Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PATNOS RAM 1 AİLE EĞİTİM SUNUSU 4. 2PATNOS RAM EĞİTİM BAŞARISINI YÜKSELTMEDE, SAĞLIKLI VE MUTLU İNSANLAR YETİŞTİRMEDE “AİLENİNİN ROLÜ”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PATNOS RAM 1 AİLE EĞİTİM SUNUSU 4. 2PATNOS RAM EĞİTİM BAŞARISINI YÜKSELTMEDE, SAĞLIKLI VE MUTLU İNSANLAR YETİŞTİRMEDE “AİLENİNİN ROLÜ”"— Sunum transkripti:

1 PATNOS RAM 1 AİLE EĞİTİM SUNUSU 4

2 2PATNOS RAM EĞİTİM BAŞARISINI YÜKSELTMEDE, SAĞLIKLI VE MUTLU İNSANLAR YETİŞTİRMEDE “AİLENİNİN ROLÜ”

3 3PATNOS RAM EĞİTİM BAŞARISINI YÜKSELTMEDE, SAĞLIKLI VE MUTLU İNSANLAR YETİŞTİRMEDE “AİLENİN ROLÜ EĞİTİM BAŞARISINI YÜKSELTMEDE, SAĞLIKLI VE MUTLU İNSANLAR YETİŞTİRMEDE “AİLENİN ROLÜ

4 4PATNOS RAM İster ilköğretime,ister liseye,ister üniversiteye gitsin bir çocuğun eğitim başarısını yükseltmek konusunda anne ve babaya önemli görevler düşmektedir. İster ilköğretime,ister liseye,ister üniversiteye gitsin bir çocuğun eğitim başarısını yükseltmek konusunda anne ve babaya önemli görevler düşmektedir. Ancak şu unutulmamalıdır ki çocuğunuzun isteği olmadan veya onun karşı çıkmasına rağmen,çocuğunuza yardımcı olmanız ve eğitim başarısına katkıda bulunmanız mümkün değildir. Ancak şu unutulmamalıdır ki çocuğunuzun isteği olmadan veya onun karşı çıkmasına rağmen,çocuğunuza yardımcı olmanız ve eğitim başarısına katkıda bulunmanız mümkün değildir.

5 5PATNOS RAM Bu sebeple ona yapmak istediğiniz yardımlarda onunla işbirliği içinde olmanız ve onun ;söyledikleriniz ve yapmak istedikleriniz konusunda ikna olması ve yapılacak düzenlemelere inanması çok önemlidir. Bu sebeple ona yapmak istediğiniz yardımlarda onunla işbirliği içinde olmanız ve onun ;söyledikleriniz ve yapmak istedikleriniz konusunda ikna olması ve yapılacak düzenlemelere inanması çok önemlidir.

6 6PATNOS RAM ÇOCUĞUN BAŞARISINDA AİLEYE DÜŞEN SORUMLULUKLAR

7 7PATNOS RAM ÇOCUĞUNUZLA SAĞLIKLI İLETİŞİM KURUN; Çocuğunuzla olan iletişiminizde rahat olan,çocuğunuzun duygularını,düşüncelerini anlamaya çalışın,onu dinleyin.Çocuğunuzu teşvik edin fakat teşvik ederken yapıcı olun Çocuğunuzla olan iletişiminizde rahat olan,çocuğunuzun duygularını,düşüncelerini anlamaya çalışın,onu dinleyin.Çocuğunuzu teşvik edin fakat teşvik ederken yapıcı olun

8 8PATNOS RAM ÇOCUKLARINIZI HER YÖNÜ İLE TANIYIN Çünkü çocuğun ilgi,yetenek ve becerilerini kapasitesi oranında geçekçi bir şekilde değerlendirme zorunluluğu olduğu için ailenin yapması gereken çocuğun ilgilerini,yeteneklerini,bireysel ve kişilik özelliklerini bilmelidir.Bunun için öğretmenleri ile devamlı diyalog halinde olun. Çünkü çocuğun ilgi,yetenek ve becerilerini kapasitesi oranında geçekçi bir şekilde değerlendirme zorunluluğu olduğu için ailenin yapması gereken çocuğun ilgilerini,yeteneklerini,bireysel ve kişilik özelliklerini bilmelidir.Bunun için öğretmenleri ile devamlı diyalog halinde olun.

9 9PATNOS RAM OLUMSUZ ETİKETLEMELER YAPMAYIN OLUMSUZ ETİKETLEMELER YAPMAYIN Ailenin küçük yaşlardan itibaren,çocuklarından yüksek başarı beklentisi ve bu beklentiyi karşılamak için de çocuğun yoğun eleştirilmesi,dayakla veya cezayla ders çalışmaya zorlanması,onları olumsuz bazı sıfatlarla yargılaması; (tembel,haylaz,sorumsuz,geri zekalı)çocuğun başarısının düşmesine neden olur. Buda çocuğun düşük benlik saygısına sahip olmasına neden olur. Ailenin küçük yaşlardan itibaren,çocuklarından yüksek başarı beklentisi ve bu beklentiyi karşılamak için de çocuğun yoğun eleştirilmesi,dayakla veya cezayla ders çalışmaya zorlanması,onları olumsuz bazı sıfatlarla yargılaması; (tembel,haylaz,sorumsuz,geri zekalı)çocuğun başarısının düşmesine neden olur. Buda çocuğun düşük benlik saygısına sahip olmasına neden olur. BUNUN YERİNE AİLE NE YAPMALI: BUNUN YERİNE AİLE NE YAPMALI: Çocuklarında mutlak olarak yüksek başarı beklentisi içersine girmemeleri,onların kapasiteleri oranında başarılı olabileceklerini kabul etmelidir.

10 10PATNOS RAM ÇOCUĞUNUZA KARŞI ESNEK OLUN VE DUYGUSAL AÇIDAN KATI DAVRANMAYIN Çocuklarınıza karşı katı davranmak sizin ile olan iletişimini olumsuz etkiler. Çocuklarınıza karşı katı davranmak sizin ile olan iletişimini olumsuz etkiler.

11 11PATNOS RAM ÇOCUĞUNUZA DERS ÇALIŞMASI KONUSUNDA BASKICI TUTUMLA YAKLAŞMAYIN ÇOCUĞUNUZA DERS ÇALIŞMASI KONUSUNDA BASKICI TUTUMLA YAKLAŞMAYIN Çocuğun ders çalışma yöntemine müdahale edilmemeli,bu konuda gereksiz tartışmalara girilmemeli,kendisine hissettirilmeden sistemli ve düzenli çalışması konusunda kontrol sağlanmalıdır. Çocuğun ders çalışma yöntemine müdahale edilmemeli,bu konuda gereksiz tartışmalara girilmemeli,kendisine hissettirilmeden sistemli ve düzenli çalışması konusunda kontrol sağlanmalıdır.

12 12PATNOS RAM AİLE ORTAMI ÇOCUĞUNUZUN BAŞARILI OLMASINDA ÖNEMLİ OLAN ETKENLERDEN BİRİSİDİR Çocuğunuzun zihinsel olarak dikkatini derse verebilmesi için ;anne- baba arasında doğabilecek tartışmalar çocuğa hissettirilmemelidir.Yapı lması gereken problemi çocuğa yansıtmadan çözmektir. Çocuğunuzun zihinsel olarak dikkatini derse verebilmesi için ;anne- baba arasında doğabilecek tartışmalar çocuğa hissettirilmemelidir.Yapı lması gereken problemi çocuğa yansıtmadan çözmektir.

13 13PATNOS RAM AİLE YAPISI,AİLEDEKİ BİREYLERİN EĞİTİME BAKIŞ AÇISI ÇOCUĞUN BAŞARISINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEMEKTEDİR Burada anne ve babaya düşen sorumluluk ;çocuğun eğitimi üzerinde etkisi olan tüm aile bireylerinin eğitim hakkındaki görüş ve tutumları tutarlı olmalıdır. Burada anne ve babaya düşen sorumluluk ;çocuğun eğitimi üzerinde etkisi olan tüm aile bireylerinin eğitim hakkındaki görüş ve tutumları tutarlı olmalıdır.

14 14PATNOS RAM Örnek: Anne babası çocuğun gelecekte rahat bir yaşam sürmesi ve hayatını garantiye almanın yolunun lise ve üniversite eğitiminden geçtiğini vurgulayıp da amcasının,dayısının vb. kişilerin “okuyup ta ne yapacaksın,nasıl olsa boşta gezeceksin,okuyanlar ne yapmış” gibi sözleri çocuğun eğitim hakkındaki görüşlerinde çelişkiye yol açabilir ve bocalamasına neden olabilir. Örnek: Anne babası çocuğun gelecekte rahat bir yaşam sürmesi ve hayatını garantiye almanın yolunun lise ve üniversite eğitiminden geçtiğini vurgulayıp da amcasının,dayısının vb. kişilerin “okuyup ta ne yapacaksın,nasıl olsa boşta gezeceksin,okuyanlar ne yapmış” gibi sözleri çocuğun eğitim hakkındaki görüşlerinde çelişkiye yol açabilir ve bocalamasına neden olabilir.

15 15PATNOS RAM ÇOCUĞUNUZUN DAHA RAHAT DERS ÇALIŞABİLMESİ İÇİN NORMAL YAŞAM DÜZENİNİNİ BOZMAYIN Evdeki fiziksel ortamı uygun hale getirmekle beraber aile yaşantınızda gereksiz sınırlamalara ve değişikliklere gitmeyin.Burada yapılacak çocuğun rahat ders çalışabilmesi için normal yaşam düzenini bozmamak,her şeyin normal seyrinde gittiği mesajını vermektir.Bunun sonucu olarak çocuk kendini rahat hisseder ve başarısında bir düşüş olmaz. Evdeki fiziksel ortamı uygun hale getirmekle beraber aile yaşantınızda gereksiz sınırlamalara ve değişikliklere gitmeyin.Burada yapılacak çocuğun rahat ders çalışabilmesi için normal yaşam düzenini bozmamak,her şeyin normal seyrinde gittiği mesajını vermektir.Bunun sonucu olarak çocuk kendini rahat hisseder ve başarısında bir düşüş olmaz.

16 16PATNOS RAM KENDİ AMAÇALRINIZLA ÇOCUĞUNUZUN AMAÇLARINI BİRBİRİNE KARIŞTIRMAYIN Kendi amaç ve isteklerinizi çocuğunuza benimsetmeye çalışmayın. Kendi amaç ve isteklerinizi çocuğunuza benimsetmeye çalışmayın.

17 17PATNOS RAM Örnek: Anne ve babanın yapmak isteyip de yapamadığı,ulaşmak isteyip de ulaşamadığı hedeflerini;çocuktan istemesi ve bu konuda doyuma ulaşmaya çalışması,çocuğun içsel dünyasında çatışmaya neden olabilir(Bir taraftan kendi istekleri bir taraftan ailesinin istekleri) ve başarısını olumsuz etkileyebilir. Örnek: Anne ve babanın yapmak isteyip de yapamadığı,ulaşmak isteyip de ulaşamadığı hedeflerini;çocuktan istemesi ve bu konuda doyuma ulaşmaya çalışması,çocuğun içsel dünyasında çatışmaya neden olabilir(Bir taraftan kendi istekleri bir taraftan ailesinin istekleri) ve başarısını olumsuz etkileyebilir.

18 18PATNOS RAM ÇOCUĞUNUZUN ÇALIŞABİLMESİ İÇİN UYGUN ORTAM HAZIRLAYIN Burada ailenin yapması gereken çocuğunuzun ders çalıştığı ortamı olanaklar dahilinde ışıklandırmak,havalan dırmak,anlık doğabilecek ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde düzenlemektir. Burada ailenin yapması gereken çocuğunuzun ders çalıştığı ortamı olanaklar dahilinde ışıklandırmak,havalan dırmak,anlık doğabilecek ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde düzenlemektir.

19 19PATNOS RAM Çocuğunuzun ders çalıştığı ortama yakın yerde Tv. Müzik seti gibi elektronik araçlar olmamalıdır. Çünkü;Ses düzeyinin makul ve rahatsız edici olmayan düzeyde ayarlaması gerekmektedir. Çocuğunuzun ders çalıştığı ortama yakın yerde Tv. Müzik seti gibi elektronik araçlar olmamalıdır. Çünkü;Ses düzeyinin makul ve rahatsız edici olmayan düzeyde ayarlaması gerekmektedir. Eğer evinizde yeterli oda yoksa ve çocuğunuza çalışması için özel oda veremiyorsanız ona çalışma köşesi oluşturun. Eğer evinizde yeterli oda yoksa ve çocuğunuza çalışması için özel oda veremiyorsanız ona çalışma köşesi oluşturun. Çalışma masası olarak kullanılan masa eğer yemek için de kullanılıyorsa mutlaka ders çalışma esnasında üzerine farklı bir örtü örtün. Çalışma masası olarak kullanılan masa eğer yemek için de kullanılıyorsa mutlaka ders çalışma esnasında üzerine farklı bir örtü örtün.

20 20PATNOS RAM MOTİVASYON BAŞARI ÜZERİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR ETKİYE SAHİPTİR Bu durumda anne babanın yapması gereken davranış;çocuğa kendisi için bir takım hedefler belirlemesini sağlamaktır.Çocuk bu hedeflerine ulaştıkça aile onu ödüllendirmeye çalışarak,çalışmasını pekiştirmelidir. Bu durumda anne babanın yapması gereken davranış;çocuğa kendisi için bir takım hedefler belirlemesini sağlamaktır.Çocuk bu hedeflerine ulaştıkça aile onu ödüllendirmeye çalışarak,çalışmasını pekiştirmelidir.

21 21PATNOS RAM ÇOCUĞUNUZUN VAR OLAN KAPASİTESİ ÜZERİNDE BAŞARI BEKLEMEYİN Anne babalar kendi hayatlarının belli dönemlerinde gerçekleştirmedikleri ve ulaşamadıkları hedefleri çocukları üzerinde gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Anne babalar kendi hayatlarının belli dönemlerinde gerçekleştirmedikleri ve ulaşamadıkları hedefleri çocukları üzerinde gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Bunu yapmak yerine ailenin yapması gereken davranış;onun ilgilerini,yeteneklerini ve bireysel özelliklerini dikkate alarak,bu konuda gerekli önderliği yapmalı,hedeflerine ulaşmasında ailenin kendi üzerine düşen görevi yapmaktır. Bunu yapmak yerine ailenin yapması gereken davranış;onun ilgilerini,yeteneklerini ve bireysel özelliklerini dikkate alarak,bu konuda gerekli önderliği yapmalı,hedeflerine ulaşmasında ailenin kendi üzerine düşen görevi yapmaktır.

22 22PATNOS RAM ÇOÇUĞUNUZU KENDİ YETENEKLERİNE UYGUN,GELECEKTE ONU MUTLU EDCEK BÖLÜMLERİ SEÇMESİNE YARDIMCI OLUN Onun sınırlarını zorlayacağı,başarılı olamayacağı meslekleri tercih etmesi yönünde zorlamayınız. Onun sınırlarını zorlayacağı,başarılı olamayacağı meslekleri tercih etmesi yönünde zorlamayınız. Burada ailenin yapması gereken davranış;Çocuğunun seçeceği bölüm ve meslek tercihine saygı göstermeli,çocuğun ilgi duyduğu ve yetenekli olduğu alanlarda başarıyı yakalamasının yüksek bir olasılık olduğu göz ardı etmemelidir. Burada ailenin yapması gereken davranış;Çocuğunun seçeceği bölüm ve meslek tercihine saygı göstermeli,çocuğun ilgi duyduğu ve yetenekli olduğu alanlarda başarıyı yakalamasının yüksek bir olasılık olduğu göz ardı etmemelidir. Başarısızlığını yargılamayın ve eleştirmeyin. Başarısızlığını yargılamayın ve eleştirmeyin.

23 23PATNOS RAM BUNLARIN DIŞINDA; Kademeli olarak çalışma davranışını kazandırın. Kademeli olarak çalışma davranışını kazandırın. Önce sorumluluk duygusunu kazandırın. Önce sorumluluk duygusunu kazandırın. Güvenini artırın-teşvik edin. Güvenini artırın-teşvik edin.

24 24PATNOS RAM Çocuğunuz için iyi bir şey yaptınız. Onun için zaman ayırdınız. Teşekkür Ederiz…


"PATNOS RAM 1 AİLE EĞİTİM SUNUSU 4. 2PATNOS RAM EĞİTİM BAŞARISINI YÜKSELTMEDE, SAĞLIKLI VE MUTLU İNSANLAR YETİŞTİRMEDE “AİLENİNİN ROLÜ”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları