tesislerinde sağlık işareti uygulanır. Sağlık işareti, resmi kontrol sonucunda etin insan tüketimine uygun olduğunun belirlenmesi durumunda resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından veya sorumluluğu altında uygulanır.

43 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik SAĞLIK İŞARETİ Kim uygular? Yetkili makam (resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim) Hangi formattadır? Oval 6.5 cm X 4.5 cm Okunaklı Ülke adı veya kısaltması Onay numarası Harfler: Min. 0.8 cm Sayılar: Min. 1 cm Ne anlama gelir? Sadece ilgili mevzuat uygun olarak ante-mortem ve post-mortem muayenesi yapılmış ve insan tüketimine uygun olmayan et olarak beyan edilmesi için hiçbir neden olmadığı durumlarda uygulanır.

44 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik SAĞLIK İŞARETİ Nasıl ve nerelere uygulanır? • Mürekkep veya sıcak damga ile • Gıda kodeksine uygun renklendirici kullanımı • Karkasın dış yüzeyine uygulama • Karkasın her bir parçası sağlık işareti taşımalı (yarım karkasların üç parçaya kadar ayrılması)

45 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik

46 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik Et için aşağıdaki durumlarda insan tüketimine uygun olmadığı bildirimi yapılır: a) Avlanan yaban hayvanları hariç, ölüm-öncesi muayeneye tabi olmamış hayvanlardan elde edildi ise, b) Bu Yönetmelik veya Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde aksi belirtilmedikçe, sakatatı ölüm-sonrası muayeneye tabi tutulmayan hayvanlardan elde edildi ise, c) Kesimden evvel ölmüş hayvanlardan, ölü doğmuş hayvanlardan, doğmamış hayvanlardan veya yedi günlükten küçükken kesilen hayvanlardan elde edildi ise, ç) Hayvanın öldürülmesi amacıyla kesme veya çubuklanan hat veya noktaların trimlenmesinden elde edildi ise, d) 9 uncu bölüme uygun yürütülen muayenelerde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, etlerin muayenesine ilişkin Bakanlıkça belirlenenler dışındaki hastalıklardan herhangi birisinden etkilenen hayvanlardan elde edildi ise,

47 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik Et için aşağıdaki durumlarda insan tüketimine uygun olmadığı bildirimi yapılır: e) Septisemi, piyemi, toksemi veya viremi ile seyreden vücudun genelini etkileyen hastalıklardan etkilenmiş hayvanlardan elde edildi ise, f) Gıdaların piyasaya arz edilip edilmeyeceğini belirlemek amacıyla mevzuatta yer alan mikrobiyolojik kriterler ile uyumlu değilse, g) 9 uncu bölüme uygunsuzluk tespit edildi ise veya etlerin muayenesine ilişkin Bakanlıkça belirlenen hususlarda aksi belirtilmedikçe, parazit enfestasyonu gösteriyorsa, ğ) Mevzuatta yer alan limitlerden yüksek kalıntı veya bulaşanları ihtiva ediyorsa, (Uygun olduğunda, limitlerin herhangi bir şekilde aşılması durumunda ileri analizler yapılır.) h) İlgili özel mevzuatında yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, kullanımına müsaade edilmeyen maddelerin uygulandığı hayvanlardan veya kullanımına müsaade edilmeyen maddelerin kalıntılarını ihtiva eden karkaslardan veya hayvanlardan elde edildi ise,

48 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik Et için aşağıdaki durumlarda insan tüketimine uygun olmadığı bildirimi yapılır: ı) Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesine uygun olarak onaylanan planların uygulanması neticesinde, çevrede ağır metallerin yaygın bir şekilde varlığının ortaya çıktığı bölgelerden gelen iki yaşını geçmiş hayvanlardan elde edilen karaciğer ve böbrekleri ihtiva ediyorsa, i) Bulaşmayı ortadan kaldırmaya yönelik maddeler yasal olmayan bir şekilde uygulanmış ise, j) Yasal olmayan bir şekilde ışınlanmış ya da UV ışınları uygulanmış ise, k) Av hayvanı etlerinde hayvanı avlamak için kullanılan materyal hariç, yabancı madde ihtiva ediyorsa, l) İlgili mevzuatla belirlenen radyoaktivite limitlerini aşıyorsa,

49 İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik Et için aşağıdaki durumlarda insan tüketimine uygun olmadığı bildirimi yapılır: m) Fizyopatolojik değişiklikler, kıvamda anormallikler, av hayvanı eti hariç olmak üzere yetersiz kanama veya özellikle belirgin cinsiyet kokuları olmak üzere organoleptik anormallikler gösteriyorsa, n) Aşırı zayıf hayvanlardan elde edildiyse, o) İlgili mevzuatta aksi belirtilmedikçe, spesifik risk materyali ihtiva ediyorsa, ö) Toprak, fekal veya farklı bulaşma gösteriyorsa, p) Elde edildiği hayvanın sağlık durumuna veya kesim sürecinde ortaya çıkan bulaşmaya bağlı olarak, halk veya hayvan sağlığı için bir risk teşkil edebilecek kan ihtiva ediyorsa, r) Tüm ilgili bilgilerin incelenmesinden sonra halk ve hayvan sağlığı için risk teşkil edebileceğine dair veya diğer nedenlerden ötürü insan tüketimine uygun olmadığına dair resmi veya yetkilendirilmiş veteriner hekim görüşü olursa.

50 YURTİÇİ RESMİ KONTROL

51 ET VE ET ÜRÜNLERİNİN RESMİ KONTROLLERİ
İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ ET VE ET ÜRÜNLERİNİN RESMİ KONTROLLERİ İŞLETME İŞLEM YETKİLİ MESLEK Kombina / Kesimhane Ante Mortem Muayene Post Mortem Muayene Resmi Vet. Hekim Yetkilendirilmiş Vet. Hekim Parçalama tesisi Resmi Kontrol Kıyma üreten işletme Veteriner hekim, Gıda mühendisi, Ziraat mühendisi (gıda bölümü) Hazırlanmış et karışımları üreten tesis Et ve et ürünleri işleyen iş yerleri Et Depolayan ve Dağıtan Perakendeci Veteriner Hekim Satış ve Toplu Tüketim Yerleri Ziraat mühendisi

52 TGK MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ
İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ TGK MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ Gıda Güvenilirliği Kriteri (EK – 1) Üretim Hijyeni Kriteri (EK – 2) Mikrobiyolojik Kriterler Bu kriterlere uygun gıda üretimi gıda işletmecisinin sorumluluğundadır

53 TGK MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ GIDA GÜVENİLİRLİĞİ KRİTERLERİ
İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ TGK MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ GIDA GÜVENİLİRLİĞİ KRİTERLERİ Gıda Mikroorganizmalar/ toksinler/ metabolitler Numune alma planı (1) Limitler (2) Referans metot (3) Kıyma Aerobik koloni sayısı 5 2 5x105 5x106 ISO 4833 Salmonella 0/25 g-mL EN/ISO 6579 E. coli O157 ISO 16654 Çiğ kırmızı et ve hazırlanmış kırmızı et karışımları Çiğ kanatlı eti ve hazırlanmış kanatlı eti karışımları Mekanik olarak ayrılmış kırmızı et ve mekanik olarak ayrılmış kanatlı eti (MAE)

54 TGK MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ ÜRETİM HİJYENİ KRİTERLERİ
İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ TGK MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ ÜRETİM HİJYENİ KRİTERLERİ Gıda Mikroorganizmalar/ toksinler/ metabolitler Numune alma planı (1) Limitler (2) Referans metot (3) Kriterin uygulanacağı basamak Sonuçların uygun çıkmaması halinde alınacak tedbirler n c m M Sığır, koyun, keçi ve at karkası Aerobik koloni sayısı 3,2x103 kob/cm2 (4) 1,0x105 kob/cm2 (4) ISO 4833 (9) (12) Enterobacteriaceae 3,2x101 kob/cm2 (4) 3,2x102 kob/cm2 (4) ISO Domuz karkası 1,0x104 kob/cm2 (4) 1,0x102 kob/cm2 (4) 1,0x103 kob/cm2 (4) Sığır, koyun, keçi ve at karkası Salmonella 50 (5) 2 (6) Her bir karkas için test edilen yüzeyinde bulunmamalıdır. EN/ISO 6579 (13) Domuz karkası 5 (6) (14) Broiler ve hindi karkası Numunelerin boyun derilerinden alınıp birleştirilerek oluşturulan numunede bulunmamalıdır. (10) Kıyma Aerobik koloni sayısı (7) 5 2 5x105 kob/g 5x106 kob/g (11) (15) E. coli (8) 5x101 kob/g 5x102 kob/g ISO veya 2 Mekanik olarak ayrılmış et (9) Hazırlanmış et karışımları 5x102 kob/g - cm2 5x103 kob/g - cm2

55 TGK MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ
İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ TGK MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER YÖNETMELİĞİ Karkas, kıyma, hazırlanmış et karışımları, mekanik olarak ayrılmış et ve çiğ kanatlı eti için numune alma sıklığı Kesimhane sahibi veya kıyma, hazırlanmış et karışımları, mekanik olarak ayrılmış et ve çiğ kanatlı eti üreten işletme sahibi gıda işletmecisi, mikrobiyolojik analiz için haftada en az bir kez numune alır. Numune alma günü, haftanın her bir gününü kapsayacak şekilde her hafta değiştirilir. Kıyma ve hazırlanmış et karışımları için E. coli ve aerobik koloni sayısı ve karkaslar için Enterobacteriaceae ve aerobik koloni sayısı; birbirini takip eden 6 hafta boyunca uygunsa numune alma sıklığı 15 günde bire düşürülebilir. Kıyma, hazırlanmış et karışımları, karkas ve çiğ kanatlı eti için Salmonella analizi; birbirini takip eden 30 hafta boyunca uygunsa numune alma sıklığı 15 günde bire düşürülebilir. Ayrıca ulusal ya da bölgesel Salmonella kontrol programı varsa ve bu program bu paragrafta tanımlanan bir numune alma planını içeriyorsa Salmonella analizi için numune alma sıklığı düşürülebilir. Ulusal ya da bölgesel Salmonella kontrol programı kesimhane tarafından satılan hayvanlardaki Salmonella yaygınlığını düşük olarak gösteriyorsa numune alma sıklığı daha da düşürülebilir Ancak risk analizine dayalı olarak değerlendirilen ve bunu takiben Bakanlık tarafından onaylanan, küçük kesimhaneler ve az miktarda kıyma, hazırlanmış et karışımları ve çiğ kanatlı eti üreten işletmeler bu maddede belirtilen numune alma sıklığından muaftırlar.

56 ET VE ET ÜRÜNLERİNDE ETİKETLEME
İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ ET VE ET ÜRÜNLERİNDE ETİKETLEME Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği; zorunlu etiket bilgileri a) Gıdanın adı, b) Bileşenler listesi, c) 21 inci maddede belirtilen alerjen bileşenler veya alerjen işlem yardımcıları, ç) 22 nci maddede belirtilen bileşenler veya bileşen gruplarının miktarı, d) Gıdanın net miktarı, e) Tavsiye edilen tüketim tarihi veya mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen gıdalarda son tüketim tarihi, f) Özel muhafaza koşulları ve/veya kullanım koşulları, “g)(Değişiklik: 03/09/2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete) gıdanın etiketlenmesinden sorumlu olan gıda işletmecisinin adı veya ticari unvanı ve adresi, ğ) (Değişiklik: 03/09/2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete) Kayıt işlemine tabi olan gıda işletmelerinde üretilen veya ambalajlanan gıdalar için, gıdanın üretildiği veya ambalajlandığı gıda işletmesinin işletme kayıt numarası, h) Menşe ülke, ı) Kullanım bilgisi olmadığında gıdanın uygun şekilde tüketimi mümkün değilse, gıdanın kullanım talimatı, (2) Bakanlıkça onay şartı getirilen gıdaların etiketinde “gıda onay numarası”nın yazılması zorunludur. (Eklenme: 03/09/2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete)

57 ET VE ET ÜRÜNLERİNDE ETİKETLEME
İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ ET VE ET ÜRÜNLERİNDE ETİKETLEME Menşe ülke MADDE 28 – (1) Gıdanın menşe ülkesi, uygun ifadeler kullanılarak kısaltma yapılmadan açık olarak belirtilir. (2) Gıdanın menşe ülkesi ile ana bileşeninin menşe ülkesi aynı değilse; Gıdanın ana bileşeninin menşe ülkesi de belirtilir veya b) Gıdanın ana bileşeninin menşe ülkesinin gıdanın menşe ülkesinden farklı olduğu belirtilir.

58 ET VE ET ÜRÜNLERİNDE ETİKETLEME
İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ ET VE ET ÜRÜNLERİNDE ETİKETLEME Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğindeki kurallara ek olarak; a) Et ürünlerinde, ürün bir veya birden fazla büyükbaş ve küçükbaş tür hayvana ait kırmızı etten üretiliyorsa ürün isminde tür ismi belirtilmez. c) Bu Tebliğ kapsamında yer alan jambon, kurutulmuş jambon ve emülsifiye et ürünlerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan etleri dışında diğer evcil tırnaklı hayvan etlerinin kullanılması durumunda ise ürün ismi tür ismiyle birlikte ifade edilir. ç) Bu Tebliğ kapsamında yer alan çiğ et, kıyma ve hazırlanmış et karışımlarında ürün ismi tür ismiyle birlikte ifade edilir. d) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ve bu maddenin (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen ürünlerin dışında kalan ürünlerin isimlendirilmesinde ürün ismi tür ismiyle ifade edilir. e) Hindi kıyma ve kıyma etiketlerinde ‘Yağ en çok %..’ ve ‘kollajen/et proteini oranı en çok ..’ ibaresi ürün ismi ile aynı yüzde ve ürün isminin en az 2/3’ü büyüklüğünde bulunur. g) Lezzet vericilerin ilave edildiği ürünlerde lezzet vericinin ismi ürün ismi ile birlikte kullanılabilir. ğ) Bu Tebliğ kapsamında yer alan et ürünlerinin üretiminde kullanılan hayvansal yağın hangi türe ait olduğu etikette içindekiler kısmında belirtilir. h) Fermente sucuk ve ısıl işlem görmüş sucuklarda ‘yağ oranı en çok %..’ olarak etikette belirtilir.

59 ET VE ET ÜRÜNLERİNDE ETİKETLEME
İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ ET VE ET ÜRÜNLERİNDE ETİKETLEME Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğindeki kurallara ek olarak; i) Teknolojisi gereği bileşimine kırmızı et ve yağı karıştırılan kanatlı eti ürünlerinin etiketinde bu bileşenler ürün adında belirtilmez. Sadece içindekiler listesinde belirtilir. j) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketinde ürün ismi bütün olarak aynı renk ve aynı yazı karakterinde olmak şartıyla Ek-2’de tanımlanan ‘x’ yüksekliğinin en az 3 mm olduğu punto büyüklüğündeki karakterler kullanılarak yazılır. “k) Ürün etiketlerinde marka dahil olmak üzere ‘%100’, ‘%100 Dana eti’ ya da ‘%100 göğüs eti’ gibi ifadeler/logolar kullanılamaz.( tarih ve 29266sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile eklenmiştir tarihinde yürürlüğe girer) l) Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketinde ürün adları aynı renk, aynı yazı karakteri ve aynı puntoda olmak üzere bir bütün olarak ifade edilir.( tarih ve 29266sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile eklenmiştir tarihinde yürürlüğe girer) m) Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin etiketinde ısıl işlem uygulanmış et ürünü, emülsifiye et ürünü gibi genel ürün grupları ürün adı olarak kullanılamaz.( tarih ve 29266sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile eklenmiştir tarihinde yürürlüğe girer) n) Ürün etiketlerine ilişkin belirlenen kurallar; satış reyonları, reklam panoları, market katalogları, gazete reklamları ve sanal reklamlar gibi yollarla yapılan ürün tanıtımları için de geçerlidir.”( tarih ve 29266sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile eklenmiştir tarihinde yürürlüğe girer.)

60 İŞLETMELERİN RİSKE DAYALI DENETİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ PROSEDÜRÜ
İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ İŞLETMELERİN RİSKE DAYALI DENETİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ PROSEDÜRÜ Sektör (Ana Kriter 1) İşletmenin geçmiş kayıtları (Ana Kriter 2) İşletmenin otokontrollerinin güvenilirliği (Ana Kriter 3) İşletmenin hijyen yönetimi (Ana Kriter 4) İŞLETMELERİN SEKTÖRLERİNE GÖRE RİSK KATEGORİSİ BELİRLEME TABLOSU SEKTÖR RİSK PUANI RİSK KATEGORİSİ Kırmızı et, mekanik olarak ayrılmış et, kıyma, köfte, kanatlı eti, içli köfte, çiğ köfte 80 1 Döner, parça et, füme dil, kaburga 60 2 Salam, sosis, sucuk, jambon, füme et, pastırma, kavurma, jöle işkembe, hamburger köfte, hazır ürün, hazır yemekler, kurutulmuş et, kokoreç, kaplamalı et ve et ürünleri 40 3

61 İŞLETMELERİN RİSKE DAYALI DENETİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ PROSEDÜRÜ
İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ İŞLETMELERİN RİSKE DAYALI DENETİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ PROSEDÜRÜ

62 ET VE ET ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİNDE YAPILAN RESMİ KONTROLLER
İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ ET VE ET ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİNDE YAPILAN RESMİ KONTROLLER FAALİYET İŞLETME SAYISI 2012 2013 2014 2015 KESİMHANE 4 18 24 8 11 PARÇALAMA 288 409 1.162 1.271 1.157 ET ÜRÜNLERİ 119 261 493 525 501 KASAP 3.099 2.065 3.481 4.016 7.841

63 YILLIK KONTROL PLANLARI
İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ YILLIK KONTROL PLANLARI KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ DENETİM PROGRAMI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Çiğ Kırmızı Et, Kıyma, Hazırlanmış Et Karışımları ve/veya Kırmızı Et Ürünlerinde Kanatlı Eti Aranması 34 25 45 48 37 Kırmızı Et ve Kırmızı Et Ürünlerinde Domuz Eti ve Tek Tırnaklı Hayvan Eti Aranması (Serolojik Muayene) 40 20 28 24 18 Kıymada Yağ Oranı Miktar Tespiti 35 33 23 72 54 59 Kıyma, Et Ürünleri ve/veya Hazırlanmış Et Karışımlarında (Soğutulmuş, Dondurulmuş) Soya Aranması 26 22 71 50 29 Kıyma, Hazırlanmış Et Karışımları ve/veya Et Ürünlerinde (Sosis, Salam, Sucuk) Histolojik Muayene 30 101 151 Çiğ Kırmızı Et ve/veya Hazırlanmış Et Karışımlarında (Soğutulmuş, Dondurulmuş) Mikrobiyolojik 104 100 Et Ürünlerinde Staphylococcus Enterotoksinlerinin Aranması 32 Isıl İşlem Görmüş Et Ürünleri ve hazırlanmış Et karışımlarında (Soğutulmuş, dondurulmuş) Mikrobiyolojik

64 BURAYA SUNUM BAŞLIĞI YAZILACAK
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa TEŞEKKÜRLER Azmi YÜKSEL Veteriner Hekim


"İTHAL VE YERLİ KIRMIZI ETİN RESMİ DENETİM GÜVENCESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları