Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hacettepe Üniversitesi Kütüphane leri Pınar AL H.Ü.Beytepe Kütüphanesi Danışma ve Eğitim Bölümü Bilgiye giden yolda!!!

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hacettepe Üniversitesi Kütüphane leri Pınar AL H.Ü.Beytepe Kütüphanesi Danışma ve Eğitim Bölümü Bilgiye giden yolda!!!"— Sunum transkripti:

1 Hacettepe Üniversitesi Kütüphane leri Pınar AL H.Ü.Beytepe Kütüphanesi Danışma ve Eğitim Bölümü pinaral@hacettepe.edu.tr Bilgiye giden yolda!!!

2 KAPSAM K ütüphane Hizmetleri Elektronik Hizmetlerimiz Danışma Hizmetleri Sayılarla Danışma Bölümü Atıf Tarama Kullanıcı Eğitimi Kullanıcılar Kullanıcı Profilleri Danışma Kütüphanecisi Danışma Soruları –Danışma Soruları Örnekler Elektronik Danışma Soruları –E-Danışma Soruları Örnekler

3 Kütüphane Hizmetleri –Danışma hizmetleri –Ödünç verme –Belge sağlama –Sağlama (kaynak siparişi) – Kataloglama – Süreli Yayınlar

4 Kütüphane Hizmetleri Elektronik Hizmetlerimiz –Kütüphane web sayfası –Kütüphane kataloğu –E-kaynaklarımız –E-danışma (Kütüphaneciye Danışabilirsiniz) –E-kaynaklara kampus dışı erişim

5 Kütüphane Hizmetleri Görsel-işitsel kaynaklar –1000’e yakın film koleksiyonu –Sinema ve konferans salonları –Görsel-işitsel izleme kabinleri Engelli Kullanıcılarımıza Yönelik –Bilgi hizmetleri –Özel hizmetler –Özel kaynaklar

6 Elektronik Hizmetlerimiz ( Kütüphane Web Sayfası) http://www.library.hacettepe.edu.tr

7 Elektronik Hizmetlerimiz ( Kütüphane Web Sayfası)

8 Elektronik Hizmetlerimiz ( Kütüphane Kataloğu) Basit Tarama Alanı Kitap ayırtma işlemi Ödünç alınan kitapların iade süresinin uzatılması Kaynağın bulunduğu kütüphane Kaynağın yer numarası Kaynağın durumu

9 Danışma Hizmetleri Amaç:  - Kütüphane kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak  - Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak  - Kullanıcılara araştırmalarını yaparken zaman kazandırmak

10 Danışma Hizmetleri –Kullanıcılarımızın her türlü bilgi gereksinimini karşılamak –Kütüphane oryantasyonu/eğitimi –Kullanıcı Eğitimleri –Literatür / atıf taraması –Akademik danışmanlık (atama dosyaları, indekse giren yayın belirleme, künye doğrulama vb.)

11 Danışma Hizmetleri Elektronik danışma hizmeti – Danışma kaynaklarının artan bir şekilde elektronik olarak üretilmesi – Danışma hizmetlerinde elektronik bilgi kaynaklarının kullanımı – Kullanıcı soruları için elektronik formlar oluşturulması

12 Sayılarla Danışma Bölümü Danışma Ofisine gelen günlük kullanıcı sayımız: 45-55 Danışma Ofisine gelen günlük telefon sorusu: 35-40 Danışma Ofisine gelen günlük e-posta sorusu:10-15 Danışma Ofisine gelen günlük “meebo” sorusu: 15-20 Ödev, araştırma vb. konularda yardım isteği: 20-25

13 Atıf Taraması

14 Kullanıcı Eğitimi Kullanıcı Grupları: Öğretim üyeleri Öğrenciler (Lisans, yüksek lisans doktora) İçerik: Kütüphane turları Elektronik katalog ve veri tabanı tarama yöntemleri Kütüphane hizmetlerinin tanıtımı

15 Kullanıcı Eğitimi İçerik: Kütüphane hizmetlerine yönelik genel bilgi Kütüphane web sayfası Kütüphane kataloğu ve veri tabanlarını tarama teknikleri Kütüphane turu Değerlendirme: Eğitimin verimliliğini ölçmek için anket uygulaması

16 Kullanıcılar Öğrenciler –Lisans –Yüksek Lisans –Doktora Akademik Personel Kurum Dışı Kullanıcılar –Diğer Kurum Personeli –Diğer Üniversite Öğrencileri –Diğer Üniversite Akademik Personeli

17 Kullanıcılar Kullanıcı Analizi: Kullanıcılarımız kimler? Özellikleri neler? Neden kütüphaneyi kullanıyorlar? Onları elektronik kütüphane hizmetlerini kullanmaya iten nedir? Şu an hangi hizmetleri istemektedirler? İleride hangi hizmetleri isteyecekler? İstek ve beklentileri nelerdir?

18 Kullanıcılar Kullanıcıların kütüphaneden beklentileri? – Yeterlilik – Güvenirlik – Dürüstlük – İlgili bir yaklaşım – Yardım

19 Kullanıcılar Kullanıcı beklenti ve isteklerini belirleyebilmek; Anketler Şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi Değişik yöntemlerle kütüphane-kullanıcı iletişimini sağlayabilmek İstatistikler

20 Kullanıcılar GELENEKSEL – Kullanıcı kütüphaneye gelmek zorunda. – Erişebildiği kaynak ve kütüphane sınırlı. TEKNOLOJİYE YATKIN – Kullanıcı bulunduğu yerden kaynağa erişebiliyor – Erişebildiği kaynak ve kütüphane sayısı fazla

21 Kullanıcılar Geleneksel Kullanıcıların Özellikleri; - Basılı kaynakları kullanmayı tercih ederler - Genellikle bilgiye ulaşmada ne yapacaklarını bilemeyen bir tutum sergilerler - Verilen yanıttan kolay kolay tatmin olamazlar, - Acele karar vermezler - Bu tür kullanıcılarla yapılan danışma görüşmeleri genellikle çok uzun sürer

22 Kullanıcılar Teknolojiye yatkın kullanıcılarının özellikleri; - Elektronik kaynakları kullanmayı tercih ederler - Özgüvenlidirler - Sorularını yöneltirken kendilerini rahat ifade edebilirler - Kütüphaneyi fiziki olarak fazla kullanmazlar - Hazır bilgi isterler - Acelecidirler - Danışma ofisine genellikle hazırlıklı gelirler (sorularına yönelik olarak ön çalışma yapmışlardır) - Kendi bilgilerini de mutlaka göstermek isterler

23 Kullanıcı Profilleri Kullanıcılar Ders Çalışma / Ödev İnternet Kullanımı Literatür Taraması Atıf TaramaBelge Sağlama Öğrenci - Lisans√√ Öğrenci – Y. Lisans / Doktora√√√ Akademik Personel√√√ Kurum Dışı - Personel√ Kurum Dışı - Öğrenci√√ Kurum Dışı – Akademik Personel√√√

24 Danışma Kütüphanecisi Geleneksel görevler - Danışma sorularını yüzyüze ya da telefonla cevaplama - Elektronik veritabanlarının kullanımını öğretme - Basılı kaynakların kullanımının değerlendirilmesi - Koleksiyon geliştirme... Yeni görevler - Elektronik danışma hizmeti vermek - Web sayfaları ve elektronik kaynakların kullanımına yönelik rehberler hazırlamak - Yeni donanımların kullanımını öğrenmek - Kullanıcı eğitim programları oluşturmak – Bilgi Okuryazarlığı...

25 Danışma Kütüphanecisi Özellikleri; - Sabır - Pratik düşünme yeteneği - Hızlı karar verme yeteneği - İlgi ve güleryüz - Yeniliklere açık - İkna yeteneği - İletişim yeteneği - Mesleki donanım

26 Danışma Soruları Bilgi kaynağı Katalog taraması sonucu Kitap-tez listesi Abone olunan e-kaynaklar Serbest erişilen e-kaynaklar Bilgi-yönlendirme Kütüphane hakkında Hizmetler hakkında E-kaynakların kullanımı hakkında Arama motorlarından sorgulayarak bağlantıları aktarma

27 Danışma Soruları - Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler - Lisans öğrencileri -Yüksek lisans / doktora öğrencileri - Öğretim üyeleri - İdari personel - Dış kullanıcılar

28 Danışma Soruları Örnekler - Aradığım kitabı yerinde bulamazsam ne yapmalıyım? Kitabın yerini öğrenmek için katalog taraması yaptığınız sırada ekranın sağındaki "status" bilgisi (" kullanılabilir" veya “dönüş tarihi")…" kitabın ödünç alınmış olup olmadığını size bildirecektir. Kitap yerinde göründüğü halde bulamadıysanız, kütüphaneye yeni dönmüş olduğundan yerleştirme işlemi sürecinde olabilir. Bu durumda Ödünç Verme Bölümü'ne sorabilirsiniz.

29 Danışma Soruları Örnekler

30 - Aradığım kitap ödünç alınmış, kimin aldığını öğrenebilir miyim? Hayır. Kütüphane ödünç bilgilerini kesinlikle üçüncü kişilere vermemektedir. -Yüksek lisans ve doktora tezlerine nasıl ulaşabilirim? Hacettepe Üniversitesi'nde yapılmış yüksek lisans ve doktora tezleri tez odasında bulunmaktadır. Kütüphane katoğunu kullanıp tez numarasını alarak tez odasından erişebilirsiniz.

31 Elektronik Danışma Soruları - library@hacettepe.edu.tr - danisma@hacettepe.edu.tr - Meebo

32 Kütüphaneciye Danışabilirsiniz

33 Elektronik Danışma Soruları Elektronik danışma soruları politikamız: - Sorular genellikle kullanıcılar ilgili kaynaklara yönlendirilerek ve araştırmayı kendisinin yapması sağlanmaya çalışılarak yanıtlanıyor. - Sorunun detaylı bir şekilde açıklaması isteniyor, - Herhangi bir konuda yorum, analiz, değerlendirme isteniyorsa, - Ödev için kaynak yerine ödevin yapılıp gönderilmesi isteniyorsa, - Hastalık için tanı ve tedaviye yönelik soru yöneltilmişse kullanıcının istediği şekilde cevap verilemiyor.

34 E- Danışma Soruları Örnekler Bir öğrencimiz: “Ankara Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümü öğrencisiyim, mesleki ingilizce dersinden 2001- 2002 öğretim yılı 2.yarıyılında başarılı olup olmadığımı gösterir öğrenci transkriptinin mail adresime gönderilmesini saygılarımla rica ederim.” Cevap: “Transkript belgesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından verilmektedir. Başkanlığa isteğinizi belirtir bir dilekçenizi faklarsanız belgeniz hazırlanacaktır. Iyi çalışmalar dileriz”

35 E- Danışma Soruları Örnekler Azerbaycan Tıp Üniversitesinden bir doktor: “Cok Degerli arkadaslar! Ben Sizden bir yardim dileyirem. Asagidaki makalelerin fotokopisini mene gondererseniz bahtiyar olaram/ Bir Kardes yardimi olarak mene el tutersaniz Size minnetdar olaram.” İstanbul’dan bir öğrenci: “Prof.Dr.Eren Kum hakkında geniş bilgi almak istiyorum.” Diyarbakır’dan bir kullanıcı: “Hacettepe Dişhekimliği kitaplarını nereden satın alabilirim?”

36 E- Danışma Soruları Örnekler Soru: “Yeğenimin okul ödevi için AIDS ve Hepatit hakkında bilgi gönderebilir misiniz?” Cevap: AIDS'le ilgili bilgileri http://www.hatam.hacettepe.edu.tr/aids.shtml Hepatit'le ilgili bilgiler Saglik Bakanligi sitesinden http://www.saglik.gov.tr/ Saglik Bilgileri sayfasina girdiginizde hem hepatit hem de AIDS'le İlgili bilgiler iceren baglantilari bulacaksiniz.

37 E- Danışma Soruları Örnekler İzmir’den bir üniversite öğrencisi: İngilizce kaynak arıyor, “balın antibakteriyel özelliği konusunda bilgi edinmek istiyorum ( antibacterial activity of honey )” Cevap: Konunuz ile ilgili olarak Science Direct veri tabanindan yapilan taramada asagidaki makaleye ulastim. Makalenin tam metnini bu veri tabanında bulabilirsiniz. The contribution of catalase and other natural products to the antibacterial activity of honey: a review, Food Chemistry, Volume 71, Issue 2, November 2000, Pages 235-239 Roderick J. Weston

38 E- Danışma Soruları Örnekler Ankara’dan bir kullanıcı: “6 ay önce hpv tip16 tespit.Saadece üşüttüğüm zaman yanma şikayetim var.Onun dışında bir şikayetim yok.Olumsuz hiç bir etken yok yaşım 28 4 yıllık evliyim bir doğum yaptım sezaryanla tek eşliyim yani evliyim eşiminde tek partneri olduğuna eminim bu konuda yurt dışı yayınlar ve türkiyedeki gelişmeler hakkında bilgi edinmek istiyorum yurt dışında bukonu hakkında aşu ile ilgili çalışmalar nedurumda ve tedavimi yurt dışında yaptırmam konusunda ne düşünürsünüz tavsiyeleriniz varmı ? çocuğumda bunu görülme ihtimali nedir yada böyle bir risk varmı ilginize şimdiden teşekkür ederim”

39 E- Danışma Soruları Örnekler Tekirdağ’dan bir kullanıcı: B 12 vitamin eksikliğine bağlı olarak 1 yıl önce yürüme güçlüğü çekmeye başladım. B 12 seviyesi 100 ün altındaydı.DODEX verilerek seviye 1200 ün üstüne çıkarıldı.yürümem biraz iyileşti, fakat ROMBERG TESTİ hala pozitif.EMG çekildi.ayaklarımdan yanıt alınamadı.1961 doğumluyum. Bir kamu kuruluşunda memurum.Ayrıca ağız mukozasında EROZİV LİKEN PLANUS var.1 yıldır PREDNOL 16 mg kullanıyorum.hastalıklarımla ilgili olarak beni bilgilendirirseniz memnun olurum.teşekkür ederim. Cevap: Danışma hizmeti politikamız gereği hastalıklar için tanı ve tedavilere yönelik soruları cevaplayamıyoruz. Sorununuzla ilgili en kısa sürede uzman bir doktora başvurmanızı öneririz. Geçmiş olsun.

40 Hacettepe Üniversitesi Kütüphane leri Pınar AL H.Ü.Beytepe Kütüphanesi Danışma ve Eğitim Bölümü pinaral@hacettepe.edu.tr Bilgiye giden yolda!!! Teşekkürler!


"Hacettepe Üniversitesi Kütüphane leri Pınar AL H.Ü.Beytepe Kütüphanesi Danışma ve Eğitim Bölümü Bilgiye giden yolda!!!" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları