Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURULUŞ Karabük Üniversitesinin 2007 yılında kurulmasıyla, Fen Bilimleri Enstitüsü 3 Yüksek Lisans Programı ile eğitime başlamıştır. Kurulduğu günden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURULUŞ Karabük Üniversitesinin 2007 yılında kurulmasıyla, Fen Bilimleri Enstitüsü 3 Yüksek Lisans Programı ile eğitime başlamıştır. Kurulduğu günden."— Sunum transkripti:

1

2 KURULUŞ Karabük Üniversitesinin 2007 yılında kurulmasıyla, Fen Bilimleri Enstitüsü 3 Yüksek Lisans Programı ile eğitime başlamıştır. Kurulduğu günden bugüne kadar Üniversitemizin büyümesine paralel olarak gelişimini sürdürmüştür. Enstitümüzün bugün 20 Yüksek Lisans, 14 Doktora ve Bilgisayar Mühendisliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı olmak üzere toplam 35 lisansüstü programı bulunmaktadır. Bu programlardan Kimya Doktora Programı Bülent Ecevit Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programları Sakarya Üniversitesi ile ortak yurtiçi programları olup, İtalyan Üniversita Degli Studi Sassari (UniSS) arasında Doktora Programı ile de ortak yurtdışı programına sahiptir.

3 AKADEMİK VE İDARİ KADROMUZ Enstitümüz yönetim kadrosunda 1 müdür, 2 müdür yardımcısı ve 4 de araştırma görevlisi olmak üzere toplam 7 akademik personel bulunmaktadır. Ayrıca biri Enstitü sekreteri olmak üzere toplam 6 idari personele sahiptir. Enstitümüze bağlı Anabilim dallarında ise toplamda 149 akademik personel görev yapmaktadır. Bu personellerin Anabilim dallarına ve unvanlarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

4 AnabilimdalıProf. Dr.Doç. Dr.Yrd. Doç. Dr. Mimarlık2 1 5 Fizik16 Kimya15 Bilgisayar Mühendisliği1110 Makine Mühendisliği5126 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği235 Elektrik Elektronik Mühendisliği4 4 7 Enerji Sistemleri Mühendisliği 1 35 Mekatronik Mühendisliği22 Matematik26 İmalat Mühendisliği551 Endüstri Mühendisliği 114 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği322 Orman Endüstri Mühendisliği526 Çevre Mühendisliği114 Polimer Mühendisliği211

5 ANABİLİMDALLARI Enstitümüz bünyesinde bulunan 20 Anabilim Dalı’nda 860 yüksek lisans ve 13 Anabilim Dalı’nda 244 doktora öğrencisi bulunmaktadır. Aynı zamanda bugüne kadar toplamda 516 öğrenci yüksek lisans eğitimini 54 öğrenci de doktora eğitimini başarı ile tamamlamıştır. Öğrencilerimizin Anabilim Dalları’na detaylı dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir.

6 Yüksek LisansDoktora Anabilimdalı MevcutMezunMevcutMezun Makine Eğitimi26105914 Metal Eğitimi1347- 3 Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi74743 Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi017- - Mimarlık63103 Fizik910- - Kimya351321 Bilgisayar Mühendisliği1686347 8 Makine Mühendisliği146565110 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği413331 3 Elektrik Elektronik Mühendisliği5717382 Enerji Sistemleri Mühendisliği674618 1 Mekatronik Mühendisliği225-- Matematik2312- - İmalat Mühendisliği9726257 Endüstri Mühendisliği2524 - Endüstriyel Tasarım Mühendisliği3222- Orman Endüstri Mühendisliği16510 - Çevre Mühendisliği8--- Polimer Mühendisliği5-- -

7 GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ  Fen Bilimleri Enstitüsü, geleceğin bilim adamlarını yetiştirebilmek için, seçkin bir kadroya sahiptir.  Güçlü bir üniversite-sanayi işbirliğinin olduğu sanayi kentindeyiz.  Sanayi kuruluşları ile iç içe uygulamalı eğitim için benzerlerimizden daha öndeyiz.  Mühendislik Fakültesi’nde uzaktan eğitim (e-öğrenim) yapabilme zenginliğine sahibiz.

8  Enstitümüz, alanlarında uzman akademisyenler tarafından hazırlanan, güçlü bir Yüksek Lisans ve Doktora ders çeşitliliğine sahiptir.  Üniversitemiz, Lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin bilimsel araştırmalarını yapabileceği, internet üzerinden erişilen veri tabanlarına elektronik erişim imkanı sağlayan geniş kapsamlı bir kütüphane hizmeti sunmaktadır.  Ve en önemlisi, Üniversitemiz, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin yetiştirilmesi için gerekli fiziki altyapıya ve daha da önemlisi donanımlı Ar-Ge laboratuarlarına sahiptir.

9 PROJE ve YAYINLARIMIZ  Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü kurulduğundan bu güne, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ile Danışmanları tarafından önerilen 2 DPT, 1 SAN-TEZ ve 6 TÜBİTAK projesi desteklenmeye uygun görülmüştür.  Desteklenmesi uygun görülen projelerden 1 DPT ve 2 TÜBİTAK projesi başarı ile tamamlanarak “proje raporları” ilgili birimlere sunulmuştur.  Üniversitemiz, 2009-2010 Öğretim yılı itibarıyla doktora öğrencileri için 12 BAP projesinin desteklenmesini uygun görmüştür. Ayrıca 2010-2011 Öğretim yılında Doktora öğrencilerinin yanında Yüksek lisans öğrencilerine de BAP projesi vermeyi kararlaştırmıştır.

10 PROJE ve YAYINLARIMIZ  2011-2012 döneminde 2 BAP ve 2 SAN-TEZ projesi desteklenmeye uygun görülmüştür.  Ayrıca, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri tarafından tamamlanarak Enstitümüze sunulan tezlerden, bir çok Ulusal ve Uluslar arası yayın ile (makale, bildiri vb) bilim camiasına katkıda bulunulmaktadır.

11 MESLEKİ KAZANIMLARIMIZ Bilim hayatına araştırıcı ve akademik personel ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetiştirmek üzere 20 Anabilim dalında eğitim- öğretim faaliyetini sürdüren Enstitümüz mezunları;  Öncelikle ve özellikle çalışma hayatlarında karşılaşabilecekleri problemler karşısında, olası çözümleri geliştirip, çözüm bulabilecek bilgi birikimi ve deneyime sahip olurlar.  MEZUNLARIMIZ, kazandıkları mevcut bilimsel ve teknolojik potansiyeli en etkin ve en nitelikli biçimde harekete geçirebilecek donanıma sahip olurlar.

12  MEZUNLARIMIZ, Üretilecek ürünleri, gelişen dünya isteklerine uygun, rekabetçi pazar ortamından pay alabilen yüksek kalitede üretilebilmesine yardımcı olurlar.  MEZUNLARIMIZ, değişen ve gelişen teknolojik bilgileri dikkate alarak, uzmanlaştıkları alanda proje hazırlayabilir, proje yönetebilir ve hayata geçirebilirler.  Ve en önemlisi MEZUNLARIMIZ, uzmanlaştıkları alanda, talep edildiği taktirde, endüstrinin ihtiyaçlarını yerinde inceleyebilir, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde çözüm önerilerini sunabilirler.

13 İŞ FIRSATLARI  Her şeyden önce aldıkları eğitim ile lisansüstü programlarında, bilimsel araştırma ve proje hazırlama tekniklerini öğrendiklerinden, gerek özel sektörde gerekse kamu kuruluşlarında, yörenin ve mesleğinin ihtiyaçlarına göre proje hazırlayabilirler.  Sonuçlandırdıkları proje raporlarıyla ülkemizin geleceğine ışık tutabilirler.  Kendilerinden sonraki araştırmacılara yol gösterici olabilirler.

14  Enstitümüz öğrencilerinin büyük bir bölümü kamu kurumları ile özel sektörde çalışmakta olup, yaptıkları lisansüstü öğrenim ile alanlarında bilgi ve becerilerini derinleştirmektedirler.  Seçkin bir öğretim kadrosu tarafından yetiştirilmiş olan mezunlarımızın kendi iş yerlerini kurabilirler.  EN ÖNEMLİSİ küresel anlamda dünyanın her yerinde çalışabilecek başarılı meslek ve bilim adamları olabilirler.

15 ÇALIŞMA ALANLARI  Üniversiteler (Akademisyen)  Devlet daireleri (Eğitimci, şef, yönetici vb)  Özel sektör (Eğitimci, tasarımcı, girişimci, denetim ve gözetimci vb)  Kuracakları kendi işyerleri (Ar-Ge merkezi, laboratuar vb)  Kamu ve özel sektörde verimliliği artırma, iş sağlığı ve güvenliği projeleri  Çalıştıkları alanda görevde yükselebilme.

16 GENEL KAZANIMLARIMIZ Düşünebilen Fikir üretebilen Düşündüğünü ifade edebilen Kendini sürekli yenileyen Girişimci Sorgulayıcı Ortak çalışmaya yatkın Bilgi paylaşımına açık Toplumsal sorunlara duyarlı Sorumluluk duygusu gelişmiş Bilimde çağdaş Eğitimde yenilikçi Araştırmada atılımcı bireyler yetişmesidir.


"KURULUŞ Karabük Üniversitesinin 2007 yılında kurulmasıyla, Fen Bilimleri Enstitüsü 3 Yüksek Lisans Programı ile eğitime başlamıştır. Kurulduğu günden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları