Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLAN VE REKLAM VERGİSİ MUHASEBE 1 DERSİ BELEDİYE İŞLEMLERİ MODÜLÜ İLAN VE REKLAM VERGİSİ İLE İLGİLİ DERS NOTLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLAN VE REKLAM VERGİSİ MUHASEBE 1 DERSİ BELEDİYE İŞLEMLERİ MODÜLÜ İLAN VE REKLAM VERGİSİ İLE İLGİLİ DERS NOTLARI."— Sunum transkripti:

1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ MUHASEBE 1 DERSİ BELEDİYE İŞLEMLERİ MODÜLÜ İLAN VE REKLAM VERGİSİ İLE İLGİLİ DERS NOTLARI

2 BELEDİYENİN REKLAM VERGİSİ DENETİMİ VE İLAN REKLAM UYGULAMALARI DENETİMİ YÖNÜNDEN SORUMLULUĞU NEREDE BAŞLAR ? Belediye ilan ve reklam şube müdürlüğü olarak ilan reklam vergisi denetimi ve ilan reklam uygulamaları denetimi yönünden sorumluluk alanları 5216 sayılı kanun ve 6360 sayılı kanuna göre belediye yetki alanında kalan kapalı – açık otoparklar, mezarlıklar, ibadet yerleri gibi görünüşü etkileyen mesafesine bakılmaksızın, yoldan yararlananların açıkça görüp anladığı mesafe dahilindeki her türlü reklam unsurları için belediyeden izin almak ve her türlü reklam unsurunun ilan reklam vergisini belediyeye ödemekle yükümlüdür.

3 BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE KALMIŞ OLAN KARAYOLLARI ÜZERİNDEKİ REKLAM ELEMANLARININ DENETİMİ VE İZİN YÖNÜNDEN SORUMLULUĞU KİMDEDİR ? Otoyol güzergah çevresinde karayolları kamulaştırma sınırları içinde ve dışında otoyol trafiğine etki eden yerlerde ilan, reklam ve tanıtım panosu vb. elemanların konulmasına karayolu trafik güvenliğinin sağlanması yönünden her türlü izin belediyenin ilan ve reklam şube müdürlüğüne verilecektir.

4 İLAN REKLAM VERGİSİNİN KAPSAMI NEDİR ? NASIL BAŞVURULUR ?
Belediyenin sorumluluk alanları içerisinde yapılan her türlü ilan, reklam ve tanıtımlar ‘‘ İLAN VE REKLAM VERGİSİ ’’ ne tabidir. Belediyenin yetki alanındaki yerlerde reklamı olan ilan reklam vergisini vermekle yükümlü mükelleflerimiz belediyenin ilan ve reklam müdürlüğüne başvurarak veya internet adresinden e-beyanname sistemini kullanarak beyannamelerini verebilirler. İlan ve reklam vergisinin mükellefi, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran tüzel kişilerdir. İlan ve reklam işlerini meslek ( reklam şirketleri ) olarak yapanlar, başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar.

5 İLAN VE REKLAM VERGİSİ HANGİ DÖNEMLERDE ÖDENMEKTEDİR ?
İlan reklam vergisi beyan dönemi her yıl 1 ocak – 31 ocak tarihleri arasındadır. Beyan dönemi haricinde yıl içerisinde yapılan ilan ve reklamlarda, ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından beyanname verilmesi gerekmektedir. İlan ve reklam işinin bu işi meslek olarak yapanlar tarafından yapılması halinde ise; ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20. günü akşamına kadar beyanname verilmesi gerekmektedir. İlan reklam vergisi ödeme dönemleri belediye meclisinin almış olduğu kararlar doğrultusunda her yıl iki eşit taksit şeklinde ödenecektir. 1. TAKSİT HER YIL OCAK AYININ SON GÜNÜNE KADAR 2. TAKSİT HERYIL EKİM AYININ SON GÜNÜNE KADARDIR.

6 BELEDİYEYE İLAN REKLAM VERGİLERİNİ HANGİ YOLLARLA ÖDEYEBİLİRİM ?
Belediyeye ilan ve reklam vergisini ödeme yöntemleri : 1. BELEDİYE VEZNELERİNDE 2. BELEDİYE WEB ADRESİNDEN 3. ANLAŞMALI BANKALARDAKİ HESAP NUMARALARINA HAVALE YADA ŞUBELERDE ÖDEME YAPARAK

7 MÜKELLEFLER BÜTÜN İLAN REKLAM UYGULAMALARINDA İZİN ALMA MECBURİYETİNDE MİDİR ?
Belediye yetki alanında reklamı olan mükellefler her türlü reklam unsurunu gerçekleştirmeden önce mutlaka ilan ve reklam şube müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

8 İLAN REKLAM VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEZ İSE CEZAİ YAPTIRIM NE OLUR ?
Beyanname verilmemesi veya eksik verilmesi durumunda 213 sayılı VUK’ un ilgili maddeleri gereğince yoklama fişi düzenlenerek verginin bir katı tutarında vergi ziyai cezası ve gecikme faizi uygulanacaktır.

9 İLAN REKLAM VERGİLERİNDE VERGİLENDRİME DÖNEMİ
Sabit ilan ve reklamların süresi 6 aydan, geçici reklam unsurlarında 1 haftadan az olursa vergi miktarının yarısı alınır. 6 ayı geçen süreler 1 yıl, hafta kesirleri de tam hafta sayılır.

10 REKLAM UNSURUNUN YERİNDEN KALDIRILMASI DURUMUNDA NASIL PROSEDÜR İZLENMESİ GEREKİR ?
Reklam unsurunuzu yıl sonu itibari ile kaldırmanız halinde vergi tarhiyatının doğmaması için ocak ayının ilk haftası, eğer ilk 6 aylık dönemde kaldırdıysanız, en geç 6. ayın sonunda dilekçeyle reklam elemanınızı kaldırdığınızı ilan ve reklam şube müdürlüğüne bildirmeniz gerekmektedir. 1 ocak – 31 aralık dönemi içerisinde vergi tarhiyatı yapılan reklam unsurunuzu 30 haziran tarihine kadar kaldırmanız halinde idaremize bir dilekçe ile başvurarak 6 aylık vergi dilimi ( 1 ocak – 1 temmuz ) üzerinden ilan reklam verginizi ödeyebilirsiniz. 1 temmuz tarihinden sonra kaldırılan reklam 1 yıl üzerinden ( 1 ocak – 31 aralık ) vergilendirilmektedir. 1 yıl üzerinden tarhiyatını yapılarak ödenen reklamın 30 haziran tarihi öncesinde kaldırılması halinde, belediyeye dilekçe verilir ise, yıllık ödenen verginin 6 aylık kısmı için para iadesi talebinde bulunabilir.

11 BELEDİYENİN YETKİ ALANI OLAN YERLERDE STANT AÇMA FALİYETLERİNDE BULUNMAK İÇİN İZLENİLMESİ GEREKEN PROSEDÜR NEDİR ? Reklam faaliyetlerinin yapılacağı yerin kiralanmasıyla ilgili olarak emlak yönetim şube müdürlüğüne, yapılacak reklam unsurlarıyla ilgili olarak ilan ve reklam şube müdürlüğüne izin başvurusu yapılması gerekmektedir.

12 ARAÇ ÜZERİ REKLAM UYGULAMALRI VE VERGİLENDİRİLMESİ
Özel araçlar, ait oldukları kuruluşun dışındaki herhangi bir ürün veya hizmetin reklam aracı olarak kullanılmaz. Özel taşıtlar üzerindeki tanıtım için belediye ilan ve şube müdürlüğünden izin alınması gerekir.

13 TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜZERİNDEKİ REKLAM VERGİLERİ
Toplu taşıma üzerindeki reklam izin talepleri özel toplu taşıma araçları yönetmeliği hükümleri doğrultusunda değerlendirilecektir. Duraklara konulacak reklamlar için, belediyeden izin alınır.


"İLAN VE REKLAM VERGİSİ MUHASEBE 1 DERSİ BELEDİYE İŞLEMLERİ MODÜLÜ İLAN VE REKLAM VERGİSİ İLE İLGİLİ DERS NOTLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları