Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/37 Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 6502 SAYILI KANUNDA FİNANSAL TÜKETİCİYE İLİŞKİN YER ALAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/37 Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 6502 SAYILI KANUNDA FİNANSAL TÜKETİCİYE İLİŞKİN YER ALAN."— Sunum transkripti:

1 1/37 Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 6502 SAYILI KANUNDA FİNANSAL TÜKETİCİYE İLİŞKİN YER ALAN DÜZENLEMELER Mersin, 14/05/2015

2 2/37 SUNUM PLANI I- GİRİŞ II- BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN TÜKETİCİ SORUNLARI III- FAİZ DIŞI GELİRLERE İLİŞKİN ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM IV- 6502 SAYILI KANUNDA BANKACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YER ALAN DÜZENLEMELER V- ÜCRET VE KOMİSYONLAR İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI VI-FİNANSAL TÜKETİCİDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK VII-SONUÇ

3 3/37 I- GİRİŞ - Tüketicinin korunması kavramı;  Güçlüler karşısında zayıfların korunması ihtiyacından doğmuştur.  Günümüzde tüketiciler en çok enerji, telekomünikasyon ve bankacılık sektörlerinde mağdur edilmektedir.  Tüketicinin korunmasının temel amacı; tüketicilerin bilinçli karar verebilmeleri için gerekli bilgiyi alabilmesini, haksız ve aldatıcı uygulamalara maruz kalmamasını ve uyuşmazlıkları çözebilmek için hak arama yollarına başvurabilmelerini sağlamak olarak özetlenebilir. Hatta bu koruma tüketiciye rağmen tüketiciyi korumak noktasında düşünülebilir.

4 4/37  Ülkemizde 2002 yılından itibaren makro ekonomik göstergelerde görülen iyileşmeler paralelinde faiz oranlarında ciddi bir düşüş gözlemlenmiştir.  Büyüme sürecindeki bankacılık sektöründe faiz oranlarının düşmesiyle birlikte banka gelirlerinin faiz gelirlerine olan bağımlılığı azalmıştır.  Bu kapsamda, bankacılık sektörü faiz oranlarındaki düşüşten kaynaklanan gelir kayıplarını, faiz dışı gelirler kapsamında olan ücret, komisyon ve masraflardan karşılama yoluna gitmişlerdir. I- GİRİŞ

5 5/37  Bankacılık sektörünün faiz dışındaki bu alanlara yönelmiş olması başlangıçta sözleşmede öngörülmeyen ve pek çok isim altında adlandırılan ücret kalemlerinin sonradan tüketiciden talep edilmesi, beraberinde bu konuya ilişkin şikayetlerin de artmasına neden olmuştur.  Gerek Bakanlığımıza, gerek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na gerekse diğer ilgili kurum ve kuruluşlara yapılan başvuruların özellikle Banka ve Kredi Kartları ile Ücret, Komisyon ve Diğer Masraflara İlişkin olduğu görülmüştür. I- GİRİŞ

6 6/37 Banka ve Kredi Kartlarına İlişkin Sorunlar  Ödeme kabiliyeti veya gelir düzeyi yetersiz olan kişilere kredi kartı verilmesi,  Kredi kartlarına gelirleriyle orantılı olmayan limitlerin tanınması,  Tüketiciden kredi kartı üyelik ücreti alınmamasının yüksek miktarda harcama yapma şartına bağlanması ve dolayısıyla tüketicinin daha fazla borçlanmaya zorlanması,  Yargı yoluna başvurarak hakkını arayan tüketicilerin, kartının kullanıma kapatılarak ya da taksitli borçlarının tamamını ödemelerinin istenilmesi ile cezalandırılmaları, II- BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN TÜKETİCİ SORUNLARI

7 7/37 Ücret, Komisyon ve Diğer Masraflara İlişkin Sorunlar  Tüketicinin talebi olmadan hesabına avans kredi hesabı açılması, tüketicinin limitini aşan miktarda para çekmesinin teknik olarak engellenmemiş olması,  Mevduat hesabını işleten tüketiciden “hesap işletim ücreti”, belli bir süre hesabı hareket görmeyen tüketiciden ise “hesap işletimsizlik ücreti” alınması,  Bankaların, kredi kullanımında zorunlu olmayan hayat, konut sigortası vb. kalemleri zorunluymuş gibi göstermeleri ya da bu tür sigortaları tüketicinin istediği sigorta şirketi yerine kendi iştiraki olan kuruluşlardan yapmaya zorlamaları,  Tüketici kredilerinin kullandırılması sırasında tüketiciye, bilgisi dışında işsizlik sigortası yapılması, hatta işsizlere, emeklilere ve kamu çalışanlarına da bu sigortanın yaptırılması,  Borcunu erken kapatan tüketiciye geriye kalan süreye ilişkin sigorta bedelinin iade edilmemesi, II- BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN TÜKETİCİ SORUNLARI

8 8/37 Ücret, Komisyon ve Diğer Masraflara İlişkin Sorunlar  Bankaların tüketici kredisini erken kapatan ve/veya bireysel kredi ödemesinde ara ödeme yaparak bir veya birden fazla kredi taksitini erken ödeyen tüketiciler için gerekli faiz indirimlerinin yapılmaması veya eksik yapılması,  Tüm ödemelerini tamamlamış ve banka ile bir borç-alacak ilişkisi kalmamış tüketicilere taşınmazın üzerindeki ipoteğin kaldırılması hususunda Tapu İdaresine yönelik vereceği bir yazı için “ipotek fek ücreti” adı altında tüketicilerden 300-400 TL ücret alınması,  Kredi faiz oranlarındaki düşüşten faydalanmak isteyen tüketicilere kredi yapılandırmalarında, yeniden dosya ve ekspertiz gibi masrafların yüklenmesi,  Bozuk para sayma ücreti, kasa ziyareti ücreti gibi haksız ve makul olmayan ücretlerin tüketicilerden talep edilmesi, II- BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN TÜKETİCİ SORUNLARI

9 9/37 Ücret, Komisyon ve Diğer Masraflara İlişkin Sorunlar  Ekspertiz işlemlerinde, tüketicilerden belgelendirilen masraflardan daha yüksek miktarda ücret talep edilmesi,  İlgili mevzuat gereği verilmesi zorunlu olan kredi sözleşmesinin bir nüshasının tüketiciye verilmemesi, bu sözleşmenin sonradan istenmesi durumunda ise tüketiciden ayrıca ücret talep edilmesi,  Yargı yoluna başvurarak hakkını arayan tüketicilerin, sicillerinin ya da istihbaratlarının olumsuza çevrilerek cezalandırılmaları,  Tüketici kredilerine ilişkin yapılan reklam ve ilanlarda ödenecek komisyon ve masrafları içeren aylık ve yıllık toplam maliyet oranları yerine sadece faiz oranlarına yer verilmek suretiyle eksik bilgilendirmenin yapılması, II- BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN TÜKETİCİ SORUNLARI

10 10/37 II- BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN TÜKETİCİ SORUNLARI

11 11/37 II- BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN TÜKETİCİ SORUNLARI 47.346; %26 179.266 54.996; %33 165.218 263.428; %59 446.054 599.210; %72 833.854 3.523.007; %87 4.040.643* *2014 yılının ilk 10 ayında yapılan başvuru sayısı YILLARA GÖRE YAPILAN BAŞVURU SAYILARINDA BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN ORANI

12 12/37 II- BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN TÜKETİCİ SORUNLARI

13 13 /28 13

14 14/37 III- FAİZ DIŞI GELİRLERE İLİŞKİN ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM

15 15/37 III- FAİZ DIŞI GELİRLERE İLİŞKİN ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM

16 16/37 III- FAİZ DIŞI GELİRLERE İLİŞKİN ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM *Aralık 2014 itibariyle-Bankalararası Kart Merkezi (BKM)

17 17/37 III- FAİZ DIŞI GELİRLERE İLİŞKİN ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM *Aralık 2014 itibariyle-Bankalararası Kart Merkezi (BKM)

18 18/37 III- FAİZ DIŞI GELİRLERE İLİŞKİN ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM 3,38 Ara.14 5,94% Ücretsiz kart sayıları

19 19/37 i-Temel ilkeler (Madde-4)ii-Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar (Madde 5)iii-Tüketici kredileri (Madde 22-31)iv-Konut finansmanı (Madde 32-39)v-Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler (Md.49) IV- 6502 SAYILI KANUNDA BANKACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YER ALAN DÜZENLEMELER

20 20/37 i-Temel ilkeler (Madde-4)  Tüketiciden; - Kendisine sunulan mal veya hizmet kapsamında haklı olarak yapılması beklenen ve sözleşmeyi düzenleyenin yasal yükümlülükleri arasında yer alan edimler ile - Sözleşmeyi düzenleyenin kendi menfaati doğrultusunda yapmış olduğu masraflar için ek bir bedel talep edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.  Bankacılık işlemlerinde faiz dışında hangi hizmetlerden ücret, komisyon ve masraf alınacağı hususu, Bakanlığımızın görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından bu Kanunun ruhuna uygun olarak ve tüketiciyi koruyacak şekilde belirleneceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.  Kanun’da düzenlenen sözleşmelere istinaden tüketiciden talep edilecek «her türlü ücret, komisyon ve masrafa» ilişkin bilgilerin, sözleşmeye ek olarak kağıt üzerinde yazılı şekilde tüketiciye verilmesi zorunlu kılınmıştır. IV- 6502 SAYILI KANUNDA BANKACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YER ALAN DÜZENLEMELER

21 21/37 i-Temel ilkeler (Madde-4)  Türk Borçlar Kanunu ve Kredi Kartları Kanununda olduğu gibi bu Kanunla da temerrüt hali de dâhil olmak üzere, tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmasına son verilmiştir.  Katılım bankaları da bu Kanun’un tüm düzenlemeleri yönünden kapsam içerisinde olacaktır.  Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bilgilendirmelerin «en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir» şekilde düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.  Sözleşmede öngörülen koşulların, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilmesi yasaklanmıştır.  Adi kefalet hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir. IV- 6502 SAYILI KANUNDA BANKACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YER ALAN DÜZENLEMELER

22 22/37 ii-Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar (Madde-5)  Haksız şart; tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır.  Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartların kesin olarak hükümsüz olduğu düzenlenmiştir.  Bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilecektir.  Faaliyetlerini, kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi veya kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere de niteliklerine bakılmaksızın bu madde hükümleri uygulanacaktır. IV- 6502 SAYILI KANUNDA BANKACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YER ALAN DÜZENLEMELER

23 23/37 iii- Tüketici kredileri (Madde 22-31)  Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi verenin tüketiciye, faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında ödemenin ertelenmesi, ödünç veya benzeri finansman şekilleri aracılığıyla kredi verdiği veya kredi vermeyi taahhüt ettiği sözleşmeyi ifade etmektedir.  Kredi sözleşmesinin kurulmasından makul bir süre önce, sözleşme öncesi bilgi formunun tüketiciye verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.  Tüketiciye ilk defa tüketici kredisi sözleşmesinde; herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin 14 gün içinde cayma hakkı tanınmıştır.  Tüketicinin açık talebi olmaksızın krediyle ilgili sigorta yaptırılması yasaklanmış, tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi halinde ise istediği sigorta şirketi ile imzaladığı poliçe kredi veren tarafından kabul edilmek zorunda olacaktır. IV- 6502 SAYILI KANUNDA BANKACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YER ALAN DÜZENLEMELER

24 24/37 iii-Tüketici kredileri (Madde 22-31)  Bankaların, kredinin ödenmesi için açılan hesaplardan, sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda tüketicilerden bir ücret ya da masraf talep etmesi yasaklanmıştır. Diğer taraftan bu hesabın, tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi ile kapanması zorunlu tutulmuştur.  Tüketicinin açık talimatı olmadan Bankalar, kredi sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat sözleşmesi yapamayacaktır.  Kredi kartlarına ilişkin sözleşmeler, ödemenin üç aydan daha uzun süre faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında ertelenmesi veya taksitle ödeme imkanı sağlamaları halinde tüketici kredisi sözleşmesi olarak değerlendirilecektir.  Kart çıkaran kuruluşlar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmakla zorunlu kılınmıştır. IV- 6502 SAYILI KANUNDA BANKACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YER ALAN DÜZENLEMELER

25 25/37 iv-Konut finansmanı (Madde 32-39)  Konut finansmanı sözleşmesi; konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması, konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, sahip oldukları konutların teminatı altında tüketicilere kredi kullandırılmasına yönelik sözleşmeler olarak tanımlanmıştır.  TBMM Genel Kurulu’nda verilen önergeyle, konut kredisi çeken tüketicilerimizin bu kredilerini erken ödemeleri durumunda mevcut düzenlemelere göre ödemek zorunda oldukları %2’lik erken ödeme tazminatının, kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde erken ödenen tutarın %1’ini geçemeyeceği düzenlenerek bu konuda tüketicilerimize önemli bir katkı sağlanmıştır.  Bağlı kredilerde, konutun hiç ya da gereği gibi teslim edilmemesi nedeniyle tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen seçimlik haklarından birini kullanması halinde satıcı ve konut finansmanı kuruluşu müteselsilen sorumlu tutulmuştur. IV- 6502 SAYILI KANUNDA BANKACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YER ALAN DÜZENLEMELER

26 26/37 iv-Konut finansmanı (Madde 32-39)  Tüketicinin açık talebi olmaksızın krediyle ilgili sigorta yaptırılması yasaklanmış, tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi halinde ise istediği sigorta şirketi ile imzaladığı poliçe kredi veren tarafından kabul edilmek zorunda olacaktır.  Bankaların, kredinin ödenmesi için açılan hesaplardan, sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda tüketicilerden bir ücret ya da masraf talep etmesi yasaklanmıştır. Diğer taraftan bu hesabın, tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi ile kapanması zorunlu tutulmuştur.  Tüketicinin açık talimatı olmadan Bankalar, konut finansmanı sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat sözleşmesi yapamayacaktır. IV- 6502 SAYILI KANUNDA BANKACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YER ALAN DÜZENLEMELER

27 27/37 v-Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler (Madde 49)  Finansal hizmetlerin mesafeli satışına ilişkin AB Yönergesi ilk defa iç hukukumuza aktarılmıştır.  Tüketicinin her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatırım ve ödeme ile ilgili mesafeli sözleşme kurulmadan önce bilgilendirilmesi zorunlu tutulmuştur.  Tüketiciler, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerden 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir.* (*) Sigorta sözleşmeleri ve bireysel emekliliğe ilişkin sözleşmelerde ise cayma süresi hakkında diğer mevzuatta yer alan tüketici lehine olan hükümler uygulanacaktır. IV- 6502 SAYILI KANUNDA BANKACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YER ALAN DÜZENLEMELER

28 28/37 vı-İdari yaptırımlar (Madde 77)  Tüketici kredileri ve konut finansmanı sözleşmelerinde sözleşme ve bilgilendirme yükümlülüklerine aykırılık halinde sözleşme veya işlem başına 220 TL,  Cayma hakkı, erken ödeme, temerrüt gibi aykırılıklarda sözleşme veya işlem başına 1100TL,  Ücretsiz kart çıkartma yükümlülüğüne aykırılık halinde 5.500.000 TL,  Aykırılığın tespit edildiği tarih itibarıyla bir takvim yılında uygulanan toplam idari para cezası tutarının yirmi beş bin Türk Lirasını aştığı durumlarda, bu miktardan az olmamak ve yüz milyon yüz bin Türk Lirasını geçmemek üzere toplam idari para cezası tutarı;  Bankalar, tüketici kredisi veren finansal kuruluşlar ve kart çıkaran kuruluşlar için, kamuya açıklanan en son finansal tablolarda yayınlanan öz kaynağının binde beşini aşamaz. IV- 6502 SAYILI KANUNDA BANKACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YER ALAN DÜZENLEMELER

29 29/37 i-Dosya Masrafı:  Tüketiciler ile bankalar arasında yaşanan en temel uyuşmazlık konularından biri olup, Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemelerinde görülen davalar içinde önemli bir yer işgal etmektedir.  Yargıtay 13. Hukuk Dairesi; kredi açılırken bankaların yapması mutad ve zorunlu olan masrafları tüketiciden isteyebileceğini, bunun dışında sebebi ve dayanağı açıklanmadan dosya masrafı adı altında tüketiciden para talep edilmesi veya sözleşmeye bu yönde bir hüküm konulmasını Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında “haksız şart” olarak değerlendirmekteydi.  Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin istikrarlı ve yerleşik uygulamaları ile tüketicilerden talep edilen giderlerin «haklı, makul ve belgeli» olması zorunlu idi. V- ÜCRET VE KOMİSYONLAR İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

30 30/37 V- ÜCRET VE KOMİSYONLAR İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI ii-Yeniden Yapılandırma Ücreti:  Özellikle faiz oranlarında yaşanan düşüş nedeniyle tüketiciler kredilerin yeniden yapılandırılması talebiyle Bankalara başvurmakta ancak Bankalar yeniden yapılandırma ücreti veya masraf karşılığında kredileri yeniden yapılandırmaktadır.  Yargıtay 13. Hukuk Dairesi; faiz oranlarındaki düşüş nedeniyle Bankanın tüketicinin yeniden yapılandırma talebini kabul ettiği, bu nedenle masraf, komisyon adı altında ücret talep etmesinin Kanuna uygun olmadığı, aksi halin haksız şart niteliğinde olacağı, yapılandırmanın tümüyle bankanın insiyatifinde olduğundan, ayrıca masraf ve komisyon talebinin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna aykırı olduğunu değerlendirmekteydi.

31 31/37 V- ÜCRET VE KOMİSYONLAR İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI iii-Hesap İşletim Ücreti:  Yargıtay, bankacılık işlemleri sözleşmesine dayanılarak açılan mevduat hesabından tahsil edilen hesap işletim ücretine ilişkin uyuşmazlığın genel görevli mahkemeler önünde çözümlenmesi gerektiğine hükmettiğinden hesap işletim ücretlerini Mülga 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmemekteydi.  Ancak 6502 sayılı Kanunun 3/l maddesinde tüketici işlemi, “Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlem” şeklinde yeniden tanımlanarak bankacılık işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar da Kanun kapsamına alınmıştır.

32 32/37 VI-FİNANSAL TÜKETİCİDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK GEREĞİNCE ALINABİLECEK ÜCRETLER Alınabilecek Ücretler 1-Bireysel Krediler -Tahsis ücreti -Ekspertiz Ücreti -Taşınır ve Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti 2-Mevduat/Katılım Fonu -Hesap İşletim Ücreti -Para Çekme Ücreti 3-Para Transferleri -Elektronik Fon Transferi Ücreti -Havale Ücreti -Swift Ücreti 4-Kredi Kartları -Yıllık Üyelik Ücreti -Ek Kart Yıllık Üyelik Ücreti -Kart Yenileme Ücreti -Nakit Avans Çekim Ücreti 5-Diğer -Kiralık Kasa Ücreti -Kampanyalı Ürün veya Hizmetler Ücreti -Fatura Ödeme Ücreti -Arşiv - Araştırma Ücreti -Onaya Bağlı Bildirim Ücreti -Başka Kuruluş ATM'sinden Yapılan İşlem Ücreti -Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan Ödemeler -Üçüncü Kişilere Yapılan Ödemeler 32

33 33/37 VI-FİNANSAL TÜKETİCİDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK GEREĞİNCE ALINAMAYACAK ÜCRETLER Alınamayacak Bazı Ücretler -Onaysız yapılan bildirimler, - İpotek fek ücreti, - Kiralık kasa ziyaret ücreti, - Bozuk para tümleme ücreti, - Borcu yoktur yazısı ücreti, - Dekont yazdırma ücreti, - Hesap bakım ücreti, - Hesap özeti gönderim ücreti, - SMS gönderim ücreti, -Hesap işlemsizlik ücreti, -Hesap cüzdanı yazdırma ücreti, -Banka kartı ücreti, -Hesap açma-kapama ücreti, -Dosya masrafı, -Kredi istihbarat ücreti, -Kredi işlem fişi ücreti, -Ödeme planı değiştirme ücreti, -Değişken taksitli ödeme planı ücreti, -Sanal kredi kartı ücreti, -Kendi hesabına para yatırma ücreti, -Reddedilen kredi ücreti, -Kredili mevduat hesabı kullanım ve tahsis ücreti, -Taksitli nakit avans komisyonu, -Hareketsiz kredi kartı yıllık üyelik ücreti, -Hareketsiz hesaba ilişkin hesap işletim ücreti, -Belge taleplerinde ilk yıl için belge ücreti 33

34 34/37 VI-FİNANSAL TÜKETİCİDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 34 BDDK tarafından çıkartılan Yönetmelik gereğince; - Finansal kuruluşlarla yapılacak sözleşmelerde yer alan her türlü faiz ve ücret kaleminin tutarı ve diğer önemli bilgilerini topluca tek bir sayfada gösteren bilgilendirme formları hazırlanacaktır. Böylece olası tüm faiz ve ücret kalemleri bir arada görülebilecek ve karşılaştırmaya müsait olacaktır. - Ücret talep edilebilecek her ürün ve hizmet için finansal tüketicinin ayrı ayrı onayının alınması zorunlu olacaktır.

35 35/37 VII- ŞİKAYET VE TALEPLER Sorunların temel kaynağı  Ürün veya hizmet sunanların tüketicilere karşı yeterince şeffaf olmamaları ve önceden, doğru ve yeterli bilgilendirme yapmamaları  Diğer taraftan Tüketicilerin de yeterli bilinç düzeyine sahip olmamaları #

36 36/37 VII-SONUÇ  “Bilinçli Tüketici, Basiretli Tacir”  “Paydaşlar arasındaki işbirliğinin artırılması”  “Yeterli, doğru ve önceden bilgilendirme”  Tarafların hak ve menfaatlerinin daha üst düzeyde korunması sağlanacaktır.

37 37/37 TEŞEKKÜRLER…


"1/37 Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 6502 SAYILI KANUNDA FİNANSAL TÜKETİCİYE İLİŞKİN YER ALAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları