Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EL ALETLERİNDE GÜVENLİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EL ALETLERİNDE GÜVENLİK"— Sunum transkripti:

1

2 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
El aletleri, çeşitli maddeleri sıkıştırmak, karıştırmak, kesmek, düzeltmek, asmak, zımbalamak, delmek, ısıtmak, çevirmek, sürmek, şekil vermek veya işaretlemek için kullanırız.

3 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
El aletleri keskin kenarlı, sivri uçlu, kare şeklinde, kıskaç ağızlı ve olağandışı sıcak veya soğuk olabilir. El aletlerinin yardımıyla ve kendine özgü şekilleriyle, istenen işi yapabilmek için gerekli olan kuvvet veya güç bir araya getirilebilir.

4 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
El aletleri ile çalışırken herhangi bir iş kazasına neden olmamak için bazı kurallar a uymak gerekir. Bildiğimiz gibi, sık sık aynı şeyi yapmak için, birkaç farklı el aletini kullanırız. Bir el aletini yapılan işe göre doğru olanı kullanmaktır.

5 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
El Aletleriyle Kazaların başlıca nedenleri;  Uygun olmayan alet kullanmak,  Aletleri yöntemine uygun kullanmamak,  Yetersiz bakım,  Uygun olmayan depolamadır.

6 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Birçok kaza el aletlerin veya aletlerin bazı kısımlarının (örneğin saplarının) kırılmasından dolayı meydana gelir. Bu kırılmalarda neden çoğu kez iyi kalitede malzeme kullanılmamış olmasıdır.  Aletlerin yanlış kullanılmasının sebebi, gereksinme duyulduğunda o an için uygun olanının bulunmamasıdır.

7 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Bir işçi uygun açıklıkta İngiliz anahtarı bulamamışsa, işini geciktirmek istemediğinden, açıklığı geniş olan ve bu genişliği bir parça koyarak geçiştirmeye çalıştığı diğer bir anahtarla yapmak ister.  Bu şekilde kullanılan bir anahtar somundan yalnız kaymakla kalmaz, uzun olan sapına gerektiğinden çok basınç da uygulandığı takdirde somunu bozar. Bazı durumlarda bu işlem işçinin yaralanmasına neden olur ve zaman kaybına yol açar.

8 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Genel olarak el aletleri en iyi kalitedeki malzemeden (örneğin çelikten) yapılmalı, çekiçlerin ve benzeri aletlerin sapları dayanıklı materyalden yapılmalıdır.  El aletleri yalnızca yapıldıkları işler için kullanılmalıdır.

9 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
Aksaklıkların olmaması için ;  El aletleri takımının iyi planlanması,  Bakımlarının iyi yapılması,  Aletlerin kaybolmaması için düzenli kontrolü gerekmektedir.

10 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 El aletlerinin ağaçtan olan sapları aşağıdaki özelliklerde olmalıdır. • En iyi kaliteli, düzgün yontulmuş, • Uygun biçim ve büyüklükte, • Düzgün yüzeyli, saçaksız ve keskin yüzü bulunmayan.

11 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Kıvılcımın tehlikeli olduğu yerlerde ve işlerde kullanılan el aletleri kıvılcım çıkarmayan cinsten olmalıdır (Ağaçtan, sert lastikten, bakırdan veya bronz gibi çeşitli alaşımlardan).

12 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Çekiç ve Varyoz'lar, soğuk keskiler, kesiciler gibi aletler dikkatle seçilmiş çelikten yapılmalı, bu çelik darbe karşısında saçak meydana getirmeyecek kadar sert olmalı, çatlayıp kırılacak kadar da aşırı sert olmamalıdır.

13 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
Son derece sert çelikten yapılmış başlıklar da darbe karşısında parçacık fırlatabilir. Böyle parçacıklar bazen gözlere isabet ederek görme yeteneğinin yitirilmesine neden olabilirler. Bunun gibi kazaların önlenebilmesi için vurucu başlıkların yapımında kullanılacak çeliğin ne fazla sert ne de fazla yumuşak olması gerekir.

14 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Darbe için kullanılan el aletlerinin (çekiçler, keskiler vb.) baş kısımları mantarlaşmaya , çatlamaya başlar başlamaz uygun bir eğime kadar tesviye edilerek düzeltilmelidir.  El aletleri yalnız kalifiye kimseler tarafından, serleştirilir ve onarılır.  Keskin kenarlı veya sivri uçlu el aletleri kullanılmadıkları zaman keskin kenar ve uçlarının koruyucu (deriden kılıf veya başlıklar) altına alınması gerekir.

15 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 El aletleri döşemelere, geçitlere, merdiven sahanlıklarına veya işçilerin çalıştığı ya da geçtiği yerlere veya geçenlerin başlarına düşebilecekleri yüksek yerlere bırakılmamalıdır.

16 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 El Aleti Kontrolleri  El aletleri yapılan iş için uygun mu?  El aletleri doğru olarak kullanılıyor mu?  El aletleri uygun güvenlik koşullarını taşıyor mu?  El aletleri güvenli bir yere konmuş mu?

17 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 El aletlerinin yüksek yerlerden aşağıya düşmesi,  Keskin ve sivri el aletlerinin cepte taşınması,  El aletlerinin takım çantasına gelişi güzel bırakılması kazalara sebep olmaktadır.

18 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 El Aletlerinde Genel Güvenlik kuralları  El aletlerini güvenli bir şekilde kullanabilmesi için yeterli ve etkili eğitim alındığından emin olun.  Taşlama aparatı kulanıyorsanız koruyucusunun çapına ve dönme hızına uygun taşlama malzemesi kullanın.

19 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Seyyar zımpara taşını kullanmadan önce, daima koruyucusunun yerinde olduğundan emin olun.  Seyyar zımpara taşını kullanırken daima etkili yüz ve göz koruyucusu ve etkili olabilecek kulak koruyucusu kullanın.

20 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Koruyucu iş eldivenleri ve sağlam iş güvenliği ayakkabıları kullanın.  Eğer gerekiyorsa önlük takın. ( alev almaz – aleve dirençli iş elbisesi giyilmelidir).

21 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Delme kesme esnasında ortaya çıkan tozlar sağlığa zararlı, yanıcı veya patlayıcı olabilir.  Çalışırken uygun koruma önlemleri almak gerekir. Bu nedenle uygun toz ve talaş emme donanımı kullanın ve koruyucu maske takın.  Hafif metal tozları yanabilir veya patlayabilir. Malzeme karışımları bazı durumlarda çok tehlikeli olduğundan çalışma yerinizi daima temiz tutun.

22 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Çalışma sırasında şebeke bağlantı kablosu hasar görecek veya ayrılacak olursa dokunmayın ve hemen şebeke fişini prizden çekin. Aletleri hiçbir zaman hasarlı bağlantı kablosu ile kullanmayın.

23 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Çalışırken el aletini daima iki elinizle sıkıca tutun ve çalışma pozisyonunuzun güvenli olmasına özen gösterin.  Kendi ağırlığı ile emniyetli biçimde durmuyorsa iş parçasını uygun bir tertibatla sabitleyin.

24 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Aleti , durduracak kadar zorlamayın.  Kabloyu her zaman aletin arkasında tutun.  Aleti elinizden bırakmadan önce daima kapatın ve aletin tam olarak durmasını bekleyin.  Fişi sadece, alet kapalı iken prize sokun.

25 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Elektrikler kesildiğinde veya şebeke fişi prizden çıktığında hemen açma/kapama şalterini boşa alın ve başlangıç konumuna getirin. Bu sayede elektrikler geldiğinde aletin kontrol dışı çalışması önlenir.  Aletle yapılan her türlü çalışmada ilave sapın mutlaka takılı olması gerekir.

26 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Alet ucunun yüzey altında gizli herhangi bir elektrik hattına veya aletin kendi şebeke kablosuna rastlama olasılığı bulunduğundan , aleti sadece izolasyonlu tutamağından kavrayın.  Gerilim altındaki herhangi bir kabloyla temasa gelindiğinde aletin metal parçaları elektrik akımına maruz kalır , elektrik çarpmaları ortaya çıkabilir.

27 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Altında elektrik, gaz veya su şebekelerinin bulunma olasılığı olan yerlerde delme veya kesme yapmayın. Bu şebekeleri algılayacak veya tespit edecek uygun koruyucu aletler kullanın veya bu şebekeler için yetkili yerel şirket veya mercilerden yardım isteyin.

28 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Elektrik hatlarıyla temas yangınlara veya elektrik çarpmalarına neden olabilir. Bir gaz borusunda meydana gelebilecek hasar patlamalara yol açabilir. Herhangi bir su borusunu delmek veya kesmek maddi hasar veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Gaz borusu  Kazma/kesme diskleri ile çalışırken mutlaka koruyucu kapak takılı olmalıdır. Lastik zımpara tablası veya çanak fırça/disk fırça/yelpaze taşlayıcı ile çalışırken el koruma parçasını takmanızda yarar vardır.

29 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Taşları işlerken toz emme tertibatı kullanın. Kullanacağınız elektrik süpürgesi taş tozunun emilmesine müsaadeli olmalıdır. Taşları keserken kılavuz kızak kullanın.  Aletle kullanacağınız uçların müsaade edilen devir sayısı en azından aletin boştaki devir sayısı kadar olmalıdır.

30 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Kesici delici el aletlerini kullanmadan önce uçlarını önce kontrol edin. Uçlar kusursuz biçimde alete takılmış olmalı ve hiçbir yere temas etmeden, serbestçe dönüyor olmalıdır. Alete yük bindirmeden en azından 30 saniye kadar deneme çalıştırması yapın. Hasar görmüş, veya titreşimli çalışan uçlarını kullanmayın.

31 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Uçlarını darbe, çarpma ve yağlanmadan koruyun.  Aleti sadece çalışır durumda iş parçasına yaklaştırın.  Ellerinizi döner haldeki uçlarından uzak tutun.  Aletin dönme yönüne dikkat edin. Aleti daima, çalışırken ortaya çıkan kıvılcımlar ve tozları kendinizden uzaklaşacak biçimde tutun.

32 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Metaller taşlanırken etrafa kıvılcım yayılır. Bu kıvılcımlar nedeniyle kimsenin tehlikeye girmemesine dikkat edin. Yangın çıkma tehlikesi olduğundan çalışırken yakınınızda (kıvılcımların sıçrama uzaklığında) yanıcı malzeme bulunmamalıdır.

33 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Taşlama aletinde disklerinin ölçülerine dikkat edin. Ucun delik çapı hiç boşluk bırakmayacak biçimde bağlama flanşına uymalıdır. Redüksiyon parçaları veya adaptör kullanmayın.

34 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Kesme disklerini asla kazıma işlerinde kullanmayın. Kesme disklerine yan taraftan baskı uygulamayın.

35 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Üreticilerin, döner aletlere kullanılan uçların takılması ve kullanılmasına ilişkin talimatlarına mutlaka uyun.  Dikkat ! uçları alet kapandıktan sonra da bir süre serbest dönüşte olur.  Aleti mengenede sıkmayın.  Kazıma/kesme diskleri çalışma sırasında çok ısınır; soğutmadan önce tutmayın.  Çocukların bu tür aletleri kullanmasına asla izin vermeyin.

36 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Kazıma/kesme diskleri ile çalışırken mutlaka koruyucu kapak takılı olmalıdır. (Germe kolunu gevşetin).  Koruyucu kapağın tırnağını alet başının mil boynundaki kod oluğuna yerleştirin ve hareket yönünün tersinde çevirerek istediğiniz pozisyona (çalışma pozisyonu) getirin.

37 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Koruyucu kapağı sıkmak için germe kolunu kapatın Koruyucu kapağın kapalı tarafı daima kullanıcıyı göstermelidir. Koruyucu kapaktaki tırnaklar sadece alet tipine uygun koruyucu kapağın takılabilmesini güvenceye alır. Aletin sökülmesi aynı işlemin tersten uygulanmasıyla yapılır

38 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Çalışma yapmadan önce şebeke fişini prizden çekin.  Delme, kazıma,kesme uçları çalışma sırasında çok ısınır; soğumadan önce tutmayın.  Taşlama, kesme, delme uçlarını sıkmak ve gevşetmek için taşlama milini, mil kilitleme düğmesi ile sabitleyin. Mil kilitleme düğmesine sadece taşlama mili durur haldeyken basın!

39 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Kesme ,delme işlemleri sırasında bastırma, açılandırma ve titreme yaptırmayın. Makul ve işlenen malzemeye uygun bir tempoda çalışın.  Serbest dönüşteki kesme disklerini yandan bastırarak frenlemeyin.  Kesme işleminin yapıldığı yön önemlidir.  Alet daima ters yönde çalışmalıdır; bu nedenle aleti başka yöne doğru hareket ettirmeyin! Bu durumda alet kontrolünüz dışında kesme hattından dışarı itilebilir.

40 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Metaller işlenirken bazı durumlarda kesme delme aletlerin içinde iletken toz birikebilir. Bu durumlarda aletin koruyucu izolasyonu işlevini görmeyebilir. Bu gibi durumlarda sabit bir toz emici tertibatın kullanılmasında, havalandırma aralıklarının sık sık hava ile temizlenmesinde yarar vardır. Alet içi tozları üfleme aleti

41 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Uyuşturucu etkisi yapan haplar, alkol veya ilaçların etkisi altında iseniz çalıştırmayınız.  Daima göz koruyucusu kullanınız (güvenlik gözlükleri veya bir yüz siperi)  Kravat, boyun bağı, yüzükler, alyans ve diğer mücevherat ve dolaşabilecek sarkık, uzun kollu giysileri çıkartınız.

42 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Çalıştığınız dönen zımpara taşı ise koruyucularının yerinde olduğundan emin olunuz.  Taşlama ısı oluşturur; işlenen parçanın soğumuş olduğundan emin olmadan herhangi bir aşamada ona dokunmayın.  Kıvılcım koruyucusunu taşı kapatacak şekilde ayarlayın, ve bu kıvılcım koruyucularını taşlama sonucu zımpara taşının çapında azalma oldukça yeniden ayarlayın.

43 EL ALETLERİNDE GÜVENLİK
 Döner kesme aletlerden fırlayan çapaklar, yongalar, kıvılcımlar, soğutucular ve diğer partiküller (parçacıklar) ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.  Daima kişisel koruyucu donanımları giyin.  Bakım onarıma başlamadan önce enerjisini emin bir şekilde kesin.  Bu güvenlik uyarı levhasında tüm güvenlik tehlikeleri belirtilmemiştir. Ayrıca bununla ilgili güvenlik talimatına bakın, bunları öğrenin ve uygulayın.


"EL ALETLERİNDE GÜVENLİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları