Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim hakkı, ayrım gözetilmeksizin herkesin sahip olması gereken, vazgeçilemez ve devredilemez bir haktır. Eğitim hakkı, başta çocuklar olmak üzere herkesin,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim hakkı, ayrım gözetilmeksizin herkesin sahip olması gereken, vazgeçilemez ve devredilemez bir haktır. Eğitim hakkı, başta çocuklar olmak üzere herkesin,"— Sunum transkripti:

1 Eğitim hakkı, ayrım gözetilmeksizin herkesin sahip olması gereken, vazgeçilemez ve devredilemez bir haktır. Eğitim hakkı, başta çocuklar olmak üzere herkesin, hem eğitim alma hakkını,hem de eğitim sürecinde sahip olacağı hakları ifade eder. İnsan hakları, insanların doğuştan sahip oldukları, vazgeçilemez devredilemez hakları olarak tanımlanır. Eğitim hakkı, bir insan hakkı olarak, ulusal ve uluslararası hukuk düzeyinde tanımlanmakta ve koruma altına alınmaktadır. Bu nedenle, eğitim hakkına ilişkin sahip olunan hakların kullanılmasında, ulusal ve uluslararası hukukun birlikte değerlendirilmesinde yarar bulunmaktadır. Eğitim hakkı ile ilgili olarak İKS ilköğretim kademesine odaklanmakta ve buna bağlı olarak ilköğretimde uyulması gereken ilkeleri vurgulamaktadır. Çocukların gördükleri öğrenimin niteliğinin artırılması ve kişiliklerinin tam geliştirilmesi onların en önemli haklarıdır. Hak temelli eğitim anlayışı eğitim çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimi ile okulun kurumsal gelişimi, çocukların daha nitelikli öğrenim görmeleri için gereklidir. Bu gereksinimin karşılanmasına yönelik eğitim çalışanlarınca yürütülen hem kişisel ve mesleki gelişim çalışmaları hem de kurumsal gelişim çalışmaları çocuk içindir. Ayrıca İKS uygulamaları; çocuğun öğrenim kalitesinin, eğitim çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişiminin, okulun gelişiminin, okul aile ve çevre işbirliği ve iletişiminin iyileşmesini sağlayacaktır. İKS uygulamalarının okul kültürünü, hak temelli eğitim anlayışı bağlamında, tüm okul aktörleri ve paydaşlarının etkin katılımı ile geliştireceği beklenmektedir. Geliştirilen okul kültürünün girdileri arasında anlayış, işbirliği, dostluk, kardeşlik, paylaşma ve dayanışma gibi değişkenler öne çıkarak, tüm okul paydaşlarının çocuğun yüksek yararı için birbirlerine olumlu geri bildirim vermeleri sağlanacaktır. Okulda çalışanlar ve paydaşlar arasında çocuk için oluşturulan dayanışma ve paylaşmaya dayalı yeni öğrenme ve güven kültürü, okulun sürekli gelişiminin garantisini oluşturacaktır. Ek:1 İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARININ FELSEFESİ-1

2 İKS,kurumsal olarak okulların kendi durumlarını tespit, teşhis, gelişim ve değerlendirmesini amaçlar. İlköğretim Kurumları Standartları bu yönüyle kontrol ya da teftiş değil okullar için öz değerlendirme ile sürekli iyileştirme ve geliştirmeye, merkezi düzey için izleme ve planlamaya imkân verecek bir araçtır. Aynı zamanda müfettişin kurumu tüm boyutları ile denetlemesini sağlayarak zaman ve insan gücünü verimli şekilde kullanmasını kolaylaştıracak yapıdır. Sistem dinamik bir yapı arz etmesinden dolayı yeniliklere uygun olarak sürekli kendini geliştirecektir. Ayrıca ilk defa diğer okul aktörleri (veli, öğrenci, öğretmen) okulun değerlendirmesinde etkili olacaktır. Velilerin de okulun kaynaklarından yararlanmasını destekleyen bir oluşum olduğundan okul ve toplum bütünleşmesini de desteklemektedir. İlköğretim Kurumları Standartlarının temel odağında çocuk vardır. Çocuk haklarının, çağdaş eğitim ve gelişimsel yaklaşımın uygulamaya yansıtılmasına aracılık ettiğinden dolayı çocuğun yüksek yararını gözetir. Okulda demokratik iklimin ve kültürün oluşturulmasına, dezavantajlı çocukların eğitimine, toplumsal cinsiyete ve rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine duyarlıdır. İlköğretim Kurumları Standartları okullarımızda çocuk dostu öğrenme ortamlarının oluşturulabilmesi ve yapılan tüm faaliyetlerin çocukların yüksek yararı gözetilerek yürütülmesi için; Okul Liderliği ve Yönetime Katılım, Eğitim Öğretime Erişim, Etkili Eğitim Öğretim, Sağlık ve Beslenme, Güvenlik ve Koruma, Eğitim Öğretim Süreçlerinde Toplumsal Cinsiyete Duyarlılık esaslarına dayanmaktadır. İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARININ FELSEFESİ-2


"Eğitim hakkı, ayrım gözetilmeksizin herkesin sahip olması gereken, vazgeçilemez ve devredilemez bir haktır. Eğitim hakkı, başta çocuklar olmak üzere herkesin," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları