Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMİZLİK ALANINDA KULLANILAN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMİZLİK ALANINDA KULLANILAN"— Sunum transkripti:

1 TEMİZLİK ALANINDA KULLANILAN
BAZI ASİTLER ASETİK ASİT HİDROKLORİK ASİT NİTRİK ASİT SÜLFİRİK ASİT FOSFORİK ASİT FORMİK ASİT MALİK ASİT SİTRİK ASİT

2 ASETİK ASİT KİMYASAL ADI : Sirke asidi , Etanoik asit
KİMYASAL FORMÜL : CH3COOH MOLEKÜL AĞIRLIĞI : g/mol YOĞUNLUK : g cm−3 ERİME NOKTASI :  °C KAYNAMA NOKTASI :   GÖRÜNÜMÜ : Renksiz sıvı haldedir. AMBALAJ ŞEKLİ : 60 kg. lık bidonlarda, 1 tonluk konteynerlarda

3 Asetik asit veya etanoik asit CH3COOH formüllü bir organik asittir, sirkeye ekşi tadını ve keskin kokusunu vermesiyle bilinir. Karboksilik asitlerin en küçüklerindendir (en küçük olan formik asittir). Doğada karbonhidratların yükseltgenmesiyle oluşur. Sanayide asetik asit hem biyolojik yolla hem de sentetik yolla imal edilir. Tuz ve esterine asetat denir. Suda tamamen çözünür. KULLANIM ALANLARI 1- Asetik asidin zayıf bir asit olması onun özellikle ev içinde temizleme amacıyla kullanılmasının nedenidir. Seyreltik asetik asit (sirke) çaydanlıkların kireçten arındırılmasında, cam ve diğer parlak yüzeylerdeki madenî birikmeleri temizlemekte kullanılabilir. 2 - Sirke imalatında kullanılır. Ayrıca turşu yapımında mikroorganizmaların oluşmasını engelleyerek sebzelerin bozulmasını engeller Sanayide çoğu kimyasalın üretiminde hammadde olarak kullanılır. Özellikle vinil asetat üretiminde kullanılır, bundan elde edilen polivinil asetat tahta tutkalı olarak kullanılır. 4 - Çözücü olarak sanayide kullanılır. Örneğin, PET plastiklerin üretiminde kullanılan tereftalik asitin üretiminde çözücü olarak kullanılır. Bu kullanım asetik asitin tüm kullanımı içerisinde %5-10 oranındadır. 5 - Gıda sektöründe tampon olarak kullanılır. Asitlik sağlayıcı, koruyucu, lezzet verici olarak kullanılır.

4 ÖZELLİKLERİ Sanayide biyolojik ve sentetik yollar ile imal edilir
ÖZELLİKLERİ  Sanayide biyolojik ve sentetik yollar ile imal edilir. Tuz ve esterine asetat denir. Suda tamamen çözünür. Zayıf bir asittir. Asetik asidin glasiel asetik asit türü % 99,5 saf asetik asit içermektedir. Asetik asidin bu % 99,5'lik glasiel formu 17°C'de katılaşır ve kristalimsi buz taneciklerine benzer bir yapı oluşturur. ETKİLERİ Yoğun asetik asit cildi yakar, göze kalıcı zarar verir ve ciltte kabarcıklar oluşmasına neden olur. Etkileri birkaç saat sonra hissedilir. Bu etkilerden korunmak için nitril koruma eldivenleri giyilir (lateks eldivenler koruma sağlamaz). Asetik asit 39 °C üzerinde tutuşabilir, havayla patlayıcı karışımlar oluşturabilir. %25'den daha yoğun asetik asit, keskin kokusu ve yakıcı buharlarından dolayı laboratuvarlarda kullanılması zordur, çekerocak altında kullanılmalıdır. Seyreltik asetik asit (sirke gibi) zararsızdır, ama daha kuvvetli çözeltileri insan ve hayvanlar için zararlıdır. Sindirim sistemine ciddi hasar verebilir ve kan asitliğini ölümcül oranda değiştirebilir.

5 HİDROKLORİK ASİT Kimyasal adı : hidrojen klorür
Diğer adları : hidroklorik asit klorhidrik asit tuz ruhu Kimyasal formülü : HCl Molekül ağırlığı : g /mol Görünüm : renksiz sıvı Yoğunluk : 1.18g/cm³ Erime noktası : −27.32 °C (247 K) Kaynama noktası : 110 °C (383 K)

6 Hidroklorik Asit (Tuz Ruhu - HCI) hidrojen ve klor elementlerinden oluşan, oda sıcaklığı ve normal basınçta gaz halinde bulunan kimyasal bileşiktir. Halk arasında tuz ruhu olarak da bilinir. 9. yüzyılda Arap simyacı Cabir bin Hayyan tarafından keşfedildi ve sonrasında simya alanında kullanıldı.Sanayi Devrimi sırasında, sanayideki önemi keşfedilen asit, önce Leblanc işlemi, sonrasında Solvay işlemi ile sanayi alanında üretilmeye başladı.Hidroklorik asit, tarihte yeni kolaylıkların keşfinde önemli roller üstlendi. Günümüzde PVC'den demir-çeliğe, organik madde üretiminden gıda sektörüne kadar hemen hemen tüm alanlarda hidroklorik asit kullanılmaktadır. Hidroklorik asit, sağladığı kolaylıkların yanında, zehirli bir maddedir ve insan dokuları başta olmak üzere çoğu yüzeye büyük tahribat verir. Bu nedenle bu asit ile çalışılırken güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutulmalıdır.Asit, toksik olmasının yanında, gözler ve deri için tahriş edicidir, deride yanıklara neden olmaktadır ve solunum sistemi için tahriş edici özellik taşımaktadır.Hidrojen klorür, normal koşullarda °C'de erir, 110 °C'de kaynar. Hidroklorik asidi elde edebilmek için öncelikle hidrojen klorür gazınının elde edilmesi gerekir.

7 KULLANIM ALANLARI • Temizlik sektöründe, • Reçine rejenerasyonu, • Çelik Dekapaj, • Petrol, • Atık su arıtmalarında, • Deterjan sanayinde, • Kimya, • Boya, • İlaç, • Ahşap imalat sanayinde, • Kağıt, • Tekstil endüstrisi, • Metal Klorürleri Üretimi. Hidroklorik asit ayrıca pil, flaş ampuller ve havai fişek üretiminde de kullanılır.  Şeker işleme ve jelatin yapmak için bile kullanılır.  Galvaniz ve metal temizleme de kullanılır.

8 KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Asidin titrasyonu Hidrojen klorür, güçlü bir asittir. Moleküler yapısı oldukça basit olan Hidroklorik asit, bir klor atomu ile bir hidrojen atomundan meydana gelir ve formülü HCl'dir. Hidroklorik asit, oda sıcaklığında bir litre suda, yaklaşık 450 litre gibi çok yüksek oranda çözünür. Öbür asitler gibi, renkli ayıraçla "asit rengi" denilen bir renk verir; sözgelimi turnusolü kırmızıya, heliantini pembeye, bromofenolu sarıya boyar ve fenolftaleinle renksiz bir sıvı verir. Sodyum karbonat ve amonyak gibi bazlara, belirgin bir etki yapar. Belirli hacimde hidroklorik asit bulunan bir cam tüpe, bir sodyum karbonat çözeltisi azar azar döküldüğünde, tüpe daldırılacak bir termometre, sıcaklığın hızla yükseldiğini gösterir; çözelti, su bütünüyle yok oluncaya kadar ısıtılırsa, sodyum klorür (sofra tuzu) katı halde çöker. İçinde amonyak bulunan bir şişenin ağzına hidroklorik asit taşıyan bir şişe yaklaştırılırsa, beyaz renkte ve bol miktarda amonyum klorür dumanları oluşur. Bu tepkimeyle, bir ortamda söz konusu maddelerin bulunup bulunmadığı belirlenir. Hidroklorik asit, suya damlatıldığında H+ iyonu vermektedir.

9 ÜRETİM Hidroklorik asit, hidrojen klorür adlı maddenin, suda çözülmesiyle elde edilir. Aynı doğrultuda, hidrojen klorürün elde edilmesi de birkaç farklı yöntemle gerçekleşebilir. Özellikle büyük ölçekli hidrojen klorür üretimlerinde, hemen hemen her zaman, madde başka maddelerle karıştırılarak elde edilir. Piyasa adı tuz ruhu ve diğer adı ise Klorhidrik asittir. GÜVENLİK Tehlikeli madde levhaları Derişik hidroklorik asit, sıvı veya katı halde organizmalar için büyük tahribata neden olabilmektedir. Gaz halindeki bir miktar hidroklorik asitin solunumu baştan sona tüm solunum sistemini tahrip edebilmektedir. Sıvı halde de döküldüğü çoğu yüzeyi eritmektedir. Hidroklorik asit ile çalışılırken, eldiven ve koruyucu kıyafetlerin giyilmesi, hidroklorik asitten kaynaklanabilecek tahribatları düşürmekte önemlidir. Asit, sodyum hipoklorit (NaClO) ve permanganat (KMnO4) gibi maddelerle etkileştiğinde tepkimeye girer ve büyük tahribatlara yol açar.

10 NİTRİK ASİT Genel Sistematik adı : Nitrik asit
Diğer adlar : Kezzap, Aqua Fortis Moleküler formülü : HNO3 Molar kütle : g mol−1 Özellikleri Yoğunluk ve hali : g cm−3, sıvı Sudaki çözünürlüğü : Tam çözünür(ekzotermik) Ergime noktası : -42 °C Kaynama noktası : 83 °C pH : –1,4

11 Nitrik asit halk arasında "kezzap" olarak bilinir
Nitrik asit halk arasında "kezzap" olarak bilinir. Nitrik asit, bileşiminde üç oksijen, bir hidrojen ve bir azot bulunan kuvvetli bir asittir. HNO3 formülüyle gösterilir. Konsantrasyonu arttıkça daha tehlikeli olur, gliserin ile reaksiyona sokulduğunda nitro gliserin elde edilir. Dinamit, çeşitli patlayıcılar, plastik ve gübre yapımında kullanılır. Aralarında naylon ve poliüretanında olduğu plastiklerin üretiminde, amonyum nitrat üretiminde, metal sanayinde kullanılır. Temizlik sektöründe kireç sökücülerin içine bir miktar konularak kullanılır. Nitrik asit patlayıcı madde olacak kimyasalları nitrata çevirdiğinden patlayıcı maddelerin çoğunda kullanılır. Dinamit, Gliserin-Tri-Nitrattır. TNT Tri-Nitro-Toluen.Anorganik asidlerin kuvvetlilerinden biri olan bu madde analizde başlıca yükseltgen olarak ve bazı çökeleklerin asit etkisi ile çözünüp çözünmediklerini incelemek amacıyla kullanılır. Asetik asit bileşikleri sadece koruyucu olarak değil, şelatlayıcı, asitleştirici ve lezzet verici olarak da fonksiyon görmektedir.Soğutulmuş ürünler, şeker ya da tuz konsantrasyonu yüksek ürünlerde kullanılan asit miktarı düşürülebilmektedir. Ayrıca; asetik asit kolay tutuşmayan filmlerde; laklarda, plastiklerde, çeşitli inorganik tuzlarda, örneğin solvent olarak kullanılan potasyum ve bakır asetatlar, amil, butil, etil, metil ve propil asetatlarda kullanılmaktadır.

12 KULLANIM ALANLARI 1- Evlerde temizlik malzemesi olarak kullanılır 2 - Nitrik asitin en büyük kullanım alanı tarımsal gübredir. 3 - Nitrik asit NH4NO³ içeren gübrelerin üretiminde kullanılır Nitrik asit, dinamit yapımında kullanılır. 5 - Nitrik asitin gliserin ile reaksiyonundan nitrogliserin meydana gelir Nitrik asit patlayıcı madde olacak kimyasalları nitrata çevirdiğinden patlayıcı maddelerin çoğunda kullanılır. 7- Dinamit, Gliserin-Tri-Nitrattır. TNT Tri-Nitro-Toluen. 8 - Ayrıca metallerin saflaştırılmasında kullanılır. NİTRİK ASİDİN ÖZELLİKLERİ Nitrik asit kimya tekniği için en önemli anorganik asittir. Gübre tuzları üretiminde (sentetik nitrik asit), patlayıcı maddeler (dumansız barut, dinamit, amonyum nitrat) ve katran boyaları elde edilmesinde büyük ölçüde nitrik asit sarfedilir. Nitrik asit az da olsa Gümüş nitrat (fotoğraf malzemesi) elde edilmesinde ve metallerin dağlanmasında da kullanılır.

13 SÜLFÜRİK ASİT Genel Sistematik adı : Sülfürik asit
Diğer adlar : Vitriol yağı, Hidrojen sülfat, Sülfat asidi Moleküler formülü : H2SO4 Molar kütle : g mol−1 Fiziksel görünüm : şeffaf, renksiz,kokusuz sıvı Özellikleri Yoğunluk ve hali : g cm3, sıvı Sudaki çözünürlüğü : Tam çözünür(ekzotermik) Ergime noktası : 10,37 °C (283 K) Kaynama noktası : 338 °C (611 K) pH değeri : 0.3 Akıcılık : 20 °C'de 26.7 cP

14 Sülfürik asit, H2SO4, güçlü bir mineral asididir
Sülfürik asit, H2SO4, güçlü bir mineral asididir. Suda her konsantrasyonda çözünebilir. Olası kaşifi 8. yüzyıl simyacısı Cabir bin Hayyan tarafından verilen ismiyle Yenime uğratıcı,renksiz ve yoğunluğu yüksek sıvı. Çok önemli bir kimyasal madde olan sülfürik asit sanayide değme yöntemi ya da kurşun odalar yöntemi ile üretilir. Bu yöntemlerde kükürt dioksit çeşitli katalizörler eşliğinde oksijenle yükseltgenerek kükürt triokside dönüştürülür ardından kükürt trioksit suyla tepkimeye sokularak sülfürik asit elde edilir. Sülfürik asit çeşitli derişimleri halinde gübre, pigment, boyar madde, patlayıcı madde, ilaçlama, inorganik tuz ve petrol arıtım ve metalurji işlemlerinde kullanılır. Ayrıca çeşitli pillerin yapımında da sülfürik asitten yararlanılır. Halk arasında "akü asidi" diye bilinir. Elektriği iletir. Suda çözündüğünde çok yüksek ısı çıkar. ÜRETİMİ Sülfürik asit iki ticari metodla üretilmektedir. Kontakt usulü ve kurşun odalar usulü. Kontakt projesinde sülfürlerin (başlıca pirit, FeS2) havada yakılmasıyla kükürtdioksit (SO2) elde edilir. Bu da platinli amyant gibi katalizörler mevcudiyetinde oksijenle reaksiyona sokularak kükürt triokside (SO3) dönüştürülür. Kükürt trioksidin suyla reaksiyonundan da sülfürik asit elde edilir. Kurşun odalar usulünde kükürt dioksit, su mevcudiyetinde nitrik asitle yükseltgenir. Reaksiyon geniş kurşun odalarda gerçekleştirilir. Ticari asit destilasyonla (damıtma) % 98,3'lüğe derişiklendirilir. Saf sülfürik asit ise fraksiyonlu kristallendirmeyle elde edilir.

15 KULLANIM ALANLARI Sülfürik asit renksiz, yağımsı bir sıvıdır. Konsantre sülfürik asit, kütlece %96-98 oranında H2SO4 içerir. Özelliklerinden biri de, suya yakın bir madde olmasıdır. Konsantre sülfürik asit, birçok organik maddeden suyu çeker ve ısıveren (ekzotermik) bir tepkime oluşturur. Bu özelliğinden dolayı, temas edildiğinde cilde büyük zararlar verebilir. Yine aynı sebepten dolayı, sülfürik asiti seyreltme işlemi çok dikkatli yapılmalıdır. 1 mol sülfürik asit bol miktarda suya eklendiğinde, yaklaşık 880 kJ ısı açığa çıkar. Konsantre sülfürik asitin içine su eklemek çok tehlikelidir. Çünkü su, yüksek ekzotermik tepkimeden dolayı asitin üstünde kabarcıklar oluşturarak, çok ani bir şekilde kaynar. H2SO4 kimya endüstrisinde en çok üretilen ve kullanılan maddelerden biridir. Tarım endüstrisinde büyük miktarlarda asit, kalsiyum fosfat Ca3(PO4)2 gibi çözünmeyen fosfat kayalarından, çözünebilir kalsiyum dihidrojen fosfat elde etmek için kullanılır. Sülfürik asit üretiminde kullanılan endüstriyel metodun adı “değme işlemi”dir. İlk adımda, sülfür ve sülfitlerin yanmasıyla kükürt dioksit oluşturulur. Sağlık açısından riskleri Hangi konsantrasyonda olursa olsun, gözlerle teması tehlikelidir. Derişik sülfürik asit gayet kaşındırıcı olup, deride şiddetli yanıklar meydana getirir. Temas halindeki bölge göz duşu veya seyreltik baz ile yıkanmalıdır. Su ile yıkandığı takdirde ısı açığa çıkacaktır ve asıl yanmayı bu olay gerçekleştirecektir. Temas edilen yerde renk açımı ve iz bırakıcı yaralar oluşur.

16 FOSFORİK ASİT Kimyasal Adı : Fosforik Asit Kimyasal Formülü : H3PO4
Molekül Ağırlığı : g/mol Yoğunluk : g/cm³ Kaynama Noktası : 158 °C Erime Noktası : 42,35 °C Fosforik asit, fosfor, oksijen, hidrojen atomlarından oluşur. Saf hali 42oC erime noktasına sahip olan kristal bir katı halinde olup, daha düşük konsantrasyon formlarında renksiz, şurup kıvamında bir sıvı halini almaktadır. Endüstride kullanılan türü kalsiyum fosfat kaya parçalarının sülfürik asitle ısıtılmasıyla elde edilir. Hidrojen iyonlarının biri, ikisi veya tüm üçünün diğer pozitif iyonlarla yer değiştirmesiyle ortofosfat tuzlar meydana gelmektedir.

17 Asitli ortamlarda fungi ve bakteri gibi mikroorganizmalar büyüyemediği için; fosforik asit, koruyucu olarak da kullanılır. Fosforik asit ve tuzları (sodyum, potasyum, kalsiyum) düşük maliyelerine rağmen en düşük pH'a ve en kuvvetli etkiye sahip asitliği düzenleyicilerden biridir. Kolalı içecek sektöründeki yoğun kullanımı sayesinde, gıda sektöründe en çok kullanılan asitliği düzenleyici ürünlerden bir tanesidir. Fosforik asitin sahip olduğu sert ve keskin tat, kolalı içeceklere özgü aromayı oluşturmaktadır. Kolalı içeceklerdeki asitliği de fosforik asit sağlamaktadır. Bu asit aynı zamanda hoş ve ferahlatıcı bir tat hissi verir. Diğer asitler de benzer hisleri verir, fakat fosforik asit daha ucuz ve kolay elde edilebilir olduğu için, daha yaygın kullanılma sahiptir.

18 KULLANIM ALANLARI 1 – Deterjan üretiminde 2 – Yağ sanayisinde istenmeyen katalizörlerin temizlenmesinde 3 -Kola gibi yumuşak içeceklerin asitlendirilmesi 4 - İmitasyon jölelerin üretilmesinde pH kontrolü 5 - Maya üretiminde besiyer bileşeni 6 - Seçili işlenmiş gıda ürünlerinde bakteri gelişiminin kontrolü 7 - Kireçleme sonrası şeker özsularının berraklaştırılmasında çökeltici ajan 8 - Dişçilik ve ortadontide diş yüzeyini temizlenmesi 9 - Böcek ilacı üretilmesi 10 - Çiçekçilikte çözeltilerin pH'ının düşürülmesi 11 - Fosfat tuzlarının üretilmesi 12 - Deride tabaklama ve parlatma aşamaları 13 - Çelik endüstrisinde yüzeyin paslanmaya karşı koruması 14 - Yağ sanayisinde istenmeyen katalizörlerin temizlenmesinde

19 FORMİK ASİT Görünümü : Renksiz, sarımsı hafif karakteristik kokulu bir sıvı Kimyasal Adı : Formic acid Kimyasal Formülü : HCOOH Ambalaj Şekli : 36 kg'lık Bidon Molekül ağırlığı: 46,0254 g/mol Yoğunluğu: 1,22 g/ml (sıvı) Asitlik (pKa): 3,75 Erime noktası: 8,4 °C Formik asit, HCOOH, tek karbonlu karboksilik asittir. Metanoik asit olarak da bilinir. Formik asit, karbonil karbonuna bağlı alkil grubu içermemesiyle en basit karboksilli asit özelliği taşır. Formik asitin diğer bir adı da karınca asididir. Doğada ilk olarak karıncaların salgılarında rastlanmış ve buradan çekilerek elde edilmiştir. Varroa ile en etkili şekilde mücadele etme yöntemlerinden birisi de kolonilere formik asit uygulamasıdır. Formik asit organik asittir. Özellikle arıcılığı gelişmiş ülkelerde Organik bal üreticileri tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. İlkbaharda nektar akımı döneminden en az 15 gün önce ve sonbaharda bal hasatından sonra belirtilen şekilde kullanıldığında bal ve bal mumunda kalıntı bırakmadığı araştırmalar sonucu belirlenmiştir.

20 KULLANIM ALANLARI Metal temizleyici , gıda sanayii, ilaç sanayii, deri sanayii, tekstil sanayii, plastik sanayii, çelik sanayii, kağıt sanayii gibi çok çeşitli sektörlerde dezenfektan, bronzlaştırıcı ajan, metal temizleyici, ağartıcı, kumaş boyama maddesi olarak kullanılan çok amaçlı bir maddedir. Formik asit kimyasal bir ara madde, solvent olarak ve dezenfektan olarak kullanılır. Tekstil ve deri prosesi, elektrolizle kaplama, ve latex kauçuğun koagülasyonunda kullanılır. Uygulamalar; Kireç gidericide, boyamada sabit yün renkleri için indirgeyici olarak, hayvan derisi tüy-kıl gidermede, hayvan derisi doldurma (kabartma)da, tabaklamada, elektrolizle kaplamada, hayvan yemi ve hububat (tahıl, arpa) muhafazası, eski kauçukların rejenerasyonunda katkı olarak, parfüm solventi, verniklerde, alkoller için alkilasyon ajanı olarak, üçüncül bileşikler için karboksilasyon ajanı olarak kullanılır. Ayrıca kimya ve ilaç endüstrisinde bir çok ürünün üretiminde bir ara madde olarak kullanılır. Diğer kullanımları; kimyasal sentezler için başlatıcı ürün olarak, mahsül muhafaza ajanları, böcek öldürücüler, endüstriyel kimyasallar, boyalar, baca gazı, kauçuk endüstrisi, tekstil, plastikler olarak sıralanabilir. Mahsul muhafaza ajanları, ilaç, böcek öldürücüler, baca gazı, kauçuk endüstrisi, endüstriyel kimyasallar, boyalar, tekstil, plastikler. Formik Asit Gıda sanayi, ilaç sanayi, deri sanayi, tekstil sanayi, plastik sanayi, çelik sanayi, kâğıt sanayi gibi çok çeşitli sektörlerde dezenfektan bronzlaştırıcı ajan, metal temizleyici, ağartıcı, kumaş maddesi olarak kullanılan çok amaçlı bir maddedir.

21 MALİK ASİT Formül: C4H6O5 Molar kütle: 134,0874 g/mol
Yoğunluk: 1,61 g/cm³ Kimyasal Adı : Butenedioic acid , Butenedioic Acid Ambalaj Şekli : 25 Kg. Çuvallarda Kimyasal Formülü : C4H4O4 Malik asit; bir tür meyve asiti olup; birçok meyve ve sebzede doğal olarak bulunan organik bir bileşiktir. Malik asit ve yararlarından bahsedecek olursak: Malik asit, bir çok olgunlaşmamış meyvede bulunan bir meyve asitidir ve elma, malik asitin en zengin kaynaklarından biridir. Hücre metabolizmasının en önemli bileşenlerinden biridir. Elma ve kiraz gibi sulu meyveleri ısırdığınızda hissettiğiniz hoş ve ferahlatıcı tat malik asit sayesindedir. Bu asitin birçok içecek ve şekerlemelerde kullanılabilen, diğer tatlandırıcılar ve çeşniler ile harmanlanmasını sağlayan akıcı ve kalıcı bir ekşimsi aroması vardır. Yiyecekler ve içeceklerdeki kullanımının dışında malik asitin sağlığa geniş yararları vardır.

22 KULLANIM ALANLARI Metal yüzeylerin temizlenmesinde güvenli ve sorunsuz uygulanabilirliği sebebiyle tercih edilir.  İçecek sektöründe kullanımı; kolay çözünmesi, damakta uzun süre kalıcı tat vermesi, farklı aroma maddeleriyle uyum göstermesi sebebiyle çok yaygındır.  Konsantre içecek ve kabartıcı ürünlerde; kolay çözünme, raf ömrünü arttırma ve kalıcı tat verme özellikleri dolayısıyla kullanılır.  Sert şeker üretiminde; diğer bileşenlerle kolay etkileşim sağlamasının yanında, parlaklık ve berraklığı arttırması sebebiyle tercih edilir.  Konserve ürünlerde pH kontrolünün sağlanması ve esmerleşmeyi geciktirmesi için kullanılır.  Diyet ürünlerde tatlandırıcıların etkisini arttırmak, tatlandırıcıların damakta bıraktığı etkiyi azaltmak için kullanılır.  Bira ve süt ürünlerinde tortu oluşumunu azaltır.  Metal yüzeylerin temizlenmesinde güvenli ve sorunsuz uygulanabilirliği sebebiyle tercih edilir.

23 Malik Asitin Faydaları:
Malik asit, hücre metabolizmasında önemli bir rol oynar ve vücudun ATP elde etmesinde yardımcı olur. Enerji üretimi dışında malik asit; kasların yorgunluktan korunmasını, bazı metallerin toksik etkisinin azaltılmasını, ağız sağlığının korunmasını, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini, sinir, kas ve kalbin düzgün çalışmasını ve cildin sıkı ve pürünsüz görünmesini sağlar. Malik Asitin Özellikleri: Malik asit, ekşi meyvelerde doğal olarak bulunan bir asittir. Yaşayan canlı hücrelerin mitokondrilerinde yer alan bir enerji döngüsü olan Krebs döngüsünün, önemli bir ara basamağıdır. Sahip olduğu eşsiz özellikleri sayesinde sağlığa çok sayıda faydaları vardır.

24 SİTRİK ASİT Formül : C6H8O7 Molar kütle : 192,124 g/mol
Erime noktası : 153 °C Yoğunluk : 1,66 g/cm³ Kaynama noktası : 175 °C İçinde çözündüğü madde : Su Sitrik asit, halk arasında limon tuzu olarak da bilinen, karboksilik asitlerden, renksiz, kristal yapılı organik bir bileşiktir. Formülü C6H8O7 şeklindedir. Hemen hemen tüm bitkilerde ve birçok hayvanın vücut sıvısında bulunur. Yağların, proteinlerin ve karbonhidratların yükseltgenerek karbondioksit ve suya dönüştüğü fizyolojik süreçlerden geçer. pH değeri 3,5 tir.

25 KULLANIM ALANLARI Sitrik asidin kullanım alanları çok fazladır. Metal temizleme işlerinde kullanılır. PH kontrolü özellikle kullanılır. Eşki tadından dolayı yiyecek ve içeceklerde tatlandırıcı unsuru olarak kullanılır. E330 gıda katkı kodu ile kullanılır ve hazır gıdaların içinde koruyucu madde olarak etiketleri üzerinde belirtilir. Meyvelerin renk dönüşümünü (siyahlanmayı) engeller. Dünya genelinde üretiminin yarıdan fazlası Çin'de gerçekleşmektedir. Üretimi yapılan sitrik asidin 1/5 gıdada,1/2 si meşrubatlarda, 1/5 temizlik ürünlerinde, 1/10 kadar kısmı diğer sektörlerde kullanılır. Yiyecek ve İçecek sektöründe sitrik asit kullanımı. Yiyecek ve içeceklerin bozulmalarını engeller.Gıdalarda dayanıklılık süresini artırır.

26 Dünya genelinde üretiminin yarıdan fazlası Çin'de gerçekleşmektedir
Dünya genelinde üretiminin yarıdan fazlası Çin'de gerçekleşmektedir. Üretimi yapılan sitrik asidin 1/5 gıdada,1/2 si meşrubatlarda, 1/5 temizlik ürünlerinde, 1/10 kadar kısmı diğer sektörlerde kullanılır.  Yiyecek ve İçecek sektöründe sitrik asit kullanımı. Yiyecek ve içeceklerin bozulmalarını engeller.Gıdalarda dayanıklılık süresini artırır. SİTRİK ASİT GÜVENLİK TEDBİRLERİ İlk Yardım Tedbirleri Soluma durumunda: Toz haline havaya karışması kolay olduğu için tozları solunmamalı eğer yanlışlıkla solunmuşsa, soluyan kişi temiz havaya çıkarılmalıdır. Maske kullanmak kullanım esnasında gerekir. Cilde temas durumunda: Su ile yıkanması gerekir. Alerji oluşturabilecek hassas ciltlerden uzak tutulmalıdır. Koruyucu eldiven kullanılmalıdır.. Göze temas durumunda: Akan bol su ile yıkanmalı gerekir ve doktora başvurulmasında fayda vardır. Gözlerde tahriş edici özelliğe sahiptit. Yutma durumunda: Yanlışlıkla içilmişse eğer, içen kişiye bol su içirilmeli ve kusturunmaya çabalanmalıdır. Doktora müracat edilmelidir.

27 Yangınla Mücadele Tedbirleri : Yanma durumunda patlayıcı ve yanıcı madde olmadığı için su ile kontrol altına alınabilir. Kaza Sonucu Yayılama Karşı Tedbirler : Döküldüğü yerden sıvı olmazsa yayılma söz konusu olmaz. Kullanım esnasında toz maskesi kullanılması ve koruyucu gözlük kullanılması tavsiye edilir. Kaçınılması gereken haller : Isıtmaktan kaçınılması gerekir. Kaçınılması gereken maddeler : Alkali metaller, Alkalilerden uzak tutmak gerekir.. Tüm kimyasallar ile çalışılırken o kimyasalın özelliklerine uygun olarak koruyucu önlem alınması ve öyle çalışılmaya başlanması gerekir. SİTRİK ASİT ZARARLARI Göz için, cilt ve solunum yolları için tahriş edici madde özelliği taşımaktadır. Soluma: Tozları solunmamalıdır. Solunması durumunda solunum sisteminde mukozada tahrişe neden olur. Cilde Temas: Alerjik hassas ciltlerde tahriş ve alerji oluşturur. Göze Temas: Göz için tahriş edici bir unsurdur. Göze değdirilmemelidir. Tüm kimyasalların zararları olduğu gibi sitrik asitin de insan sağlığına belirli ölçülerde zararları vardır. Kullanımı esnasında koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır.


"TEMİZLİK ALANINDA KULLANILAN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları