Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilkent Üniversitesi’nde Çekirdek Müfredat Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilkent Üniversitesi’nde Çekirdek Müfredat Programı"— Sunum transkripti:

1 Bilkent Üniversitesi’nde Çekirdek Müfredat Programı
Varol Akman Bilgisayar Mühendisliği ve Felsefe

2 Core Curriculum Core: öz, esas, nüve, iç, çekirdek.
Core Curriculum: Okutulan muhtelif derslerin ana bir tema etrafında birleştiği müfredat programı. “Harvard’da lisans eğitimi için çekirdek müfredat programı hem bir koşuldur hem de bir felsefedir.” “Çekirdek program diğer genel eğitim programlarından farklıdır.”

3 Amaç “Her Harvard mezunu, belirli bir akademik özelleşmeye ek olarak geniş anlamda da eğitilmiş olmalıdır.” Entelektüel genişliğin tanımı: X Bir dizi Temel Eser okunmuş. X Büyük Ölü Felsefeciler biliniyor. X Birçok önemli alanda çağdaş bilgiler gözden geçirilmiş.

4 Alanlar Yabancı Diller. Tarihsel Araştırma. Edebiyat ve Sanat.
Ahlaki Akıl Yürütme. Nicel Akıl Yürütme. Fen. Toplumsal Tahlil.

5 Bilgiye Yaklaşımlar Adı geçen alanlarda ne tür bilgi ve ne gibi araştırma biçimleri vardır? Bu alanlarda çeşitli çözümleme araçları nasıl kullanılır ve bunların değeri nedir? NOT: Bu alanları lisans eğitimi açısından vazgeçilmez kılan şey: öğretim üyeleri arasında oluşmuş genel kanı.

6 Beklentiler Doğa, toplum ve kendimizle ilgili bilgiyi toplayabilmek ve uygulayabilmek. Başka kültürleri tanımak suretiyle onları ve kendimizi daha iyi anlayabilmek. Ahlaki boyutu olan sorunlar hakkında nesnel bir tarzda eleştirel düşünebilmek. Bu alanlardaki uzmanlar neler yapıyorlar? Kazandığımız analitik yetenekleri nasıl başka alanlara transfer ederiz?

7 Bilkent’ten Üç Örnek Program
Kültürler, Uygarlıklar ve Fikirler (Cultures, Civilizations and Ideas - CCI) Uygarlık Tarihi (History of Civilization - HCIV) Siyasal Düşünce Tarihi (History of Political Thought - POLS)

8 Kültürler, Uygarlıklar ve Fikirler

9 Genel Yapı Cultures, Civilizations, and Ideas I (HUM 111)
Kültür nosyonu.Kültürlerin kurulması: epik. “Ben” ve “Onlar”. Toplum ve düzen: Trajedi. Toplum ve düzen: Felsefe. Çeviri ve imparatorluk. Cultures, Civilizations, and Ideas II (HUM 112) Doğu Batı’yla karşılaşıyor. “Barbarlar”. Sömürgecilik ve milliyetçilik. Aklın geleneğe galip gelmesi. Ütopyalar. Kapitalizm ve devrim. Erkeksi ve kadınsı. Şehir: müze, kütüphane, alışveriş merkezi. Emperyalizm. Anarşi. Küreselleşme.

10 Hangi Bölümlere? Mühendislik İletişim ve Tasarım
Bilgisayar Elektrik Endüstri İletişim ve Tasarım İngiliz Dili ve Edebiyatı

11 Hocalar Doktora, Karşılaştırmalı Edebiyat, Harvard. [Dersin Koordinatörü] Doktora, Karşılaştırmalı Edebiyat, Cornell. Doktora, Fransız Edebiyatı, Emory. Doktora, Karşılaştırmalı Edebiyat, Emory. Doktora, Felsefe, SUNY Buffalo. Doktora, Kültürel Tarih, Duke. Doktora, Felsefe, Warwick.

12 Kaynaklar (Sonbahar) Freud, Civilization and Its Discontents.
The Epic of Gilgamesh. Homer, Odyssey. Sophocles, The Theban Plays. Plato, The Republic. Augustine, Confessions.

13 Kaynaklar (İlkbahar) Song of Roland (Penguin).
Shakespeare, Tempest (Pelican). Descartes, Discourse on Method and Meditations on First Philosophy (Hackett). Flaubert, Three Tales (Penguin). Marquez, Of Love and Other Demons (Penguin). Woolf, A Room of One’s Own (Harcourt).

14 İlave Materyal (Fotokopi)
Homer, Iliad. Said, Orientalism. Dante, Inferno. Boccaccio, Decameron. Montesquieu, Persian Letters. Marx, Manifesto; Capital; Theses on Feuerbach. Darwin, Origin of Species. Kafka, Metamorphosis.

15 Uygarlık Tarihi

16 Genel Yapı History of Civilization I (HCIV 101)
Eski Yakın Doğu’dan başlayarak Batı Uygarlığının klasik dönem ve ortaçağ Avrupa’sında gelişimi. Siyasal, toplumsal, iktisadi ve dini yaşam. History of Civilization II (HCIV 102) Çağdaş Batı uygarlığının kökenleri. M.S. 1500’den başlayarak Avrupa toplumunun gelişimi.

17 Hangi Bölümlere? İktisat Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler İşletme

18 Hocalar Doktora, Tarih, Cambridge. [Dersin Koordinatörü]
Doktora, Amerikan Edebiyatı, Hacettepe. Doktora, Orta Doğu, Manchester. Doktora, Orta Doğu/Yakın Doğu, Bamberg. Master, Felsefe, Exeter.

19 Kaynaklar (Sonbahar) İlk Uygarlıklar ve Mitleri
Sümer: Epic of Gilgamesh. Babil: Enuma Elish. Hitit: ‘Kumarbi Cycle’. Hint: Rg-Veda. Yunan: Hesiod, Theogony.

20 Kaynaklar (Sonbahar) devam
Eskiçağ Uygarlıkları ve Felsefeleri Yunan: Plato, Meno. Yunan: Aristotle, Ethics. Roma: Cicero, Cato the Elder On Old Age. Çin: Confucius, Lun Yu. Çin: Mencius, Meng Tzu.

21 Kaynaklar (Sonbahar) devam
Tektanrılı Dinlerin Kökenleri Zoroasterianism: Avesta. Musevilik: Torah. Hıristiyanlık (1): The New Testament. Hıristiyanlık (2): the ‘non-canonical texts’. İslam: Qur’an.

22 Kaynaklar (Sonbahar) devam
Ortaçağ Uygarlığı ve Edebiyatı Batı Avrupa: Chaucer, Canterbury Tales. Orta Doğu: Alf Laylah wa Laylah. İç Asya: Kitab-i Dede Korkud. Çin: Shui-hu Chuan. Japonya: Tsutsuni Chunagon Monogatari.

23 Kaynaklar (İlkbahar) Akıl Çağında Bilgi ve İnanç Bacon, Novum Organum.
Descartes, Discours de la Méthode. Locke, Essay Concerning Human Understanding. Berkeley, Principles of Human Knowledge. Hume, Inquiry Concerning Human Understanding.

24 Kaynaklar (İlkbahar) devam
Mutlakiyet ve Devrim Çağında Siyasal Düşünce Robert Filmer, Patriarcha. Jacques-Bénigne Bossuet, Politique Tirée des Propres Paroles de l’Ecriture Sainte. Hobbes, The Leviathan. Locke, Second Treatise of Government. Rousseau, Du Contrat Social.

25 Kaynaklar (İlkbahar) devam
Endüstri ve Reform Çağında Siyasal İktisat Smith, The Wealth of Nations. Malthus, Principles of Political Economy/An Essay on the Principle of Population. Ricardo, Principles of Political Economy and Taxation. Mill, Principles of Political Economy. Marx, Das Kapital/Grundrisse.

26 Kaynaklar (İlkbahar) devam
20. Yüzyıl Irkçılık ve Sivil Haklar. Feminizm. Çevrecilik. Küreselleşme.

27 Başlangıçta 1999 Sonbaharı öncesinde ders umumiyetle yarı-zamanlı hocalarca veriliyordu. Tüm sınıflar aynı ders programını izliyordu. Ders kitabı: Mark Kishlansky, Patrick Geary ve Patricia O’Brien, Civilization in the West (Longman, 1997) 2 ara-dönem sınavı (belki bir dönem ödevi) + final

28 Gözlenen Olumsuzluklar
Ezbercilik: Kitapta ne diyorsa sınavlarda aynen yazmaya çalış. Düşünce tembelliği. Moral bozukluğu (hem öğrencilerde hem de hocalarda). Bürokratik zorluklar: 500 kişiye nasıl final sınavı verilir? Derse devamın kontrolü?

29 Yenilikçi Yaklaşım “Merkeziyetçiliğe son!” sloganı ile işe başlandı.
Artık ortak final sınavı olmasın. Dersin kronolojik çerçevesi içerisinde, her hoca kendi ders programını yaratacak ve final sınavını yapacak. Ders kitabı yerine özgün kaynaklar okutulacak.

30 Amaçlar Öğrenciler tarihsel öneme haiz kaynakları ve yazarları (felsefi, dini, siyasal, bilimsel, iktisadi konularda) okuyup analiz edebilecekler. Ezber yerine eleştirel düşünmeye (critical thinking) ve tartışılan konulardan gerçekten haberdar olmaya davet edilecekler.

31 Araçlar Sunumlar: Kendi başına veya sınıfın büyüklüğüne göre gruplar halinde. Sınıf içi tartışma ortamı ve derse etkin katılımın teşvik edilmesi. Ev ödevleri. Denemeler, dönem ödevleri, kısa sınavlar, ara-dönem sınavları hocanın takdirine bağlı olarak hala olabilir.

32 Pürüzler Hocalar: “Çok fazla ödev okumak zorunda kalıyoruz. Ama yine de yeni yaklaşım eskiye göre çok daha zevkli dersler yapmamızı sağladı.” Herkes çok iyi sunum yapamayabilir. İlgi ve dikkatin devamını sağlamak zor. Kopya ve çalıntı yazıların oranında artış olasılığı. (İnternet’ten doğrudan indirmeye karşı basit önlemler var ama ya yazıları başkası yazıyorsa?)

33 Siyasal Düşünce Tarihi

34 Genel Yapı History of Political Thought I (POLS 207)
Özel mal/mülk; insan eşit(siz)liği; bireysel özgürlük; siyasal sorumluluk ve ödevler gibi konulardaki felsefi argümanları inceleyen ve başlangıçtan 17. yüzyıla dek uzanan bir ders. History of Political Thought II (POLS 208) POLS 207 ile neredeyse aynı konular ama kapsanan dönem yüzyıl.

35 Hangi Bölümlere? Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi Hukuk

36 Yeni Gelişme Social and Political Philosophy I (PHIL 240)
Social and Political Philosophy II (PHIL 241)

37 Hocalar Doktora, Siyasal Felsefe, LSE. [Dersin Koordinatörü]
Doktora, Siyaset Bilimi, Queen’s. Doktora, Ahlaki Felsefe, St. Andrews. Doktora adayı, Siyasal Felsefe, Oxford.

38 Amaçlar Sınıf tartışmaları ve yazılı ödevleri öne çıkarmak suretiyle ahlaki ve siyasal felsefede iz bırakmış yapıtları incelemek. Böylece, mesleki becerileri tamamlayan ve onların kullanımına temel oluşturan öğeleri geliştirmek. Kendine güven duyma, karar verme sürecinde olayları iyi değerlendirme, v.b.

39 Siyasal Okuryazarlık Dersi
Aynı kitaplar üzerine yoğunlaşan eşzamanlı/eşgüdümlü bir ders (Political Literacy I ve II: ELS 207 ve 208). Zor anlaşılır kitapların nasıl okunması gerektiğini tartışmalar ve yazılı yorumlarla öğretmeye yönelik bir yaklaşım. Felsefi söylem, retorik araçları, yazma/okuma stratejileri, v.b. (Bu sayede kitaptaki argüman ve fikirlerin anlaşılması kolaylaşır.)

40 Kaynaklar (Sonbahar) Plato, The Republic (Penguin, 1987)
Aristotle, Politics (Penguin, 1981) Cicero, On Duties (Cambridge University Press, 1991) Aquinas, On Politics and Ethics (Norton, 1988) Machiavelli, Selected Political Writings (Hackett, 1994)

41 Kaynaklar (İlkbahar) Hobbes, The Leviathan (Penguin, 1985)
Locke, Political Writings (Penguin, 1993) Rousseau, Political Writings (Norton, 1988) Mill, On Liberty (Hackett, 1978) The Portable Marx (Penguin, 1983) Nietzsche, On the Genealogy of Morality (Cambridge University Press, 1994)

42 Kendine Güven Duygusu Öğrenciye kolayca okunabilen bir ders kitabı vermek yerine esas kaynakları göstermek. Kaynaklardaki fikir ve argümanlar genelde son derece çetrefil olduğu için bunları anlayınca oluşan kendine güven duygusu. (Halihazırda öğrencilerin felsefe bilgileri son derece sınırlı.) Kaynaklar anadilde olmadığı için özellikle takdire şayan bir durum.

43 Kaygan Zemin Her kaynak öğrenciyi bir başka yöne fırlatıyor. Demir atılabilecek güvenli bir kıyı yok. Sığınılabilecek sabit bir yanıtlar kümesi olmadığı için belki de sinir bozucu. Gerçek yaşama benziyor, çünkü: Karşılaştığım sorunun basit bir çözümü yok. Bugüne dek öğrendiklerim, sorunu nasıl çözmem gerektiğini pek söylemiyor.

44 Sorgulanan Yaşam Birbirlerini sorgulayan, eleştiren felsefi yapıtları okudukça öğrenci kendi yaşamını ve içinde bulunduğu toplumun gelenekleri eleştirel olarak düşünmeye zorlanır. Karar verme süreçleri iyileşir, çünkü kabul görmüş yaklaşımlar sorgulanmakta ve olağan dışı yaklaşımlar ciddi şekilde düşünülmektedir. Haklı gösterilebilir olmadıkça ve karşılaştığı eleştirilere dayanıklılık göstermedikçe bir fikir ancak geçici olarak kabul görebilir.

45 Etkin Öğrenme Ders etkileşimli bir tarzda yürütüldüğü için tek-yönlü öğrenmenin (ezberin) ortadan kalkması. “Hoca ne diyorsa o!” değil. Her öğrenci kendi öğreniminden sorumlu. Kaynaklardaki argümanları daha ilginç veya anlaşılabilir kılmak için öğrenciler birbirleriyle yarışabilirler. Bir “gerçekler kümesinin” edilgen alıcıları olmaktan çıkış.

46 Teşekkürler... Matthew Gumpert (CCI) David Thornton (HCIV)
David Thornton (HCIV) Simon Wigley (POLS, PHIL)


"Bilkent Üniversitesi’nde Çekirdek Müfredat Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları