Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜHENDİSLERİN MESLEK GELİŞİMİNDE DİKKATE ALMASI GEREKEN ÖNERİLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜHENDİSLERİN MESLEK GELİŞİMİNDE DİKKATE ALMASI GEREKEN ÖNERİLER"— Sunum transkripti:

1 MÜHENDİSLERİN MESLEK GELİŞİMİNDE DİKKATE ALMASI GEREKEN ÖNERİLER
SUNAN : M.SELİM KAYIŞOĞLU İNŞAAT MÜHENDİSİ – YAPI / GEOTEKNİK UZMANI

2 M. Selim KAYIŞOĞLU – www.selimkayisoglu.com
Mühendis: Matematik Ve Fen Bilimleri konusunda eğitim almış, aldığı eğitimi toplumun ihtiyacı ve refah seviyesini yükseltmek için, pratiğe uygulayabilen teknik elemandır. İnşaat Mühendisi: Toplumun ihtiyacı olan mühendislik yapısını, ekonomi, emniyet ve estetik kavramlarını rantabl olarak değerlendirerek, eldeki ve yöredeki inşaat malzemelerini kullanarak, çevreye verilen zararı en aza indirgeyerek, en uygun yapıyı planlayan teknik elemandır. M. Selim KAYIŞOĞLU –

3 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞMA DİSİPLİNLERİ
1 - YAPI Betonarme Yapılar Ahşap Yapılar Çelik Yapılar Prefabrik Yapılar 4 - GEOTEKNİK Zemin Parametrelerinin Tayini (Geoteknik Rapor) Zemin Mekaniği Laboratuvarı Zemin İyileştirmeleri Tünel Yapımı Şev Stabilizesi Heyelan Islahı 2 - ULAŞTIRMA YAPILARI Demir Yolu, Kara yolu Metro ve Hafif Yaylı Sistemler Trafik Düzenlemeleri 5 - KIYI LİMAN YAPILARI Dalgakıran, Limanlar ve İskeleler Deniz Deşarj Sistemleri Sahil Tahkimatları 3 - HİDROLİK VE SU YAPILARI Barajlar Akarsu iyileştirme ve Göletler Arazi Sulama ve Arazi Kurutma Sistemleri İçme suyu, Yağmursuyu ve Kanalizasyon Sistemleri Su alma yapıları, Boru hatları 6 - YAPI MALZEMESİ İMALATI Yapı Test Laboratuvarları Yapı Malzemesi İmalatı 7 - YAPIM YÖNETİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ İnşaat Yönetimi İş Güvenliği M. Selim KAYIŞOĞLU –

4 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ÇALIŞMA ALANLARI
KAMU SEKTÖRÜ ÖZEL SEKTÖR EĞİTİM KURUMLARI M. Selim KAYIŞOĞLU –

5 İnşaat Mühendisleri Çalışma Alanları
Kamu Sektörü: Yatırım planlamasında, yapılacak yatırımların projelendirilmesinde, projeleri hazırlayan veya proje kontrol mühendisi olarak, İhaleye yapılacak yatırımların, ihale dosyalarının hazırlanmasında ve ihalenin yapılma aşamasında ihale komisyon üyesi olarak, İnşaat yapım ihalesi yapıldıktan sonra inşaat yapımında kontrol mühendisi olarak, M. Selim KAYIŞOĞLU –

6 İnşaat Mühendisleri Çalışma Alanları
Özel Sektör : İnşaat yapım müteahhidi İnşaat yapım müteahhidinin yanında, şantiye şefi veya saha mühendisi Proje bürolarında proje yapım mühendisi Yapı Malzemesi İmalatında Yapı Denetim Firmalarında Eğitim Kurumları : Akademisyen M. Selim KAYIŞOĞLU –

7 YENİ MEZUN MÜHENDİS NASIL
DAVRANMALIDIR Mühendislik diploması alınınca, her ne kadar diplomasında “mühendis olmaya hak kazanmıştır” yazıyorsa da, aslında bu yazı yeni mezun mühendis tarafından, “mühendis olmaya adaydır” olarak algılanmalı, ona göre davranılmalı, çalışmalarını buna göre planlanmalıdır. M. Selim KAYIŞOĞLU –

8 M. Selim KAYIŞOĞLU – www.selimkayisoglu.com
Yeni Mezun Mühendis Nasıl Davranmalıdır Çalışma hayatına başlamadan önce, uzmanlaşacağı alanı (ilgi duyacağı alanı) seçmeli, ona göre çalışacağı kurumu seçmeli, mesleki kurslara katılmalıdır. Hedefi olmayan insan başarıya ulaşamaz. Çalışacağı kurumu seçerken, maddi imkanlar değil, kariyer durumunu dikkate alarak seçim yapılmalıdır. Yeni mezun mühendisin ilk yıllarda çalışma konumu, yardımcı mühendisliktir. Çok örnek göreceği, gelişmeye fırsat veren kurumları tercih etmelidir. M. Selim KAYIŞOĞLU –

9 M. Selim KAYIŞOĞLU – www.selimkayisoglu.com
Yeni Mezun Mühendis Nasıl Davranmalıdır Uzmanlaşacağı alanla ilgili bir kitaplık, kütüphane ve arşiv oluşturmalıdır. Kitapsız dinde olmaz, meslekte. Maddi kaynağının (kazancının) belli bir oranını mesleki gelişimine ve kütüphanesine kitap teminine ayırmalıdır. İş vereni hakkında, yöneten şefi hakkında dedikodu üretmez. Aleyhinde konuşmaz. Diyeceğini medeni ölçülerde yüzüne karşı söylemelidir. Aksi halde ilişkiler bozulur. M. Selim KAYIŞOĞLU –

10 M. Selim KAYIŞOĞLU – www.selimkayisoglu.com
Yeni Mezun Mühendis Nasıl Davranmalıdır Çalıştığı kurum ve şantiyede tekniker ve teknisyenlere, sevgiyle yaklaşmalı, onlara ben mühendisim, istediğimi yaparım hissini verecek davranışta bulunmamalıdır. Mühendis, tekniker, teknisyen bir dişli grubunun, parça dişlileri gibidir. Birinin eksikliği sistemin çalışmamasına sebep olur. M. Selim KAYIŞOĞLU –

11 M. Selim KAYIŞOĞLU – www.selimkayisoglu.com
Yeni Mezun Mühendis Nasıl Davranmalıdır Astlarına, usta ve usta başlarına talimatlarını, imalatla ilgili tecrübe kazanıncaya kadar, bağlı bulunduğu üst mühendislere onaylattıktan sonra vermelidirler. Özellikle ustalar imalatın başında bir fiil çalıştıkları için, işin doğrusunu bilirler. Ancak karar veremezler. Yeni mezun mühendis lüzumsuz bir gerginliğe sebebiyet vermemelidir. M. Selim KAYIŞOĞLU –

12 M. Selim KAYIŞOĞLU – www.selimkayisoglu.com
Yeni Mezun Mühendis Nasıl Davranmalıdır Çalıştığı kurumda/şantiyede, yapılan mühendislik hizmetleri, yönetici mühendisin emirleri ve yönlendirmelerine uygun yürütülür. “Ben de mühendisim böyle yaparsak daha iyi olur” ben böyle yaparım gibi, lüzumsuz tartışmalara girilmez. Bir öneriniz varsa fikrinizi söylersiniz, sonrada yönetici mühendisin kararına aynen uyarsınız. Bir koroda sanatkarlar, koro şefinin yönetiminde, şefin direktiflerine uygun olarak şarkıyı söylerler. Aksi halde müzik yerine gürültü çıkar. M. Selim KAYIŞOĞLU –

13 M. Selim KAYIŞOĞLU – www.selimkayisoglu.com
Yeni Mezun Mühendis Nasıl Davranmalıdır Çalıştığınız kurumda/şantiyede, yapılan işlerin doğruluğu, yanlışlığı hakkında dedikodu üretmeyin, sadece gözlemle, yeni mezun mühendis olarak neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilemezsiniz. Merakınıza gideni yöneticinize sorgular tavırda değil, öğrenme amaçlı olduğunu belirterek, sorabilirsiniz. M. Selim KAYIŞOĞLU –

14 M. Selim KAYIŞOĞLU – www.selimkayisoglu.com
Yeni Mezun Mühendis Nasıl Davranmalıdır Çalıştığınız işyeri ile ilgili, çalışılanlarla ve yapılan işlerle ilgili hiçbir yerde konuşmayın çünkü konuştuğunuz konular, dışarıdan bilinmemesi gerekli konular olabilir. Çalıştığınız iş yeri hakkında sorular sorulduğunda da “ disiplinli bir yer vs” gibi geçiştirebilirsiniz. M. Selim KAYIŞOĞLU –

15 İş Müracaat Görüşmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
Kısa ve öz CV hazırlanmalıdır. Kendinizi ifade ederken el hareketleri yapılmamalıdır. Randevuya tam saatinde gidilmelidir. Temiz kıyafetli, tıraşlı, akşam uykusu alınmış olarak gidilmelidir. Hanımlar sade olmalıdır, aşırı makyajlı olmamalıdır. Görüşmelerde bacak bacak üstüne atılmamalı, oturuşunuza ve duruşunuza dikkat edilmelidir. M. Selim KAYIŞOĞLU –

16 İş Müracaat Görüşmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
İlk işinize müracaatınız ise bu açıkça belirtilmelidir. Daha önce bir işten ayrılıp iş arıyorsanız, daha önceki iş yeriniz, yöneticileriniz, hiçbir şekilde kötülenmemelidir. İş yeriniz hakkında detaylı bilgi vermeyiniz “ yöneticilerimiz çok iyiydi, ama ben ortamı sevmedim” gibi bahsedebilirsiniz. İş verenler geveze elemanları sevmezler. M. Selim KAYIŞOĞLU –

17 M. Selim KAYIŞOĞLU – www.selimkayisoglu.com
Dünya Mühendisler birliğinin 5 Ekim 1977 de yapılan toplantısında, mühendislik etiği şöyle tarif edilmiştir; “Mühendisler, mühendislik mesleğinin doğruluğunu, onurunu ve değerini, insanların rahat yaşaması için bilgi ve becerilerini kullanarak, dürüst olarak yalnız halka ve kendi işlerine sadakatle hizmet ederek, kendi disiplinlerinin mesleki ve teknik saygınlığını artırmaya çalışarak yüceltir ve geliştirirler.” M. Selim KAYIŞOĞLU –

18 Mühendis Etiği İlkeleri
Topluma Karşı Sorumluluklar Doğaya ve Çevreye Karşı Sorumluluklar Mesleğe Ve Meslektaşlarına Karşı Sorumluluklar İşveren ve Müşteriye Karşı Sorumluluklar Kendine Karşı Sorumluluklar M. Selim KAYIŞOĞLU –

19 Mühendis Etiği İlkeleri
1-Topluma Karşı Sorumluluklar: Kendinden istenen işi, toplum ve çevre yararına planlar. İş yerindeki işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlar. Toplumun her kesimine adil ve dürüst davranır. 2-Doğaya ve Çevreye Karşı Sorumluluklar: Yapacağı veya planlayacağı yapıyı çevreye en az zarar verecek şekilde planlar. Çevre doğayı korumak için elinden geleni yapar. M. Selim KAYIŞOĞLU –

20 Mühendis Etiği İlkeleri
3-Mesleğe Ve Meslektaşlarına Karşı Sorumluluklar: Mesleklerini tüm meslektaşlarına saygılı olarak yürütür. Yalnız uzman ve yeterli olduğu konuda fikir yürütür. Diğer mühendislik disiplini konusunda fikir yürütmez. Meslektaşlarının hazırladığı rapor ve projeleri eleştirmez. Meslektaşının teklif verdiği bir işe haksız rekabet yaparak teklif vermez. Meslekte tecrübeli mühendis meslektaşlarına saygılı ve düzeyli davranır. Onları eleştirmez. İş vereni hakkında dedikodu üretmez. Aleyhinde konuşmaz. Diyeceğini medeni ölçülerde yüzüne karşı söyler. M. Selim KAYIŞOĞLU –

21 M. Selim KAYIŞOĞLU – www.selimkayisoglu.com
Mühendis Etiği İlkeleri Mesleğe Ve Meslektaşlarına Karşı Sorumluluklar Yönettiği kendinden az tecrübeli mühendislere karşı şefkatli olur ve onların mesleki tecrübeleri artırmalarına fırsat tanır. Hak ve ayrıcalıklarını kimseye devretmezler. Mesleki davranış kuralarına aykırı davranan meslektaşlarına yardımcı olmaz. Onların faaliyetleri içinde bulunmazlar. M. Selim KAYIŞOĞLU –

22 M. Selim KAYIŞOĞLU – www.selimkayisoglu.com
Mühendis Etiği İlkeleri Mesleğe Ve Meslektaşlarına Karşı Sorumluluklar Çalıştığı kurum ve şantiyede tekniker ve teknisyenlere, sevgiyle yaklaşmalı, onlara ben mühendisim, istediğimi yaparım hissini verecek davranışta bulunmamalıdır. Mühendis, tekniker, teknisyen bir dişli gurubunun, parça dişlileri gibidir. Birinin eksikliği sistemin çalışmamasına sebep olur. Mesleğin gelişmesine, meslek örgütleri vasıtasıyla katkıda bulunurlar. M. Selim KAYIŞOĞLU –

23 Mühendis Etiği İlkeleri
4-İşveren ve Müşteriye Karşı Sorumluluklar: Teknik konulardaki mesleki alışverişlerde, her zaman toplumun sevinç ve mutluluğunu düşünülerek hareket edilmelidir. İşveren/müşteri ilişkisinde, mesleki bilgi ve becerilerini deneyimleriyle harmanlayıp sonuna kadar kullanan uygun ve düzgün bir iş prensibiyle çalışılmalıdır. Mesleki ilişkilerini geliştirmek için siyasal kurumlara bağış yapamaz. Siyasal kurum mensuplarına para veya armağanlar veremez. M. Selim KAYIŞOĞLU –

24 M. Selim KAYIŞOĞLU – www.selimkayisoglu.com
Mühendis Etiği İlkeleri İşveren ve Müşteriye Karşı Sorumluluklar İşvereni ve müşteriye yaptığı hizmetlerin kararını etkileyecek biçimde, doğrudan veya dolaylı armağan, para, iş önerisi kabul edemezler. Bir mühendisin verdiği kararlara veya hazırladığı raporlara itibar edilebilmesi için, iş verenine/müşterisine dürüst olmalıdır. Rapor hazırladığı veya kontrol ettiği kurumlardan armağan para ve içkili yemekleri davetlerini ret etmelidir. (Sosyal amaçlı basit yemek davetleri hariç) M. Selim KAYIŞOĞLU –

25 Mühendis Etiği İlkeleri
5-Kendine Karşı Sorumluluklar: Mesleki Bilgilerini her zaman tazelerler. Mesleki literatürü takip edecek kadar İngilizce Almanca gibi lisanlardan birini öğrenmelidirler. Meslekteki gelişmeleri takip eder. Bilgiyi meslektaşlarıyla paylaşır. M. Selim KAYIŞOĞLU –

26 M. Selim KAYIŞOĞLU – www.selimkayisoglu.com
Mühendis Etiği İlkeleri Kendine Karşı Sorumluluklar Yaptığı işleri rapor haline getirir. Tecrübelerinden meslektaşlarını yararlandırır. Mesleki teknik kongre, sempozyum, eğitimlere dinleyici olarak ve sunumlarıyla katılır. Mesleki tecrübesini artırır. Meslek odalarının meslek içi kurslarına katılır. Yüksek lisans, Doktora yapmaya hevesli olur. M. Selim KAYIŞOĞLU –

27 KENDİMİZDEN BEKLENTİLERİMİZ
Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, kendi ve çevresine (doğa ve insanlara) saygılı, kendini devamlı yenileyen, kendisi ve çevresiyle barışık, olayları ön yargısız düşünüp, inceleme yapabilen, mesleğini seven mühendisler olalım. M. Selim KAYIŞOĞLU –

28 Bu sohbeti bir Çin Atasözü ile bitirelim.
Bir saatliğine mutlu olacaksanız, şekerleme yapın. Bir günlüğüne mutlu olacaksanız, balık tutun. Bir aylığına mutlu olacaksanız, evlenin. Bir yıllığına mutlu olacaksanız, bir servete kavuşun. Ömür boyu mutlu olacaksanız, işinizi sevin. M. Selim KAYIŞOĞLU –


"MÜHENDİSLERİN MESLEK GELİŞİMİNDE DİKKATE ALMASI GEREKEN ÖNERİLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları