Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULS1040 T ÜRK S İYASAL H AYATI - I Türk Siyasal Hayatında Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Müdahalesi/Darbesi/İhtilali Slayt no: 2 Dr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULS1040 T ÜRK S İYASAL H AYATI - I Türk Siyasal Hayatında Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Müdahalesi/Darbesi/İhtilali Slayt no: 2 Dr."— Sunum transkripti:

1 ULS1040 T ÜRK S İYASAL H AYATI - I Türk Siyasal Hayatında Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Müdahalesi/Darbesi/İhtilali Slayt no: 2 Dr. Bülent ŞENER

2 Türk Siyasal Hayatında Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Müdahalesi/Darbesi/İhtilali Toplumsal yapı Fransız Devrimi Atatürk Devrimleri İran İslam Devrimi ÜST YAPI (Siyasi ve sosyal yapı) ALT YAPI (Ekonomik yapı)  Devlet  İdeoloji  Hukuk  Eğitim  Din  Dil  Kültür  Sanat  Aile  Üretim araçları  Üretim güçleri  Mülkiyet ilişkileri  Ulaşım ve haberleşme TOPLUMSALDEVRİMTOPLUMSALDEVRİM SİYASAL DEVRİM

3 Türk Siyasal Hayatında Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Müdahalesi/Darbesi/İhtilali Osmanlı Klasik DönemiModernleşme Dönemi/Tanzimat Göçebelik-Yerleşiklik zıtlığı Bürokrasinin zihniyetinde meydana gelen değişim (Pozitivizm-İslam çatışması/Bürokratik zihniyet değerlerinin merkezin değerleri haline gelmesi) Çevre-Cemaat dışılık zıtlığı Bürokrasinin güçlenmesi Seçkinler-Çevre arasındaki siyasal ve ekonomik ayrıcalıklar/farklılıklar Merkez-Çevre arasında kültürel kopukluğun artması (Batı kültürü- İslam kültürü zıtlığı) Merkezin yüksek kültürünün çevreye karşı bir üstünlük aracı olması Ulema sınıfının bürokrasi karşısında zayıflaması SİMGESEL ÇATIŞMA MERKEZİ DEĞERLER DÜZEYİNDE ÇATIŞMA

4 Türk Siyasal Hayatında Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Müdahalesi/Darbesi/İhtilali Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri JÖNTÜRKLER 1902 Osmanlı Liberalleri Kongresi Milliyetçi Laik Meşrutiyetçi Ahmet Rıza grubu Merkeziyetçi Devletçi Türk milliyetçisi Otoriter TBMM BİRİNCİ GRUP Prens Sabahattin grubu Adem-i merkeziyetçi Liberal Muhafazakar Osmanlıcı TBMM İKİNCİ GRUP DEVLETÇİ SEÇKİNLER GELENEKÇİ LİBERALLER

5 Türk Siyasal Hayatında Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Müdahalesi/Darbesi/İhtilali II. Dünya Savaşı Yıllarında Ekmeğin Karneyle Alınmasının Gazetelere Yansıması Ekmek Karnesi Örneği

6 Türk Siyasal Hayatında Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Müdahalesi/Darbesi/İhtilali II. Dünya Savaşı Yıllarında Ekmek İstihkakına İlişkin haber

7 Türk Siyasal Hayatında Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Müdahalesi/Darbesi/İhtilali Demokrat Parti’nin Kurulması haberi

8 Türk Siyasal Hayatında Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Müdahalesi/Darbesi/İhtilali DP’nin 1950 Seçimlerinde Kullandığı Meşhur Poster

9 Türk Siyasal Hayatında Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Müdahalesi/Darbesi/İhtilali 1950-1960 Döneminde Gerçekleşen Genel Seçimler

10 Türk Siyasal Hayatında Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Müdahalesi/Darbesi/İhtilali Arapça Ezan Yasağı’nın Kaldırılması haberi

11 Türk Siyasal Hayatında Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Müdahalesi/Darbesi/İhtilali Marshall Yardımı Temelinde Kabul Edilen Petrol Kanunu’yla İlgili Gazete Haberi

12 Türk Siyasal Hayatında Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Müdahalesi/Darbesi/İhtilali 1954 Genel Seçimlerini DP’nin Ezici Üstünlükle Kazanması haberi

13 Türk Siyasal Hayatında Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Müdahalesi/Darbesi/İhtilali Kırşehir’de Her Seçimde DP’ye Karşı Oyların Hepsini Alan Osman Bölükbaşı ve oğlu Deniz Bölükbaşı

14 Türk Siyasal Hayatında Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Müdahalesi/Darbesi/İhtilali Osman Bölükbaşı’nın tahliye haberlerinden biri

15 Türk Siyasal Hayatında Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Müdahalesi/Darbesi/İhtilali Menderes’in DP’ye Bağlı Vatan Cephesi’ni Kurmasıyla İlgili Bir haber

16 Türk Siyasal Hayatında Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Müdahalesi/Darbesi/İhtilali İnönü’nün Kayseri Ziyareti ve Mitingi Haberi

17 Türk Siyasal Hayatında Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Müdahalesi/Darbesi/İhtilali İnönü’nün Uşak Ziyareti ve Mitingi Haberi

18 Türk Siyasal Hayatında Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Müdahalesi/Darbesi/İhtilali Tahkikat Komisyonu’nun Kurulması Haberi

19 Türk Siyasal Hayatında Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Müdahalesi/Darbesi/İhtilali DP İktidarının Üçüncü Döneminde Yasaklar ve Olaylara İlişkin Gazete Haberleri

20 Türk Siyasal Hayatında Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Müdahalesi/Darbesi/İhtilali 27 Mayıs 1960 Darbesinin/Müdahalesinin/İhtilalinin haberi

21 Türk Siyasal Hayatında Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Müdahalesi/Darbesi/İhtilali 27 Mayıs 1960 Darbesinin/Müdahalesinin/İhtilalinin haberi


"ULS1040 T ÜRK S İYASAL H AYATI - I Türk Siyasal Hayatında Merkez-Çevre İlişkilerinin Seyri ve 27 Mayıs 1960 Müdahalesi/Darbesi/İhtilali Slayt no: 2 Dr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları