Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Döner Sermaye İşlemleri 1 Abdurrahman TAYFUR Mali Hizmetler Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Döner Sermaye İşlemleri 1 Abdurrahman TAYFUR Mali Hizmetler Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Döner Sermaye İşlemleri 1 Abdurrahman TAYFUR Mali Hizmetler Uzmanı

2 2 Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri; 1- Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Özel Bütçe Kapsamındaki İdareler Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar 2- Sosyal Güvenlik Kurumları Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 3- Mahalli İdareler Belediyeler, İl Özel İdareleri, Bunların kurdukları birlikler Döner Sermaye İşlemleri

3 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun 663 sayılı KHK; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 106 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik Döner Sermaye İşletmelerimizin Tabi Olduğu Mevzuat 3 Döner Sermaye İşlemleri

4 4 Götürü Bedel Hizmet Alım Sözleşmesi Kapsamında Aktarılan Ödenekler Döner Sermaye İşlemleri

5 5 Maliye Bakanlığı Hizmet Alan (GSS Kapsamında Kişiler) İl Sağlık Müdürlükleri Hizmet Sunan Global Bütçe Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Götürü Bedel Hizmet Alım Sözleşmesi Kapsamında Aktarılan Ödenekler Döner Sermaye İşlemleri Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

6 6 Tahakkuk Tahakkuk Tahsilat Farkı (Tahakkuk – Tahsilat) TerkinGelir (+)(-) Götürü Bedel Hizmet Alım Sözleşmesi Kapsamında Aktarılan Ödenekler Döner Sermaye İşlemleri Tahsilat

7 Suriyeli Hastalara Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri 7 Bakanlığımız ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında – tarihleri arasını kapsayan 112 Acil Sağlık Hizmet Alım Protokolü imzalanmıştır. Buna göre; tarihine kadar AFAD’a verilen hizmetler için düzenlenen faturalar Eylül ayının sonuna kadar ilgili AFAD İl Müdürlüklerinden talep edilerek tahsilatı gerçekleştirilecekti tarihinden sonra verilecek hizmetler TDMS’de kayıt altına alınacak ve AFAD’a gönderilmeyecektir. 3.Protokol gereği, hizmet bedelleri AFAD tarafından Bakanlık Merkez Döner Sermaye Hesabına yatırılacaktır. 4.Ödenekler, TDMS’de yer alan kayıtlar doğrultusunda Bakanlıkça ilgili İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilecektir. Döner Sermaye İşlemleri

8 KURUMLAR Tarih İtb ile arası Tarih İtb. Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü Kilis Sağlık Müdürlüğü Kahramanmaraş Sağlık Müdürlüğü Gümüşhane Sağlık Müdürlüğü Kars Sağlık Müdürlüğü Afyonkarahisar Sağlık Müdürlüğü Adana Sağlık Müdürlüğü Batman Sağlık Müdürlüğü Ardahan Sağlık Müdürlüğü Trabzon Sağlık Müdürlüğü Muğla Sağlık Müdürlüğü Kütahya Sağlık Müdürlüğü Düzce Sağlık Müdürlüğü Malatya Sağlık Müdürlüğü Artvin Sağlık Müdürlüğü Manisa Sağlık Müdürlüğü Çorum Sağlık Müdürlüğü Kurumlara Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri Hesabı

9 Döner Sermaye İşlemleri Kurumlara Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri Hesabı KURUMLAR Tarih İtb ile arası Tarih İtb. İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bingöl Sağlık Müdürlüğü Muş Sağlık Müdürlüğü Adıyaman Sağlık Müdürlüğü Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü Sakarya Sağlık Müdürlüğü Uşak Sağlık Müdürlüğü Ordu Sağlık Müdürlüğü Karabük Sağlık Müdürlüğü Sinop Sağlık Müdürlüğü Gaziantep Sağlık Müdürlüğü Sivas Sağlık Müdürlüğü Amasya Sağlık Müdürlüğü Bitlis Sağlık Müdürlüğü Nevşehir Sağlık Müdürlüğü Çankırı Sağlık Müdürlüğü Iğdır Sağlık Müdürlüğü 297

10 Bakanlığımız ve DHMİGM arasında tarihleri arasını kapsayan 112 Acil Sağlık Hizmet Alım Protokolü imzalanmıştır. Buna göre; 1.DHMİGM’ye verilecek acil sağlık hizmetleri için ay sonlarında tek fatura düzenlenecektir. 2.Düzenlenen fatura muhasebe işlem fişi ekinde takip eden ayın üçüne kadar bağlı bulunulan saymanlığa gönderilerek TDMS’ye girişi sağlanacaktır. 3.Protokol gereği, hizmet bedelleri DHMİGM tarafından Bakanlık Merkez Döner Sermaye Hesabına yatırılacaktır. 4.Ödenekler, TDMS’de yer alan kayıtlar doğrultusunda Bakanlıkça ilgili İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilecektir. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne (DHMİGM) Verilen Ambulans Hizmetleri ve Muhasebe Kayıtları 10 Döner Sermaye İşlemleri

11 Irak Uyruklu Yabancılar 11 26/01/2015 TARİHLİ VE 2015/7274 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR MADDE 1- 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki madde eklenmiştir. “MADDE 61- Ülkeye geliş ve ülkede bulunuş şekillerine bakılmaksızın 1/5/2014 tarihinden itibaren Irak’tan ülkemize gelen ve kalış durumları İçişleri Bakanlığınca belirlenen Irak uyruklu yabancılara, kendilerine geçici koruma statüsü tanınmaksızın, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından geçici koruma statüsü altındakilere sağlanan sağlık hizmetlerinin sunulması, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.” 20 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete Döner Sermaye İşlemleri

12 6639 KHK’nın 2 nci Maddesi ile, 209 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 8 inci madde; “Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca; sağlık hizmeti verildiği dönemde herhangi bir nedenle ilgili mevzuatı kapsamında sosyal güvenlik sağlık yardımından yararlanamayan gerçek kişilere sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31/12/2014 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarlarının %50’sinin bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde ilgililerce defaten veya taksitle ödenmesi hâlinde, geri kalan kısmı ferîleriyle birlikte terkin edilir. Şu kadar ki, alacak tutarı Türk lirası ve altında ise resen terkin edilir; alacak tutarının yarısının Türk lirasının altında olması hâlinde Türk lirası terkin edilerek bakiye kısım tahsil edilir.” Gerçek Kişilere Sunulan Sağlık Hizmet Bedelleri 12 Döner Sermaye İşlemleri

13 Bu itibarla, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında tarihine kadar gerçek kişilerden tahsil edilememiş alacaklardan; Alacak tutarı Türk Lirası ve altında olanlardan tarihine kadar tahsil edilememiş olanların re’sen terkin edilmesi, Alacak tutarının yarısı Türk Lirasının altında olanlardan, Türk Lirasının üstünde olan tutarın tarihi mesai saati bitimine kadar defaten veya taksitle ödenmesi halinde alacağın Türk Lirasının terkin edilmesi, Alacak tutarının yarısının Türk Lirası ve üzerinde olması halinde alacak tutarının %50 sinin tarihi mesai saati bitimine kadar defaten veya taksitle ödenmesi halinde kalan alacak tutarının fer’ileri ile birlikte terkin edilmesi, Gerçek Kişilere Sunulan Sağlık Hizmet Bedelleri 13 Döner Sermaye İşlemleri

14 Gerçek Kişilere Sunulan Sağlık Hizmet Bedelleri 14 Döner Sermaye İşlemleri KURUMLAR Tarih İtibarıyla Çankırı Sağlık Müdürlüğü Adıyaman Sağlık Müdürlüğü Uşak Sağlık Müdürlüğü Çanakkale Sağlık Müdürlüğü Osmaniye Sağlık Müdürlüğü Muğla Sağlık Müdürlüğü Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü Kilis Sağlık Müdürlüğü Rize Sağlık Müdürlüğü Karabük Sağlık Müdürlüğü Malatya Sağlık Müdürlüğü Sivas Sağlık Müdürlüğü Bolu Sağlık Müdürlüğü Iğdır Sağlık Müdürlüğü 385 Karaman Sağlık Müdürlüğü 242 Artvin Sağlık Müdürlüğü 201

15 Alacakların Halk Sağlığına Devrine ilişkin Sayılı; Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılandırılan Bakanlık, kaldırılan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün üçüncü kişilerle yapmış olduğu veya taraf olduğu her türlü taahhüt, sözleşme, hak, alacak ve borçları ile dava ve icra tâkipleri, teşkilatlarını bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun hale getirdikten sonra Bakanlık ve ilgisine göre bağlı kuruluşlara devredilmiş sayılır. Döner Sermaye İşlemleri

16 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Muhasebe Kayıtları konulu /869 sayılı genel yazı tarihinde yayımlanmıştır Acil Sağlık Hizmetleri ve Muhasebe Kaydı Döner Sermaye İşlemleri

17 1. Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında bulunanlar için; GSS Kapsamında Bulunan Kişilere Verilen 112 Acil Sağlık Hizmet Gelirleri, 2.Sağlık Turizmi Kapsamında Diğer İşletmelere Verilen Ambulans Hizmetleri için; Sağlık Turizm Kapsamında Diğ. İşletmelere Ver. Amb. Hizm. 3.Resmi veya Özel Kurumlara (özel sigorta şirketleri dahil) verilecek hizmetler için; 120- Alıcılar Hesabının ilgili alt hesapları Acil Sağlık Hizmetleri ve Muhasebe Kayıtları Döner Sermaye İşlemleri

18 4. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilere verilecek acil sağlık hizmetleri için; Faturalandırılmayan Tedavi Hizmeti Tahakkukları Hesabına Borç, Faturalandırılmayan Tedavi Hizmeti Tahakkukları Hesabına Alacak, 5. Irak Uyruklulara Sunulan Acil Sağlık Hizmetleri için; Irak Uyruklulara Sunulan Sağlık Hizmeti Bedelleri Hesabına Borç, Irak Uyruklulara Sunulan Sağlık Hizmeti Bedelleri Hesabına Alacak, Acil Sağlık Hizmetleri ve Muhasebe Kayıtları Döner Sermaye İşlemleri

19 6. Suriyeli Vatandaşlara Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri için; Kamp İçi Olanlar veya Kamp Dışı Olanlar Hesabına Borç, 7. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne (DHMİGM) verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri için; Ulaştırma Bakanlığı Hesabına Borç, Acil Sağlık Hizmetleri ve Muhasebe Kayıtları Döner Sermaye İşlemleri

20 8.Hizmet Alımı Yolu İle Çalıştırılan İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları kaydı için; Hizmet Alımı Yolu İle Çalıştırılan İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları Hesabına Borç, Hizmet Alımı Yolu İle Çalıştırılan İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları Hesabına Alacak Acil Sağlık Hizmetleri ve Muhasebe Kayıtları Döner Sermaye İşlemleri

21 9. İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Çalışan İşçilerin Sağlık Raporu için; Diğer Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Hesabına Borç, Acil Sağlık Hizmetleri ve Muhasebe Kayıtları Döner Sermaye İşlemleri

22 İLK YARDIM ÜCRETLERİ 22 Döner Sermaye İşlemleri

23 23 Sayıştay Bulgusu 10: İlkyardım Eğitim Merkezlerince Ödenen Sınav Gözetim Ücretlerinin İşletme Geliri Kaydedilmeden Bakanlık Personeline Elden Ödenmesi Döner Sermaye İşlemleri İLK YARDIM ÜCRETLERİ

24 Ücretler MADDE 25 – (1) Ücret tespit komisyonunca tespit edilen ücretler Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. (2) Her yılın Ocak ayı başından Şubat ayı sonuna kadar ücret tespit komisyonu toplanır. Ücret tespitleri yıllık olarak yapılır. (3) Süresi içerisinde ücret tespit komisyonu oluşturulamaz ise bir önceki yılın ücreti geçerlidir. (4) İlkyardım eğitimlerinde teorik ve uygulamalı sınavlar için katılımcılardan alınacak sınav ücreti ile sınavlarda görev alan sınav gözetmenlerine ödenecek ücretler Bakanlıkça belirlenir. (5) Temel Yaşam Desteği ve Afetlerde İlkyardım Eğitimi ücretsizdir. İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ 24 Döner Sermaye İşlemleri

25 İLK YARDIM ÜCRETLERİ (Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Yazısı) … Bu minvalde, ilkyardım eğitimleri kapsamında düzenlenen teorik ve uygulamalı sınavlarda, il sağlık müdürlüğünce verilen gözetmenlik hizmeti için kayıt dışılığın önlenmesi ve gözetmenlere yapılan sınav denetim ücreti ödemelerinin performans ve ek ödeme dağıtım esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmesi amacıyla; Komisyonca belirlenen sınav denetim ücretinin döner sermaye işletme hesabına gelir kaydedilmesi, Bu gelirden hizmete katılan gözetmenlere, gözetim ücretinin ek ödeme ücreti bordrosu içerisinde gösterilerek ek ödeme tavanı göz önünde bulundurularak ödenmesinin uygun olduğu değerlendirilmektedir. 25 Döner Sermaye İşlemleri

26 1.Hakediş tarihi ile fatura tarihinin aynı aya ait olması, 2.TDMS muhasebe kaydının ilgili aya girilerek beyannamenin aynı dönemde beyan edilmesi 26 KDV Tevkifat Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar Döner Sermaye İşlemleri

27 Resmi Dairelerce Mutemetlerine Verilen Avanslardan Damga Vergisi Kesilir mi ? 27 Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ödemeler sırasında düzenlenen kağıtlar avans ödemeleri de dahil olmak üzere damga vergisine tabi tutulacaktır. Ancak kati ödeme sırasında damga vergisi hesaplanırken avans ödemeleri sırasında damga vergisi kesilip kesilmediği araştırılacak, üzerinden damga vergisi hesaplanan avans tutarı düşüldükten sonra kalan damga vergisine tabi istihkak veya ödeme tutarı üzerinden damga vergisi kesilecektir. Böylece, ödemeler üzerinden mükerrer vergi tahsili önlenecektir. Döner Sermaye İşlemleri

28 28 Diğer taraftan, resmi dairelerce mal ve hizmet alımları nedeniyle yapılacak masraflara sarf edilmek üzere amiri ita mutemetlerine verilen avanslara ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar resmi dairelerin dahili işlemlerine ait kağıtlar mahiyetinde olduğundan ve 488 sayılı Kanunun konusu dışında kaldığından damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir. (DVKGT Seri No: 43) Döner Sermaye İşlemleri Resmi Dairelerce Mutemetlerine Verilen Avanslardan Damga Vergisi Kesilir mi ?

29 İl Sağlık Müdürlüklerinde KDV Tevkifatı Beyannamesi, Muhtasar Beyanname, Damga Vergisi Beyannamesi verilirken Damga vergisi kesilmemesi için E-Beyanname sistemi üzerinden özel onay ve damga vergisinden muafiyet butonu işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir. Döner Sermaye İşlemleri

30 30 Yıl Sonu İşlemleri Aralık ayına ait fatura tahakkukları ile stok çıkış kayıtlarının tarihine kadar TDMS ‘ye girilerek TDMS-MKYS kayıtları arasındaki eşitlik sağlanmalıdır. Sabit kıymetlerin TDMS-MKYS uyumluluğu sağlanmalı, 2015 yılına ait amortismanlar hesaplanmalı ve buna ilişkin muhasebe kayıtları yapılmalıdır. 252-Binalar, 253-Tesis, Makine ve Cihazlar, 254-Taşıtlar, 255- Demirbaşlar, 256-Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesaplarının amortismanları 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına alınmalıdır. Döner Sermaye İşlemleri

31 31 Yıl Sonu İşlemleri 260-Haklar, 264-Özel Maliyetler, 267-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesaplarının amortismanlarının manuel hesaplanarak 268- Birikmiş Amortismanlar Hesabına alınması, 294-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesapta olup amortismanı 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına alınan tutarların 299-Birikmiş Amortismanlar Hesaba aktarılması gerekmektedir. Avans hesapları yıl sonunda mutlaka kapatılmalıdır. Döner Sermaye İşlemleri

32 Hazırlayanlar Abdurrahman TAYFUR ( Mali Hizmetler Uzmanı) Rahmi TANRIVERDİ(Mali Hizmetler Uzmanı) Eda ÇORUK (Mali Hizmetler Uzman Yrd.) Ferhat ORAK (Mali Hizmetler Uzman Yrd.) 32 TEŞEKKÜR EDERİZ… İrtibat Numaraları : 0(312)


"T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Döner Sermaye İşlemleri 1 Abdurrahman TAYFUR Mali Hizmetler Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları