Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Din Psikolojisi Ders Sunumu - DİNÎ GELİŞİM VE TEORİLERİ - Hakan ZAFER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Din Psikolojisi Ders Sunumu - DİNÎ GELİŞİM VE TEORİLERİ - Hakan ZAFER"— Sunum transkripti:

1 DİNÎ GELİŞİM VE TEORİLERİ 6 Hakan ZAFER Din Psikolojisi

2 Dinî Gelişim  Dini gelişim sürekli ve stabil değildir. Farklı yaşlarda kopmalar, artış veya azalma yaşanabilir.  En önemli değişken Tanrı ve din algısının yaşa göre değişmesidir.  Gelişim baştan ayağa genelden özele şeklinde olur.

3 1- ÇOCUKLUK DÖNEMİ  Soyut ve Somut algılama biçimleri  كل مولود يولد على فطرة الاسلام Her çocuk Müslüman mı doğar?  3 Yaş sonrasında başlar  İnanç mı pratik mi?  Taklit ve telkin üzerine kurulu dini gelişim  Dini kişilik ve kurumlarla ilişkisi  Güven – Himaye ihtiyacı  İlk dönem egosantrik  8 yaşına kadar antropomorfık (kaç parmağı var?)

4 1-BİLİŞSEL GELİŞİM TEORİSİ – Jean Piaget  Evreler: 1.DUYUŞSAL DEVİMSEL EVRE: 0–2 yaş. Nesne sürekliliği. Sadece somut algı vardır. 2.İŞLEM ÖNCESİ EVRE: 2–7 yaş. Realite 3.SOMUT İŞLEM: 7–11 Somut. Mantık kuralları ve sınıflandırma uygular. 4.FORMAL İŞLEM EVRESİ: 11 yaş sonrası. Soyutlama ve kavramlaştırma

5 2-SOSYAL ÖĞRENME TEORİSİ - Albert Bandura İlkeleri: 1.Ödül 2.Ceza 3.Pekiştirme - Tekrar 4.Taklit 5.Model alma

6 3- BAĞLANMA (ATTECHMENT) TEORİSİ Jhon Bowlby, Donald Kirkpatrick  2 Tip Sonuç (Bağlanma Meyli): 1-Tehdit veya üzüntü anında güvenli sığınma 2-Tehlike dışında çevrenin keşfi için güvenli merkez  Bağlanma Türleri : Güvenli - Güvensiz - Gerilimli Ve Kaçınmalı Din psikolojisine uyarlayan Donald Kirkpatrick Tanrı ve babaya benzer roller biçme Stres ve diğer güçlüklerle başa çıkmada yardımcıdır. Bağlanma teorisine göre Tanrıya dua ederken yakınlık duyulur. Ödünleme Teorisi: Ana-babalarıyla güvenli ilişkisi olmayanların bu eksikliği sevgi dolu kişisel ve ulaşılabilir Tanrıyla telafi etme eğilimi. Zihinsel Model Hipotezi: Bireyin erken dönemdeki modellemelerinin Tanrı ve dini inançlarını yapılandırmada referans olduklarını öngörür.

7 4- BALDWİN TEORİSİ – James Mark Baldwin Tanrının bağlılık ve gizemle (mistisizm) algılanması.  Evreleri: 1.Fiziksel Kendiliğindenlik  Bebek bağlanır, evren onun için anlaşılmazdır. 2.Entelektüel Aşama  Anne- babanın açıklayıcı yeterliliği vardır. 3.Ahlaki Aşama 4.Estetik Deneyim Aşaması

8 5-HARMS TEORİSİ- Ernest Harms  Evreler: 1.Peri masalları evresi: 3–6 yaş 2.Gerçekçi evre: 7–12 yaş 3.Bireysel evre: 13–18 yaş

9 6- ELKİND TEORİSİ: David Elkind  Piaget’nin bilişsel yaklaşımını dini gelişime uyarlar.  Evreler: 1.Korunma-himaye arayışı: 0-2 yaş 2.Temsil arayışı: 3-6 yaş. 3.İlişki arayışı: 7-12 yaş 4.İdrak arayışı: 12-22 (Ergenlik)

10 7- GOLDMAN - DİNİ DÜŞÜNCE GELİŞİMİ- Ronald Goldman Piaget benzerliği. Evreler:  Sezgisel Dini Düşünce: 0 -7 yaş  Birinci Geçiş Aşaması:  Somut Dini Düşünce Aşaması: 7/8-13/14 yaş  İkinci Geçiş Aşaması:  Soyut Dini Düşünce Aşaması: 13/14+ yaş

11 ERGENLİK DÖNEMİ DİNÎ GELİŞİM  Belirgin Özellikler 1.Şüphe 2.Çelişki 3.Çatışmalar  Ergenlerde Karşılanması Yarar Sağlayacak İhtiyaçlar (Cole ve Hall) 1.Günahkârlık Duygusunun Hafifletilmesi Ve Ahlak 2.Güvenlik 3.Hayat Felsefesi (Anlam)  Ergenlik dönemi Dini Gelişiminde belirleyici faktörler 1.Bilişsel Faktörler : Sorgulama 2.Sosyal Faktörler : Akran, Okul, Çevre 3.Kişisel Faktörler: Kimlik Arayışı

12 YAŞLILIK DÖNEMİ DİNÎ GELİŞİM  Genç yetişkinlik dönemi: 22 - 35 Yaş İçselleştirilmiş dindarlık  Orta yaş dönemi: 35 - 60 Yaş Karar verme – Değişim  Yaşlılık dönemi: 60 + Yaş Pratik Yoğunlaşması


"Din Psikolojisi Ders Sunumu - DİNÎ GELİŞİM VE TEORİLERİ - Hakan ZAFER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları