Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI. SINAVA GİRME ŞARTLARI 2 Ortaokul Öğrencilerinin Sınava Girme Şartları 2015–2016 eğitim ve öğretim yılında örgün ortaokulların.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI. SINAVA GİRME ŞARTLARI 2 Ortaokul Öğrencilerinin Sınava Girme Şartları 2015–2016 eğitim ve öğretim yılında örgün ortaokulların."— Sunum transkripti:

1 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI

2 SINAVA GİRME ŞARTLARI 2 Ortaokul Öğrencilerinin Sınava Girme Şartları 2015–2016 eğitim ve öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak. (E-okulda kayıtlı olmak)

3 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 3 ORTAK SINAVLARA GİRMEK İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ 8’inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için ücret yatırmayacaklardır. E-okul sistemine kayıtlı 8’inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için başvuru yapmayacaklardır.

4 UYGULAMA

5 ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ SINIFDÖNEMSINAV TARİHLERİ MAZERET SINAVI TARİHLERİ SINAV SONUÇLARININ İLANI 81. DÖNEM25-26 KASIM 2015 12-13 ARALIK 2015 OCAK 2016 82. DÖNEM27-28 NİSAN 2016 14-15 MAYIS 2016 HAZİRAN 2016

6 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 6  Ortak sınavlar, tüm ülke genelinde olağanüstü haller dışında öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarla, yurt dışında; KKTC ve Bakanlığımıza bağlı okulların bulunduğu, sınav yapılması uygun görülen merkezlerde Türkiye saatiyle 09.00, 10.10 ve 11.20’de başlayacak ve aynı anda yapılacaktır.

7 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 7 Ortak Sınavlar Kapsamındaki Dersler

8 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 8  Ortak sınavlarda, okullarımızda yabancı dil olarak okutulan İngilizce, Almanca, İtalyanca ve Fransızca derslerinden soru sorulacaktır.  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi Talim ve Terbiye Kurulunun belirlediği temel dersler arasında bulunmakla beraber, Anayasada da zorunlu ders olarak yer almaktadır. Bu dersi almayan öğrenciler Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinden ortak sınavlarda muaf olacaktır. Bu öğrencilerin yerleştirmeye esas olacak puanı üzerinde 5 temel dersin etkisi olacaktır.

9 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 9  Ortak sınavlar, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacaktır.

10 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 10 Ortak sınavlar her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde sınav yapılacak okullarda ders işlenmeyecektir. ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMU / 25 Kasım 2015 DERS ADIBAŞLAMA SAATİSORU SAYISI SÜRESİ Türkçe 09:00 2040 DAKİKA Matematik 10:10 2040 DAKİKA Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11:202040 DAKİKA

11 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 11 ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMU / 26 Kasım 2015 DERS ADIBAŞLAMA SAATİSORU SAYISI SÜRESİ Fen ve Teknoloji 09:00 2040 DAKİKA T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10:10 2040 DAKİKA Yabancı Dil11:202040 DAKİKA

12 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 12 Ortak Sınavların Konu Kapsamı Ortak sınavlar, öğrencilerin okullarında hâlihazırda girmiş oldukları yazılılardan bir tanesinin daha denetimli bir şekilde yapılmasıdır. Öğrenciler, birinci dönem girecekleri ortak sınavda sınav tarihine kadar işlemiş oldukları konulardan, ikinci dönem girecekleri ortak sınavda ise eğitim öğretim yılı başından itibaren işlemiş oldukları konulardan sorumlu olacaklardır. 2015-2016 TEOG KILAVUZU VE DERSLERE GÖRE TEOG KONULARI SİTEMİZİN “VELİLER İÇİN” BÖLÜMÜNE “MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVLAR” BAŞLIĞI ALTINDA KONULMUŞTUR.

13 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 13  Ortak sınavlarda sorulacak sorular belirlenirken, ders kitapları içeriklerinin değil, öğretim programları içeriklerini göz önünde bulundurulacaktır.  Öğretim programlarının yaklaşımıyla örtüşmeyen, öğrencinin bilgisinin ölçülmesine ağırlık veren tek yönlü ölçüm yapan, ilgili sınıf düzeyinin kazanımlarıyla ilişkisiz madde kökleriyle oluşturulan, geçerliliği güvenirliği düşük sorular sorulmayacaktır.

14 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 14 ORTAK SINAVIN UYGULANMASI  Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli (4 seçenekli) 20 soru sorulacak.  Ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört çeşit kitapçık verilecek.  Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında girecek.

15 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 15  Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak.  Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir haftasonunda mazeret sınavı yapılacak.  Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak.

16 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 16  Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Öğrencilerin hâlihazırda okullarında girmekte oldukları yazılılarda yanlış cevaplar doğru cevapları olumsuz etkilememektedir. Ortak sınavlar uygulanan yazılılardan farklı olmadığı için yanlış cevapların doğru cevapları etkilememesi değerlendirme açısından daha uygun görülmektedir.

17 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 17  Sınava geç kalan öğrenciler (ilk 15 dakika) sınav salonuna kabul edilecek, ancak bu durumdaki öğrencilere ek süre verilmeyecek.  Sınav başlama saatinden sonra ilk yirmi dakika öğrenciler salondan çıkamayacak.  İlk yirmi dakikadan sonra son beş dakikaya kadar sınav salonundan çıkabilecekler ancak son beş dakika sınav salonundan çıkılmayacak.

18 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 18  Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini kurşun kalemle yapacaktır. İmza mürekkepli kalemle atılacaktır.  Sınav esnasında rahatsızlanan ve sınava devam edemeyen öğrenciler sağlık sorunlarını belgelendirdikleri takdirde mazeret sınavına girebilecektir.

19 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 19  Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında kullanımı saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat haricinde, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava alınacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır.

20 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 20  Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda bulunan öğretmenlere ait olacaktır. Yerleştirme işlemlerinden sonra sınavda görevli öğretmenler sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtacaktır.

21 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI 21  Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa sınav görevlilerine söyleyecek, sınav görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa yeni bir cevap kâğıdına öğrenci, kimlik bilgilerini sınavda görevli öğretmenin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacaktır.

22 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI Soru kitapçıkları sınav bitiminde öğrencilere dağıtılmayacaktır. İkinci gün oturumu tamamlandıktan sonraki gün (27 Kasım Cuma) isteyen öğrencilere okul idaresi tarafından verilecektir.

23 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları, “Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları yönetmeliğinin 23’üncü maddesi”nde belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilerek okul müdürlüğünce karara bağlanacak ve aynı gün il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bildirilecektir. Ayrıca mazeret sınavına katılması uygun görülen öğrencilerin bilgileri, okul müdürlüklerince e-okul sistemine sınavlar tamamlandıktan sonra 5 (beş) gün içerisinde giriş yapılacaktır. Mazereti okul müdürlüğünce uygun görülen öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarih ve merkezlerde mazeret sınavı yapılacaktır.

24 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI ANADOLU LİSELERİ İÇİN PUAN HESAPLAMA (TR1x4 + MAT1x4 + FEN1x4 + İNK1x2 + DİN1x2 + FR1x2/18/100) x700 + (TR2x4 + MAT2x4 + FEN2x4 + İNK2x2 + DİN2x2 + FR2x2/18/100) x700 /2= AOSP (AĞIRLIKLANDIRILMIŞ ORTAK SINAV PUANI) 6YSBP+7YSBP+8YSBP+AOSP/2 = YEP (YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN)

25 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI YABANCI ÖZEL OKULLAR OKULDEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN DERSLER DERSLERİN AĞIRLIĞI SINAVLARIN AĞIRLIĞI DEĞERLENDİRME PUANI FRANSIZ LİSELERİ TÜRKÇE MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJİ İNK. TARİHİ TR: 3 MAT: 2 FEN: 2 İNK : 2 1. SINAV: %50 2. SINAV:%50900

26 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI YABANCI ÖZEL OKULLAR OKULDEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN DERSLER DERSLERİN AĞIRLIĞI SINAVLARIN AĞIRLIĞI DEĞERLENDİRME PUANI ÜSKÜDAR TARSUS İZMİR AMERİKAN TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ İNK. TARİHİ HEPSİ AYNI 1. SINAV: %50 2. SINAV:%50 400

27 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI YABANCI ÖZEL OKULLAR OKULDEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN DERSLER DERSLERİN AĞIRLIĞI SINAVLARIN AĞIRLIĞI DEĞERLENDİRME PUANI ROBERT LİSESİ TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ İNK. TARİHİ TR: 3 MAT: 3 FEN: 2 İNK : 2 1. SINAV: %30 2. SINAV: %70 1000

28 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI YABANCI ÖZEL OKULLAR OKULDEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN DERSLER DERSLERİN AĞIRLIĞI SINAVLARIN AĞIRLIĞI DEĞERLENDİRME PUANI ALMAN LİSESİ TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ YABANCI DİL TR: 3 MAT: 2 FEN: 2 Y. DİL : 2 1. SINAV: %50 2. SINAV: %50 900

29 TEŞEKKÜR EDERİZ 29


"ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ UYGULAMASI. SINAVA GİRME ŞARTLARI 2 Ortaokul Öğrencilerinin Sınava Girme Şartları 2015–2016 eğitim ve öğretim yılında örgün ortaokulların." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları