Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa 2020 Vizyonu ve hayat boyu öğrenme stratejisi Avrupa 2020 Vizyonu (EC, 2010a; EC, 2010b), üç önceliğe sahiptir: Akıllı büyüme: Akıllı büyüme: Bilgi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa 2020 Vizyonu ve hayat boyu öğrenme stratejisi Avrupa 2020 Vizyonu (EC, 2010a; EC, 2010b), üç önceliğe sahiptir: Akıllı büyüme: Akıllı büyüme: Bilgi."— Sunum transkripti:

1

2 Avrupa 2020 Vizyonu ve hayat boyu öğrenme stratejisi Avrupa 2020 Vizyonu (EC, 2010a; EC, 2010b), üç önceliğe sahiptir: Akıllı büyüme: Akıllı büyüme: Bilgi ve yeniliğe dayalı bir ekonomi geliştirme; Sürdürülebilir büyüme: Sürdürülebilir büyüme: Daha etkin kaynak kullanımı, daha yeşil ve daha rekabetçi bir ekonomi; İçermeci büyüme: İçermeci büyüme: Toplumsal ve bölgesel uyumu sağlayan yüksek istihdamı hızlandırma.

3 Farklı Öğrenme Yolları: İşyeri odaklı öğrenme (yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış) Sürekli mesleki eğitim : (yarı yapılandırılmış) Yapılandırılmış ileri öğrenim ( further formal study). Kendi kendine öğrenme ( self-directed learning ) : (yapılandırılmamış)

4 HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN TANINMASI Tanınmanın biçimsel aşamaları şu şekilde sınıflandırılabilir: ne bildiğini ve ne yapabileceğini Kişinin ne bildiğini ve ne yapabileceğini tespit edip belgelendirme; gerekleri ve standartları Kişinin belirli gerekleri ve standartları sağladığını gösterme; sertifika veya belge Tanınan bir sertifika veya belge ile kişinin öğrenmesinin geçerliliğini sağlama.

5 HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN TANINMASI Değerlendirme Değerlendirme (assessment) : Değerlendirme, bir kişinin bilgi, beceri ve/veya yetkinliklerinin önceden belirlenmiş ölçütlere (öğrenme beklentileri, öğrenme kazanımlarının ölçümü) göre değerlendirilme sürecidir. Değerlendirme normal olarak geçerliliği takip eder ve sertifikasyona götürür.

6 HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN TANINMASI Tanınma Tanınma (recognition) : Tanınma, öğrenmenin kabulü ve buna yönelik işlemler ve yeterliliklerin onaylanması anlamına gelir. Yeterlilik, diploma, sertifika veya unvan yoluyla ödüllendirilme veya denklik; kredi birimleri veya muafiyetleri yoluyla hak verme; kazanılmış becerilerin ve/veya yetkinliklerin onaylanmasıdır. Tanınma, bilgi, beceri ve yetkinliklerin var olduğunu kabul anlamına gelmektedir. 6

7 HAYAT BOYU ÖĞRENMENİN TANINMASI Geçerlilik (validation) : Geçerlilik, bireylere hak verme anlamına gelir ve tanınmadan sonraki aşamayı gösterir. yetkili kuruluş Daha önce belirlenmiş ölçütlere göre değerlendirilmiş ve onaylama standardının gerekleriyle uyumlu olarak bir kişinin yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış veya yapılandırılmamış olarak kazandığı öğrenme kazanımlarının (bilgi, beceri ve/veya yetkinlikler) bir yetkili kuruluş tarafından onaylanmasıdır. 7

8 Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014-2018) ÖNCELİK 5 ÖNCELİK 5 Önceki Öğrenmelerin Tanınması Sisteminin Geliştirilmesi Önceki Öğrenmelerin Tanınması Sisteminin Geliştirilmesi

9 Önceki Öğrenmelerin Tanınması (ÖÖT) Önceki Öğrenmelerin Tanınması (ÖÖT) Önceki Öğrenmelerin Tanınması (ÖÖT) sistemi HBÖ sisteminin ana bileşenlerinden birisidir. serbest öğrenme tanınmasına Örgün, yaygın eğitim ve/veya serbest öğrenme çerçevesinde elde edilen öğrenme kazanımlarının, belirli bir standarda göre tanınmasına ilişkin süreçtir.

10 Önceki Öğrenmelerin Tanınması belgelendiremeyen ilerlemekdeğiştirmek yeterliliğediplomaya Herhangi bir alanda bilgi ve beceriye sahip fakat bunu belgelendiremeyen ve mesleğinde ilerlemek veya mesleğini değiştirmek için herhangi bir yeterliliğe veya örgün diplomaya sahip olmak isteyen bireylere de bir olanak sağlayacaktır.

11 ÖÖT ‘DEN BEKLENEN FAYDALAR: yetkinliklerinden  Nüfusun yetkinliklerinden faydalanılması çalışanların  Nitelikli çalışanların eksikliklerinin ele alınması  İstihdam özgüveninin  İstihdam olanaklarının, yaşam standardının ve bireylerin özgüveninin geliştirilmesi talep  Eğitim için talep oluşturulması

12 ÖÖT SİSTEMİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER: maliyet  Sistemin geliştirilmesine ilişkin maliyet  Farkındalık  Farkındalık artırma ihtiyacı  Beklentilerin  Beklentilerin yönetilmesi

13 Öğrenmenin Akreditasyonu: Bireyin daha önce herhangi bir yolla aldığı öğrenmenin (eğitimin) resmi olarak tanınması prosedürüdür. Prosedür nasıl işler? değerlendirme(assesment) ve daha sonra tanıma (recognition)

14 ÖÖT İŞLEM AKIŞ ŞEMASI

15 Genel Değerlendirme Kriterleri  Doğruluk  Güvenilirlik  Yeterlilik  Özgünlük  Geçerlik  Düzey

16 ÖÖT SÜRECİ Özet olarak:  ÖÖT Çerçevesi, AB deneyimleri ve Türkiye koşulları temelinde, ÖÖT’nin Türkiye’de uygulanmasına yönelik bir yapı ve metodoloji sunmaktadır  Uygulama başarılı bir şekilde denenmiştir  Şimdi yaygınlaştırma için bir plan geliştirilmelidir.

17 (Tedbir 5.1) Yaygın ve serbest öğrenmelerle kazanılan bilgi/beceri ve deneyimlerin değerlendirilmesi sağlanacaktır.

18 ( Tedbir 5.2) Yaygın ve serbest öğrenmelerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında değerlendirilmesi sağlanacaktır.

19 (Tedbir 5.3) Önceki öğrenmelerin değerlendirilmesi sistemi kurulacak ve sürecin tanıtılması sağlanacaktır.

20  PİLOT UYGULAMAYA GİDEN SÜREÇ Eğitimlerin verilmesi ve materyallerin geliştirilmesi ÖÖT adayları ile yapılan çalışma (32 ÖÖT Adayı) Önceki Öğrenmelerin Tanınması ‘Pilot Çalışma’

21  ADIM 1 Pilot uygulamanın gerçekleştirildiği meslekler  Elektrik Pano Montajcısı- Seviye 4  Aşçılık- Seviye 4  Otel Rezervasyon Görevlisi- Seviye 3 Önceki Öğrenmelerin Tanınması ‘Pilot Çalışma’

22 Tablo 1. Adaylara ilişkin genel bilgiler MeslekSayı% Aşçı 1346 Elektrik Pano Montajcısı 1346 Otel Rezervasyon Görevlisi 2 8 Toplam 28100 Önceki Öğrenmelerin Tanınması Önceki Öğrenmelerin Tanınması ‘Pilot Çalışma’ ‘Pilot Çalışma’

23 Tablo 2. Aşçılık için il bazında aday sayısı İlSayı% Ankara 754 Şanlıurfa 215 Erzurum 1 8 Kayseri 215 Samsun 1 8 Toplam 13100 Önceki Öğrenmelerin Tanınması ‘Pilot Çalışma’

24 Tablo 3. Elektrik Pano Montajcılığı için il bazında aday sayısı İlSayı% Ankara647 Van323 Erzurum215 Kayseri215 Toplam13100 Önceki Öğrenmelerin Tanınması ‘Pilot Çalışma’

25 Tablo 4. Otel Rezervasyon Görevlisi adayları İlSayı% Ankara2100 Toplam2100 Önceki Öğrenmelerin Tanınması ‘Pilot Çalışma’

26 Tablo 5. Meslek bazında belgelendirme sonuçları SertifikaKısmi Sertifika MeslekSayı% % Aşçı542850 Elektrik Pano542850 Otel Rezervasyon216-- Toplam1210016100 Önceki Öğrenmelerin Tanınması ‘Pilot Çalışma’

27 Tablo 6. Meslek bazında çalışmaya katılan danışman sayısı MeslekSayı% Aşçı 1046 Elektrik Pano Montajcısı 746 Otel Rezervasyon 1 8 Toplam 18100 Önceki Öğrenmelerin Tanınması ‘Pilot Çalışma’

28 Tablo 7. Meslek bazında değerlendirici sayısı MeslekSayı% Aşçı 1746 Elektrik Pano Montajcısı 1746 Otel Rezervasyon 3 8 Toplam 37100 Önceki Öğrenmelerin Tanınması ‘Pilot Çalışma’

29 ÖNCELİK 5 : ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

30 Teşekkür ederim. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü


"Avrupa 2020 Vizyonu ve hayat boyu öğrenme stratejisi Avrupa 2020 Vizyonu (EC, 2010a; EC, 2010b), üç önceliğe sahiptir: Akıllı büyüme: Akıllı büyüme: Bilgi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları