Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Preoperatif değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Ali Bestami Kepekçi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Preoperatif değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Ali Bestami Kepekçi."— Sunum transkripti:

1

2 Preoperatif değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Ali Bestami Kepekçi

3 Konu Başlıkları  Preoperatif değerlendirme  Preoperatif hazırlık  Premedikasyon

4 Preoperatif değerlendirme  Hastanın preoperatif devrede anesteziyolog tarafından değerlendirilmesi, hastadan bilgi alma ve buna göre anestezi planı hazırlamaktan ibarettir.  Preoperatif tıbbi yaklaşımın en önemli gerekçesi, perioperatif yaklaşımın planlanması ve optimal preoperatif morbiditenin azaltılmasıdır.  Çünkü preoperatif morbidite ve mortalite önceden var olan ciddi bir hastalığın varlığında artar.

5 Preoperatif değerlendirmenin amaçları* 1. Cerrahi ve anestezi ile ilgili riskleri azaltmak, 2. Perioperatif bakımın kalitesini arttırmak, masrafını azaltmak, 3. Hastayı istenen fonksiyon düzeyine döndürmek, 4. Hastanın anestezi için onamını almak, 5. Hastanın psikolojik ve fizik durumunu değerlendirmek, a. Psikolojik değerlendirme ve hazırlık, b. Fizik durumun değerlendirilmesi, c. Laboratuvar incelemeleri. * Garcia-Miguel FJ, Serrano-Aguilar PG, Lopez-Bastida J. Preoperative assessment. Lancet 2003; 362:1749-57.

6 Preoperatif değerlendirmenin amaçları* 6. Farmakolojik durumunun değerlendirilmesi, a. Önemli ilaç etkileşimleri, b. Alışkanlıklar. 7. Anestezi riskinin belirlenmesi, 8. Premedikasyon verilmesi. * Garcia-Miguel FJ, Serrano-Aguilar PG, Lopez-Bastida J. Preoperative assessment. Lancet 2003; 362:1749-57.

7 Preoperatif değerlendirme  Fizik Muayene  Preoperatif Aç Kalma Süresi  Preoperatif İlaç Kullanımı  Psikolojik Hazırlama ve Premedikasyon

8 Hastanın öyküsü ve fizik muayenesi  Mevcut sorunun ne olduğu  Bilinen diğer sorunları  Allerji  İlaç intoleransı  Hastanın yandaş hastalıkları ve aldığı ilaçlar  Alkol-sigara öyküsü  Geçirilmiş anestezi öyküleri, geçirilmiş operasyonlar  Aile anamnezi öyküsünde sorgulanan parametrelerdir.

9 Anamnez  Daha önceki anestezi deneyimine ait komplikasyonların (kusma, güç hava yolu, malign hipertermi, postoperatif deliryum, anaflaksi ve kardiyopulmoner kollaps)bilinmesi gerekli tedbirleri almamızı sağlar, bu da beklenmedik olaylarla karşılaşmamızın önüne geçer.  Sigara Kullanımı  Alkol Kullanımı  Madde Kullanımı  Sentetik Androjen Kullanımı  Bitkisel Takviyelerin Kullanımı

10 Havayolu Güvenliği  Kısa boyun, diş protezleri  Receding mandibula  Protruze maxiller kesici ön dişler  Kötü mandibuler mobilite  Mallampati klasifikasyonu

11

12 Preoperatif değerlendirme * Dr.Mehmet Akçabay PREOPERATİF DEĞERLENDİRME VE PREMEDİKASYON Tiromental mesafe : Baş tam ekstansiyonda iken çenenin en alt uç noktası ile tiroid çıkıntı arasındaki uzaklık 6,5 cm kolay

13 Preoperatif değerlendirme Sternomental mesafe: Hasta yatar pozisyonda, baş tam ekstansiyonda, ağız kapalı iken ölçülür. 12,5 cm veya 12,5 cm'den küçükse entübasyonda güçlük beklenir.

14 Preoperatif değerlendirme Ağız açıklığı : Hasta ağzını açabildiği maksiumum açıklığa getirdiğinde ağız açıklığına ve alt-üst dişler arasındaki açıya bakılır. Açıklık 3-3,5 cm. ’den veya açı <35 0 ‘den küçükse ise entübasyonda güçlük beklenir.

15 * Dr.Mehmet Akçabay PREOPERATİF DEĞERLENDİRME VE PREMEDİKASYON -

16 Acil cerrahi girişim gerektiğinde hastanın sınıflama numarasından sonra “E (Emergency)” harfi eklenmektedir. ASA IE gibi

17 Aspirasyon riskini artıran nedenler - Hiatus hernisi - Gastroparezi ve diabet - Obezite - Hamilelik - Üst gastrointestinal kanama - Gastrik çıkış veya ince barsak obstrüksiyonu - Acil vakalar Anestezi uygulamasında en önemli komplikasyonlardan biri mide içeriğinin akciğerlere aspirasyonudur

18 Preoperatif değerlendirme

19 Anestezi Riski ( Canadian Anesthesiologist Society) Anestezi sırasında mortalite 1/ 200 000 1/ 400 000 Motorlu taşıtla kaza sonucu mortalite 1/ 10 000

20 *Akıncı, S.B.,Saracaoğlu, F.,Dal D., Aypar, Ü.Hacettepe Üniv.Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,Preoperatif anestetik değerlendirme; Hacettepe Tıp Dergisi 2005; 36:91-97

21 Preoperatif değerlendirme *Akıncı, S.B.,Saracaoğlu, F.,Dal D., Aypar, Ü.Hacettepe Üniv.Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı,Preoperatif anestetik değerlendirme; Hacettepe Tıp Dergisi 2005; 36:91-97

22 Psikolojik Hazırlama ve Premedikasyon  Hastanın ameliyatı konusundaki endişeleri  Evinden ve yakınlarından uzaklaşması  Günlük işlerinin kesintiye uğraması  Ameliyat sonrası dönemde beklenen ağrı

23 Hasta Onamı  Hasta onay veremeyecek durumda ise  Güvenilir kişi  Akrabaları  Çocuklarda ise ebeveyn  Yazılı olmalıdır  Hukuksal bir zorunluluktur

24 Onam Belgesi  Planlanan tedavinin niteliği  Riskler, komplikasyonlar ve yararlar  Alternatif yaklaşımlar  Spesifik proplemler ve istekler

25 Dökümantasyon Medikolegal Sigorta – Kayıtların yeterli olması, gerektiğinde hekimin ve teknikerin kendilerini savunmalarını sağlar HER ZAMAN KAYIT ESASTIR  Yazılmayan şey yapılmamış kabul edilir  Kayıtlar sonradan asla değiştirilemez

26 Solunum  KOAH  Astım  Sigara  Tbc  İmmunopatoloji  Akut solunum enfeksiyonu  Steroid alımı

27 Pulmoner Komplikasyonlar İçin Risk Göstergeleri  Öksürük  Dispne  Pulmoner hastalık  Sigara  Obesite  Abdominal veya torasik cerrahi  Diafragma cerrahisi  FEV1 <2 L  Pco2 >=45 mm Hg  Po2 <=50 mm Hg

28 Kardiyovasküler Sistem  Kalp yetmezliği  Miyopati  İskemik kalp hastalığı  Kapak hastalıkları  Hipertansiyon  Aritmi

29 Kardiyovasküler Sistem  Egzersiz toleransı kardiyak risklerin en önemli belirleyicisidir ve ileri araştırmayı gerektirir.  Egzersiz toleransını öğrenmek için örnek bir soru: Kaç kat merdiven rahat çıkarsınız?

30 Endokrin  Diyabet tipi, End-organ tutulumu,  Otonomik nöropati, süresi, seyri, glisemik denetim  Tiroid  Paratiroid  Adrenal yetmezlik

31 Gastro İntestinal Sistem Postanestetik sarılık öyküsü Ülser (gastroparezis) GIS kanaması Hiatal herni Medikasyonlar

32 Diğer Sistemler  Kanama anemi, lökemi, transfüzyon öyküsü  Renal elektolit imbalansı, renal patoloji  Nörolojik konvülsiyon, başağrısı, tremor  Kas-iskelet artrit (TME), disk problemleri

33 Fizik Muayene  Kan basıncı  Periferik nabazanlar  Göz (solukluk, ikter, konjuktinitis)  Ağız (intübasyon, oral lezyonlar)  Bacaklar (ödem, nörolojik değerlendirme)  Boyun (mobilite) sırt (spinal-epidural)

34 Risk İndeksi  Yaş > 70  Erkek  Anemi  Sigara hikayesi  Yakın zamanda geçirilmiş travma hikayesi  Şişmanlık  Tekrarlanan cerrahi girişim  Kardiak, renal, hepatik, respiratuar, endokrin sorunlar  Dekübitüs ülserler  Tekrarlayan enfeksiyon anestezi için risk faktörleridir

35 En çok yapılan preoperatif tetkikler ?  Hb  INR  Glisemi  Hepatit markerları  Gebelik testi (M)  KCFT  BUN  Kreatinin  EKG  Akciğer grafisi

36 Anestezi Yönteminin Belirlenmesinde Etkili Faktörler  Hastanın yaşı  Yandaş hastalıklar  Cerrahi girişimin yeri, tipi, süresi  Verilecek pozisyon  Özel cerrahi tipleri  Obstetrik anestezi  Anestezistin beceri, alışkanlık ve tercihi  Cerrahın beceri ve tercihi  Hastanın isteği  Teknik ve personel olanakları

37 Anestezi yöntemlerini hatırlayalım  Sedo-analjezi (MAC)  Genel anestezi  Rejyonal anestezi

38

39 Genel Anestezi Endikasyonları  Hastanın yaşı  Cerrahi girişimin kapsamı ve yeri  Mental bozukluğu olanlar  Bölgesel anestezi süresini aşan girişimler  Lokal anestezik alerjisi olanlar  Israrla genel anestezi isteyen hastalar

40 Rejyonal veya Lokal Anestezi  Bilincin devamlılığı uygunsa tercih edilir  Hastanın mutlaka bilgilendirilmesi gerekir  Hasta kabul etmelidir  Alt abdomen ve ekstremite cerrahisinde tercih edilir DİKKAT !!! Monitorizasyon ve Takip Genel Anestezideki Gibidir

41 Preanestezik vizit, operasyona hazırlanan olgunun anestezi ekibi tarafından değerlendirilmesi ve hazırlıkların tekrar gözden geçirilmesi işlemidir

42 Premedikasyon, operasyona hazırlanan olgunun sakin olmasını sağlamak, metabolizmasını azaltmak, kullanılacak anestezik maddelerin etkilerini potansiyalize etmek amacıyla ilaç uygulanmasıdır

43 Premedikasyonun Amaçları  Korku ve heyecanın giderilmesi, hafif uyku hali sağlanması  Ağız içi, trakeo-bronşiyal sekresyonların azaltılması  Arzu edilmeyen parasempatik aktivitenin ve reflekslerin ortadan kaldırılması  Anestezi indüksiyonunun kolaylaştırılması  Amnezi meydana getirilmesi  Bulantı ve kusmanın en aza indirilmesi

44 Premedikasyonun Amaçları  Anestezik ilaçların daha az dozda kullanılmaları ile yan etkilerinin azaltılması ve tasarruf sağlanması  Sakin bir uyanma  Mide sıvı miktarının azaltılması pH’ sının yükseltilmesi  Allerjik reaksiyonların önlenmesi

45 UNUTULMAMALIDIR !!!  Anestezi ve ameliyatlarda psikolojik hazırlık farmakolojik hazırlık kadar önemlidir.

46 Tüm dünyada genel ya da rejyonel anestezi alacak olgularda ASA standartlarında monitorizasyon uygulanmaktadır  Noninvaziv tansiyon arteriyel  Pulseoksimetre  EKG  Vücut ısısı  FiO 2

47 Postoperatif Dönem  Uyanma  Ağrı kontrolü ve mobilizasyon  Yoğun bakım Solunum desteği Hemodinamik monitorizasyon

48 Anestezi EKİP İŞİDİR!!! UNUTMAYALIM HAFTAYA GÖRÜŞMEK ÜZERE …


"Preoperatif değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Ali Bestami Kepekçi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları