Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“ Dementia Precox” da mikroskopik inceleme ile belirgin bir değişiklik izlenememektedir. Diğer yandan, Alzheimer özellikle derin kortikal yapılarda hücre.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“ Dementia Precox” da mikroskopik inceleme ile belirgin bir değişiklik izlenememektedir. Diğer yandan, Alzheimer özellikle derin kortikal yapılarda hücre."— Sunum transkripti:

1 “ Dementia Precox” da mikroskopik inceleme ile belirgin bir değişiklik izlenememektedir. Diğer yandan, Alzheimer özellikle derin kortikal yapılarda hücre çekirdeklerinde şişme ve zarlarında buruşma tespit etti ki bunlar dejenerasyona işaret etmektedir…. Nissl ise değişik hücre hastalıkları gördü…” Dementia precox ve Paraphrenia 1919

2 Şizofrenide Beyin Ağırlıkları AraştırmaHastaKontrolSonuç Crichton-Browne (1879)Pre-Kraepelinian (63)Affektif hastalar (58)69 gr Mittenzwig (1905)İşlevsel psikoz (185)Norm50 gr Southard (1910)Dementia precox (55)Norm (1906)19 gr Kure ve Shimoda (1923)Demantia precox (106)Norm (>1000)63 gr Lewis (1923)Demantia precox (95)Norm (1906)87 gr Broser (1949)Defisit şizofreni (219)Norms (1932)1 gr Tatetsu (1964)Şizofreni (41)Organik hast (55)58 gr Wildi (1967)Şizofreni (51)Organik hast (542)64 gr

3 Sağlıklılara Göre Şizofreni 98 126 0 20 40 60 80 100 120 140 Toplam beyin hacmi Toplam Ventrikül hacmi Sağlıklı beyin Wright ve ark 2000

4 Sağlıklılara Göre Şizofreni 94 95 116 95 94 93 116 93 0 20 40 60 80 100 120 140 AmigdalaAHCParahippokampusLateral ventrikülAnt. Sup. Temporal Girus Sağ Sol

5 Çocukluk Döneminde Başlayan Şizofrenide Gri Madde Kaybı Kontroller Hastalar FARK Thompson ve ark. 2001

6 Gri Madde Kayıp Oranları Thompson ve ark 2001 KONTROLŞİZOFRENİ Erkekler Kızlar

7 Zamana bağlı değişiklikler Erken dönem farkı (Hastalar vs Kontroller) 5 yıl sonra (Hastalar vs Kontroller) Parietal ve motor kortikal alanlardan Dorsolat kortekste ve temporal alanda oluşan değişiklikler Thompson ve ark. 2001

8 Yüksek Risk Çalışmaları Kopenhag yüksek risk çalışması Melbourne yüksek risk çalışması (psikoz oranı %31) Edinburg yüksek risk çalışması Yüksek riske sahip kişilerde ilgili bölgelerde (medial frontal korteks, lat. Ventiküller, hippocampus, talamus, DLPFC gibi) farklılıklar normaller ile hastalar arasındaki değerlerde... Kohortta sizofreni oranı %13 Inf. Temporal korteks pozitif PV= %60 negatif PV=%92 Likelihood ratio: 10.65

9 Melbourne Yüksek Risk Çalışması Psikoz geliştiren grup – Psikoz geliştirmeyen grup Pantelis ve ark 2003

10 Melbourne Yüksek Risk Çalışması Pantelis ve ark 2003 Psikoz gelişmesi ile gerçekleşen değişiklikler

11 Yüksek Risk Çalışmalarından Elde Edilen Sonuçlar Yüksek riske sahip kişiler içinde özellikle psikoz geliştiren kişilerde hastalık öncesinde de gri madde de kayıplar vardır. Hastalığın (psikozun) ilk dönemlerinde gri madde kaybı artmaktadır. Psikoz geliştirmeyenlerde ise kayıp izlenmemektedir. Hastalığın ilk dönemlerinden sonra gri madde kayıpları çok sınırlı olmaktadır. Woods’un (1998) tanımı “Şizofreni, progresif nörogelişimsel bir hastalıktır” bugünkü bulguları desteklemektedir.

12 Voksel Tabanlı Morfometri Honea ve ark 2005

13 Superior Temporal Girus Medial Temporal Lob Honea ve ark 2005

14 OLA vs HALO vs Kontrol İlk epizod 263 hasta 104 haftalık takip, 2-20 mg HALO vs 5-20 mg OLA OLA alan hastalarda tedavinin erken döneminde artış izleniyor Sadece OLA grubunda ventrikul vol ile PANSS arasında korelasyon Lieberman et al 2005

15 OLA vs HALO vs Kontrol

16 RIS VS ZIP VS HALO Garver et al 2005

17 Yaşam Boyunca Ak ve Gri Madde Bartzokis et al 2001 44.6 47.5

18 Şizofrenide Gri/Beyaz Madde Oranında Düzensizlik * Bartzokis et al 2003 Frontal lob Toplam Temporal lob

19 Bartzokis et al 2003 FRONTAL LOB * ** Ak Madde TEMPORAL LOB * *: P<0.05 **:P<0.01

20 DTI Çalışmaları İlk çalışmalar hastaların serebral korteksinde artmış difüzivite ve azalmış FA gösterdi. Bu bulgu serebral korteks genumunda görülmedi. Fong ve ark. 1999

21 DTI Çalışmaları Metodlara dayanarak, çok daha geniş alana yayılmış eksiklikler. Kim et al tarafından 1999 da bildirilmiştir. Negatif semptomlar ve alt frontaldeki beyaz madde anisotrofisi arasındaki ilişki Wolkin ve ark 2003 Alt frontaldeki beyaz madde anisotrofisi ile agresyon ve aniden davranış arasındaki ilişki Hoptman ve ark 2002

22 Fronto-Temporal Bağlantı Kubicki et al 2002 Azalmış unsinat fasikül FA bir yıl sonra sol tarafta da gösterilmiştir Burns et al 2003 Asimetri kaybı belirgin düşük FA değerleriyle birlikte sol anterior singulumda gösterilmiştir. Wang et al 2004

23 Fronto-Temporal Bağlantı Unsinat fasikül (sol) FA bildirimci-epizodik hafıza ile ilişkilidir (inf. frontal korteksten anterior temporal lob yapıları) Sol singulat demet (DLPFC-ant. Singulat- medial dorsal talamus-amigdala çekirdeği ve nukleus accumbens) FA ile alakalı idari fonksiyonlar (non-perseveratif hatalar) Nestor et al 2004

24 İşitsel Halüsinasyonlar Arkuat fasikül 1.Orta kısım (uzun lifler) lateral frontal ile dorsolat and temporal korteks 2.Yan kısım (kısa lifler) Broca’dan Wernicke’ye Böylece konuşma ve duyma arasındaki yüksek bağlanım özellikle sol yerleşimlidir Hubl et al 2004

25 Dopamin AP Raclopride Normal durum AP ile Raclopride ile

26

27 34 şizofreni tanısı almış hasta 7 AP naive İlaç-serbest dönem: 108  118 gün 36 kontrol [ 123 I]IBMZ SPECTAmfetamin SPECT

28 Laruella et al 1999 Amfetamin Uyarımı Sonrası Kontroller ve Şizofreni Hastaları

29 Laruella et al 1999 Pozitif belirtilerinde alevlenme olan hastalar (%47), belirtileri artmayan hastalara (%41) göre daha fazla dopamin sinaptik aralığa salmaktadırlar.

30 Laruella et al 1999 Negatif belirtileri belirgin olan hastalarda amfetamin sonrası istatistiki olarak anlamlı düzelme izlendi.

31 Alevlenme & Remisyon Laruella et al 1999

32 Dopamin D2R ve Şizofreni [ 11 C]NMSP ile yapılan ilk çalışmada şizofrenik ilaç-naïve hastalarda D2R artış Wong 1986 [11C]raclopride, [123I]IBZM ile yapılan çalışmalarda D2R miktarı normal kontroller ile farklı değil Farde 1987, Pilowsky 1996, Tibbo 1997 [11C]NMSP ile yapılan 2. çalışmada şizofreni hastalarında ve kontroller arasında fark yok Nordström 1995 Bugüne kadar yapılan 12 çalışmanın meta analizinde (size effect 0.54) D2 reseptörlerinin yüksek olabileceği ihtimali ortaya çıkmaktadır.

33 Abi-Dargham 2000 %20

34 Şizofreni: Daha Çok Dopamin Daha Çok Reseptör Dopamin salınımında artış (fazik/tonik) Bazal dopamin seviyesinde yükselme Dopamin reseptörlerinin konfigürasyonunda değişim (monomer/dimer oranı) ve sayısında artış

35 Dopamine Hypothesis “ When the hypothesis of dopamine blockade by neuroleptic agents can be further substantiated, it may be forgoing consequences for pathophysiology of schizophrenia. Over stimulation of dopamine receptors could be part of etiology…” Von Rossum 1967

36 Dopamine Receptor Occupancy

37

38

39

40 76Br-FLB457, Another Dopamine Ligand Temporal cortex Striatum Xiberas 1999

41 Halusinasyonlar sırasından çekilen PET görüntüleri


"“ Dementia Precox” da mikroskopik inceleme ile belirgin bir değişiklik izlenememektedir. Diğer yandan, Alzheimer özellikle derin kortikal yapılarda hücre." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları