Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İKS AR-GE İLİŞKİSİ. İKS Uygulamaları Kapsamında İl/İlçe AR-GE’lerin görevleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İKS AR-GE İLİŞKİSİ. İKS Uygulamaları Kapsamında İl/İlçe AR-GE’lerin görevleri."— Sunum transkripti:

1 İKS AR-GE İLİŞKİSİ

2 İKS Uygulamaları Kapsamında İl/İlçe AR-GE’lerin görevleri

3 1-Hazırlık Sürecinde; AR-GE Birimi; Okul ziyaretleri esnasında okul yönetimi ve OGYE üyelerine yardımcı olarak öğretmenlere ve okulun talebi doğrultusunda örneklem listesinde çıkan velilere/çocuklara İKS’ nin önemi ve sürecin işleyişi ile ilgili bilgi verir.

4 Okul yöneticisi ile OGYE üyelerine istekleri doğrultusunda İKS’nin sistem üzerinden nasıl işlediğini uygulamalı olarak gösterir. *Listelerin oluşturulması *Güncellemelerin yapılması *Onaylanması…gibi. Sistem üzerinde, okullar tarafından veri girişi için yapılması gereken işlemleri yapıp yapmadığını kontrol eder. Gereken önlemlerin alınması konusunda okullara geri bildirim verir.

5 Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında görev yapan ücretli müdür yetkili öğretmenlerle birebir iletişime geçerek, gerekli çalışmaların yapılması konusunda yönlendirme yapar.

6 2-Veri Toplama Sürecinde; Okulların veri toplama sürecinin herhangi bir aşamasında saptanan sorunlara cevap verir ve onları yönlendirir. *Velinin/çocuğun/öğretmenin/yöneticinin giriş yapamaması durumunda, *Mevcut durum ve künye bilgilerinde girilen yanlış bilgilerin düzeltilmesi konusunda yardımcı olur.

7 Sistem üzerinde tüm okulların veri girişlerinin sağlıklı şekilde girilip girilmediğini kontrol ederek, takibini yapar. Bakanlığın öngördüğü tarihler arasında veri girişi yapamayan okullarla iletişime geçer ve veri girişlerinin zamanında yapılması konusunda gerekli tedbirleri alır.

8 İlçelerde AR-GE’ lerin bulunmaması durumunda ilçelerde bulunan okulların takibini il ARGE yapar.

9 3-Verilerin Değerlendirilmesi ve Okul Gelişim Sürecinde; Okul standart raporların yorumlanmasında okullara yardımcı olur. Okulların gelişime açık alanların tespit edilmesi sonucunda, alınabilecek önlemler ve yapılabilecek çalışmalar ile ilgili OGYE’lere önerilerde bulunur. Lokal çözümler için uygun projeler hazırlar ve bu konuda okulların yönlendirilmesini sağlar.

10 İKS standart raporlarına göre okullara özel projelerin kurallarına uygun AR-GE’ler tarafından yazılması.

11 Stratejik planlarda yer alan faaliyet ve eylem planlarının, İKS standart raporlarına göre revize edilmesinde, uygulanmasında, izlenmesinde, raporlanmasında, değerlendirilmesinde OGYE’leri yönlendirir.

12 4-İl/İlçe Standart Raporların Değerlendirilmesi Doğrultusunda; İl/İlçe standart raporlarını alması, il/ilçelerin mevcut durumunu ve ihtiyaçlarını belirlemesi, önceliklendirmesi konusunda ilgili şube müdürlerine bilgi verir.

13 Milli eğitim müdürlüğünün stratejik planı ve faaliyet raporunun hazırlanmasında il standart raporlarından yararlanır. İl milli eğitim müdürlüğü şubelerinin yaptıkları iş ve işlemleri İKS standart raporlarına göre takip eder, rehberlik eder.

14 Faaliyet raporlarını hazırlarken İKS raporlarını ve izleme sonuçlarını dikkate alır. İl/İlçe düzeyinde ilgili birim ve sorumlulara, araştırma, ihtiyaç belirleme, planlama, kaynak tahsisi, izleme-değerlendirme teftiş ve benzeri konular ile ilgili veri ve bilgi sunar.

15 İKS Uygulamaları Kapsamında İl/İlçe MEM’lerin görevleri

16 İl/İlçe milli eğitim müdürlüğü şubeleri, il/ilçe standart raporları doğrultusunda AR- GE’lerden gelen bildirimler ile il/ilçenin iyileştirmeye açık alanları ile ilgili ihtiyaçları belirlemesi, önceliklendirmesi, planlaması, kaynakları bu ihtiyaçlara göre yönlendirmesi. İhtiyaca yönelik projeler üretilmesini sağlaması. İl bazında yapılan planlama ve çalışmaları izleyerek değerlendirmesi; bir yıl sonra çıkacak standart raporlar ile sürecin gelişimi ile ilgili net bir bilgiye sahip olması.

17 İKS sonuçlarından yararlanarak ve il eğitim denetmenleri başkanlığından gelen raporlar ve önerileri de dikkate alarak, kuruma ait strateji plan ve faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlaması. Genel Müdürlüğe iletilmek üzere ilde gerçekleştirilen İKS çalışmaları ile ilgili bilgi ve raporları AR-GE biriminden istemesi.

18


"İKS AR-GE İLİŞKİSİ. İKS Uygulamaları Kapsamında İl/İlçe AR-GE’lerin görevleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları