Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Enfeksiyon Kontrolünde Bakım Paketleri Arş. Gör. Aliye OKGÜN ALCAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Enfeksiyon Kontrolünde Bakım Paketleri Arş. Gör. Aliye OKGÜN ALCAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD."— Sunum transkripti:

1 Enfeksiyon Kontrolünde Bakım Paketleri Arş. Gör. Aliye OKGÜN ALCAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD. aliyeokgun@gmail.com

2 Sağlık Hizmetiyle İlişkili Enfeksiyonlar - SHİE SHİE; hastaneye/diğer sağlık bakım kuruluşlarına yatış sırasında mevcut olmayan ya da inkübasyon döneminde olmayan; bakım süreci sırasında meydana gelen enfeksiyonlardır.

3 Dünya Sağlık Örgütü Hastaneye yatan her 100 hastanın; Gelişmiş ülkelerde 7’sinde Gelişmekte olan ülkelerde 10’unda En az 1 SHİE geliştiği bildirilmiştir.

4 ABD’de Yılda 37.5 milyon kişinin hastaneye yattığı; SHİE> 1.7 milyon 150 bini exitus 28-33 milyar dolar maliyet

5 TC Sağlık Bakanlığı - 2014 Hız Ventilatör İlişkili Pnömoni0.7-14.2/10 3 Santral Venöz Kateter İlişkili Enfeksiyon1.0-5.7/10 3 Üriner Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonu 0.7-5.4/10 3 Yatış süresinde ortalama 10 gün uzama Ortalama 1500$ maliyet Mortalite %16

6 SHİE Hastanede kalış süresi Maliyet Morbidite Mortalite Kalite göstergesi Institute of Medicine: «Aksi ispat edilmediği sürece her hastane enfeksiyonu, temel enfeksiyon kontrol kurallarına uyulduğu takdirde önlenmesi mümkün olan bir tıbbi hatadır.»

7 SHİE’nin önlenmesine yönelik birçok kanıt temelli uygulama kılavuzu bulunmaktadır.

8 Ancak literatürde öneriler ve klinik bakım arasında bir boşluk olduğu; hastaların ancak %50’sinin güncel bilimsel kanıtlar doğrultusunda önerilen bakımı alabildikleri belirtilmektedir.

9 Uygulamadaki Sorunlar Bilgi düzeyi Motivasyon Personel azlığı Yoğun iş temposu Kılavuzlardaki önerilere uyumda sorun

10 Bakım Paketi (Care Bundle) Bu nedenle hasta bakımında istenilen sonuçlara ulaşmak ve standart olarak uygulanması gereken işlemlere uyumu artırmak amacıyla Amerika Sağlık Bakımı İyileştirme Enstitüsü (Institute for Healthcare Improvement-IHI) tarafından “Bakım Paketi” kavramı gündeme getirilmiştir.

11 Care Bundle Bakım Paketi Önlem Paketi Önlem Demeti Bakım Demeti

12 Bakım paketi, her biri tek tek uygulandığında hastanın iyileşme sürecini ve sonuçlarını olumlu yönde etkileyen; hepsi birlikte uygulandığında ise teker teker uygulanmalarına oranla daha iyi bir sonuca ulaşılmasını sağlayan birkaç girişimin birlikte uygulanmasından oluşmaktadır. Bakım Paketi

13 Bakım Paketi - Amaç Kanıt temelli klinik uygulama kılavuzlarını uygulamaya aktarabilme Bakımın standardizasyonu Sağlık bakım uygulamalarının iyileştirilmesi

14 Bakım Paketi HemşireHekim Solunum terapisti Eczacı Fizyo- terapist Diyetisyen

15 Bakım paketi etkinliği kanıtlanmış, Her seferinde tutarlı ve istikrarlı bir şekilde uygulamaya geçirilemeyen 3-5 uygulama bir araya getirilerek oluşturulmaktadır. Bakım Paketinin Oluşturulması

16 Bakım Paketi Girişimleri Bakım paketinin her girişimi birbirinden kısmen bağımsız olmalı Uygulaması kolay girişimlerden oluşmalı – Uyumu arttırır – Girişimlerin gözden kaçmasını engeller

17 Bakım Paketi Girişimleri Takım çalışmasına uygun olmalı Uyum ölçülebilir olmalı Klinik olarak kullanımının uygun olmadığı ya da kontrendikasyon varlığında uygulanmaları zorunlu değil

18 Bakım Paketi Her zaman Her girişim Her hasta

19 Bakım Paketinin Uygulanması Ortak etme Eğitim Uygulama Değerlend irme

20 A. Sağlık Çalışanlarını Soruna Ortak Etme Sağlık çalışanlarını, işin içinde olduğuna inandırmak gereklidir: – Hekim – Hemşire – Yardımcı personel – Nütrisyon ekibi – Karar vericiler – Diğer uygulayıcılar – Hasta yakınları Takım olmak

21 B. Eğitim Bakım Paketi konusunda eğitim – Önemi – Amacı – Hedef Kitle – Girişimler – Değerlendirme – Sonuçlar - Geribildirim

22 C. Uygulama Kontrol listeleri ve görev tanımları oluşturulmalı, Her gün dikkatle gözden geçirilmelidir; Aksayan durumlar hemen not edilerek, gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.

23 Kontrol Listeleri Tüm veriler, sistematik olarak kaydedilmelidir. Nöbet değişiminde kayıtlı tüm veriler devredilmeli, gerekli uyarılar yapılarak bakımın devamlılığı sağlanmalıdır.

24 Bakım Paketinin Takibi

25

26

27 D. Değerlendirme Sağlanan katılım, Verilen eğitim, Gerçekleştirilen uygulamalar – Gerçekleşmeyebilir, – Hazırlıklı olmalı, – Yılmamalı, ders almalı, – Her aşama irdelenmeli, – Gerekirse yeni protokoller oluşturulmalı

28 D. Değerlendirme Sonuçlar değerlendirilmelidir. – Her sağlık kuruluşunun güçlü olduğu, geliştirilmesi gereken ve zayıf olduğu alanlar tespit edilmeli, özdeğerlendirme yapılmalıdır.

29 Bakım Paketinin Takibi Bakım paketlerinin takibi ya hep ya hiç mantığıyla yapılmaktadır. Bileşenlerden birisine uyumsuzluk saptanması durumunda diğer bileşenlere de uyulmamış olduğu varsayılmaktadır. Uyum %95 ya da daha fazla olmalıdır

30 Bakım Paketine Uyumun Değerlendirilmesi

31 Örnek – VİP Bakım Paketi Hasta 1Hasta 2 Hasta 3 Hasta 4Hasta 5Hasta 6Hasta 7 Yatak başı elevasyonu EEEEEEE Sedasyona ara verilmesi ve eks. haz. değ. EEEEEEE PÜ profilaksisi EEEEEEE DVT profilaksisi EEEEEEE Ağız bakımı HEEEEEE

32

33 Bakım Paketine Uyumun Değerlendirilmesi Bakım paketinin ne kadar işe yaradığını ancak enfeksiyon hızlarını karşılaştırarak anlayabiliriz. – Web tabanlı veri formları oluşturulmalı, – Veriler yedeklenebilmeli – Bilgilerin elektronik ortamda girişi, bu konuda eğitilmiş kişilerce yapılmalı, – Hatalı girişler tespit edilebilir ve düzeltilebilir olmalıdır.

34 VİP Bakım Paketi Santral Kateter Bakım Paketi Sepsis Bakım Paketi Üriner Kateter Bakım Paketi Clostridium Difficile Bakım Paketi Basınç Yaralarının Önlenmesi Bakım Paketi Palyatif Bakım Paketi İnme ve Geçici İskemik Atak Bakım Paketi Bakım Paketleri

35 VİP Bakım Paketi Santral Kateter Bakım Paketi Sepsis Bakım Paketi Üriner Kateter Bakım Paketi Clostridium Difficile Bakım Paketi Basınç Yaralarının Önlenmesi Bakım Paketi Palyatif Bakım Paketi İnme ve Geçici İskemik Atak Bakım Paketi Bakım Paketleri

36

37 El Hijyeni SVKİE önlemede en etkili ve ucuz girişimdir. Kateter bakımında el hijyeni endikasyonları Kateter giriş yerine dokunmadan önce ve sonra Kateteri yerleştirme, değiştirme, bakım ya da pansuman öncesi ve sonrası Eller kirlenmişse ya da kirlendiğinden şüpheleniliyorsa İnvaziv işlem öncesi ve sonrasında Hastalar arasında Eldiven giymeden önce ve sonra Tuvalet kullanımı sonrası

38 Bariyer Önlemlerin Alınması Kateter takılırken aseptik teknik kullanılmalıdır. – Bone – Maske – Steril önlük – Steril eldiven giyme – Hasta tamamen geniş steril örtü ile örtülmeli, sadece kateter giriş yeri açık

39 Klorheksidin ile Cilt Hazırlığının Yapılması Kateter takılması ve pansuman sırasında %70’lik izopropil alkol içinde %2’lik klorheksidin antiseptiği ile cilt hazırlığı – En az 30 saniye süreyle ileri geri friksiyon – Kurumaya bırak (~2 dk) – Tekrar dokunma

40 Kateter Giriş Yerinin Seçimi Mümkünse femoral ven kullanılmamalı: – Kİİ ve tromboz riski en yüksek. Tercih sırası: – Subklavyan > juguler > femoral

41 Kateter Gereksiniminin Değerlendirilmesi Gereksizse kateter çekilmeli – Pratikte standart süre yok. – Kat. çekmeyi, sistematik olarak günlük değerlendir. Zorunluysa az portlu, az tünelli kateter kullan

42 VİP Bakım Paketi Santral Kateter Bakım Paketi Sepsis Bakım Paketi Üriner Kateter Bakım Paketi Clostridium Difficile Bakım Paketi Basınç Yaralarının Önlenmesi Bakım Paketi Palyatif Bakım Paketi İnme ve Geçici İskemik Atak Bakım Paketi Bakım Paketleri

43

44 Ağız Bakımı Mekanik ventilatör desteğindeki hastaların ağız mukozası bozulma açısından yüksek risk altındadır. – Ağzın sürekli olarak açık kalması – Tedavi için kullanılan ilaçlar – Ağız yoluyla sıvı ve besin alınamaması – Endotrakeal tüp varlığı – Tespit için kullanılan flasterler Kolonizasyon Aspirasyon VİP

45 Yatak Başı Elevasyonu Hastalar yoğun bakım ünitelerinde sıklıkla supine pozisyonda izlenir. Hasta bu pozisyonda uzun süre kaldığında, akciğer volümünde azalma meydana gelir; sekresyonlar, aspire edilen mide içeriği ve hücre dışı interstisyel sıvılar akciğerde birikir.

46 Yatak Başı Elevasyonu Hastalara yatak başının 30-45° elevasyona alındığı semirekümbent pozisyonunun verilmesi sekresyonların birikmesini, akciğerlerin hipoventilasyonunu ve aspirasyonunu önlemektedir. Bu nedenle hastalara yatak başının 30-45° elevasyona alındığı semirekümbent pozisyonu verilmelidir.

47 Peptik Ülser Profilaksisi Solunum yetersizliği olan hastaların büyük bir bölümünde yoğun bakım ünitesine yatıştan sonraki birkaç saat içinde mukozal kan akımının azalması, intramukozal pH’nın düşmesi ve gastrik savunma mekanizmalarının bozulması nedenleriyle mukoza erozyonları ve subepitelyal kanamalar meydana gelmektedir.

48 Peptik Ülser Profilaksisi Nazogastrik ya da orogastrik tüp gastroözefajial sfinkterin kapanmasını engelleyerek reflü gelişme riskini arttırmaktadır. Bu durumda kolonize mide içeriğinin reflüye bağlı aspirasyon ile solunum yollarını kontamine etmesi sonucu hastalarda VİP gelişebilmektedir.

49 Peptik Ülser Profilaksisi Bu nedenle bu hasta grubunda peptik ülser profilaksisi gerekli bir durum haline gelmektedir. Peptik ülser profilaksisinde gastrik pH'ı nötralize etmeyen ve bakterisidal etkisi bulunan ajanların kullanılması önerilmektedir.

50 DVT Profilaksisi MV uygulanan hastalara sedasyon uygulaması nedeniyle bu hastaların mobilitesi kısıtlanmaktadır. Bu nedenle MV bağlı olan hastalar DVT gelişimi açısından risk altındadırlar. Yoğun bakım ünitesine kabul edilen hastalar kontraendikasyon olmadığı sürece DVT profilaksisi almalıdırlar.

51 Sedasyona Ara Verilmesi ve Ekstübasyona Hazırlığın Değerlendirilmesi MV kolaylaştırılması Hücre metabolizmasının azaltılması Amnezinin sağlanması Sedasyon Bilinç düzeyi ↓ Öksürük ve öğürme refleksi↓ Aspirasyon riski ↑ VİP

52 Sedasyona Ara Verilmesi ve Ekstübasyona Hazırlığın Değerlendirilmesi Uzun ve sık uygulanan sedasyon MV ayrılmayı zorlaştırır MV komplikasyonları↑YBÜ kalış süresi↑ VİP Maliyet ↑

53

54 EÜTFH. Anestezioloji ve Reanimasyon AD

55 Sonuç Bakım paketlerinin uygulanması ile hastalara kanıta dayalı, güvenli sağlık hizmetinin multidisipliner bir yaklaşımla sunulması için önemli bir fırsat yaratılmaktadır.

56 Teşekkürler


"Enfeksiyon Kontrolünde Bakım Paketleri Arş. Gör. Aliye OKGÜN ALCAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları