Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Strateji Geliştirme Başkanlığı DÖNER SERMAYE DAİRE BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Strateji Geliştirme Başkanlığı DÖNER SERMAYE DAİRE BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 Strateji Geliştirme Başkanlığı DÖNER SERMAYE DAİRE BAŞKANLIĞI

2 ÖDENEK PLANLAMA ve TAHSİS İŞLEMLERİ

3 Sunum Planı  ÖDENEK PLANLAMA ve TAHSİS İŞLEMLERİ  İlgili Mevzuat ve Tanımlar  Merkez Pay Uygulaması  Global Bütçe Ödenekleri  Genel Bütçe Ödenekleri  Dikkat Edilecek Hususlar

4 Döner Sermaye Bütçe Uygulamaları  209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun  Anılan Kanuna istinaden yürürlüğe konulmuş olan ve döner sermaye işletmelerinin idaresi, işleyişi ve muhasebe işlemlerini düzenleyen 02.09.1961 tarihli ve 106 Sayılı Yönetmelik  Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği  5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu (kıyasen) İlgili Mevzuat ve Tanımlar

5  Döner Sermaye: Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine kanunlarla verilen asli ve sürekli kamu görevlerine bağlı olarak ortaya çıkan ve genel idare esaslarına göre yürütülmesi mümkün olmayan mal ve hizmet üretimine ilişkin (sağlık, eğitim, ticari, sınai, tarımsal, kültürel ve mesleki vb.) faaliyetlerin sürdürülebilmesi için, kamu idaresine bağlı olarak kurulmuş işletmelere tahsis edilen sermaye.  Genel bütçe: Devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesidir. Döner Sermaye Bütçe Uygulamaları İlgili Mevzuat ve Tanımlar

6 Yasal dayanak  209 SAYILI KANUN, Madde 5, 4 üncü Fıkra  Merkez Pay Yönergesi Uygulama oranı  Aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 6'sını geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek oran Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktarırlar.  Mevcut uygulama %5 olarak devam etmektedir. Döner Sermaye Bütçe Uygulamaları Merkez Pay Uygulaması

7 Merkez pay uygulamasının nedenleri  Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi,  Kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesi,  Sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi imkânlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi,  Eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi,  Bakanlık taşra teşkilatı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatının desteklenmesi,  Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu merkez ve taşra teşkilatı ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun merkez teşkilatında görev yapan memurlar ile sözleşmeli personele ek ödemede bulunulması Döner Sermaye Bütçe Uygulamaları Merkez Pay Uygulaması

8 Ödenek talebinde dikkat edilecek hususlar  Her ay Merkez Pay Tahsilatından edilen döner sermaye gelirleri toplamı ortalama 75-85 Milyon TL dir.  Merkez Döner Sermaye İşletme Birimlerinin 2016 Mali yılının döner sermaye bütçesi oluşturulurken; önceki yıllardan devam eden işler ve 2016 yılı için taahhüt edilen işler dikkate alınacaktır.  Bu nedenlerle döner sermaye kaynağı kısıtlı olduğundan 2016 mali yılı için yapılacak yeni talepler değerlendirilirken öncelik sırasına göre bazı işlerden fedakarlık yapılması gerekmektedir. Döner Sermaye Bütçe Uygulamaları Merkez Pay Uygulaması

9 Ödenek talebinde dikkat edilecek hususlar  İşletme birim bütçelerinin tamamı bloke edilmiş olup kullanılabilmesi için yetki devri kapsamında Strateji Geliştirme Başkanlığından taahhüt alınması gerekmektedir.  Tahsis edilen ancak kullanılamayan veya arta kalan kaynaklara ilişkin tahsisatlar Strateji Geliştirme Başkanlığınca iptal edilir.  Bu kapsamda İşletme Birimleri ek ödemelerin yapılabilmesi için 2016 yılının tamamına mahsus olmak üzere 1 defaya mahsus olmak ödenek talebinde bulunacaklardır. Döner Sermaye Bütçe Uygulamaları Merkez Pay Uygulaması

10 Ödenek Planlama ve Tahsis İşlemleri  Her yıl olduğu gibi 2016 yılının ilk üç ayında Global Bütçe ödenekleri sonraki aylara göre fazla gönderilecek olup Nisan ayından itibaren yaklaşık %20 azalacaktır. Bu nedenle yapılacak harcamalarda bu husus göz önünde bulundurulmalıdır.  Ödemede öncelik kavramı gereği harcamalarda dikkatli davranılmalıdır. Global Bütçe Ödenekleri

11 Ödenek Planlama ve Tahsis İşlemleri 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ  Başkanlığımız tarafından ödenek gönderilen Genel Bütçe Ödenek Tertipleri;  03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI  03.5 HİZMET ALIMLARI  03.7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ  03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ Genel Bütçe Ödenekleri

12 Ödenek Planlama ve Tahsis İşlemleri 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI  03.2.1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları  03.2.2 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları  03.2.3 Enerji Alımları  03.2.4 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları  03.2.5 Giyim ve Kuşam Alımları  03.2.6 Özel Malzeme Alımları  03.2.9 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları Genel Bütçe Ödenekleri

13 Ödenek Planlama ve Tahsis İşlemleri 2015 YILI 03.2 AHP Genel Bütçe Ödenekleri OcakŞubatMart1. 3 Ay Toplamı 2.213.280700.000700.7203.614.000 NisanMayısHaziran2. 3 Ay Toplamı 2.300.0002.100.000 6.500.000 TemmuzAğustosEylül3. 3 Ay Toplamı 3.000.000 2.500.0008.500.000 EkimKasımAralık4. 3 Ay Toplamı 3.000.000 3.052.0009.052.000 1. 6 Ay Toplamı2. 6 Ay Toplamı AHP Toplamı 10.114.00017.552.000 27.666.000 (TL)

14 Ödenek Planlama ve Tahsis İşlemleri 2015 YILI 03.2 SON DURUM Genel Bütçe Ödenekleri KURUM ADI ÖDENEK KULLANIM ORANI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü30% İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü31% Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü31% Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü35% Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü36% Batman İl Sağlık Müdürlüğü37% Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü39% Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü41% Edirne İl Sağlık Müdürlüğü42% Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü43% Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü44% Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü46% Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü47% Adana İl Sağlık Müdürlüğü47%

15 Ödenek Planlama ve Tahsis İşlemleri 2015 YILI 03.2 SON DURUM Genel Bütçe Ödenekleri Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü73% Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü74% Karaman İl Sağlık Müdürlüğü74% Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü74% Niğde İl Sağlık Müdürlüğü75% Bolu İl Sağlık Müdürlüğü77% Siirt İl Sağlık Müdürlüğü77% Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü77% Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü78% Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü78% Kilis İl Sağlık Müdürlüğü79% Burdur İl Sağlık Müdürlüğü81% Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü84% Karabük İl Sağlık Müdürlüğü89%

16 Ödenek Planlama ve Tahsis İşlemleri 03.5 HİZMET ALIMLARI  03.5.1 Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler  03.5.2 Haberleşme Giderleri  03.5.3 Taşıma Giderleri  03.5.4 Tarifeye Bağlı Ödemeler  03.5.5 Kiralar  03.5.6 Devlet Borçları Genel Giderleri  03.5.7 Yargılama Giderleri  03.5.9 Diğer Hizmet Alımları Genel Bütçe Ödenekleri

17 Ödenek Planlama ve Tahsis İşlemleri 2015 YILI 03.5 AHP Genel Bütçe Ödenekleri OcakŞubatMart1. 3 Ay Toplamı 239.120100.00099.880439.000 NisanMayısHaziran2. 3 Ay Toplamı 240.000 720.000 TemmuzAğustosEylül3. 3 Ay Toplamı 350.000300.000 950.000 EkimKasımAralık4. 3 Ay Toplamı 300.000290.000 880.000 1. 6 Ay Toplamı2. 6 Ay Toplamı AHP Toplamı 1.159.0001.830.000 2.989.000 (TL)

18 Ödenek Planlama ve Tahsis İşlemleri 2015 YILI 03.5 AHP Genel Bütçe Ödenekleri (TL) KURUM ADI ÖDENEK KULLANIM ORANI Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü12% Malatya İl Sağlık Müdürlüğü18% Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü24% Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü24% Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü25% Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü26% Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü30% Rize İl Sağlık Müdürlüğü35% Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü36% Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü37% Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü39% Muğla İl Sağlık Müdürlüğü40% Samsun İl Sağlık Müdürlüğü42% Aydın İl Sağlık Müdürlüğü42%

19 Ödenek Planlama ve Tahsis İşlemleri 2015 YILI 03.5 AHP Genel Bütçe Ödenekleri (TL) Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü78% Yalova İl Sağlık Müdürlüğü79% Bolu İl Sağlık Müdürlüğü80% Artvin İl Sağlık Müdürlüğü80% Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü80% Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü81% Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü83% Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü84% Bartın İl Sağlık Müdürlüğü84% Edirne İl Sağlık Müdürlüğü93% Siirt İl Sağlık Müdürlüğü94% Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü96% Denizli İl Sağlık Müdürlüğü99% Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü100%

20 Ödenek Planlama ve Tahsis İşlemleri 03.7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ  03.7.1 Menkul Mal Alım Giderleri  03.7.2 Gayri Maddi Hak Alımları  03.7.3 Bakım ve Onarım Giderleri Genel Bütçe Ödenekleri

21 Ödenek Planlama ve Tahsis İşlemleri 2015 YILI 03.5 AHP Genel Bütçe Ödenekleri (TL) KURUM ADI ÖDENEK KULLANIM ORANI Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü0% Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü0% Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü16% İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü20% Ankara İl Sağlık Müdürlüğü28% Sivas İl Sağlık Müdürlüğü59% Bursa İl Sağlık Müdürlüğü94% İzmir İl Sağlık Müdürlüğü95% Bolu İl Sağlık Müdürlüğü98%

22 Ödenek Planlama ve Tahsis İşlemleri 03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ  03.8.1 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri  03.8.2 Lojman Bakım ve Onarımı Giderleri  03.8.3 Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri  03.8.9 Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri Genel Bütçe Ödenekleri

23 Ödenek Planlama ve Tahsis İşlemleri 2015 YILI 03.5 AHP Genel Bütçe Ödenekleri (TL) KURUM ADI ÖDENEK KULLANIM ORANI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü0% Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü0% Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü0% Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü0% Karaman İl Sağlık Müdürlüğü0% Düzce İl Sağlık Müdürlüğü0% Sivas İl Sağlık Müdürlüğü48% Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü49% Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü50% Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü65% Bursa İl Sağlık Müdürlüğü67% İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü88% Rize İl Sağlık Müdürlüğü89% Mersin İl Sağlık Müdürlüğü94% İzmir İl Sağlık Müdürlüğü100%

24 Ödenek Planlama ve Tahsis İşlemleri  Genel bütçe ve döner sermaye kaynaklarının birlikte kullanımı kapsamında; mevzuatı gereği uygun olan işler için alıma çıkarken ihale onay belgesinde bütçe tertibine ‘Genel Bütçe + Döner Sermaye Bütçesi’ bilgileri birlikte girilmelidir.  Genel bütçeden yapılan taleplerde; talep tutarı anlamlı ve karşılanabilir olmalıdır.  03.2, 03.5, 03.7 ve 03.8 tertipleri haricindeki genel bütçe ödenekleri ilgili Merkez Birimden talep edilmelidir. Dikkat Edilecek Hususlar

25 Ödenek Planlama ve Tahsis İşlemleri  Gönderilen ödeneklerle ilgili harcama önceliği, önce genel bütçe sonra döner sermaye bütçesi şeklinde olmalıdır.  Harcanmayacağı kesinleşen ödenekler; Aralık ayından önce resmi yazı ile; Başkanlığımıza bildirilmelidir.  03.2 ve 03.5 tertipleri için bir önceki 2015 yılı ödenekleri dikkate alınarak harcama planı oluşturulmalıdır.  03.7 ve 03.8 tertipleri için çok zaruri ihtiyaçlar dışında ödenek gönderilemeyecektir. Dikkat Edilecek Hususlar

26 Mehmet Ali AKTEPE Ödenek Planlama ve Tahsis Hizmetleri Birim Sorumlusu İLETİŞİM BİLGİLERİ Tel: 0 312 573 7137 / 7126 Fax: 0 312 573 7128 e-posta: mali.aktepe@saglik.gov.tr


"Strateji Geliştirme Başkanlığı DÖNER SERMAYE DAİRE BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları