Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çalışmayı Yapanlar Bu aşamada süreç yöneticisinden çalışmaya katılan en düşük rütbeli çalışana kadar herkesin ismi kıdem sırasına göre yazılacaktır. Görev.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çalışmayı Yapanlar Bu aşamada süreç yöneticisinden çalışmaya katılan en düşük rütbeli çalışana kadar herkesin ismi kıdem sırasına göre yazılacaktır. Görev."— Sunum transkripti:

0 Kalite Yönetim Sistemi
Eğitim Sistem Mühendisliği …….. Süreci …… Bürosu …… Şubesi Süreç İyileştirme Olması Gereken (TO-BE) Analizi

1 Çalışmayı Yapanlar Bu aşamada süreç yöneticisinden çalışmaya katılan en düşük rütbeli çalışana kadar herkesin ismi kıdem sırasına göre yazılacaktır. Görev ünvanı Adı Soyadı

2 Olması Gereken Analizi
Süreç iyileştirme çalışmaları yapılırken izlenen yol grafiğindeki ikinci adım olması gereken durum analizdir.

3 Makro Sistem Değişiklik Önerileri
Olması gereken durum analizinde ilk işlem olarak makro sistemde değiştirilmesi gereken noktalar var ise onları ele almaktır.

4 Süreçle ve Şube ile İlgili Makro Sistem Değişiklik Önerileri (Kalite El Kitabı Önerisi)
Bu aşamada kalite el kitabına girmesi gereken süreç veya şube ile ilgili amaç, hedef, temel ilke ve strateji önerileri belirlenecektir. Belirlenen değerler madde madde yazılacak ve her değere birkaç cümle ile tanımlamalar getirilecektir.

5 Süreçle ve Şube ile İlgili Makro Sistem Değişiklik Önerileri (Kalite El Kitabı Önerisi)
Şubenin Adı: Bu aşamada kalite el kitabına girmesi gereken süreç veya şube ile ilgili amaç, hedef, temel ilke ve strateji önerileri belirlenecektir. Belirlenen değerler madde madde yazılacak ve her değere birkaç cümle ile tanımlamalar getirilecektir. Mevcut durum analizinde belirtilen ile arasında fark var ise kırmızı ile belirtiniz. D1. Hızlı ve Basit Yukarıdaki kelimeler literatür olarak, kurum olarak ve AUZEF Makro Sistem teorisi olarak bize ne emretmektedir D2. Sistemli D3. Standartlara Bağlı D4. İhtiyaçlara önem veren D5. En Güncel Akademik Bilgi D6. Yoğun Etkileşimli D7. En Öğretici Tasarım

6 Standartlarda Yapılacak Değişiklik Önerileri
Makro sistemde yapılması gereken değişiklik önerilerinden sonra standartlarda yapılması gereken değişikler belirlenecektir.

7 Standartlarda Yapılacak Değişiklik Önerileri
Belirlenen değerler ışığında AUZEF bünyesinde, süreç ve şube ile ilgili alakalı standartlarda yapılması gereken değişikler ve ya yeni yazılması gereken standartlar örnekleri ile açıklanacaktır.

8 Standartlarda Yapılacak Değişiklik Önerileri
Şubenin Adı: Belirlenen değerler ışığında AUZEF bünyesinde, süreç ve şube ile ilgili alakalı standartlarda yapılması gereken değişikler ve ya yeni yazılması gereken standartlar örnekleri ile açıklanacaktır. AUZEF-SS AUZEF Program ve Derslerinde Öğretim Elemanları Görevlendirme ve Performans Standartları AUZEF-SS İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Ders İçerikleri Bilimsel Standardı AUZEF-SS Açık ve Uzaktan Öğretim Birimi Yayın Komisyonu Yönergesi AUZEF-SS Soru Bankası Standardı AUZEF-SS Açık ve Uzaktan Öğretim Birimi Yayın Komisyonu Yönergesi

9 Standartlarda Yapılacak Değişiklik Önerileri
Şubenin Adı: Değer1. …… Bu aşamada belirlenen değerler ile ilgili hangi standartlarda nasıl değişiklikler yapılacaksa örnekleri ile açıklanmalıdır. Mevcut durum analizinde belirtilen ile arasında fark var ise kırmızı ile belirtiniz. Standardın adı: AUZEF-SS AUZEF Program ve Derslerinde Öğretim Elemanları Görevlendirme ve Performans Standartları Standardın ilgili maddesi: Maddenin değişecek eski ve yeni metni

10 Standartlarda Yapılacak Değişiklik Önerileri
Şubenin Adı: Değer2. …… Bu aşamada belirlenen değerler ile ilgili hangi standartlarda nasıl değişiklikler yapılacaksa örnekleri ile açıklanmalıdır. Mevcut durum analizinde belirtilen ile arasında fark var ise kırmızı ile belirtiniz. Standardın adı: AUZEF-SS AUZEF Program ve Derslerinde Öğretim Elemanları Görevlendirme ve Performans Standartları Standardın ilgili maddesi: Maddenin değişecek eski ve yeni metni

11 Standartlarda Yapılacak Değişiklik Önerileri
Şubenin Adı: Değer3. …… Bu aşamada belirlenen değerler ile ilgili hangi standartlarda nasıl değişiklikler yapılacaksa örnekleri ile açıklanmalıdır. Mevcut durum analizinde belirtilen ile arasında fark var ise kırmızı ile belirtiniz. Standardın adı: AUZEF-SS AUZEF Program ve Derslerinde Öğretim Elemanları Görevlendirme ve Performans Standartları Standardın ilgili maddesi: Maddenin değişecek eski ve yeni metni

12 Standartlarda Yapılacak Değişiklik Önerileri
Şubenin Adı: Değer4. …… Bu aşamada belirlenen değerler ile ilgili hangi standartlarda nasıl değişiklikler yapılacaksa örnekleri ile açıklanmalıdır. Mevcut durum analizinde belirtilen ile arasında fark var ise kırmızı ile belirtiniz. Standardın adı: AUZEF-SS AUZEF Program ve Derslerinde Öğretim Elemanları Görevlendirme ve Performans Standartları Standardın ilgili maddesi: Maddenin değişecek eski ve yeni metni

13 Standartlarda Yapılacak Değişiklik Önerileri
Şubenin Adı: Değer5. …… Bu aşamada belirlenen değerler ile ilgili hangi standartlarda nasıl değişiklikler yapılacaksa örnekleri ile açıklanmalıdır. Mevcut durum analizinde belirtilen ile arasında fark var ise kırmızı ile belirtiniz. Standardın adı: AUZEF-SS AUZEF Program ve Derslerinde Öğretim Elemanları Görevlendirme ve Performans Standartları Standardın ilgili maddesi: Maddenin değişecek eski ve yeni metni

14 Süreçle ve Şube ile İlgili İş Analizlerinin Kontrolü
Şubenin iş analizi isimleri sırası ile alt alta yazılacaktır. ….

15 İnsan, Taşınır, Taşınmaz, Zaman
Şubenin Olması Gereken Tanımı Şubenin Adı: Girdileri çıktılara dönüştüren, birbiri ile ilgili ve ya etkileşimde bulunan faaliyetler dizisine süreç denir. Bu sebeple her şube aslında bir süreçtir. Girdi ve çıktılar elle tutulabilir nesnelerdir. Ör; liste, rapor, video, yazılı metin vb… Bu aşamada sürecin girdi, çıktı ve dönüşüm tipi belirlenecektir. DÖNÜŞÜM TİPİ Fiziksel Dönüşüm Konumsal Dönüşüm Değersel Dönüşüm Bilgisel Dönüşüm girdi çıktı ……………. ……………… ………… ……………. ……………… ………… Doğal Kaynaklar İnsan, Taşınır, Taşınmaz, Zaman

16 Şubenin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Bu şubenin kuruluş nedeni ve neden süreç yönetimi uygulandığını aşağıdaki cümleler ve ya benzerleri kullanılarak tanımlanmalıdır. Mevcut durum analizinde belirtilen ile arasında fark var ise kırmızı ile belirtiniz. Rekabet etmek için en iyiyi yapmak, daha iyiyi bulmak, Oluşacak hatalar için önceden önlem almak, Yeniden yapılanma ve değişmeye ihtiyaç duymak, Müşteri beklentilerini aşmak (beklenti yönetimi), Kalıcı başarı sağlamak,

17 Süreci Tanımlayalım SÜRECİN TANIMLANMASI (İÇİNDEKİLER) Bu slaytta süreç için neler tanımlamamız gerektiğinin listesi verilmiştir. İlerleyen slaytlarda bu noktalar süreç için tanımlanacaktır. Bu slaytta doldurulmayacaktır. Amaç Performans göstergeleri ve hedefleri Hangi faaliyetle başlayıp hangi faaliyetle bittiği Sürecin sahibi / sorumlusu Sınırları Süreçlerin tanımlanması; (Süreç öğelerinin belirlenmesi ve dokümante edilmesidir.) Uygulayıcılar (Süreci kimlerin yürüttüğü yazılacaktır.) Girdiler (Süreç akışını başlatan nesne belirtilecektir.) Kaynakları (Sürecin kaynakları yazılacaktır.) Alt süreçleri-faaliyetleri (Sürecin var ise alt faaliyetleri belirtilecektir.) Çıktılar (Sürecin bitiş faaliyetinden sonra ortaya çıkan nesne belirtilecektir.) Müşterileri (Bu süreci kim kullanıyorsa o müşteri belirtilecektir.) Kontrol noktaları ve kriterleri (Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.)

18 Süreci Tanımlayalım Şubenin Adı:
Şubenin Süreç Akış BPMN Grafiği çizilecektir. Şubenin süreç akış grafiği çizilirken, öncelikle şubenin girdisi ile başlanır. iş analiz basamakları birbirini takip edecek şekilde oluşturulur. Basamaklarda belirtilecek ifadeler maximum 4 kelimelik, anlaşılır cümlelerden oluşmalıdır. Akış grafiği şubenin çıktısı ile tamamlanır. Akış grafikleri sol yukarıdan sağ aşağıya doğru olmalıdır. *BPMN: İş süreçleri tarif etmek için kullanılan, ortak bir dili olan grafiksel gösterim şeklidir ve bir akışa şemasına sahiptir.

19 Şubenin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Amaç (Şubenin kuruluş amacı için gerekli değişikler var ise belirlenip değiştirilecek, yok ise eski amaç yazılacaktır. Mevcut durum analizinde belirtilen ile arasında fark var ise kırmızı ile belirtiniz.) . ………. ……………. …………………

20 Şubenin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Hedef (Şubenin hedeflerinde gerekli değişikler var ise değiştirilecek, yoksa eski hedefler yazılacaktır. Mevcut durum analizinde belirtilen ile arasında fark var ise kırmızı ile belirtiniz.) . ………. ……………. …………………

21 Şubenin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Şubenin Performans Göstergeleri (Performans göstergeleri KPI ve Süreç Formlarında gerekli değişikler var ise belirtilecek, yok ise eskileri kalacaktır. Mevcut durum analizinde belirtilen ile arasında fark var ise kırmızı ile belirtiniz.) . ………. ……………. …………………

22 Şubenin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Şubenin sınırları (Hangi faaliyetle başlayıp hangi faaliyetle bitmesi gerektiği belirlenecektir.) . ………. ……………. …………………

23 Şubenin Adı: Sürecin sahibi / sorumlusu
Şubenin Olması Gereken Tanımı Şubenin Adı: Sürecin sahibi / sorumlusu . ………. ……………. …………………

24 Sürecimizi Tanımlayalım
Şubenin Adı: Sürecimizin Uygulayıcıları-Girdileri-Kaynakları-Alt Süreçleri-Çıktıları-Müşterileri-Kontrol Noktaları ve Kriterleri Uygulayıcılar Girdiler Kaynaklar Alt süreçleri-faaliyetleri Çıktılar Müşterileri Kontrol noktaları ve kriterleri

25 Şubenin Adı: SÜRECİN TANIMLANMASI
Şubenin Olması Gereken Tanımı Şubenin Adı: SÜRECİN TANIMLANMASI Girdiler ve Çıktılar (İş analizleri sol sütuna yazılacak ve her birine tek girdi, tek çıktı yazılacaktır) İş analizi 1 Girdi Çıktı İş Analizlerinin Sınırları (İş analizleri sol sütuna yazılacak ve başlangıç bitiş faaliyetleri karşılarına yazılacaktır) İş analizi 1 Başlangıç faaliyeti Bitiş faaliyeti

26 Şubenin Adı: SÜRECİN TANIMLANMASI
Şubenin Olması Gereken Tanımı Şubenin Adı: SÜRECİN TANIMLANMASI Girdiler ve Çıktılar (İş analizleri sol sütuna yazılacak ve her birine tek girdi, tek çıktı yazılacaktır) İş analizi 2 Girdi Çıktı İş Analizlerinin Sınırları (İş analizleri sol sütuna yazılacak ve başlangıç bitiş faaliyetleri karşılarına yazılacaktır) İş analizi 2 Başlangıç faaliyeti Bitiş faaliyeti

27 Şubenin Adı: SÜRECİN TANIMLANMASI
Şubenin Olması Gereken Tanımı Şubenin Adı: SÜRECİN TANIMLANMASI Girdiler ve Çıktılar (İş analizleri sol sütuna yazılacak ve her birine tek girdi, tek çıktı yazılacaktır) İş analizi 3 Girdi Çıktı İş Analizlerinin Sınırları (İş analizleri sol sütuna yazılacak ve başlangıç bitiş faaliyetleri karşılarına yazılacaktır) İş analizi 3 Başlangıç faaliyeti Bitiş faaliyeti

28 Şubenin Adı: SÜRECİN TANIMLANMASI
Şubenin Olması Gereken Tanımı Şubenin Adı: SÜRECİN TANIMLANMASI Girdiler ve Çıktılar (İş analizleri sol sütuna yazılacak ve her birine tek girdi, tek çıktı yazılacaktır) İş analizi 4 Girdi Çıktı İş Analizlerinin Sınırları (İş analizleri sol sütuna yazılacak ve başlangıç bitiş faaliyetleri karşılarına yazılacaktır) İş analizi 4 Başlangıç faaliyeti Bitiş faaliyeti

29 Şubenin Adı: SÜRECİN TANIMLANMASI
Şubenin Olması Gereken Tanımı Şubenin Adı: SÜRECİN TANIMLANMASI Girdiler ve Çıktılar (İş analizleri sol sütuna yazılacak ve her birine tek girdi, tek çıktı yazılacaktır) İş analizi 5 Girdi Çıktı İş Analizlerinin Sınırları (İş analizleri sol sütuna yazılacak ve başlangıç bitiş faaliyetleri karşılarına yazılacaktır) İş analizi 5 Başlangıç faaliyeti Bitiş faaliyeti

30 İş Analizlerinde Yapılacak Değişiklik Önerileri
Makro sistemde ve standartta yapılan değişik önerileri sonrasında iş analizlerinde yapılacak değişik önerileri belirlenecektir.

31 İş Analizlerinde Yapılacak Değişiklik Önerileri
Şubenin Adı: Eski iş analizleri tablonun sol tarafına, yeni iş analizleri sağ tarafa alt alta yazılacaktır. Eski İş Analizleri Yeni İş Analizleri

32 İş Analizlerinde Yapılacak Değişiklik Önerileri
Şubenin Adı: İş analizlerinde yazılmayan fakat şubenin yaptığı işler var ise alt alta yazılacaktır. ….

33 İş Analizlerinde Yapılacak Değişiklik Önerileri
Bu aşamada yeni çıkarılan değerlere göre şubenin iş analizleri ele alınacaktır. İş analizleri isimlerine göre tespit edilen zirve değer en sona yazılacak ve bu değere ulaşmak için sıfır noktasından sırası ile artırımlı olarak zirveye ulaşma yolları açıklanacaktır. Her değer basamağı özet bir cümle ile açıklanacaktır. Yazılan değer basamağı çıkarıldığında zirve değer kaybolmuyor veya azalmıyor ise gereksiz bir basamak yazılmıştır. Bu zirve değer adının altına da hangi değerleri desteklediği önem sırasına göre en fazla 5 tane olmak üzere yazılacaktır. Sonra sıfırıncı değer olan sistemin başlangıç noktası bulunacaktır. Devamında adım adım bu zirve değere varmak için eklenen değerler zinciri yapılacaktır. Kaç zincir halkası bulunmuş ise o kadar mavi hücre oluşturulup art arda bunların içine yazılarak değer akış zinciri oluşturulacaktır. Bu zincir halkalarından biri çıkarıldığında zirve değer kaybolmuyor veya azalmıyor ise gereksiz bir adım üretilmiştir. Tüm basamaklar itina ile yapıldığında zirve değere ulaşılamıyor ise önemli bir adım ihmal edilmiştir anlamına gelecektir.

34 İş Analizi Yeniden Yapılandırma

35 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri Araştırması (Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 1 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 Müşteri talepleri ve kabul kriterleri Ulusal / uluslararası standartlar Yasa ve yönetmelikler Kurum ihtiyaç ve beklentileri Diğer

36 Şubenin Adı: İş Analizi Adı buraya yazılacak…..
İş Analizlerinde Yapılacak Değişiklik Önerileri Yeni İş Analizi 1 Değer Akışı Şubenin Adı: İş Analizi Adı buraya yazılacak….. Bu sunuda turuncu renkli hücreye iş analizinin adından anlaşılan ve konu ile ilgili değerlerimizi tam olarak karşılayacak şekilde işin en iyi ve mükemmel olma durumu açık bir şekilde yazılacaktır. Bu zirve değer adının altına da hangi değerleri desteklediği önem sırasına göre en fazla 5 tane olmak üzere yazılacaktır. Sonra sıfırıncı değer olan sistemin başlangıç noktası bulunacaktır. Devamında adım adım bu zirve değere varmak için eklenen değerler zinciri yapılacaktır. Kaç zincir halkası bulunmuş ise o kadar mavi hücre oluşturulup art arda bunların içine yazılarak değer akış zinciri oluşturulacaktır. Bu zincir halkalarından biri çıkarıldığında zirve değer kaybolmuyor veya azalmıyor ise gereksiz bir adım üretilmiştir. Tüm basamaklar itina ile yapıldığında zirve değere ulaşılamıyor ise önemli bir adım ihmal edilmiştir anlamına gelmektedir. Program koordinatörüne gönderilen ders ………………………………………………………. Ders öğretim üyesinden ………………………………………………. Bilim kurullarından kabul görmeyen ve ………………………………………….. Bilim kurulları tarafından incelenen ………………………….. (Zirve DEĞER) (Talimat adının tam ve eksiksiz olması ile ulaşacağımız en mükemmel sonuç)

37 Süreci Tanımlayalım Şubenin Adı:
İş Analizinin Değer Akış BPMN Grafiği çizilecektir. İş analizinin değer akış grafiği çizilirken, öncelikle iş analizinin girdisi ile başlanır. İş analizi için bulunan değer akış basamakları birbirini takip edecek şekilde oluşturulur. Basamaklarda belirtilecek ifadeler maximum 4 kelimelik, anlaşılır cümlelerden oluşacaktır. Akış grafiği iş analizinin çıktısı ile tamamlanır. Akış grafikleri sol yukarıdan sağ aşağıya doğru olmalıdır. *BPMN: İş süreçleri tarif etmek için kullanılan, ortak bir dili olan grafiksel gösterim şeklidir ve bir akışa şemasına sahiptir.

38 Şubenin Adı: İŞ ANALİZİNİN İSMİ…………………..
Süreci Yeniden Tanımlayalım Şubenin Adı: İŞ ANALİZİNİN İSMİ………………….. Girdiler ve Çıktılar (İş analizi adı sol sütuna yazılacak ve her birine tek girdi, tek çıktı yazılacaktır) Girdi Çıktı Kaynaklar (İş analizi adı sol sütuna yazılacak ve kaynaklar karşılarına yazılacaktır) İnsan kaynakları Taşınır kaynakları İş Analizlerinin Sınırları (İş analizi adı sol sütuna yazılacak ve başlangıç bitiş faaliyetleri karşılarına yazılacaktır) Başlangıç faaliyeti Bitiş faaliyeti

39 Şubenin Adı: İş Analizi İsmi :
Şubenin Yeni İş Analizleri İş Adımları Şubenin Adı: İş Analizi İsmi : Bu aşamada ilgili şube için önerilen en son iş analizlerinin adımları yazılacaktır. Kim yapacak kısmına kişi ismi değil rol unvanları yazılacaktır. Rol unvanları: Süreç sorumlusu, Süreç Asistanı, Büro Sorumlusu, Şube Sorumlusu, Şube çalışanı İhtiyaç listesini yazarken o adım için gerekli olan bir şey var ise yazılacaktır. Değer İş Analizi İsmi Kim yapacak? Nerede Yapacak? Ne zaman yapacak? İhtiyaç Listesi 1. İş Adımı …………………. 2. İş Adımı …………………. 3. İş Adımı …………………. 4. İş Adımı …………………. 5. İş Adımı …………………. 6. İş Adımı …………………. 7. İş Adımı …………………. 8. İş Adımı …………………. 9. İş Adımı …………………. 10. İş Adımı …………………. 11. İş Adımı …………………. 12. İş Adımı …………………. 13. İş Adımı …………………. 14. İş Adımı …………………. 15. İş Adımı …………………. 16. İş Adımı …………………. 17. İş Adımı …………………. 18. İş Adımı …………………. 19. İş Adımı …………………. 20. İş Adımı ………………….

40 Şubenin Adı: İş Analizi İsmi :
Şubenin Yeni İş Analizleri İş Adımları Şubenin Adı: İş Analizi İsmi : Bu aşamada ilgili şube için önerilen iş analizlerindeki iş adımları değişikliklerinin tam puan almayı nasıl sağlayacağı belirtilecektir. Değer İş Analizi İsmi Eski Puan Gerçek Puan İş adımları değişikleri ve yeni iş analizi düzeni tam puan almayı nasıl sağlayacak?

41 Şubenin Yeni İş Analizleri İş Adımları Kök Nedeni Nasıl Yok Edecek?
Şubenin Adı: Tespit edilen iyileştirme önceliklerinde bulunan kök neden tablosu aşağıdaki tablonun sol tarafına kopyalanacak, yeni geliştirilen iş analizi ve iş adımlarının bu kök nedeni nasıl ortadan kaldırılacağı tablonun sağ tarafında tanımlanacaktır. İŞ ANALİZİ 1 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 Sorun: Bu aşamada bir önceki sunuda bu iş analizi ile ilgili bildirilmiş sorunlar özet olarak buraya yazılacaktır. Kaybedilen Değerler: Bu sorunların sistemde hangi değer kayıplarına sebep olduğu önem sırasına göre en fazla 5 adet olmak üzere önceki slaytta yazılan şekli ile buraya aktarılacaktır. Neden 1. (Yukarıdaki sorun neden olmuştur?) Neden 2. Neden 3. Neden 4. Neden 5. Bulunan KÖK NEDEN 1

42 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri(Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 1 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 SORU 1 İş tanımlandığı gibi doğru yapılmış mı? Sorunun Amacı: Sorunun Hedefi: Değerlendirilecek olay nedir: Veri Nereden Alınır: Ölçüm kriteri 5 alması için gereken sayı: 4 alması için gereken sayı: 3 alması için gereken sayı: 2 alması için gereken sayı: 1 alması için gereken sayı: Soru kısaltması nedir:

43 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri(Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 1 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 SORU 2 İş tanımlanan zamanda başlayıp tanımlanan zamanda bitirilmiş mi? Sorunun Amacı: Sorunun Hedefi: Değerlendirilecek olay nedir: Veri Nereden Alınır: Ölçüm kriteri 5 alması için gereken sayı: 4 alması için gereken sayı: 3 alması için gereken sayı: 2 alması için gereken sayı: 1 alması için gereken sayı: Soru kısaltması nedir:

44 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri(Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 1 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 SORU 3 Bu konuda paydaş şikayeti gelmesi bitirilmiş mi? Sorunun Amacı: Sorunun Hedefi: Değerlendirilecek olay nedir: Veri Nereden Alınır: Ölçüm kriteri 5 alması için gereken sayı: 4 alması için gereken sayı: 3 alması için gereken sayı: 2 alması için gereken sayı: 1 alması için gereken sayı: Soru kısaltması nedir:

45 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri(Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 1 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 SORU 4 Periyodu, sıklığı, erişilmesi gereken sayı hedeflerine ulaşılmış mı? Sorunun Amacı: Sorunun Hedefi: Değerlendirilecek olay nedir: Veri Nereden Alınır: Ölçüm kriteri 5 alması için gereken sayı: 4 alması için gereken sayı: 3 alması için gereken sayı: 2 alması için gereken sayı: 1 alması için gereken sayı: Soru kısaltması nedir:

46 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri(Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 1 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 SORU 5 Yapılan işler amaç, hedef, ilke ve stratejilere önemli katkı sağlamış mı? Sorunun Amacı: Sorunun Hedefi: Değerlendirilecek olay nedir: Veri Nereden Alınır: Ölçüm kriteri 5 alması için gereken sayı: 4 alması için gereken sayı: 3 alması için gereken sayı: 2 alması için gereken sayı: 1 alması için gereken sayı: Soru kısaltması nedir:

47 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri(Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 1 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 SORU 6 Süreç formu hedeflerine ulaşılmış mı? Sorunun Amacı: Sorunun Hedefi: Değerlendirilecek olay nedir: Veri Nereden Alınır: Ölçüm kriteri 5 alması için gereken sayı: 4 alması için gereken sayı: 3 alması için gereken sayı: 2 alması için gereken sayı: 1 alması için gereken sayı: Soru kısaltması nedir:

48 İş Analizi Yeniden Yapılandırma

49 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri Araştırması (Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 2 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 Müşteri talepleri ve kabul kriterleri Ulusal / uluslararası standartlar Yasa ve yönetmelikler Kurum ihtiyaç ve beklentileri Diğer

50 Şubenin Adı: İş Analizi Adı buraya yazılacak…..
İş Analizlerinde Yapılacak Değişiklik Önerileri Yeni İş Analizi 2 Değer Akışı Şubenin Adı: İş Analizi Adı buraya yazılacak….. Bu sunuda turuncu renkli hücreye iş analizinin adından anlaşılan ve konu ile ilgili değerlerimizi tam olarak karşılayacak şekilde işin en iyi ve mükemmel olma durumu açık bir şekilde yazılacaktır. Bu zirve değer adının altına da hangi değerleri desteklediği önem sırasına göre en fazla 5 tane olmak üzere yazılacaktır. Sonra sıfırıncı değer olan sistemin başlangıç noktası bulunacaktır. Devamında adım adım bu zirve değere varmak için eklenen değerler zinciri yapılacaktır. Kaç zincir halkası bulunmuş ise o kadar mavi hücre oluşturulup art arda bunların içine yazılarak değer akış zinciri oluşturulacaktır. Bu zincir halkalarından biri çıkarıldığında zirve değer kaybolmuyor veya azalmıyor ise gereksiz bir adım üretilmiştir. Tüm basamaklar itina ile yapıldığında zirve değere ulaşılamıyor ise önemli bir adım ihmal edilmiştir anlamına gelmektedir. Program koordinatörüne gönderilen ders ………………………………………………………. Ders öğretim üyesinden ………………………………………………. Bilim kurullarından kabul görmeyen ve ………………………………………….. Bilim kurulları tarafından incelenen ………………………….. (Zirve DEĞER) (Talimat adının tam ve eksiksiz olması ile ulaşacağımız en mükemmel sonuç)

51 Süreci Tanımlayalım Şubenin Adı:
İş Analizinin Değer Akış BPMN Grafiği çizilecektir. İş analizinin değer akış grafiği çizilirken, öncelikle iş analizinin girdisi ile başlanır. İş analizi için bulunan değer akış basamakları birbirini takip edecek şekilde oluşturulur. Basamaklarda belirtilecek ifadeler maximum 4 kelimelik, anlaşılır cümlelerden oluşacaktır. Akış grafiği iş analizinin çıktısı ile tamamlanır. Akış grafikleri sol yukarıdan sağ aşağıya doğru olmalıdır. *BPMN: İş süreçleri tarif etmek için kullanılan, ortak bir dili olan grafiksel gösterim şeklidir ve bir akışa şemasına sahiptir.

52 Şubenin Adı: İŞ ANALİZİNİN İSMİ…………………..
Süreci Yeniden Tanımlayalım Şubenin Adı: İŞ ANALİZİNİN İSMİ………………….. Girdiler ve Çıktılar (İş analizi adı sol sütuna yazılacak ve her birine tek girdi, tek çıktı yazılacaktır) Girdi Çıktı Kaynaklar (İş analizi adı sol sütuna yazılacak ve kaynaklar karşılarına yazılacaktır) İnsan kaynakları Taşınır kaynakları İş Analizlerinin Sınırları (İş analizi adı sol sütuna yazılacak ve başlangıç bitiş faaliyetleri karşılarına yazılacaktır) Başlangıç faaliyeti Bitiş faaliyeti

53 Şubenin Adı: İş Analizi İsmi :
Şubenin Yeni İş Analizleri İş Adımları Şubenin Adı: İş Analizi İsmi : Bu aşamada ilgili şube için önerilen en son iş analizlerinin adımları yazılacaktır. Kim yapacak kısmına kişi ismi değil rol unvanları yazılacaktır. Rol unvanları: Süreç sorumlusu, Süreç Asistanı, Büro Sorumlusu, Şube Sorumlusu, Şube çalışanı İhtiyaç listesini yazarken o adım için gerekli olan bir şey var ise yazılacaktır. Değer İş Analizi İsmi Kim yapacak? Nerede Yapacak? Ne zaman yapacak? İhtiyaç Listesi 1. İş Adımı …………………. 2. İş Adımı …………………. 3. İş Adımı …………………. 4. İş Adımı …………………. 5. İş Adımı …………………. 6. İş Adımı …………………. 7. İş Adımı …………………. 8. İş Adımı …………………. 9. İş Adımı …………………. 10. İş Adımı …………………. 11. İş Adımı …………………. 12. İş Adımı …………………. 13. İş Adımı …………………. 14. İş Adımı …………………. 15. İş Adımı …………………. 16. İş Adımı …………………. 17. İş Adımı …………………. 18. İş Adımı …………………. 19. İş Adımı …………………. 20. İş Adımı ………………….

54 Şubenin Adı: İş Analizi İsmi :
Şubenin Yeni İş Analizleri İş Adımları Şubenin Adı: İş Analizi İsmi : Bu aşamada ilgili şube için önerilen iş analizlerindeki iş adımları değişikliklerinin tam puan almayı nasıl sağlayacağı belirtilecektir. Değer İş Analizi İsmi Eski Puan Gerçek Puan İş adımları değişikleri ve yeni iş analizi düzeni tam puan almayı nasıl sağlayacak?

55 Şubenin Yeni İş Analizleri İş Adımları Kök Nedeni Nasıl Yok Edecek?
Şubenin Adı: Tespit edilen iyileştirme önceliklerinde bulunan kök neden tablosu aşağıdaki tablonun sol tarafına kopyalanacak, yeni geliştirilen iş analizi ve iş adımlarının bu kök nedeni nasıl ortadan kaldırılacağı tablonun sağ tarafında tanımlanacaktır. İŞ ANALİZİ 2 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 Sorun: Bu aşamada bir önceki sunuda bu iş analizi ile ilgili bildirilmiş sorunlar özet olarak buraya yazılacaktır. Kaybedilen Değerler: Bu sorunların sistemde hangi değer kayıplarına sebep olduğu önem sırasına göre en fazla 5 adet olmak üzere önceki slaytta yazılan şekli ile buraya aktarılacaktır. Neden 1. (Yukarıdaki sorun neden olmuştur?) Neden 2. Neden 3. Neden 4. Neden 5. Bulunan KÖK NEDEN 1

56 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri(Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 2 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 SORU 1 İş tanımlandığı gibi doğru yapılmış mı? Sorunun Amacı: Sorunun Hedefi: Değerlendirilecek olay nedir: Veri Nereden Alınır: Ölçüm kriteri 5 alması için gereken sayı: 4 alması için gereken sayı: 3 alması için gereken sayı: 2 alması için gereken sayı: 1 alması için gereken sayı: Soru kısaltması nedir:

57 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri(Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 2 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 SORU 2 İş tanımlanan zamanda başlayıp tanımlanan zamanda bitirilmiş mi? Sorunun Amacı: Sorunun Hedefi: Değerlendirilecek olay nedir: Veri Nereden Alınır: Ölçüm kriteri 5 alması için gereken sayı: 4 alması için gereken sayı: 3 alması için gereken sayı: 2 alması için gereken sayı: 1 alması için gereken sayı: Soru kısaltması nedir:

58 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri(Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 2 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 SORU 3 Bu konuda paydaş şikayeti gelmesi bitirilmiş mi? Sorunun Amacı: Sorunun Hedefi: Değerlendirilecek olay nedir: Veri Nereden Alınır: Ölçüm kriteri 5 alması için gereken sayı: 4 alması için gereken sayı: 3 alması için gereken sayı: 2 alması için gereken sayı: 1 alması için gereken sayı: Soru kısaltması nedir:

59 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri(Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 2 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 SORU 4 Periyodu, sıklığı, erişilmesi gereken sayı hedeflerine ulaşılmış mı? Sorunun Amacı: Sorunun Hedefi: Değerlendirilecek olay nedir: Veri Nereden Alınır: Ölçüm kriteri 5 alması için gereken sayı: 4 alması için gereken sayı: 3 alması için gereken sayı: 2 alması için gereken sayı: 1 alması için gereken sayı: Soru kısaltması nedir:

60 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri(Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 2 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 SORU 5 Yapılan işler amaç, hedef, ilke ve stratejilere önemli katkı sağlamış mı? Sorunun Amacı: Sorunun Hedefi: Değerlendirilecek olay nedir: Veri Nereden Alınır: Ölçüm kriteri 5 alması için gereken sayı: 4 alması için gereken sayı: 3 alması için gereken sayı: 2 alması için gereken sayı: 1 alması için gereken sayı: Soru kısaltması nedir:

61 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri(Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 2 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 SORU 6 Süreç formu hedeflerine ulaşılmış mı? Sorunun Amacı: Sorunun Hedefi: Değerlendirilecek olay nedir: Veri Nereden Alınır: Ölçüm kriteri 5 alması için gereken sayı: 4 alması için gereken sayı: 3 alması için gereken sayı: 2 alması için gereken sayı: 1 alması için gereken sayı: Soru kısaltması nedir:

62 İş Analizi Yeniden Yapılandırma

63 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri Araştırması (Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 3 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 Müşteri talepleri ve kabul kriterleri Ulusal / uluslararası standartlar Yasa ve yönetmelikler Kurum ihtiyaç ve beklentileri Diğer

64 Şubenin Adı: İş Analizi Adı buraya yazılacak…..
İş Analizlerinde Yapılacak Değişiklik Önerileri Yeni İş Analizi 3 Değer Akışı Şubenin Adı: İş Analizi Adı buraya yazılacak….. Bu sunuda turuncu renkli hücreye iş analizinin adından anlaşılan ve konu ile ilgili değerlerimizi tam olarak karşılayacak şekilde işin en iyi ve mükemmel olma durumu açık bir şekilde yazılacaktır. Bu zirve değer adının altına da hangi değerleri desteklediği önem sırasına göre en fazla 5 tane olmak üzere yazılacaktır. Sonra sıfırıncı değer olan sistemin başlangıç noktası bulunacaktır. Devamında adım adım bu zirve değere varmak için eklenen değerler zinciri yapılacaktır. Kaç zincir halkası bulunmuş ise o kadar mavi hücre oluşturulup art arda bunların içine yazılarak değer akış zinciri oluşturulacaktır. Bu zincir halkalarından biri çıkarıldığında zirve değer kaybolmuyor veya azalmıyor ise gereksiz bir adım üretilmiştir. Tüm basamaklar itina ile yapıldığında zirve değere ulaşılamıyor ise önemli bir adım ihmal edilmiştir anlamına gelmektedir. Program koordinatörüne gönderilen ders ………………………………………………………. Ders öğretim üyesinden ………………………………………………. Bilim kurullarından kabul görmeyen ve ………………………………………….. Bilim kurulları tarafından incelenen ………………………….. (Zirve DEĞER) (Talimat adının tam ve eksiksiz olması ile ulaşacağımız en mükemmel sonuç)

65 Süreci Tanımlayalım Şubenin Adı:
İş Analizinin Değer Akış BPMN Grafiği çizilecektir. İş analizinin değer akış grafiği çizilirken, öncelikle iş analizinin girdisi ile başlanır. İş analizi için bulunan değer akış basamakları birbirini takip edecek şekilde oluşturulur. Basamaklarda belirtilecek ifadeler maximum 4 kelimelik, anlaşılır cümlelerden oluşacaktır. Akış grafiği iş analizinin çıktısı ile tamamlanır. Akış grafikleri sol yukarıdan sağ aşağıya doğru olmalıdır. *BPMN: İş süreçleri tarif etmek için kullanılan, ortak bir dili olan grafiksel gösterim şeklidir ve bir akışa şemasına sahiptir.

66 Şubenin Adı: İŞ ANALİZİNİN İSMİ…………………..
Süreci Yeniden Tanımlayalım Şubenin Adı: İŞ ANALİZİNİN İSMİ………………….. Girdiler ve Çıktılar (İş analizi adı sol sütuna yazılacak ve her birine tek girdi, tek çıktı yazılacaktır) Girdi Çıktı Kaynaklar (İş analizi adı sol sütuna yazılacak ve kaynaklar karşılarına yazılacaktır) İnsan kaynakları Taşınır kaynakları İş Analizlerinin Sınırları (İş analizi adı sol sütuna yazılacak ve başlangıç bitiş faaliyetleri karşılarına yazılacaktır) Başlangıç faaliyeti Bitiş faaliyeti

67 Şubenin Adı: İş Analizi İsmi :
Şubenin Yeni İş Analizleri İş Adımları Şubenin Adı: İş Analizi İsmi : Bu aşamada ilgili şube için önerilen en son iş analizlerinin adımları yazılacaktır. Kim yapacak kısmına kişi ismi değil rol unvanları yazılacaktır. Rol unvanları: Süreç sorumlusu, Süreç Asistanı, Büro Sorumlusu, Şube Sorumlusu, Şube çalışanı İhtiyaç listesini yazarken o adım için gerekli olan bir şey var ise yazılacaktır. Değer İş Analizi İsmi Kim yapacak? Nerede Yapacak? Ne zaman yapacak? İhtiyaç Listesi 1. İş Adımı …………………. 2. İş Adımı …………………. 3. İş Adımı …………………. 4. İş Adımı …………………. 5. İş Adımı …………………. 6. İş Adımı …………………. 7. İş Adımı …………………. 8. İş Adımı …………………. 9. İş Adımı …………………. 10. İş Adımı …………………. 11. İş Adımı …………………. 12. İş Adımı …………………. 13. İş Adımı …………………. 14. İş Adımı …………………. 15. İş Adımı …………………. 16. İş Adımı …………………. 17. İş Adımı …………………. 18. İş Adımı …………………. 19. İş Adımı …………………. 20. İş Adımı ………………….

68 Şubenin Adı: İş Analizi İsmi :
Şubenin Yeni İş Analizleri İş Adımları Şubenin Adı: İş Analizi İsmi : Bu aşamada ilgili şube için önerilen iş analizlerindeki iş adımları değişikliklerinin tam puan almayı nasıl sağlayacağı belirtilecektir. Değer İş Analizi İsmi Eski Puan Gerçek Puan İş adımları değişikleri ve yeni iş analizi düzeni tam puan almayı nasıl sağlayacak?

69 Şubenin Yeni İş Analizleri İş Adımları Kök Nedeni Nasıl Yok Edecek?
Şubenin Adı: Tespit edilen iyileştirme önceliklerinde bulunan kök neden tablosu aşağıdaki tablonun sol tarafına kopyalanacak, yeni geliştirilen iş analizi ve iş adımlarının bu kök nedeni nasıl ortadan kaldırılacağı tablonun sağ tarafında tanımlanacaktır. İŞ ANALİZİ 3 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 Sorun: Bu aşamada bir önceki sunuda bu iş analizi ile ilgili bildirilmiş sorunlar özet olarak buraya yazılacaktır. Kaybedilen Değerler: Bu sorunların sistemde hangi değer kayıplarına sebep olduğu önem sırasına göre en fazla 5 adet olmak üzere önceki slaytta yazılan şekli ile buraya aktarılacaktır. Neden 1. (Yukarıdaki sorun neden olmuştur?) Neden 2. Neden 3. Neden 4. Neden 5. Bulunan KÖK NEDEN 1

70 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri(Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 3 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 SORU 1 İş tanımlandığı gibi doğru yapılmış mı? Sorunun Amacı: Sorunun Hedefi: Değerlendirilecek olay nedir: Veri Nereden Alınır: Ölçüm kriteri 5 alması için gereken sayı: 4 alması için gereken sayı: 3 alması için gereken sayı: 2 alması için gereken sayı: 1 alması için gereken sayı: Soru kısaltması nedir:

71 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri(Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 3 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 SORU 2 İş tanımlanan zamanda başlayıp tanımlanan zamanda bitirilmiş mi? Sorunun Amacı: Sorunun Hedefi: Değerlendirilecek olay nedir: Veri Nereden Alınır: Ölçüm kriteri 5 alması için gereken sayı: 4 alması için gereken sayı: 3 alması için gereken sayı: 2 alması için gereken sayı: 1 alması için gereken sayı: Soru kısaltması nedir:

72 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri(Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 3 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 SORU 3 Bu konuda paydaş şikayeti gelmesi bitirilmiş mi? Sorunun Amacı: Sorunun Hedefi: Değerlendirilecek olay nedir: Veri Nereden Alınır: Ölçüm kriteri 5 alması için gereken sayı: 4 alması için gereken sayı: 3 alması için gereken sayı: 2 alması için gereken sayı: 1 alması için gereken sayı: Soru kısaltması nedir:

73 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri(Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 3 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 SORU 4 Periyodu, sıklığı, erişilmesi gereken sayı hedeflerine ulaşılmış mı? Sorunun Amacı: Sorunun Hedefi: Değerlendirilecek olay nedir: Veri Nereden Alınır: Ölçüm kriteri 5 alması için gereken sayı: 4 alması için gereken sayı: 3 alması için gereken sayı: 2 alması için gereken sayı: 1 alması için gereken sayı: Soru kısaltması nedir:

74 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri(Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 3 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 SORU 5 Yapılan işler amaç, hedef, ilke ve stratejilere önemli katkı sağlamış mı? Sorunun Amacı: Sorunun Hedefi: Değerlendirilecek olay nedir: Veri Nereden Alınır: Ölçüm kriteri 5 alması için gereken sayı: 4 alması için gereken sayı: 3 alması için gereken sayı: 2 alması için gereken sayı: 1 alması için gereken sayı: Soru kısaltması nedir:

75 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri(Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 3 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 SORU 6 Süreç formu hedeflerine ulaşılmış mı? Sorunun Amacı: Sorunun Hedefi: Değerlendirilecek olay nedir: Veri Nereden Alınır: Ölçüm kriteri 5 alması için gereken sayı: 4 alması için gereken sayı: 3 alması için gereken sayı: 2 alması için gereken sayı: 1 alması için gereken sayı: Soru kısaltması nedir:

76 İş Analizi Yeniden Yapılandırma

77 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri Araştırması (Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 4 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 Müşteri talepleri ve kabul kriterleri Ulusal / uluslararası standartlar Yasa ve yönetmelikler Kurum ihtiyaç ve beklentileri Diğer

78 Şubenin Adı: İş Analizi Adı buraya yazılacak…..
İş Analizlerinde Yapılacak Değişiklik Önerileri Yeni İş Analizi 4 Değer Akışı Şubenin Adı: İş Analizi Adı buraya yazılacak….. Bu sunuda turuncu renkli hücreye iş analizinin adından anlaşılan ve konu ile ilgili değerlerimizi tam olarak karşılayacak şekilde işin en iyi ve mükemmel olma durumu açık bir şekilde yazılacaktır. Bu zirve değer adının altına da hangi değerleri desteklediği önem sırasına göre en fazla 5 tane olmak üzere yazılacaktır. Sonra sıfırıncı değer olan sistemin başlangıç noktası bulunacaktır. Devamında adım adım bu zirve değere varmak için eklenen değerler zinciri yapılacaktır. Kaç zincir halkası bulunmuş ise o kadar mavi hücre oluşturulup art arda bunların içine yazılarak değer akış zinciri oluşturulacaktır. Bu zincir halkalarından biri çıkarıldığında zirve değer kaybolmuyor veya azalmıyor ise gereksiz bir adım üretilmiştir. Tüm basamaklar itina ile yapıldığında zirve değere ulaşılamıyor ise önemli bir adım ihmal edilmiştir anlamına gelmektedir. Program koordinatörüne gönderilen ders ………………………………………………………. Ders öğretim üyesinden ………………………………………………. Bilim kurullarından kabul görmeyen ve ………………………………………….. Bilim kurulları tarafından incelenen ………………………….. (Zirve DEĞER) (Talimat adının tam ve eksiksiz olması ile ulaşacağımız en mükemmel sonuç)

79 Süreci Tanımlayalım Şubenin Adı:
İş Analizinin Değer Akış BPMN Grafiği çizilecektir. İş analizinin değer akış grafiği çizilirken, öncelikle iş analizinin girdisi ile başlanır. İş analizi için bulunan değer akış basamakları birbirini takip edecek şekilde oluşturulur. Basamaklarda belirtilecek ifadeler maximum 4 kelimelik, anlaşılır cümlelerden oluşacaktır. Akış grafiği iş analizinin çıktısı ile tamamlanır. Akış grafikleri sol yukarıdan sağ aşağıya doğru olmalıdır. *BPMN: İş süreçleri tarif etmek için kullanılan, ortak bir dili olan grafiksel gösterim şeklidir ve bir akışa şemasına sahiptir.

80 Şubenin Adı: İŞ ANALİZİNİN İSMİ…………………..
Süreci Yeniden Tanımlayalım Şubenin Adı: İŞ ANALİZİNİN İSMİ………………….. Girdiler ve Çıktılar (İş analizi adı sol sütuna yazılacak ve her birine tek girdi, tek çıktı yazılacaktır) Girdi Çıktı Kaynaklar (İş analizi adı sol sütuna yazılacak ve kaynaklar karşılarına yazılacaktır) İnsan kaynakları Taşınır kaynakları İş Analizlerinin Sınırları (İş analizi adı sol sütuna yazılacak ve başlangıç bitiş faaliyetleri karşılarına yazılacaktır) Başlangıç faaliyeti Bitiş faaliyeti

81 Şubenin Adı: İş Analizi İsmi :
Şubenin Yeni İş Analizleri İş Adımları Şubenin Adı: İş Analizi İsmi : Bu aşamada ilgili şube için önerilen en son iş analizlerinin adımları yazılacaktır. Kim yapacak kısmına kişi ismi değil rol unvanları yazılacaktır. Rol unvanları: Süreç sorumlusu, Süreç Asistanı, Büro Sorumlusu, Şube Sorumlusu, Şube çalışanı İhtiyaç listesini yazarken o adım için gerekli olan bir şey var ise yazılacaktır. Değer İş Analizi İsmi Kim yapacak? Nerede Yapacak? Ne zaman yapacak? İhtiyaç Listesi 1. İş Adımı …………………. 2. İş Adımı …………………. 3. İş Adımı …………………. 4. İş Adımı …………………. 5. İş Adımı …………………. 6. İş Adımı …………………. 7. İş Adımı …………………. 8. İş Adımı …………………. 9. İş Adımı …………………. 10. İş Adımı …………………. 11. İş Adımı …………………. 12. İş Adımı …………………. 13. İş Adımı …………………. 14. İş Adımı …………………. 15. İş Adımı …………………. 16. İş Adımı …………………. 17. İş Adımı …………………. 18. İş Adımı …………………. 19. İş Adımı …………………. 20. İş Adımı ………………….

82 Şubenin Adı: İş Analizi İsmi :
Şubenin Yeni İş Analizleri İş Adımları Şubenin Adı: İş Analizi İsmi : Bu aşamada ilgili şube için önerilen iş analizlerindeki iş adımları değişikliklerinin tam puan almayı nasıl sağlayacağı belirtilecektir. Değer İş Analizi İsmi Eski Puan Gerçek Puan İş adımları değişikleri ve yeni iş analizi düzeni tam puan almayı nasıl sağlayacak?

83 Şubenin Yeni İş Analizleri İş Adımları Kök Nedeni Nasıl Yok Edecek?
Şubenin Adı: Tespit edilen iyileştirme önceliklerinde bulunan kök neden tablosu aşağıdaki tablonun sol tarafına kopyalanacak, yeni geliştirilen iş analizi ve iş adımlarının bu kök nedeni nasıl ortadan kaldırılacağı tablonun sağ tarafında tanımlanacaktır. İŞ ANALİZİ 4 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 Sorun: Bu aşamada bir önceki sunuda bu iş analizi ile ilgili bildirilmiş sorunlar özet olarak buraya yazılacaktır. Kaybedilen Değerler: Bu sorunların sistemde hangi değer kayıplarına sebep olduğu önem sırasına göre en fazla 5 adet olmak üzere önceki slaytta yazılan şekli ile buraya aktarılacaktır. Neden 1. (Yukarıdaki sorun neden olmuştur?) Neden 2. Neden 3. Neden 4. Neden 5. Bulunan KÖK NEDEN 1

84 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri(Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 4 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 SORU 1 İş tanımlandığı gibi doğru yapılmış mı? Sorunun Amacı: Sorunun Hedefi: Değerlendirilecek olay nedir: Veri Nereden Alınır: Ölçüm kriteri 5 alması için gereken sayı: 4 alması için gereken sayı: 3 alması için gereken sayı: 2 alması için gereken sayı: 1 alması için gereken sayı: Soru kısaltması nedir:

85 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri(Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 4 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 SORU 2 İş tanımlanan zamanda başlayıp tanımlanan zamanda bitirilmiş mi? Sorunun Amacı: Sorunun Hedefi: Değerlendirilecek olay nedir: Veri Nereden Alınır: Ölçüm kriteri 5 alması için gereken sayı: 4 alması için gereken sayı: 3 alması için gereken sayı: 2 alması için gereken sayı: 1 alması için gereken sayı: Soru kısaltması nedir:

86 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri(Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 4 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 SORU 3 Bu konuda paydaş şikayeti gelmesi bitirilmiş mi? Sorunun Amacı: Sorunun Hedefi: Değerlendirilecek olay nedir: Veri Nereden Alınır: Ölçüm kriteri 5 alması için gereken sayı: 4 alması için gereken sayı: 3 alması için gereken sayı: 2 alması için gereken sayı: 1 alması için gereken sayı: Soru kısaltması nedir:

87 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri(Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 4 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 SORU 4 Periyodu, sıklığı, erişilmesi gereken sayı hedeflerine ulaşılmış mı? Sorunun Amacı: Sorunun Hedefi: Değerlendirilecek olay nedir: Veri Nereden Alınır: Ölçüm kriteri 5 alması için gereken sayı: 4 alması için gereken sayı: 3 alması için gereken sayı: 2 alması için gereken sayı: 1 alması için gereken sayı: Soru kısaltması nedir:

88 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri(Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 4 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 SORU 5 Yapılan işler amaç, hedef, ilke ve stratejilere önemli katkı sağlamış mı? Sorunun Amacı: Sorunun Hedefi: Değerlendirilecek olay nedir: Veri Nereden Alınır: Ölçüm kriteri 5 alması için gereken sayı: 4 alması için gereken sayı: 3 alması için gereken sayı: 2 alması için gereken sayı: 1 alması için gereken sayı: Soru kısaltması nedir:

89 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri(Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 4 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 SORU 6 Süreç formu hedeflerine ulaşılmış mı? Sorunun Amacı: Sorunun Hedefi: Değerlendirilecek olay nedir: Veri Nereden Alınır: Ölçüm kriteri 5 alması için gereken sayı: 4 alması için gereken sayı: 3 alması için gereken sayı: 2 alması için gereken sayı: 1 alması için gereken sayı: Soru kısaltması nedir:

90 İş Analizi Yeniden Yapılandırma

91 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri Araştırması (Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 5 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 Müşteri talepleri ve kabul kriterleri Ulusal / uluslararası standartlar Yasa ve yönetmelikler Kurum ihtiyaç ve beklentileri Diğer

92 Şubenin Adı: İş Analizi Adı buraya yazılacak…..
İş Analizlerinde Yapılacak Değişiklik Önerileri Yeni İş Analizi 5 Değer Akışı Şubenin Adı: İş Analizi Adı buraya yazılacak….. Bu sunuda turuncu renkli hücreye iş analizinin adından anlaşılan ve konu ile ilgili değerlerimizi tam olarak karşılayacak şekilde işin en iyi ve mükemmel olma durumu açık bir şekilde yazılacaktır. Bu zirve değer adının altına da hangi değerleri desteklediği önem sırasına göre en fazla 5 tane olmak üzere yazılacaktır. Sonra sıfırıncı değer olan sistemin başlangıç noktası bulunacaktır. Devamında adım adım bu zirve değere varmak için eklenen değerler zinciri yapılacaktır. Kaç zincir halkası bulunmuş ise o kadar mavi hücre oluşturulup art arda bunların içine yazılarak değer akış zinciri oluşturulacaktır. Bu zincir halkalarından biri çıkarıldığında zirve değer kaybolmuyor veya azalmıyor ise gereksiz bir adım üretilmiştir. Tüm basamaklar itina ile yapıldığında zirve değere ulaşılamıyor ise önemli bir adım ihmal edilmiştir anlamına gelmektedir. Program koordinatörüne gönderilen ders ………………………………………………………. Ders öğretim üyesinden ………………………………………………. Bilim kurullarından kabul görmeyen ve ………………………………………….. Bilim kurulları tarafından incelenen ………………………….. (Zirve DEĞER) (Talimat adının tam ve eksiksiz olması ile ulaşacağımız en mükemmel sonuç)

93 Süreci Tanımlayalım Şubenin Adı:
İş Analizinin Değer Akış BPMN Grafiği çizilecektir. İş analizinin değer akış grafiği çizilirken, öncelikle iş analizinin girdisi ile başlanır. İş analizi için bulunan değer akış basamakları birbirini takip edecek şekilde oluşturulur. Basamaklarda belirtilecek ifadeler maximum 4 kelimelik, anlaşılır cümlelerden oluşacaktır. Akış grafiği iş analizinin çıktısı ile tamamlanır. Akış grafikleri sol yukarıdan sağ aşağıya doğru olmalıdır. *BPMN: İş süreçleri tarif etmek için kullanılan, ortak bir dili olan grafiksel gösterim şeklidir ve bir akışa şemasına sahiptir.

94 Şubenin Adı: İŞ ANALİZİNİN İSMİ…………………..
Süreci Yeniden Tanımlayalım Şubenin Adı: İŞ ANALİZİNİN İSMİ………………….. Girdiler ve Çıktılar (İş analizi adı sol sütuna yazılacak ve her birine tek girdi, tek çıktı yazılacaktır) Girdi Çıktı Kaynaklar (İş analizi adı sol sütuna yazılacak ve kaynaklar karşılarına yazılacaktır) İnsan kaynakları Taşınır kaynakları İş Analizlerinin Sınırları (İş analizi adı sol sütuna yazılacak ve başlangıç bitiş faaliyetleri karşılarına yazılacaktır) Başlangıç faaliyeti Bitiş faaliyeti

95 Şubenin Adı: İş Analizi İsmi :
Şubenin Yeni İş Analizleri İş Adımları Şubenin Adı: İş Analizi İsmi : Bu aşamada ilgili şube için önerilen en son iş analizlerinin adımları yazılacaktır. Kim yapacak kısmına kişi ismi değil rol unvanları yazılacaktır. Rol unvanları: Süreç sorumlusu, Süreç Asistanı, Büro Sorumlusu, Şube Sorumlusu, Şube çalışanı İhtiyaç listesini yazarken o adım için gerekli olan bir şey var ise yazılacaktır. Değer İş Analizi İsmi Kim yapacak? Nerede Yapacak? Ne zaman yapacak? İhtiyaç Listesi 1. İş Adımı …………………. 2. İş Adımı …………………. 3. İş Adımı …………………. 4. İş Adımı …………………. 5. İş Adımı …………………. 6. İş Adımı …………………. 7. İş Adımı …………………. 8. İş Adımı …………………. 9. İş Adımı …………………. 10. İş Adımı …………………. 11. İş Adımı …………………. 12. İş Adımı …………………. 13. İş Adımı …………………. 14. İş Adımı …………………. 15. İş Adımı …………………. 16. İş Adımı …………………. 17. İş Adımı …………………. 18. İş Adımı …………………. 19. İş Adımı …………………. 20. İş Adımı ………………….

96 Şubenin Adı: İş Analizi İsmi :
Şubenin Yeni İş Analizleri İş Adımları Şubenin Adı: İş Analizi İsmi : Bu aşamada ilgili şube için önerilen iş analizlerindeki iş adımları değişikliklerinin tam puan almayı nasıl sağlayacağı belirtilecektir. Değer İş Analizi İsmi Eski Puan Gerçek Puan İş adımları değişikleri ve yeni iş analizi düzeni tam puan almayı nasıl sağlayacak?

97 Şubenin Yeni İş Analizleri İş Adımları Kök Nedeni Nasıl Yok Edecek?
Şubenin Adı: Tespit edilen iyileştirme önceliklerinde bulunan kök neden tablosu aşağıdaki tablonun sol tarafına kopyalanacak, yeni geliştirilen iş analizi ve iş adımlarının bu kök nedeni nasıl ortadan kaldırılacağı tablonun sağ tarafında tanımlanacaktır. İŞ ANALİZİ 5 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 Sorun: Bu aşamada bir önceki sunuda bu iş analizi ile ilgili bildirilmiş sorunlar özet olarak buraya yazılacaktır. Kaybedilen Değerler: Bu sorunların sistemde hangi değer kayıplarına sebep olduğu önem sırasına göre en fazla 5 adet olmak üzere önceki slaytta yazılan şekli ile buraya aktarılacaktır. Neden 1. (Yukarıdaki sorun neden olmuştur?) Neden 2. Neden 3. Neden 4. Neden 5. Bulunan KÖK NEDEN 1

98 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri(Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 5 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 SORU 1 İş tanımlandığı gibi doğru yapılmış mı? Sorunun Amacı: Sorunun Hedefi: Değerlendirilecek olay nedir: Veri Nereden Alınır: Ölçüm kriteri 5 alması için gereken sayı: 4 alması için gereken sayı: 3 alması için gereken sayı: 2 alması için gereken sayı: 1 alması için gereken sayı: Soru kısaltması nedir:

99 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri(Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 5 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 SORU 2 İş tanımlanan zamanda başlayıp tanımlanan zamanda bitirilmiş mi? Sorunun Amacı: Sorunun Hedefi: Değerlendirilecek olay nedir: Veri Nereden Alınır: Ölçüm kriteri 5 alması için gereken sayı: 4 alması için gereken sayı: 3 alması için gereken sayı: 2 alması için gereken sayı: 1 alması için gereken sayı: Soru kısaltması nedir:

100 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri(Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 5 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 SORU 3 Bu konuda paydaş şikayeti gelmesi bitirilmiş mi? Sorunun Amacı: Sorunun Hedefi: Değerlendirilecek olay nedir: Veri Nereden Alınır: Ölçüm kriteri 5 alması için gereken sayı: 4 alması için gereken sayı: 3 alması için gereken sayı: 2 alması için gereken sayı: 1 alması için gereken sayı: Soru kısaltması nedir:

101 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri(Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 5 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 SORU 4 Periyodu, sıklığı, erişilmesi gereken sayı hedeflerine ulaşılmış mı? Sorunun Amacı: Sorunun Hedefi: Değerlendirilecek olay nedir: Veri Nereden Alınır: Ölçüm kriteri 5 alması için gereken sayı: 4 alması için gereken sayı: 3 alması için gereken sayı: 2 alması için gereken sayı: 1 alması için gereken sayı: Soru kısaltması nedir:

102 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri(Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 5 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 SORU 5 Yapılan işler amaç, hedef, ilke ve stratejilere önemli katkı sağlamış mı? Sorunun Amacı: Sorunun Hedefi: Değerlendirilecek olay nedir: Veri Nereden Alınır: Ölçüm kriteri 5 alması için gereken sayı: 4 alması için gereken sayı: 3 alması için gereken sayı: 2 alması için gereken sayı: 1 alması için gereken sayı: Soru kısaltması nedir:

103 Sürecin Olması Gereken Tanımı
Şubenin Adı: Kontrol Noktaları ve Kriterleri(Süreç için gerekli ölçümleri yaparken dikkate alınan noktalar belirtilecektir.) İŞ ANALİZİ 5 KPI SORUSU Ortalama Gerçek İdare İçerik planlaması yapma iş analizleri Mevcut tüm derslerin ve en az gelecek 2 dönemlik ders içeriklerinin analizleri yapılarak zayıf ve güçlü noktaları yönetime raporlanıyor mu? 3  0 SORU 6 Süreç formu hedeflerine ulaşılmış mı? Sorunun Amacı: Sorunun Hedefi: Değerlendirilecek olay nedir: Veri Nereden Alınır: Ölçüm kriteri 5 alması için gereken sayı: 4 alması için gereken sayı: 3 alması için gereken sayı: 2 alması için gereken sayı: 1 alması için gereken sayı: Soru kısaltması nedir:

104 Şubenin Adı: SÜRECİN TANIMLANMASI
Şubenin Olması Gereken Tanımı Şubenin Adı: SÜRECİN TANIMLANMASI Kaynaklar (İş analizleri sol sütuna yazılacak ve kaynaklar karşılarına yazılacaktır) İş analizi adı İnsan kaynakları Taşınır kaynakları

105 Tablo ve Formlarda Yapılacak Değişiklik Önerileri
Olması gereken durum analizinde son işlem olarak tablo ve formlarda yapılacak değişiklik önerilerini belirlemektir.

106 Tablo ve Formlarda Yapılacak Değişiklik Önerileri
Bu aşamada ilgili süreç, büro veya şubede yazılı iş analizlerini ve tanımlanan değerleri gerçekleştirmek için gerekli olan, düzeltilmesi ve ya yeni oluşturulması gereken tablolar ve formlar listelenecektir.

107 Tablo ve Formlarda Yapılacak Değişiklik Önerileri
Şubenin Adı: Öncelikle şubede kullanılan veya yeni oluşturulacak formlar ve cetveller listesi verilecektir. AUZEF-FR Ders Takip Çizelgesi Formu AUZEF-FR Soru Yaşam Döngüsü Takibi Formu AUZEF-FR AUZEF Ders İçeriği Kontrol Formu AUZEF-FR AUZEF Ders Kitabı Kontrol Formu AUZEF-FR Materyal Sayfa ve Süre Bilgileri Çizelgesi Formu AUZEF-FR PPT SUNULARI KONTROL FORMU AUZEF-FR Sınav Soruları Uygunluk Formu AUZEF-FR AUZEF Ders İçeriği Sorun Tespit Formu AUZEF-FR Ders İçeriklerinin Hazırlanması ve Yayınlanması Takvimi

108 Tablo ve Formlarda Yapılacak Değişiklik Önerileri
Şube Adı: Her tablo veya form aşağıdaki gibi gösterilecek ve herhangi bir eleştiri veya problem yok ise üzerine OK! Logosu düşülecektir. Problem veya eleştiri var ise yeni olacak şekli DÜZELTİLMİŞ ÖNERİ olarak açıklama olarak sunuya eklenecektir. İ.Ü AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF Ders İçeriği Kontrol Formu Dök. No: AUZEF-FR Yayın Tarihi: Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 Programın Adı Dersin Adı DERS KİTABININ BİÇİMSEL KONTROL KRİTERLERİ GENEL BÖLÜMLER Ders kitabının giriş sayfalarında kapak, içindekiler, önsöz, yazar notu, kısaltmalar yer alıyor mu? Ders kitabı 14 bölüm şeklinde oluşturulmuş mu? Her bölüm girişinde bu bölümde neler öğreneceğiz kısmına yer verilmiş mi? Her bölüm girişinde bölüm hakkında ilgi oluşturan sorulara yer verilmiş mi? Her bölüm girişinde bölümde hedeflenen kazanımlar ve kazanım yöntemlerine yer verilmiş mi? Her bölüm girişinde bölümün anahtar kavramları ve açıklamalarına yer verilmiş mi? Her bölümde, bölüm gövde metni numara verilmeden “Giriş” ara başlığı ile başlamış mı? Her bölümde bölüm uygulamalarına ve uygulama sorularına yer verilmiş mi? Her bölümde bölüm özetine (Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti) yer verilmiş mi? Her bölümde bölüm sorularına (en az 10 soru) yer verilmiş mi? OK! DÜZELTİLMİŞ ÖNERİ

109 KÖK Nedenlerin Ortadan Kaldırıldığı Onayı
Şubenin Adı: Aşağıda belirlenen kök nedenler ortadan kaldırıldı ise lütfen sağ sütuna KESİN HALLEDİLDİ notu yazınız.  Kök neden no  Kök neden metni  Durum Bulunan KÖK NEDEN 1  KESİN HALLEDİLDİ Bulunan KÖK NEDEN 2 Bulunan KÖK NEDEN 3 Bulunan KÖK NEDEN 4 Bulunan KÖK NEDEN 5 Bulunan KÖK NEDEN 6

110 İş Analizi Listesi Şubenin Yeni İş Analizleri Listesi Şubenin Adı:
Bu aşamada ilgili şube için önerilen en son iş analizleri listesi yazılacaktır. İş Analizi Listesi Eski Puan Gerçek Puan Değişiklik tam puanı nasıl sağlayacak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

111 İyileştirmenin İncelenmesi
Şubenin Adı: Bu iyileştirme uygulama modeli ile aşağıdaki kazanımlardan hangisi ne ölçüde karşılanmaktadır. Katkı En az etki Orta etki En çok etki Müşteri ihtiyaçlarını karşılama Zamana ve gelişmelere uyum sağlama Daha hızlı ve verimli çalışma Kaynakları etkili kullanma Çalışanların organizasyon içindeki katkılarını artırma Yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerin sunulması Maliyetlerin azaltılıp gelirlerin yükseltilmesi Sadeleştirme Yapılmadı <%50 %51-100 Katma değer yaratmayan adımların kaldırılması Kontrol ve karar adımlarının azaltılması Hata önleyici sistemlerin kullanılması Az sayıda fakat etkin personel kullanımı Tekrar eden faaliyetlerin ortadan kaldırılması Basitleştirme İşlerin olabildiğince paralel gerçekleştirilmesi Ekip odaklı çalışılması, yetki ve sorumlulukların dağıtılması Teknoloji kullanımı (otomasyon, uzman sistemler,…v.b.)

112 ŞUBE KONTROL KRİTERLERİ ŞUBE PERFORMANS KRİTERLERİ
Süreç Formunun Kontrolü Önceki slaytlarda doldurulmuş olan başlıklar, Süreç Formu tablosunda toplu halde yazılacaktır. Şubenin Adı: ŞUBE SORUMLUSU ŞUBENİN SINIRLARI ETKİLENEN ŞUBELER ETKİLEYEN ŞUBELER GİRDİLER ÇIKTILAR KAYNAKLAR FAALİYETLER İLGİLİ STANDART ŞUBE KONTROL KRİTERLERİ ŞUBE PERFORMANS KRİTERLERİ ŞUBE HEDEFLERİ -

113


"Çalışmayı Yapanlar Bu aşamada süreç yöneticisinden çalışmaya katılan en düşük rütbeli çalışana kadar herkesin ismi kıdem sırasına göre yazılacaktır. Görev." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları