Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TANITIM DOSYASI bagaturlaw bagatur.com. Kurumsal ve Güvenilir Çözüm ortağı ve paydaşlık anlayışı olan Dürüst, güvenilir, saydam ve hesap veren Üç kuşak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TANITIM DOSYASI bagaturlaw bagatur.com. Kurumsal ve Güvenilir Çözüm ortağı ve paydaşlık anlayışı olan Dürüst, güvenilir, saydam ve hesap veren Üç kuşak."— Sunum transkripti:

1 TANITIM DOSYASI bagaturlaw bagatur.com

2 Kurumsal ve Güvenilir Çözüm ortağı ve paydaşlık anlayışı olan Dürüst, güvenilir, saydam ve hesap veren Üç kuşak hukukçu bir aile Deneyimli Sizi ve işinizi anlayan uygun çözümler üreten Deneyimiyle risklerinizi yönetmenizi ve önlemenizi sağlayan Verimlilik ve Sonuç Odaklı Sonuç ve çözüm odaklı, hızlı olan ve düzenli bilgi paylaşan Planlı ve Başarılı İş planı, ölçülebilir başarı ölçütleri olan Deneyimini paylaşan ve işinize sürekli yansıtan 1966’da kuruluş (47yıllık deneyim) 16 avukat ve 40 çalışan EFQM Mükemmellikte Kararlılık ve Yetkinlik ödülü Güçlü kurumsal referanslar Türkiye ve Dünya’da her yerde destek Güçlü yerel ve uluslara arası işbirlikleri Bağatur Avukatlık Bürosu, Türkiye'de Ulusal Kalite Hareketi'ne katılan ilk hukuk bürosu olup EFQM Mükemmellikte Kararlılık (2007) ve Yetkinlik (2008) belgesi ile belgelendirilmiştir.

3 DANIŞMANLIK PROJE DAVA UZLAŞMA İCRA

4 Deneyimli, Uzman Kadro 2 Danışma Kurulu Üyesi, 7 Avukat Satın ve Devir Alma, Hukuksal İnceleme, Bilgi Odası Hazırlama Rekabet Kurumu Başvuruları, Rekabet Uyumu Programları, Rekabet Kurumu incelemelerine hazırlık Güçlü Referanslar Finans, inşaat, eğitim, sağlık, ilaç ve tarım sektörlerinde 30’dan fazla kurumsal müvekkil Etkin İletişim ve Eşgüdüm Müvekkil ziyaretleri ve düzenli raporlama Anlık bilgiye ulaşım olanağı (Kullanılan yazılım ile erişim) Koruyucu, Önleyici Yaklaşım Uyuşmazlıkları ve riskleri önceden ortadan kaldıracak biçimde yaklaşım Sözleşme incelemeleri, risk analizleri, sözleşme yönetimi süreçleri desteği Şirketler Hukuku, Kurumsal Yönetim Uyum Programları, Yeni TTK ve Kurumsal Yönetim uyarlamaları Tüketici Koruma Hukuku Uyum ve Reklam Hukuku desteği İş Hukuku danışmanlığı, İş Hukuku uyum değerlendirmeleri DANIŞMANLIK & PROJE GRUBUHİZMETLERİMİZ

5 Deneyimli, Uzman Kadro 15 Avukat, 9 İcra Takip Memuru Türkiye ‘de 40 ilde; Yurtdışında 20 başkentte Tahsilat Takip Çağrı Merkezi Güçlü Referanslar Finans, inşaat, eğitim, sağlık, ilaç ve tarım sektörlerinde 30’dan fazla kurumsal müvekkil Etkin İletişim ve Koordinasyon Müvekkil ziyaretleri, düzenli raporlama Anlık bilgi transferi (Teamwork client server uzaktan erişim uygulaması) Yüksek İşlem Hacmi, Üstün Performans 3.000 dosya üzerinde haftalık 2.000 işlem, Finans ve eğitim sektöründe lider tahsilat performansı Yasal takip hesaplarına ilişkin finansal muhasebe desteği İdari, hukuki ve yasal takip, Mahkeme ve uluslararası tahkimde, uzlaşmalarda temsil Alacak doğuran süreç ve işlemlerin, gözden geçirilmesi, optimize edilmesi Alacak portföy analizi ve uzlaşma ve takip stratejileri belirlenmesi İCRA - UZLAŞMA & DAVA GRUBU HİZMETLERİMİZ

6 UZMANLIK ALANLARIMIZ -Gayrimenkul ve Kira Hukuku − Sözleşmeler Hukuku − Birleşme ve Devralmalar − İş Hukuku − Tüketici Hukuku − Çevre Hukuku − Sağlık Hukuku - İdare Hukuku - Sigorta Hukuku - Bankacılık ve Finans Hukuku − Borçlar Hukuku − İnşaat Hukuku − İcra & İflas Hukuku - Ticaret Hukuku − Enerji ve Altyapı Hukuku - Rekabet Hukuku - Uluslararası Tahkim - Reklam Hukuku - Gümrük ve Vergi Hukuku - Fikri ve Sınai Haklar Hukuku

7 − İnşaat − Alışveriş Merkezi − Finansal Hizmetler − Banka ve Sermaye Piyasaları − Denizcilik − Sağlık & Yaşam Bilimleri − Tarım − Havacılık − Tekstil HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER − Gayrimenkul − Enerji & Altyapı − Tarıma Bağlı Sanayi − Teknoloji & Telekom − Sigorta − Eğitim − Otomotiv − İlaç − Madenler

8 Av. E. YILDIZ BAĞATUR Kurucu Ortak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1961); Ordu yardımlaşma Kurumu Oyak Genel Müdürlük Şefi (1961 – 1966); Adana Çimento Fabrikası Hukuk Müşaviri (1966 – 2003); Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi (1999 – 2003) Uzmanlık Alanları: Banka ve Finans Hukuku, Şirketler Hukuku, İnşaat Hukuku, İş Hukuku,, Sigorta Hukuku, Uluslararası Tahkim. Yabancı Dil: İngilizce

9 Av. J. IŞIL BAĞATUR Kurucu Ortak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1985); İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü (Yüksek Lisans 2007 - 2008) Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi “Özel Eğitim ve Hukuku” Eğitimci (2010 - ) Uzmanlık Alanları; Banka ve Finans Hukuku, Engelliler Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Uluslararası Tahkim, Rekabet Hukuku, Birleşme ve Devralmalar, Banka ve Finans Hukuku. Yabancı Dil: İngilizce

10 Av. Dr. M. ÇAĞRI BAĞATUR Kurucu Ortak Tarsus Amerikan Koleji (1981); Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1985); Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Yüksek Lisans – 1992), (Doktora– 1999); Kültür Üniversitesi Tasarım Fakültesi “Reklam Hukuku ve Aldatıcı Reklamlar” Eğitimci (2006 - ); Sigorta Tahkim Komisyonu Hakem (2011 - ) Uzmanlık Alanları: İnşaat Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Tarım Hukuku, Organik Tarım Hukuku, Ticaret Hukuku, Sağlık Hukuku,, Reklam Hukuku, İmar Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Uluslararası Tahkim, Sigorta Hukuku, Birleşme ve Devralmalar, Uluslararası Finansman Hukuku, Enerji ve Altyapı Hukuku, Çevre Hukuku. Yabancı Dil: İngilizce

11 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1959); ABD Cornell Üniversitesi (Yüksek Lisans, Yazılı Belge Hareketi, 1965) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora, Sendika Özgürlüğü ve TC Hükümetleri ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) arasındaki ilişkiler, 1980); Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Yabancı Dil: İngilizce Uzmanlık Alanları: İş Hukuku (Bireysel ve Toplu İş Hukuku). Yrd. Doç. Dr. Engin Ünsal Danışmanlık Kurulu Üyesi

12 Av. ADNAN ERDOĞMUŞ Danışmanlık Kurulu Üyesi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1983); Marmara Üniversitesi (İhtisas Programı - 1989) Süzer Holding Hukuk İşleri (Avukat - 1987); Hewlett-Packard Türkiye organizasyonu Hukuk Danışmanlığı, Operasyon, Müşteri Hizmetleri ve İnsan Kaynakları yönetici (1990); Kurum içi Rekabet Hukuku Uyumuna yönelik uygulamaların yönetilmesi, önleyici eğitim ve çalıştaylar. Uzmanlık Alanları: Rekabet Hukuku Uyumu; Operasyonel Verimlilik, Etik ve İtibar Yönetimi, Proje Risk Değerlendirmeleri. Yabancı Dil: İngilizce

13 ASIM KOÇ Danışmanlık Kurulu Üyesi İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi (1987) Doru Finansal Hizmetler (Eğitmen, Danışman 2008- ); BP (Bütçe ve Planlama Müdürdü - 1996 – 2008); ÇUKUROVA İ.İ.T.A.Ş (Finans Müdürü 1993-1996) Uzmanlık Alanları: Şirketlerin karlılık yönetimi, nakit yönetimi, sistem yönetimi ve mali işler biriminin şirket yönetiminde etkin katılımı, İnternet ve yazılım teknolojilerindeki gelişimlerin şirket işlerine entegrasyonu ile şirketlerin rekabetçi gücünü destekleyecek çözümler üretme Yabancı Dil: İngilizce

14 YAPILAN İŞLER - Kurumsal firmaların kambiyo senetlerine dayalı alacaklarının icra yolu ile takibi, - Kurumsal firmaların rehin ve ipotek ile teminat altına alınmış alacaklarının icra yolu ile takibi, - Şirketler arası icra takibine konu olmamış şüpheli alacaklarının tasfiyesi için uzlaşma yollarının sağlanması - Banka ve diğer finans kurumlarının kredi kartı, bireysel kredi ve kredili mevduat hesabına ilişkin alacakların idari takibi - Çeşitli finans kurumlarının kredi kartı, bireysel kredi ve kredili mevduat hesabına ilişkin alacakları ile rehin ve ipotek ile teminat altına alınmış alacakların icra yolu ile takibi İCRA VE İFLAS HUKUKU

15 YAPILAN İŞLER HİZMET VERİLEN SEKTÖRLER PROJE BEDELİ - Bankacılık ve Finans - Uluslararası Sözleşmeler - Kredi Sözleşmeleri - Sermaye Yatırımları - Teminatlı İşlemler - Finansal Kiralama - İpotek - Finansal Yatırımlar - Bankacılık ve Finans - Sigorta - Gayrimenkul - Eğitim - Tarım - Sağlık & Yaşam Bilimleri - İlaç - Havacılık - Otomotiv - İnşaat - Gizlilik hükümleri gereği açıklanamıyor. BANKACILIK ve FİNANS HUKUKU

16 YAPILAN İŞLER HİZMET VERİLEN SEKTÖRLER PROJE BEDELİ - Hukuki İnceleme ve Rapor Hazırlanması - Hisse Devir Sözleşmeleri - Malvarlığı Satım Sözleşmeleri - Ortak Girişim Sözleşmeleri - Rekabet Kurumu'na Başvurular - Sağlık - Tarım - Eğitim - Yenilenebilir Enerji - Tekstil - € 20.000.000 - € 626.000.000 - Gizli bilgidir. - € 10.000.000 - Gizli bilgidir. BİRLEŞME ve DEVRALMALAR

17 Güçlü Referanslar Finans, inşaat, eğitim, sağlık, ilaç, tarım, üretim sektörlerinde 30’dan fazla kurum…

18 TEŞEKKÜR EDERİZ. Rumeli Caddesi Yapı Kredi Emekli Sandığı İş Merkezi No: 71 Kat: 7 Osmanbey – İstanbul Tel: +90 212 247 37 67 Fax: +90 212 234 59 12 E-mail: info@bagatur.com Web: www.bagatur.com Facebook: bagaturlaw Twitter: bagaturlaw


"TANITIM DOSYASI bagaturlaw bagatur.com. Kurumsal ve Güvenilir Çözüm ortağı ve paydaşlık anlayışı olan Dürüst, güvenilir, saydam ve hesap veren Üç kuşak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları