Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ TİCARET A.Ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ TİCARET A.Ş."— Sunum transkripti:

1 UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ TİCARET A.Ş.

2 ELEKTRONİK FATURA SUNUM 2015

3 e-Fatura Uygulaması Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre, tutulması zorunlu olan faturaların elektronik ortamda oluşturma, gönderme, saklama, ibraz aşamalarının gerçekleştirildiği ve tarafları arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacı ile GİB tarafından oluşturulan uygulamanın genel adıdır.

4 e-Fatura Nedir ? Türkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. Teknik açıdan e-Fatura Uygulaması, sistem üzerinde önceden tanımlanmış olan kullanıcıların belirlenen standartlara uygun elektronik belgeleri, gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısını ifade etmektedir.

5 E- Fatura Yasal Süreç Yasal Süreç
397 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği (05 Mart 2010) ile getirilen uygulama, başlangıçta anonim ve limitet şirketlerin kullanımına açılmıştır. 416 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği (28 Haziran 2012) ile gerçek kişi mükellefler uygulamaya katılmışlardır.

6 E- Fatura Yasal Süreç Yasal Süreç
421 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (14 Aralık 2012) ile ; Kayıtlı kullanıcılar arasında e-fatura kullanımı, alternatif yöntem olmaktan çıkarılmıştır. Bazı sektörler için e-fatura kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Özel Entegrasyon yöntemi getirilmiştir. E-Faturanın saklanması konusunda Başkanlıktan izin almış saklamacı kuruluşlardan hizmet alınabilmesine izin verilmiştir. Mükelleflerin, 1 Eylül 2013 tarihine kadar E-Fatura kullanımı ile ilgili olarak GIB ’e başvuru yapmaları, Entegrasyon çalışmalarının tarihine kadar tamamlanması gerekmekte idi. Yasal Süreç

7 E- Fatura Yasal Süreç Yasal Süreç
424 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliği (21 Şubat 2013) ile ; Uygulamaya kayıtlı gerçek kişiler faturalarını mali mühürle de onaylayabileceklerdir. İsteyen kullanıcılar faturalarının özel entegratörün mali mührü ile onaylanmasını talep edebileceklerdir. Yasal Süreç

8 Elektronik Fatura Zorunluluğu Kapsamına Giren Mükellefler
421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında; tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar ile, tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına (ciro) sahip olanlar, tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurmak ve tarihine kadar e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

9 Genişletme Tebliğ 2014 takvim yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir. c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

10 Genişletme Tebliğ Genişletme tebliğ taslağı ile mükellefler tarihine kadar e-fatura uygulamasına geçmek zorunluğu getirilmiştir. Bu taslak ile yaklaşık mükellefin bu kapsamda e-fatura mükellefi olması beklenmektedir.

11 E- Fatura Entegrasyon Modelleri
Büyük ve Orta ölçekli işletmelerin; kendi İş sistemleri üzerinden Elektronik Fatura Uygulamasına entegre olmak isteyenlere doğrudan entegrasyon çözümü sunan Uyumsoft, Özel Entegrasyon ile E-fatura süreçlerine Çözüm arayan firmalara entegratör firma olarak çözüm sunmaktadır.

12 Entegratör Firma Onayı
BAŞVURU SERTİFİKASYONLAR TEST Özel Entegrasyon Talebini İçeren Dilekçe Uygunluk ve Altyapı Test Süreçlerini Başarı ile Tamamlamak. Felaketten Kurtarma Kontrol Testlerini Başarı ile Tamamlamak. Özel Entegrasyon Bilgi İşlem Sistem Raporu (BİS)

13 Özel Entegratörlük Neden Özel Entegratör ?
Mükellefe ait bilgi işlem alt yapısının yetersiz olması Arşivleme Gereksinimi Doğrudan entegrasyonun Proje ve donanım Maliyetleri Uygulamayı e-fatura portalı ile veya entegrasyon yöntemiyle kullanan mükellefler, istemeleri halinde özel entegrasyon izni alan kurumlara başvuru yaparak bu kurumların sistemleri üzerinden e-fatura gönderip alabilirler.

14 e-Fatura Başvuru Mali mühür başvurusu
https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go TÜBİTAK-KamuSM tarafından mali mühür sertifikası üretilen ve şifreleri teslim edilen mükellefler e-fatura başvurusunu gerçekleştirebilir.

15 Mali Mühür Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan ve e-Fatura Uygulaması bünyesinde yapılan işlemlerde kullanılması zorunlu olan Mali Mühür, Başkanlık adına TÜBİTAK- BİLGEM KAMU SM tarafından hazırlanan elektronik sertifika alt yapısını ifade etmektedir.

16 e-Fatura Başvuru E-fatura başvurusu
https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ adresinden gerçekleştirilecektir. Yararlanma yöntemi ve hesap açılım zamanı dikkatle seçilmelidir.

17 e-Fatura Başvuru Mali mührünüzün gelmesi e-fatura işlemine dahil olduğunuz anlamına gelmiyor. Mali mührünüz size ulaştırıldıktan sonra TÜBİTAK Kamu SM tarafında Gelir İdaresi Başkanlığına da bilgi veriliyor. Ardından sistem tarafından kullanıcı hesabınız oluşturuluyor ve Kamu SM tarafından yapılan bildirimden 1 gün sonra başvuru aşamasında belirtmiş olduğunuz mail adresine bilgilendirme maili sistem tarafından gönderiliyor. Aynı gün içerisinde internet adresinde bulunan kayıtlı kullanıcılar listesinde unvanınız yayınlanıyor. GİB Portal hesabınız tanımlanmadan sisteme bağlanmanız mümkün değil.

18 E-fatura Kullanıma Başlama
e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler hesaplarının açılmasını takip eden 7 günden sonra kayıtlı kullanıcılara e-Fatura göndermek ve almak zorundadırlar.

19 Yöntemler Arası Geçiş GİB-Portal yönteminden;
Entegrasyon yöntemine geçmek istiyorsanız adresindeki bilgilere göre entegrasyon testlerini tamamlamanız gerekmektedir. Özel entegrasyon yöntemine geçmek istiyorsanız özel entegratör ile anlaşmanız yeterlidir. Başkanlığa ayrıca bir bildirimde bulunmanıza gerek yoktur. Entegrasyon yönteminden; GİB-Portal yöntemine geçmek istiyorsanız talebinizin belirtildiği dilekçenizi kaşeli ve imzalı olarak Başkanlığa göndermeniz gerekmektedir. Başkanlığın yapacağı işlemle birlikte entegrasyon yetkiniz kaldırılacak ve GİB-Portaliniz açılacaktır. Özel entegrasyon yöntemine geçmek istiyorsanız talebinizin belirtildiği dilekçenizi kaşeli ve imzalı olarak Başkanlığa göndermeniz gerekmektedir. Başkanlığın yapacağı işlemle birlikte entegrasyon yetkiniz kaldırılacaktır. Ardından özel entegratör ile anlaşabilirsiniz.

20 Yöntemler Arası Geçiş Özel entegrasyon yönteminden;
GİB-Portal yöntemine geçmek istiyorsanız, özel entegratörünüz hesabınızı kapattıktan sonra birkaç saat içerisinde GİB-Portaliniz otomatik olarak açılacaktır. Başkanlığa ayrıca bir bildirimde bulunmanıza gerek yoktur. Entegrasyon yöntemine geçmek istiyorsanız adresindeki bilgilere göre entegrasyon testlerini tamamlamanız gerekmektedir. Testlerin tamamlanmasının ardından özel entegratörünüzü hesabınızı kapatmalıdır. Sonrasında hemen canlı tanım formunu yüklemeniz gerekmektedir. (aradaki süre içerisinde GİB-Portalinin otomatik olarak açılması söz konusu olabileceğinden işlem çabuk bir şekilde tamamlanmalıdır.)

21 UBL UBL Evrensel İş Dili (Universal Business Language)
UBL, iş dünyasının evrensel ölçekte birlikte iş yapabilirlik ihtiyacını gidermek amacıyla doğmuş bir yapıdır. Bu ihtiyacın giderilmesine yönelik olarak UBL kapsamında standart XML elektronik iş dokümanı formatları geliştirilmiştir. UBL bünyesinde satınalma, sipariş, ödeme, faturalama gibi genel iş süreçlerine dair belgelerin çoklu versiyonları geliştirilerek, ulusal ve uluslararası ticari işlemlerin belirlenmiş standartlar altında yürütülmesi hedeflenmektedir. UBL, uluslararası platformda akademisyenlerin ve iş çevrelerinin beraberce geliştirdiği açık bir standarttır. Genel amaçlı olarak hazırlanan UBL belgelerini çok sayıda ülke kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirmiş ve kullanmaya başlamıştır. Bunun yanında yine çok sayıda ülke özelleştirme çalışmalarını sürdürmektedir.

22 UBL-TR standardı e-Fatura açısından UBL (Universal Business Language) 2.0. standardı esas alınarak özelleştirme yapılmış ve sonuçta UBL TR 1.0 paketi oluşturulmuştur. tarihinde yapılan duyuru ile UBL 2.1 standardı esas alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan UBL-TR1.2 güncellemesi taslak olarak yayımlanmıştır itibariyle UBL-TR1.2 şema ve şematronu uygulamaya konulmuştur.

23 e-Fatura Teknik Mimari
e-Fatura Uygulamasında Gönderici Birim, Merkez ve Posta Kutusu olmak üzere 3 temel rol bulunmaktadır.

24 Entegratör Firma Genel Topoloji

25 Entegratör Firma Genel Topoloji

26 Uyumsoft Diğer İ-dönüşüm Projeleri
e-Fatura e-Defter e-Arşiv e-Bilet Kayıtlı elektronik posta (KEP)

27 İnternet Çağını ile Yakalayın Fahriye Erova


"UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ TİCARET A.Ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları