Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nasıl bir anne-babaya sahip olduğumuz o kadar da önemli değil, çünkü bu bizim seçimimiz değil. Ama nasıl bir anne-baba olacağımız çok önemli çünkü bu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nasıl bir anne-babaya sahip olduğumuz o kadar da önemli değil, çünkü bu bizim seçimimiz değil. Ama nasıl bir anne-baba olacağımız çok önemli çünkü bu."— Sunum transkripti:

1

2 Nasıl bir anne-babaya sahip olduğumuz o kadar da önemli değil, çünkü bu bizim seçimimiz değil. Ama nasıl bir anne-baba olacağımız çok önemli çünkü bu bizim elimizde.

3

4  Ç ocuğun hayat ını sağlıklı bir bi ç imde s ü rd ü rebilmesi,  Ö zg ü veni y ü ksek bir birey olabilmesi,  Dış d ü nyaya a ç ılabilmesi i ç in ihtiya ç duyduğu deneyimleri kazanabilmesi,  İnsan ilişkilerini kurma becerisine sahip olabilmesi,  Sorunlarına çö z ü m yolları bulabilmesi i ç in temellerin atıldığı ilk ortam ailedir.

5

6 Hepimizin ortak amacı ç ocuklarımızın ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklı yetişmesidir. Bunda anne baba tutumlarının etkisinin ç ok b ü y ü k olduğu s ö ylenebilir. Anne babaların ç ocuklarına y ö nelik tutumlarının sağlıklı olması, b ü y ü k ö l çü de onların kendi i ç lerinde barışık, dengeli, huzurlu ve birbirlerine karşı sevgi dolu ve saygılı olmalarına bağlıdır.

7

8 Çocuk yetiştirme anne karnında başlar… Bebekken şekillenir.

9

10 SEVGİ; Kabullenme, koruma, kollama ve sevecenlik gibi b ü t ü n olumlu duyguları i ç erir. EĞİTİM; Ö ğretilen her şeyi, verilen bilgileri, becerileri, yasakları, kuralları, inan ç ları, değer yargılarını, g ö rg ü kurallarını ve insanın sosyalleşmesi i ç in gerekli olan t ü m toplumsal değerleri kapsar.

11 Olumsuz aile tutumlarında ailenin verdiği sevgi ya yetersiz veya aşırı, eğitim ise gevşek ya da sıkı olmaktadır.

12 Aşırı sevgi tutumunda: Aile çocuğu sevgiye boğucu, onu çok koruyucu ve aşırı kollayıcıdır. Çocukta; bağımlılık ve güvensizlik gelişir. Çocuk, karşılaştığı her sorunda çözüm kapısı olarak anne babaya dayanır, onlara güvenir fakat kendisine güvenmez.

13 Sevgi yetersizliği veya yokluğu: Yetersiz sevgi, çocuğu kabullenmemektir. Çocuk çoğunlukla aşağılanır ve horlanır. Çocuğun kendine güveni kaybolur, kişiliği hiçe sayılır.

14 Sıkı eğitim: Çocuk sıkı bir denetim altındadır, en küçük yanılgı ve hatalar bile gözden kaçmaz ve derhal düzeltilmesi istenir. Fiziksel ceza ön planda, çocuklara kendilerini yönetme fırsatı verilmez. Çocuk; kibar, sessiz, uslu ve dürüst olmasına karşın küskün, çekingen, kolay etkilenebilen, huysuz ve aşırı hassas bir yapıya sahip olur. Çocuğa olur olmaz yasaklar koyma ve yaşanmaz kurallar ile çocuğu yetiştirmedir. Çocuk sıkı bir denetim altındadır, en küçük yanılgı ve hatalar bile gözden kaçmaz ve derhal düzeltilmesi istenir. Fiziksel ceza ön planda, çocuklara kendilerini yönetme fırsatı verilmez. Çocuk; kibar, sessiz, uslu ve dürüst olmasına karşın küskün, çekingen, kolay etkilenebilen, huysuz ve aşırı hassas bir yapıya sahip olur.

15 Gevşek eğitimde: Anne- baba, her şeyi hoş görür; çocuktur her şeyi yapar, çocuk özgür olmalıdır anlayışıyla hareket eder. Aşırı gevşek tutumla yetişen çocuk; bencil, sabırsız ve anlayışsız olur.

16 OLUMSUZ AİLE TUTUM ŞEKİLLERİ Aşırı Sevgi + Gevşek Eğitim Gevşek Eğitim Sıkı Eğitim Yetersiz SevgiAşırı Sevgi SORUMSUZ

17 OLUMSUZ AİLE TUTUM ŞEKİLLERİ Aşırı Sevgi + Sıkı Eğitim Gevşek Eğitim Sıkı Eğitim Yetersiz SevgiAşırı Sevgi NEVROZ

18 OLUMSUZ AİLE TUTUM ŞEKİLLERİ Yetersiz Sevgi + Sıkı Eğitim Gevşek Eğitim Sıkı Eğitim Yetersiz SevgiAşırı Sevgi SALDIRGAN ANTİSOSYAL

19 OLUMSUZ AİLE TUTUM ŞEKİLLERİ Yetersiz Sevgi + Gevşek Eğitim Gevşek Eğitim Sıkı Eğitim Yetersiz SevgiAşırı Sevgi PASİF DONUK

20 Sağlıklı Tutum Gevşek Eğitim Sıkı Eğitim Yetersiz SevgiAşırı Sevgi SAĞLIKLI TUTUM Yeterli Eğitim Yeterli sevgi Yeterli hoşgörü Yeterli disiplin

21 Geleneksel aile yapımızda sıklıkla rastlanmaktadır.

22 GENELDE ÇOCUĞUNA KARŞI;  Sert,  Reddeden, (kişiliğini)  İhmal eden (duygular)  İtaat beklentisi yüksek,  Eleştiren, müdahaleci  Sevgi = pekiştireç (İstenilen davranış gösterildiğinde sevgi gösterilmesi)

23  Sürekli kontrol  Katı disiplin  Mutlak kurallar  Kalıplara uygun küçük yetişkinler büyütmeye çalışırlar. (Berber örneği)

24 Çocuk ailenin bir üyesi gibi kabul edilmez, Çocuğa söz hakkı verilmez, Anne – baba sürekli çocuğu yönetmek ister, Çocuk yaptığı her hatada cezalandırılır, Çocuğun her davranışında kusur bulunur, Çocuğa değişmez ve katı yasaklar konur, Çocuğa sürekli karışarak, özgürlüğü büyük ölçüde kısıtlanır.

25  Aile, çocuğu küçük bir yetişkin gibi yetiştirmek ister.  Çocuğun iyi yönleri değil olumsuz yönleri ortaya çıkarılır.  Bu tür ailelerde büyüyen çocuklardan başarı beklemek yanlış olur. Çocuk anne babanın kurallarını yerine getirme çabası içinde olduğu için kendini ifade edemez.

26 Eğer böyle davranıyorsanız çocuğunuz; Ø İçe kapanık, Ø Kendine güveni olmayan, Ø Çekingen, Ø Hata yapmaktan korkan, hatalarını kabul etmeyen, Ø İleriki yaşlarda karşılaştığı sorunları çözmekten aciz,

27 Kabul görmek için yanlış seçimler yapan, Sürekli eleştirildiği için aşağılık duygusuna kapılan, Hoşgörülü olmayan, affetmeyi bilmeyen, Aşırı hassas, kırılgan, kolayca ağlayan, Mutluluğu dışarıda arayıp yanlış arkadaşlıklar kuran, kötü alışkanlıklar edinen,

28  Kolay etki altında kalan,  Kendi başına karar veremeyen, dışarıdan birinin onu y ö nlendirmesini bekleyen,  Yeniliklere a ç ık olmayan, yeni şeyler ü retmeyen,  Kendi duygu ve d ü ş ü ncelerini ifade edemeyen,  Yardım duygusundan uzak, isyankar, inat ç ı, hır ç ın bir kişilik yapısına sahip olacaktır.

29 Ç oğu kez ç ocuk kendisinden bekleneni ailesine veremez. Ç ocuğun bir yandan i ç inden gelen doğal ç ocukluk eğilimleri ve diğer yandan bunlara zıt aile kalıpları varsa ç ocuk arada sıkışıp kalır ve kendi i ç dengesini yitirir. S ü rekli kusurları arandığı i ç in streslidir ve stresli iken hata yapma olasılığı artar.

30

31 Genelde anne – baba çocuğun sorumluluğunu almaktan kaçar, Çocuğa sevgi vermez ve ilgi göstermez, Hoşgörü ile boş vermeyi birbirine karıştırır, Çocuk istekte bulunmadıkça ya da sorun çıkarmadıkça problem olmadığını düşünür, Ailenin çocuğu anlama gibi bir kaygısı olmadığı için anne baba aşırı rahattır,

32  Ç ocuk fiziksel ve duygusal yalnızlığa itilir. Ç ocuğun hareketleri g ö rmezden gelinerek dışlanması s ö z konusudur.  Anne baba - ç ocuk iletişimi kopuktur.  Ç ocuğa karşı kayıtsız kalmanın ona ilgi ve sevgi vermemenin doğru olduğunu d ü ş ü n ü rler. Çü nk ü ç ocuk şımarabilir, anneye babaya saygısı kalmaz. (Benim annem babam da bana b ö yle davranırdı zihniyeti)

33 Eğer böyle davranıyorsanız çocuğunuz; İlgi çekmek için olumsuz davranışlar sergileyen, Genellikle şımarık, bencil, kavgacı, Olumsuz davranışlarla kendini ispatlamaya çalışan ve bu yüzden arkadaşları tarafından sevilmeyen, Ailesinde göremediği ilgiyi ve sevgiyi dışarıda arayan,

34  Suç işlemeye yatkın,  Özellikle gençlik yıllarında anne babadan uzaklaşan bir birey olacaktır.

35

36 Çocuğun kendisinin yapması gereken işler aile tarafından yapılır, Genellikle aile çocuğun büyüdüğünü kabul etmek istemez, Çocuğa fikri sorulmadan çocuk hakkındaki her türlü seçim aile tarafından yapılır. (kıyafet, oyuncak, arkadaş…) Çocuğun üstüne çok fazla düşülür. (başına bir şey gelmesin, hastalanmasın, üzülmesin, ağlamasın…)

37 Çocuğa genelde ‘hayır’ denmez ve her istediği yapılır, Özellikle anne – çocuk ilişkisinde bağımlılık söz konusudur, anne çocuğuna kıyamaz, Anne – baba çocuğu için sebepsiz yere aşırı kaygı duyar, bu kaygı onları aşırı korumaya yönlendirir. Çocuğu mutlu edemeyeceklerini düşünüp endişelenirler. Anne – baba çocuğun hatalarını görmek istemez,

38  Çocuğun tüm ihtiyaçları büyükleri tarafından karşılanmaya çalışılır.  “Ay, o beceremez ben yedireyim”  “Giyeceklerini ben seçeyim, daha iyi olur”  “Çocuğu göremiyorum nereye gitti, eyvah!! kayboldu galiba”  “Sen daha küçüksün, yapamazsın”

39  Anne – babanın çocuğa duydukları aşırı şefkat, disiplin sağlamalarına engel olur,  Çoğunlukla annenin duygusal yalnızlığı, eşinden görmek istediği ilgiyi bulamaması gibi sebepler aşırı koruyuculuğun nedeni olabilir. Bazen de geç sahip olunan bebek, ailedeki ilk ya da tek erkek çocuk bu tutumla yetiştirilir. Çiçeğin de suya ihtiyacı vardır Ama çok sularsanız ölür…

40 İLERİDE; Ürkek, Güvensiz, Yeni durumlara uyum sağlayamayan, Sürekli hatalarına mazeret arayan, Uzun süreli hedefi olmayan, Yaşına uygun davranışları sergileyemeyen Yapıcı aktiviteleri ortaya koyamayan

41 Atılım ve başarma gücünden yoksun, Sürekli dıştan özel destek bekleyen,

42 Olayların akışına kapılan, Olayı yönetemeyen, Olayı başlatamayan,

43 Zor be ğ enen

44 E ğ er böyle davranırsanız çocu ğ unuz; Bencil, payla ş mayı bilmeyen, Kendine güveni olmayan, Sosyal ya ş ama uyumla ilgili sorun ya ş ayan, Devamlı ba ş kalarına ba ğ ımlı olma ihtiyacı hisseden, Kendine ait ki ş ili ğ ini olu ş turmakta güçlük çeken,

45  Çoğu zaman ‘ana kuzusu’ diye arkadaşları tarafından alay edilen,  Beceriksiz, sakar ve çekingen görünen,  Atılım ve başarma gücünden, kendilerini kabul ettirme istek ve yeteneğinden yoksun, Kendini topluma kabul ettirmek için zaman zaman isyankar davranışlar sergileyen, Genellikle de başarısız ve mutsuz bireyler olacaktır.

46

47

48 Çocu ğ a ilgi ve sevgi gösterilmez, Çocu ğ un her yaptı ğ ı ele ş tirilir, Çocu ğ un sürekli eksik, kötü yönleri ve davranı ş ları üzerinde durulur, Çocu ğ a güvenebilece ğ i bir aile ortamı sa ğ lanmaz, Çocu ğ a söz hakkı verilmez,

49 Yaşanan her kötü şeyin suçu ona atılır, Çocuğa istenmediği çok açık şekilde belirtilir, Çocuğa duygusal ve fiziksel şiddet uygulanır, İstenmeyen bebekler, özürlü çocuklar ya da anne babanın psikolojik rahatsızlıkları sebebiyle aile bu tür davranışları gösterebilir.

50 Eğer böyle davranırsanız çocuğunuz;  Sinirli, hırçın, kavgacı,  Genellikle kırılgan ve korkak,  Kendinden zayıflara karşı acımasız ve kötü davranan,  Anne babaya itaat eden ancak içinde düşmanlık besleyen,  Güven duygusu gelişmemiş,

51 Yardımla ş mayı, payla ş mayı bilmeyen, Çe ş itli psikolojik rahatsızlıklara yatkın, intihara meyilli, Kendini kabul edecek her türlü iyi ya da kötü gruba girmeye açık (çeteler, yasa dı ş ı örgütler…)

52

53

54 DENGES İ Z VE KARARSIZ ANA-BABA TUTUMU Tutarsızlık ana baba arasındaki görüş ayrılıklarından ya da anne / babanın değişken davranışları, çelişkili mesajlardan da kaynaklanabilmektedir.

55  Anne ya da babadan birinin izin verdiğine diğeri izin vermez,  Aile aynı davranışa farklı zamanlarda farklı tepkiler gösterebilir. (Örneğin çocuğa okuldan geldikten sonra dışarıda oyun oynamasına izin verilirken ertesi gün hiçbir haklı sebep gösterilmeden izin verilmemesi),  Aile içinde ortak kararlar alınamaz,  Kız – Erkek çocuk ayrımı yapılır. Örneğin bir çocuğun davranışına yasak konurken diğer çocuğun aynı davranışı hoşgörülü karşılanabilir.

56  Çocuğun eğitimi konusunda da aile tutarsızlık gösterir. Örneğin çocuğun aldığı ortalama bir not bir gün takdir edilirken, başka bir gün cezalandırılabilir.  Büyük ailelerde, ailenin çocuğa koyduğu kurallar aile büyükleri tarafından (dede, büyükanne vs.) hiçe sayılır,  Çoğu zaman anne babanın ruhsal durumundaki dengesizlikler çocuğa olumsuz şekilde yansır.

57 E ğ er böyle davranıyorsanız çocu ğ unuz;  Çocuk anne babadan birine kendini daha yakın hissederken, di ğ erinden uzakla ş ır,  İ natçı, her istedi ğ inin yapılması için tutturan,  Nerede nasıl davranaca ğ ını bilemeyen,  Neyin do ğ ru neyin yanlı ş oldu ğ unu kestiremeyen,  Çabuk sinirlenen, kavgacı,  Sa ğ lıklı bir ki ş ilik geli ş tirmekte zorlanan  Sosyal ya ş ama uyum sa ğ lamakta güçlük çeken bir ki ş i olur.

58 Ç ocuk yaptığı davranışın doğru olup olmamasından ç ok, “Ne zaman yaparsam cezadan kurtulabilirim?” d ü ş ü ncesi ile ilgilenir. Her şeyi yap ama cezadan nasıl kurtulabileceğini bul tekniğini geliştirir.

59

60 Özgür ve eşit ortam oluşturmak isterler. Bu düşünce ile çocuğun başına buyruk yetişmesi, dilediğince davranması ve çocuğun üzerinde aile denetiminin olmaması vardır. Çocukta aşırı hareket ve davranış serbestliği vardır. Kendisine ve çevresine zarar verecek davranışlarda bile aile müdahale etmez. Aile doğruyu yanlışı çocuğun yaparak, yaşayarak öğrenmesini ister, çocuğa neyi yapması, neyi yapmaması konusunda bilgi vermez. Çocuğun hakları sınırsızdır, nerde duracağını bilmez.

61 Anne baba çocuğun davranışlarına karışmaz yalnız büyük bir problem olduğunda varlıklarını hissettirirler. Çocukları mutlu olsun diye tüm isteklerine kayıtsız şartsız uyarlar.(Şu mantık vardır;Bırak ver de ağlamasın siz hiç çocuk olmadınız mı?) Kendi yaşamadıklarını çocuklarının yaşamasını isterler. Çocuğa kesin kurallar belirtilmez, ceza verirler ama caydırıcı olmaz, cezanın nedenleri de açıklanmaz, suçunu kendi bilsin denilir.

62  Çocuk ço ğ u zaman aileyi yönetir,  Pek çok iste ğ i yapılır,  Sevgi, çocu ğ u ş ımartacak derecede çok, disiplin yok denecek kadar azdır.  Çocuktan çok az ş ey beklenir.

63  Sınır belirlenmemiştir.  Sınırların katı ve dar olması kadar iyi ç izilmemesi de ç ocuğa rehberlik edemez.

64 İLERİDE;  Sorumluluk taşımayan, hep alıcı (bencil)  Desteklenmediğinde ve doyumsuz kaldığı durumlarda alkol, kumar ve madde kullanımına eğilim,  Başkaldıran ve toplum dışı davranışlar sık g ö zlenir.

65 Dikkat çekmek isteği, Sosyal uyumsuzluk Saldırganlık ve zarar verme eğilimleri Marka merakı Okuldan kaçma eğilimleri fazladır.

66  Doyumsuz, hep BEN diyen,  Devamlı birilerinden hizmet bekleyen,her istediğinin yapılmasını isteyen,  Bencil,saygısız,sorumsuz,  Okulda kurallarla karşılaştığında hayal kırıklığına uğrayan ve uyum sağlayamayan,  Toplumun vermediği hakları kendilerine tanımaya ç alışan,

67  Herkese her istediğimi yaptırabilirim düşüncesine sahip olduğundan dış dünyaya bu anlamda uymakta zorluk yaşayan,  Çabuk kızan, sabırsız, şımarık, zor sosyalleşen, kendini beğenen, kibirli çocuklar olurlar.  Çocuk anne babayı kullanır,onu tehdit edebilir; Dediğimi yapmazsanız hasta olurum, yemek yemem, kendimi arabaların önüne atarım, evden kaçarım der ve dediği olmazsa bu söylediklerini yapar.

68

69  Her ş eyin en iyisini çocuktan beklerler.  Kendilerinin gerçekle ş tiremedikleri ya ş antıları çocuklarının gerçekle ş tirmesini isterler.( Çocuk okul birincisi olmalı, iyi konu ş malı, lider olmalı, iyi ş arkı söyleyip iyi resim yapmalı….)  Çocuklar çocuklu ğ unu ya ş ayamazlar.  Çocuklarını oldu ğ u gibi kabul etmezler. Çocu ğ un kaldırabilece ğ inden daha fazlasını ona yüklerler. Çocu ğ un yanlı ş yapmaya kesinlikle hakkı yoktur..

70  Ç ocuğun arkadaş se ç imi aileye aittir. B ü t ü n ç ocuk ç a davranışlar yasaklanır.  Duygusal s ö m ü r ü var. (Sa ç ımı s ü p ü rge ettim, ne istersen yaptım ….)  Beklentiler ç ocuğun kapasitesinin ç ok ü st ü ndedir.

71 Kişilik yapısı oldukça katı, esneklikten uzak, Yaşadığı çatışmalar (kendi doğal içgüdüleri ve yüksek beklentiler arasında sıkışmıştır.)yüzünden sevgi ve nefret duygularını aynı anda yaşayan, Her şeyin en iyisi, en üstünü olma isteği, eğer gerçekleşmez ise hayal kırıklığı yaşayan ve bunun sonucunda aşağılık duygusuna kapılan, Doyumsuz (Anne babanın beklentilerinin fazla olmasından dolayı) Aşırı titiz ya da tam tersi aşırı dağınık

72 Kendine güveni olmayan, Başarısızlığa uğradıklarında kabullenemeyen, çabuk pes eden, Yanlış yapmaktan korkan çocuklar olurlar. Kendi yaşayamadıklarımızı onlardan beklemeyelim. Hi ç kimse m ü kemmel olamaz. Hepimizin eksik y ö nleri mutlaka vardır.

73

74 Çocuk bir birey olarak kabul edilir,  Çocuk ailesinden sevgi, saygı, ilgi ve destek görür,  Çocu ğ un ilgileri ve seçimleri önemsenir,  Aile ile ilgili alınacak kararlarda çocu ğ a fikri sorulur,  Ailede güven ortamı vardır,  Koyulan kuralların nedenleri mantıklı ve uygun bir şekilde çocu ğ a anlatılır,  Aile kendi davranı ş larıyla çocu ğ a olumlu örnek olur,  Çocu ğ un her türlü problemiyle yakından ilgilenilir,problemlerle nasıl ba ş edebileceklerini birlikte ara ş tırırlar.

75  Ç ocuğun yaşına uygun sorumluluklar alması sağlanırken, ç ocuğa yapamayacağı g ö revler verilmez,  Ç ocuğun iyi y ö nleri belli edilir,  Ç ocuk bir işe başlarken cesaretlendirilir,  Aile ç ocuğa sadece yol g ö sterir, ç ocuk adına tek başına karar vermez,  Ç ocukla iyi iletişim kurulur, duygu ve d ü ş ü ncelerini ifade etmesine yardımcı olunur.

76 Eğer b ö yle davranıyorsanız ç ocuğunuz;  Her şeyden ö nce mutlu olur,  Kendini tanıyan ve kendine g ü venen,  Karşılaştığı sorunlarla baş edebilen,  Kendine ve başkalarına karşı saygı duyan,  Sevmeyi bilen,  Sorumluluk alabilen,  Ç evresiyle iyi ilişkiler kurabilen,

77  Doğru se ç imler yapabilen (arkadaş, meslek, eş … ),  Dışa d ö n ü k, yardımlaşmayı ve paylaşmayı bilen,  Duygu ve d ü ş ü ncelerini rahat ifade edebilen,  Başkaları tarafından sevilen ve kabul edilen,  İyi ahlak sahibi,  Ruh sağlığı yerinde bir birey olacaktır.

78 Ç OCUĞUNUZA NE DERSENİZ, Ö YLE OLMA İHTİMALİNİ ARTTIRIRSINIZ.

79 ÇOCUĞUNUZUN HATASINI ASLA BAŞKALARININ YANINDA KONUŞMAYIN VE ELEŞTİRMEYİN. SIK ELEŞTİRİLEN ÇOCUKLAR İÇE KAPANIK VE GÜVENSİZ OLURLAR.

80  B aşkaları ile kıyasla mayın!  Unutmayın Kıyaslamak reddetmektir.

81 Çocuğunuzdan yaşı ve yeteneklerine uygun isteklerde bulunun,çocuğu hayal kırıklığına uğratacak,yaşının üstünde beklentiler içine girmeyin. Çocuğu yönlendirirken ilgi ve yeteneklerini dikkate alın, kendi tutkularınızı değil… Çocuklarınız eşsizdir.Bir eşleri ya da benzerleri bulunmaz. O yüzden tüm çocuklarınızı aynı kalıba sokmaya çalışmayın…

82 ONUN OLUMLU DAVRANIŞLARINI KESİNLİKLE TAKDİR EDİN. Ç ocuğunuzun kendi kendine yetebilen ve olumlu bir kişilik yapısına sahip olmasını istiyorsanız,olumlu davranışlarını pekiştirin … Ç ocuklar ısrarla ü zerinde durulan davranışları ç oğu zaman tekrarlama eğilimindedirler …

83 SADECE ONUN İÇİN AYIRDIĞINIZ ZAMANLAR OLSUN VE ONUNLA BERABER SOSYAL AKTİVİTELERDE BULUNUN

84 Çocuğumu yeniden yetiştirmem mümkün olsaydı, Ona işaret parmağımı kaldırıp yasaklar koymak yerine Parmaklarıyla resim yapmayı öğretirdim. Hatalarını daha az düzeltir, Onunla daha çok yakınlık kurmaya çalışırdım. Onu sadece gözlerimle izler, daha çok şefkat gösterirdim. Onunla daha çok yürüyüşlere çıkar, uçurtmalar uçururdum. Ona ciddi bir tavır içinde olmak yerine, Onunla oynardım. Onunla kırlarda koşar, yıldızları seyrederdim. Onunla daha az çekişir, ona daha sıkı sarılırdım. Önce benlik saygısı kazanmasını sağlar, Sonra bir ev almaya çalışırdım. Ona katı davranmaz, onu daha çok onaylar ve yüreklendirirdim. Güç konusunda daha az ders verir, Sevgi konusunda daha çok şey öğretirdim. Diana LOOMANS

85 Sevgili Anne ve Babacığım, Bütün duygu ve düşüncelerimi dile getirebilseydim, size şunları söylemek isterdim: Sürekli bir büyüme ve değişme içindeyim. Sizin çocuğunuz olsam da sizden ayrı bir kişilik geliştiriyorum. Beni tanımaya ve anlamaya çalışın. Deneme ile öğrenirim. Bana ayak uydurmakta güçlük çekebilirsiniz. Oyunda, arkadaşlıkta, uğraşlarımda özgürlük tanıyın. Beni her yerde her zaman koruyup kollamayın. Davranışlarımın sonuçlarını kendim görürsem daha iyi öğrenirim. Bırakın kendi işimi kendim göreyim. büyüdüğümü başka nasıl anlarım?

86 Büyümeyi çok istiyorsam da arasıra yaşımdan küçük davranmaktan kendimi alamıyorum. Bunu önemsemeyin. Ama siz beni şımartmayın. Hep çocuk kalmak isterim sonra. Her istediğimi elde edemeyeceğimi biliyorum. Ancak siz verdikçe almadan edemiyorum. Bana yerli yersiz söz de vermeyin. Sözünüzü tutmayınca sizlere güvenim azalır. Bana kesin ve kararlı davranmaktan çekinmeyin. Yoldan saptığımı görünce beni sınırlayın. Koyduğunuz kurallar ve yasakların hepsini beğendiğimi söyleyemem. Ancak, hiç kısıtlamayınca ne yapacağımı şaşırıyorum. Tutarsız davrandığınızı görünce hem bocalıyor, hem de bundan yararlanmadan edemiyorum.

87 Öğütlerinizden çok davranışlarınızdan etkilendiğimi unutmayın. Beni eğitirken arasıra yanlışlıklar yapabilirsiniz. Bunları çabuk unuturum. Ancak, birbirimize saygı ve sevginin azaldığını görmek beni yaralar ve sürekli tedirgin eder. Çok konuşup çok bağırmayın. Yüksek sesle söylenenleri pek duymam. Yumuşak ve kesin sözler bende daha iyi iz bırakır. “Ben senin yaşındayken...” diye başlayan söylevleri hep kulak ardına atarım. Küçük hatalarımı büyük suçmuş gibi başıma kakmayın. Bana yanılma payı bırakın. Beni korkutup sindirerek, suçluluk duygusu aşılayarak uslandırmaya çalışmayın. Yaramazlıklarım için beni kötü çocukmuşum gibi yargılamayın. Yanlış davranışımın üzerinde durup düzeltin. Ceza vermeden önce beni dinleyin. Suçumu aşmadığı müddetçe cezama katlanabilirim.

88 Beni dinleyin. Öğrenmeye en yatkın olduğum anlar, soru sorduğum anlardır. Açıklamalarınız kısa ve özlü olsun. Beni yeteneklerimin üstünde işlere zorlamayın. Ama başarabileceğim işleri bekleyin. Bana güvendiğinizi belli edin. Beni destekleyin; hiç değilse çabalayın. Beni başkalarıyla karşılaştırmayınız; umutsuzluğa kapılırım Benden yaşımın üstünde olgunluk beklemeyin. Bütün kuralları birden öğretmeye kalkışmayın; bana süre tanıyın. Yüzde yüz dürüst davranmadığımı görünce ürkmeyin. Beni köşeye sıkıştırmayın; yalana sığınmak zorunda kalırım. Sizi çok bunaltsam bile soğukkanlılığınızı yitirmeyin. Kızgınlığınızı haklı görebilirim, ama beni aşağılamayın. Hele başkalarının yanında onurumu kırmayın. Unutmayın ki ben de sizi yabancıların önünde güç durumlara düşürebilirim.

89 Bana haksızlık ettiğinizi anlayınca açıklamaktan çekinmeyin. Özür dileyişiniz size olan sevgimi azaltmaz; tersine, beni size daha çok yaklaştırır. Aslında bende sizleri olduğunuzdan daha iyi görüyorum. Bana kendinizi yanılmaz ve erişilmez göstermeye çalışmayın. Yanıldığınızı görünce üzüntüm büyük olur. Biliyorum ara sıra sizi üzüyor belki de düş kırıklığına uğratıyorum. Bana verdikleriniz yanında benden istediklerinizin çok olmadığını da biliyorum. Yukarıda sıraladığım istekler size çok geldiyse birçoğundan vazgeçebilirim; Yeter ki beni ben olarak seveceğinize olan inancım sarsılmasın.

90 Benden “ÖRNEK ÇOCUK” olmamı istemezseniz, ben de sizden kusursuz ana- baba olmanızı beklemem. Sevecen ve anlayışlı olmanız bana yeter. Sizin çocuğunuz olarak doğmak elimde değildi. Ama seçme hakkım olsaydı, sizden başka kimsenin çocuğu olmak istemezdim. Sevgiler Çocuğunuz...

91 HAZIRLAYAN Haluk Fikret TAŞKIRAN 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni


"Nasıl bir anne-babaya sahip olduğumuz o kadar da önemli değil, çünkü bu bizim seçimimiz değil. Ama nasıl bir anne-baba olacağımız çok önemli çünkü bu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları