Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğr.Gör.SEDA AKIN GÜRDAL

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğr.Gör.SEDA AKIN GÜRDAL"— Sunum transkripti:

1 Öğr.Gör.SEDA AKIN GÜRDAL
Girişimcilik Öğr.Gör.SEDA AKIN GÜRDAL

2 Ders Akışı İşletmenin Kuruluşuyla İlgili Dosyaların Düzenlenmesi
Girişimcinin İş Kurarken Başvurması Gereken Kuruluşlar Hangileridir? Yapılabilirlik Etüdü

3 İşletmelerin Kuruluşuyla İlgili Dosyaların Düzenlenmesi
İşletmenin kuruluşuyla ilgili dosyalar düzenlenerek kuruluş işlemleri tamamlanır. İşletme kurma, iş kurma süreci aşamalarına bağlı olarak gerçekleştirilir. İş kurma sürecinde bir takım faktörlere ihtiyaç vardır. Girişimci iş kurarken dört temel faktöre ihtiyaç duyar. Bunlar: İş fikri Girişimcilik Yetenekleri ve Eğilimi Yönetim ve İletişim Bilgi ve Becerileri Kaynakların Durumu

4 Girişimcinin iş kurarken gerekli olan bu faktörlere sahip olarak, iş kurma sürecinden geçerek işletmeyi faaliyete geçirmesi gerekir. İş kurma süreci belirli aşamalarla gerçekleşmektedir.

5 Kendi işini kurma sürecinde belirli bir iş fikrine sahip olarak iş kurma iradesi ve motivasyonu olan girişimci iş fikriyle ön değerlendirme çalışmalarında sonra ayrıntılı çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalar sırasında girişimci adayı iş kurma kararlılığını yeni durum ve şartlar karşısında sürekli korumak durumundadır. Kendi işini kurma aşamasında girişimci yapılabilirlik araştırması sonuçlarına göre hareket etmelidir.

6 Yapılabilirlik araştırması sürecindeki işlemlerle girişimcinin ulaşacağı sonuçlar şunlardır.
İş kurabilmek için gerekli ve yeterli sermaye tutarını belirler. Kurulacak işle ilgili Pazar potansiyeli ve durumu ile ilgili bilgiler elde etmektedir. Kurulacak iş ile ilgili kar düzeyini ve iş ile ilgili fırsatları öğrenme imkanı elde eder. Mal ve hizmetlerle ilgili üretim bilgilerini ve işlemleri öğrenir. Üretimde kullanılan malzeme ve hammadde, enerji makine ve personel özellikleriyle ilgili bilgiler elde eder. Kurulacak işi yapan şirketlerin ve muhtemel rakipleri öğrenme ve değerlendirme durumu ortaya çıkar.

7 Girişimci kendi işini kurabilmek için gerekli ve yeterli sermayeye sahip olmalıdır. Girişimci sermaye yapısı ile ilgili olarak şunları araştırmalıdır. İşi yürütebilmek için gerekli sermaye tutarını, İleri dönemde sermaye ihtiyacı olduğunda bunları nereden ve nasıl sağlayacağını İşi başarmak için yeterli sermaye tutarını Sermaye yönetimi ve nakit akışı planını İş kurabilmek için gerekli makine, teçhizat gibi sahip olunması gereken varlıkların özelliklerini Ortak bir iş kurulması durumunda ortakların şirkete vermesi gerekli sermaye tutarını

8 Girişimcinin kurulacak işle ilgili fikirlerin içinde bulunduğu sektör ve alt sektörlerle ilgili araştırma bilgileri girişimcinin çalışmalarını sistematik olarak yapabilmesini sağlayacaktır. Girişimcinin sektör ve alt sektöre odaklaması sonucu elde edeceği bilgiler şunlardır: Müşterilerin fiyat ve kalite beklentileri Sektördeki ve pazardaki firma sayısı, özellikleri ve yoğunluğu Sektörün toplam üretim kapasitesi ve Pazar büyüklüğü Sektörde yaşanan gelişme ve eğilimler Sektörün geleceğiyle ilgili beklentiler Müşteri özellikleri Reklam ve promosyon özellikleri Sektörün dağıtım kanalı özellikleri Mal ve hizmetin pazarlama stratejileri Sektörün kalite düzeyi Kurulacak işletmenin Pazar payı Kişisel satış ve satış teşviki

9 Girişimcinin kurulacak işin karlılık düzeyi ve işle ilgili fırsatlarla ilgili veri ve bilgi toplaması gerekir. Girişimcilik sektörünün karlılık düzeyiyle ilgili elde edeceği bilgiler şunlardır: Pazar ve sektör araştırması Sektördeki firma sayısı ve rekabet durumu Sektöre yeni giren firmaların sayısı Sektördeki firmaların mal ve hizmet kalite, maliyet, fiyat ve teknoloji düzeyi Sektörün karlılık düzeyi Sektörün toplam yatırım kar oranı düzeyi Sektörün ve pazarın doyma düzeyi Sektörde ve pazarda mal ve hizmet çeşitlendirmesi ve farklılaşması durumu Sektörün dünyadaki büyüme, daralma ve gelişme durumu Sektörün risk düzeyi Sektörün fayda maliyet analizi bilgileri elde edilecektir.

10 Finansal Etüd Projenin kuruluş maliyeti, sabit masraflar,
gerekli sermaye Tüm etüd ve proje giderleri Arsa, inşaat veya kiralama giderleri Makine ve techizat, taşıt, patent ve lisans haklarının satınalma giderleri Teknik bilgi(know-how) transfer giderleri Yabancı malların yurt dışından getirilmesi için yapılabilecek giderler Yabancı kaynaklardan sağlanan giderler 10

11 İşletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli sermaye
Hammadde vb. girdi temini İşgörenlerin ücretlerinin ödenmesi Sabit ve genel giderler Dağıtım masrafları

12 Kurulacak işle ilgili üretim işlemleri ve aşamaları konusunda tam bir bilgi elde edilmelidir. Girişimcinin üretim konusunda elde edeceği bilgiler şunlardır: Üretim miktarı ve kapasite düzeyi Üretim teknoloji düzeyi Üretim maliyetleri İşyeri düzenleme Depolama, stoklama ve malzeme taşıma Atıkları değerlendirme Üretim planlama ve kontrolü Verimlilik ve üretkenlik analizi

13 Teknik Etüd Jeolojik Çalışmalar
İnşaatın teknik özellikleri ve çalışmaları Makine, techizat ve yerleşimi Mimari çalışmalar Vb.

14 Kendi işini kurmak isteyen girişimci işyerinin kurulacağı bina, tesis veya işletme ile ilgili değerlendirme yapacaktır. Bu değerlendirmede, iş yerinin pazara yakınlık durumu, iş yerinin genişleme durumu, iş yerinin pazara yakınlık durumu göz önüne alınarak karar verilecektir. Girişimci iş kurarken iş yerinde çalışacak olan elemanların seçim işlemini de yapacaktır. Girişimcilikte başarı yeterli eğitim, tecrübe ve yeteneğe sahip nitelikli personel çalıştırmakla sağlanabilecektir. Girişimcinin sağlanan kredi ve teşvikler konusunda yeterli bilgiye sahip olması gerekir. Girişimci işini kurma sürecinde hangi kanun hükümlerine göre işlem yapacağını, vergi ve yatırım konularında yapılması gerekli kanuni işlemleri öğrenmelidir.

15 Yasal Etüd Yasal model seçiminde etkili olan birçok faktör olabilir.
Bunları şu şekilde özetleyebiliriz. Sermaye üzerinde tam olarak söz sahibi olma isteği Yapılması düşünülen yatırım için gerekli sermaye miktarı Vergilendirmeden doğan farklılıklar Mali sorumluluklarda sınırlama isteği Kredi sağlamadaki olanaklar Kuruluş giderleri İşletme faaliyetinin gerektirdiği model zorunluluğu

16 Girişimci iş kurarken bir işletme sistemi için gerekli olan şu bilgileri sağlamalıdır:
Pazarlama kayıt sistemi Muhasebe kayıt sistemi Personel kayıt sistemi Üretim kayıt sistemi İşletme faaliyetleri denetimi kayıt sistemi Bilgisayar ve ofis otomasyon sistemi İşletme güvenlik sistemi İşletme yönetim sistemi

17 Girişimcinin iş kurma sürecinde belirli bir iş fikrine sahip ve iş kurma konusunda kararlı ve yüksek motivasyonlu olarak sistematik çalışarak; Pazar ve sektör araştırması İş kurmak işin gerekli sermaye tutarını ve kaynakların kullanımı İşin kurulacağı iş yerinin seçimi İşte çalışacak personel ve ekip seçimi İşle ilgili üretim bilgileri Yapılması gerekli hukuki işlemleri Girişimcilik konusunda araştırma yaparak iş kurma süreci gerçekleştirilir.

18 Girişimciliğe Başlamak İçin Gerekli İşlemler Nelerdir?
Buraya kadar yapılan açıklamalarda bir işletmeyi faaliyete geçirme fikir ve isteğinin ne gibi faktörlere bağlı olduğu, nelerin göz önünde bulundurulması ve nelere dikkat edilmesi gerektiği konularına değinilmiştir. Kuruluş işlemleri Türkiye’de bürokrasinin çok fazla olmasından dolayı oldukça zaman almakta bazen işlemlerin tekrarına yol açmaktadır.

19 Girişimcinin, yatırım konusu ve şirketin büyüklüğüne, üretilen mal ve hizmetin çeşidine göre çeşitli kurumlara başvurması gerekebilir. İş yeri açılırken başvurulması gereken kuruluşlar şunlardır: Sgk Belediye Bayındırlık ve iskan müdürlüğü Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı Tarım, orman ve köy işleri Kültür Bakanlığı Turizm Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Karayolları Genel müdürlüğü Valilik Vergi Dairesi Meslek Kuruluşları Esnaf Sicil Memurluğu Devlet Planlama Teşklilatı Ticaret Odası

20 İşletmenin Kuruluş Yeri Seçimi
Endüstriyel işletmelerin kuruluş yeri seçimi kararının verilmesinde iki ölçütten hareket edilir Devlet planlama organlarının yatırımları yönlendirmek amacıyla kullandıkları kriterler İşletmenin kendi amacını gerçekleştirmeye yönelik ölçütler

21 Mevcut İşletmelerde Kuruluş Yeri Sorunları
Talep miktarında meydana gelen değişiklikler Talebin coğrafi dağılımındaki değişme Önemli girdilerin(işgücü, hammadde ve malzeme gibi) temin, maliyet ve/veya kalite özelliklerindeki değişme Ürün karmasına yeni bir ürünün eklenmesi Mevcut yerin ve çevrenin gayrımenkullerdeki fiyat artışı Doğal afetler (deprem,yangın,sel) veya terör Yatırım teşvikleri, vergi indirimleri Çevre koruma yasaları

22 Kuruluş Yeri Seçimini Etkileyen Faktörler
Ekonomik etkenler Sosyo-Psikolojik Etkenler Hammadde Pazara yakınlık İş gücü Ulaşım olanakları Doğal Etkenler Politik Etkenler Enerji ve yakıt Su, iklim v ısıtma Jeolojik yapı

23 Kaynakça Prof.Dr.Mahmut Tekin, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği


"Öğr.Gör.SEDA AKIN GÜRDAL" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları