Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Toplumda Hayat Boyu Öğrenme Kültürü ve Farkındalığının Oluşturulması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Toplumda Hayat Boyu Öğrenme Kültürü ve Farkındalığının Oluşturulması"— Sunum transkripti:

1

2 Toplumda Hayat Boyu Öğrenme Kültürü ve Farkındalığının Oluşturulması
Öncelik 1 Toplumda Hayat Boyu Öğrenme Kültürü ve Farkındalığının Oluşturulması

3 HBÖ Nedir? Hayat Boyu Öğrenme,
Kişisel, kamusal, sosyal ve istihdam perspektifi içerisinde daha önce öğrenilen bilgilerin, beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesi amacıyla hayat boyunca dâhil olunan tüm öğrenme faaliyetleridir. Okullar ile sınırlı kalmayan; evde, işte, hayatın her alanında gerçekleşebilen; öğrenmenin yaş, sosyal, ekonomik statü ve eğitim seviyesine bakılmaksızın, herhangi bir engel olmadan sürdürülebileceğini gösteren bir kavramdır. . Öğrenme, sadece bir şeyleri bilmek değildir. Öğrenmek, bilgiyi almak ve işlemektir. Bilgiyi işlemek ise onu doğru şekilde ve doğru yerden arayıp bulmak, onun ne olduğunu düşünerek, ne işe yaradığını anlamak, nerede kullanılacağını kavramak, hangi bilgilerle birleşeceğini görebilmektir. Ve nihayetinde de öğrenmede belirleyici olan öğrenmenin sürekliliği ilkesidir. Yeni öğrenmeler ile kişinin kapasitesi gelişir, önceden yapamadığı bir şeyi yapabilir hale gelir. Öğrenme süreci, kişinin aktif olduğu nbir süreçtir. Bireyin yaşantılar sonucu davranışlarında meydana gelen oldukça uzun süreli değişmelerdir.  Bir bilgi ve becerinin, öğrenme sayılması için davranışta değişiklik yapması ve davranıştaki değişikliğin uzun süreli olması gerekmektedir. Daha geniş anlamda, öğrenme sonucu, birey içinde bulunduğu evrene yeni bir anlam yükler ve evrendeki konumunu yeniden tanımlar. Teknolojide çok hızlı bir değişim yaşanıyor, Her 5 yılda bildiklerimiz eskimiş oluyor, Her gün milyonlarca sayfa kitap basılıyor, Eski yöntemlerle yaşamın devam etmesi nerdeyse imkansız. İpin ucu bir defa kaçtığında tekrar yakalamak neredeyse mümkün değil. “O halde bilgi çağında yaşayan bu bireylerin, bilgiye erişme yollarını bilmeleri ve bu bilgileri kullanabilmeleri gereklidir.’’

4 Neden Hayat Boyu Öğrenmeye İhtiyaç Duyulur?
Bireylerin ; Ülkelerinde ve dünyadaki toplumsal gelişmelere ve değişime uyum sağlamalarına yardımcı olmak, Ekonomik ve sosyal yaşama aktif katılımlarını kolaylaştırmak, Yaşamlarını daha etkin bir biçimde düzene koyma ve denetleme yeteneklerini geliştirmek, Sosyal açıdan dışlanmalarını engellemek amacıyla hayat boyu öğrenmeye ihtiyaç duyulur.

5 ÜLKELERE GÖRE HBÖ ORANLARI
GEO/TIME 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Denmark 29,2 29,0 29,9 31,2 32,5 32,3 31,6 31,4 31,7 Switzerland 22,5 26,8 27,9 23,9 30,6 30,4 Sweden 18,4 18,6 22,2 24,4 24,9 26,7 28,1 28,9 Iceland 27,0 25,1 25,2 25,9 27,3 25,8 Finland 23,1 23,4 22,1 23,0 23,8 24,5 Norway 18,7 18,0 19,3 18,1 17,8 18,2 20,0 20,4 19,7 France 6,4 6,1 6,0 5,7 5,0 5,5 17,7 Netherlands 15,6 16,6 17,0 16,7 16,5 17,4 United Kingdom 19,9 20,1 19,5 15,7 15,8 16,1 Austria 13,1 12,8 13,2 13,8 13,4 14,1 14,0 14,2 EU 15 11,0 10,7 10,8 10,5 10,1 10,3 12,2 12,5 Slovenia 15,0 14,8 13,9 14,6 16,2 15,9 12,4 11,9 Estonia 6,5 7,0 9,7 10,9 12,7 12,6 11,5 EU 28 9,5 9,3 9,1 8,9 9,0 Spain 10,6 11,1 9,8 Portugal 4,2 4,4 5,3 9,6 Czech Republic 5,6 7,8 6,8 7,5 11,4 Italy 6,2 6,3 6,6 8,0 Germany 7,9 7,7 Belgium 7,2 7,1 6,7 Malta 5,9 6,9 7,6 Ireland 7,4 7,3 Latvia 5,4 5,1 Turkey 1,8 1,5 1,9 2,3 2,5 2,9 3,2 4,0 Poland 4,7 5,2 4,5 4,3 Hungary 3,7 3,6 3,1 2,7 2,6 3,0 Macedonia 2,8 3,3 3,4 3,5 Greece 2,0 2,2 Slovakia 4,1 3,9 Croatia 2,4 Bulgaria 1,3 1,4 1,2 1,7 Romania ÜLKELERE GÖRE HBÖ ORANLARI Türkiye’de Hayat boyu öğrenmeye katılım oranı AB ülkelerine göre oldukça düşüktür. Bunun nedenleri eğitim fırsatları konusunda halkın yeterince bilgi sahibi olmaması ve bu konuda halkın isteksiz olması. Bu konuda genel müdürlüğümüz çok yoğun çalışıyor. 2011 yılında 2.9 olan HBÖ’ye katılım oranı 2014 yılında 5’e yükselmiştir. Biz bunun için neler yaptık?

6 FARKINDALIK Farkındalık oluşturulurken, Niçin bilmek gerekiyor?
Mevcut öğrenme fırsatlarına nasıl ulaşabilirim?

7 GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ FARKINDALIK ARTTIRMA ÇALIŞMALARI
Öğrenme şenlikleri Web Portal Spot filmler Fotoğraf ve Film Yarışmaları Ulusal ve uluslararası konferanslar Paneller, atölye çalışmaları, Yuvarlak masa toplantıları Broşür, poster, vb tanıtım materyalleri ve promosyon malzemeleri Ulusal ve il düzeyinde hayat boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir anlayış oluşturmak ve faydalarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla ulusal bir bilgilendirme ve farkındalık oluşturma kampanyası gerekmektedir. medya kuruluşları, sosyal ortaklar ve sivil toplumla iş birliği içinde hareket edilecektir. Kampanyanın bir bölümü yazılı ve görsel medyanın rolüne ilişkin paneller, atölye çalışmaları Toplumda farkındalık artıracak broşür, poster, kısa film gibi tanıtım materyalleri hazırlamak gibi çeşitli tanıtım faaliyetlerinden oluşacaktır.

8 Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak öğrenen bireyden öğrenen topluma ve öğrenen Türkiye’ye doğru bir dönüşümü gerçekleştirmek vizyonundan hareketle “Öğrenme Şenlikleri” uygulaması yürütülmektedir.

9 ÖĞRENME ŞENLİĞİ HEDEFLERİ
Öğrenmenin yararlarının topluma anlatılması, Kişilerin yaparak/yaşayarak öğrenebilecekleri faaliyetlere katılımlarının sağlanması, Öğrenmenin ne kadar ilgi çekici ve eğlenceli olduğunun gösterilmesi, Öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğu konusunda kamuoyunda farkındalık yaratılması hedeflenmektedir.

10 ESKİŞEHİR ÖĞRENME ŞENLİĞİ 22-25 Mayıs 2013
Ülkemizde 2013 yılı içinde ilk defa düzenlenen Öğrenme Şenlikleri, Eskişehir’de başlatılmış, Bursa ve Kocaeli’de gerçekleştirilen etkinliklerle devam etmiştir. Şenlikler kapsamında şehrin çeşitli yerlerinde halk dansları ve müzik gösterilerinin yanı sıra sergi, seminer, müze ziyaretleri, rasat etkinlikleri ve halkın ilgisini çekebilecek konularda kısa kurslar ve atölye çalışmaları başarı ile gerçekleştirilmiştir.

11 HAYAT BOYU ÖĞRENME WEB PORTALI
Hayat Boyu Öğrenme Web Portalı ile; adresi üzerinden hem Türkiye’de hem de Avrupa Birliği ülkelerindeki öğrenme ve istihdam fırsatlarına tek noktadan erişim sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaçla ‘MEB-HBÖ Web Portalı’ oluşturulmuş olup, ‘Web Portalı’nda eğitim kursları, iş fırsatları ve mesleki rehberlik sitelerine erişim sağlanmaktadır. AB ilerleme raporunda Hayat Boyu Öğrenme Web Portalına olumlu gelişmelerden biri olarak yer verilmiştir.

12

13 Genel Müdürlük Tanıtım Filmi
Spot Filmler Film Yarışmasında Ödül Alan Filmler Fotoğraf Yarışmasında Ödül Alan Fotoğraflar

14 TANITIM MATERYALLERİ

15 KONFERANSLAR

16 KONFERANSLAR

17 PROTOKOLLER İMZALANDI

18 81 İL BİLGİLENDİRME SEMİNERLERİ
“Yetişkin Öğrenme Gündemi I ve II” faaliyetleri kapsamında 81 ilde yaklaşık yetişkine yönelik “Aile İçi İletişim ve İnternet Bilinci” seminerleri ve 81 ilde yaklaşık yetişkine yönelik “Dijital Öğrenme ve Öğrenme Fırsatlarına Erişim” konulu Seminerler tamamlanmıştır.

19 HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYATBOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI FAALİYETLER

20 İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ
TEDBİR 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır FAALİYETLER SORUMLU KURUM KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ Faaliyet 1.1.1: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin yayımlanmasını takiben kamu spotu hazırlanacaktır. MYK • Yayınlanan program sayısı • Yayınlanan materyal sayısı • Tanıtıcı film sayısı Faaliyet 1.1.2: Eğitim ile ilgili televizyon ve radyo programlarında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesini tanıtıcı sunumlar yapılacaktır. Faaliyet 1.1.3: Eğitim kurumlarında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin tanıtımına yönelik faaliyetler yürütülecektir Faaliyet 1.1.4: 81 ilde yetişkinlere yönelik öğrenme fırsatları konusunda farkındalık artırma seminerleri düzenlenecektir. MEB (HBÖGM-SOPDB) Faaliyet 1.1.5: Ulusal mesleki yeterlilik sisteminin hayat boyu öğrenmeye katkısını sunan farkındalık arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlenecektir. Faaliyet 1.1.6: Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hayat boyu öğrenme konusunda farkındalıklarını artırmak amacıyla yurt dışında faaliyet gösteren okul ve kurumlarımızın internet sayfalarında konuyla ilgili afiş, broşür gibi kolay anlaşılır materyallere yer verilecektir. MEB (YYEGM) Büyükelçilikler, Eğitim Müşavirlikleri, Eğitim Ateşelikleri

21 İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ
TEDBİR 1.2 Görsel ve yazılı medyanın hayat boyu öğrenme kültürünün artırılmasına yönelik rolü konusunda farkındalık arttırılacaktır FAALİYETLER SORUMLU KURUM KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ Faaliyet 1.2.1: Düzenlenecek farkındalık arttırıcı etkinliklerin basılı ve görsel medyada yer alması sağlanacaktır. MYK TRT İlgili STK’lar • Etkinlik sayısı • Radyo, TV program sayısı Faaliyet : Hayat Boyu Öğrenme konusunda kısa film hazırlanacaktır. MEB (HBÖGM)

22 İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ
TEDBİR 1.3 "Öğrenme Şenlikleri" uygulaması ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır FAALİYETLER SORUMLU KURUM KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ Faaliyet 1.3.1: Öğrenme şenlikleri konusunda farkındalık artırma amaçlı bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır. MEB (HBÖGM-SOPDB) • Etkinliğin yapıldığı il sayısı Faaliyet 1.3.2: İl milli eğitim müdürlükleri tarafından öğrenme şenlikleri düzenlenecektir.

23 İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ
TEDBİR 1.4 Bireylerin aktif ve katılımcı vatandaş olmalarına yönelik farkındalık arttırılacaktır. FAALİYETLER SORUMLU KURUM KURULUŞ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM KURULUŞ PERFORMANS GÖSTERGESİ Faaliyet 1.4.1: Aktif ve katılımcı vatandaşlık konusunda broşür hazırlanarak dağıtılacaktır. MEB (HBÖGM-SKEFDB) • En son yapılan genel/yerel seçime katılanların oy verme çağındaki nüfusa oranı • STK’lara üye vatandaşların yüzdesi • Tüketici haklarına başvuran kişi sayısı Faaliyet 1.4.2: Seçim dönemlerinde aday adayı ve aday kadınlara yönelik “Siyaset Okulları” düzenlenmesine ilişkin ilgili taraflar ile işbirliği gerçekleştirilecektir. ASPB Kamu kurum ve kuruluşları, Yerel Yönetimler, Siyasi Partiler Üniversiteler, STK’lar Faaliyet 1.4.3: Bakanlığımız Aile Eğitim Programı (AEP) bireylerin aktif ve katılımcı vatandaşlar olmalarını sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. AEP eğitimleri bu farkındalığı arttırmaya yönelik olarak devam edecektir.

24 İlgİnİze ve desteğİnİze teşekkür ederİz.
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


"Toplumda Hayat Boyu Öğrenme Kültürü ve Farkındalığının Oluşturulması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları