Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi"— Sunum transkripti:

1 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi
Kariyer Geliştirme BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

2 Kariyer Geliştirme? Kimin kariyeri? Kariyer nedir? Kariyer geliştirme kimin için gerekli? 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

3 Kariyer Bir kişinin yaşamı boyunca edindiği işle ilgili deneyimler Bir kişinin yaşamı boyunca üstlendiği işlerin tümü Kişinin yaşamı boyunca sahip olduğu bir dizi iş ve bu işere katılımı konusundaki tavrı İnsan yaşamı için işle ilgili olarak ulaşılması istenen nokta 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

4 Temel Kavramlar Kariyer planlama Kariyer yönetimi Kariyer yolu
26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

5 Dört Farklı Kariyer Yolu
Geleneksel kariyer yolu Dikey yükselme Yatay kariyer yolu Ağ kariyer yolu Kariyer sürecinde yatay ve dikey fırsatlardan yararlanmak Yaşın önemi yok, deneyim, kıdem, işin getirdiği özellikler önemli İkili kariyer yolu Yönetici olmamasına rağmen uzman ve profesyonellere sorumluluk ve yetki vermek 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

6 İnsanın Yaşam EVreleri
Büyüme evresi (0-14 yaş) Keşif evresi (15-24 yaş) Kurma evresi (25-44 yaş) Koruma evresi (45-64 yaş) Azalma ve çözülme evresi (65+) İki aşamalı kariyer gelişimi düşünülebilir. İnsanın kariyer gelişimi ve işteki kariyer gelişimi 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

7 İnsanın Yaşam Evreleri
26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

8 Kariyer Geliştirme Sistemi
Kariyer planlama (bireysel boyut) Kariyer yönetimi (organizasyonel boyut) 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

9 Kariyer Geliştirme Sistemi
Kariyer planlama Kişinin kendi kendini değerlendirmesi Bilgi, beceri, değer, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleri belirlemesi Organizasyon içi ve dışı kariyer fırsatlarını belirlemesi Kısa, orta ve uzun dönemli hedeflerini belirlemesi Planların hazırlanması ve uygulanması Kariyer yönetimi Kariyer geliştirme sisteminin insan kaynakları planlaması ile entegrasyonu Kariyer yollarının tasarlanması Kariyer olanaklarına ve açık işlere ilişkin bilgilerin duyurulması Çalışanların değerlendirilmesi Kariyer danışmanlığı Çalışanların iş deneyimlerinin artırılması Yönetim desteği Eğitim faaliyetleri Yeni personel politikalarının geliştirilmesi 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

10 Kariyer Geliştirme Sistemi ile Diğer İKY Sistemleri Arasındaki İlişki
İnsan kaynakları planlaması alanında İnsan kaynakları temin ve seçim süreci aşamasında İnsan kaynakları geliştirmede Performans yönetim sistemlerinde Ücret ve ödüllendirme sistemlerinde 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

11 Kariyer Geliştirme Sürecinde Destek Faaliyetler
İş rotasyonu Koçluk Mentorluk Yedekleme planlaması Özel kariyer grupları 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

12 Yeni Kariyer Yaklaşımları
Sınırsız kariyer İşle ilgili faaliyetlerin tek bir organizasyonla sınırlanamaz olduğunu iddia eder. Üç yapraklı yonca modeli İlk yaprak işgören grubu İkinci yaprak hizmetleri karşılayan uzman kişi ya da organizasyonlar Üçüncü yaprak geçici işgörenler 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

13 Yeni Kariyer Yaklaşımları
İki basamaklı kariyer yolu Teknik ve yönetsel kariyer Bilgisayar mühendisinin işletme yüksek lisansı yaparak yöneticiliği öğrenmesi gibi 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

14 Yeni Kariyer Yaklaşımları
Esnek kariyer Çalışanların kariyerlerinin belirli bir sınır dahilinde değil, esnek olarak değerlendirilmesi Portföy kariyer Kişi kendi portföyünü oluşturmak zorundadır. Çünkü artık işin temelini müşteriler ve müşteri talepleri oluşturmaktadır. 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

15 Kariyere İlişkin Güncel Sorunlar
Cam tavan Kadın çalışanların üst kademelere ilerlemesini zorlaştıran sistem Çift kariyerlilik Ay ışığı sorunu (ör. limon satan öğretmen) Kariyer evrelerinde ortaya çıkan sorunlar ve engeller Uluslararası işletmelerde kariyer geliştirme 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

16 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Değerleme BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

17 İş Değerleme İş yerinde mevcut işler arasındaki değer farklılıklarını ortaya çıkaran karşılaştırma yöntemi Ne ile ilgili değerlendirme yapılıyor olabilir? İş değeri ve ücret ilişkisi Salt iş değerleme ücretin belirlenmesi için yeterli mi? 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

18 İş Yapısı, Ücret Düzeyi, Ücret Yapısı
İş yapısı İşin yapısını oluşturmada iş değerlemeden yararlanılır Ücret düzeyi Ödenen ücretlerin ortalamasının sınırı Ücret yapısı Eşit işe eşit ücret 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

19 İş Değerlemenin Amacı ve Yararları
Ücret yönetimi Eşit işe eşit ücret İş ve iş pazarına göre ücret adaleti Ücret tatmini ve motivasyon İşgücü arz ve talebinin niteliklerine göre ücret ödemesi İşgücü maliyetlerinin denetlenmesi 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

20 İş Değerlemenin Kapsamı
Saat ücretliler Mavi yakalılar Aylık ücretliler Beyaz yakalılar 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

21 İş Değerleme Yöntemleri
Sayısal Olmayan Yöntemler Sıralama Yöntemi Eşleştirme -Kart uygulaması İkili Karşılaştırma Matrisi Sınıflama veya Derecelendirme Yöntemi 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

22 İş Değerleme Yöntemleri
Sayısal Yöntemler Faktör Karşılaştırma Yöntemi Puan Yöntemi Karma Yöntemler: Hay Planı, Patterson Yöntemi 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

23 Sıralama Yöntemi Eşleştirme/Kart uygulaması Kartlara yazılan işlerin birbiri ile karşılaştırılması ile önemli olana puanlama ile karar verme İkili karşılaştırma matrisi Matrise yazılan işler karşılaştırılır. Değeri üstün iş 2 puan, eşitler 1 puan, değeri düşük iş 0 puan alır. Toplam puanlara göre işler sıralanır. 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

24 Sınıflama Yöntemi İşe ilişkin bilgilerin sağlanması İşlerin alt kümelere ayrılması Sınıf tanımlarının yapılması İşlerin sınıflara yerleştirilmesi 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

25 Sınıflama Yöntemi Örneği
26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

26 Faktör Karşılaştırma Yöntemi
Yöntem 5 ana faktöre dayanır. Beceri Zihinsel çaba Bedensel Çaba Sorumluluk İş Koşulları Yöntemin uygulanmasında değişmeyen bu faktörler kullanılır. 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

27 Faktör Karşılaştırma Yöntemi
Uygulama aşamaları; İşlerin incelenmesi Örnek işlerin seçimi ve tanımlanması Örnek işlerin ortalama ücretlerinin faktörlere dağıtılması 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

28 Puan Yöntemi En çok uygulanan yöntem Uygulama aşamaları; Kullanılarak faktörlerin seçimi Faktörlerin tanımlanması Faktör derece sayısının saptanması ve derecelerinin tanımlanması 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

29 Puan Yöntemi – Örnek 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

30 İş Değerlemenin Teknik Özellikleri ve Sorunlar
İş değerleme işin içeriğini değerler Seçilen faktörlerin ne anlama geldiğini iyi bilmek gerekir İş analizlerine dayalı bir değerleme yapılmalıdır İşin gerektirdiği nitelikte işgören istihdam edilmelidir Değerlenen gruba uygun yöntem seçilmelidir İşgörenler ve yönetim seçilen faktörlerde anlaşmalıdır İş değerleme eşitlik ve adaleti sağlamalıdır 26/11/2015 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi

31 BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Değerleme BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi


"BBY373 İnsan Kaynakları Yönetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları