Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ö Ğ RENME GÜÇLÜ Ğ Ü OLAN Ö Ğ RENC İ LER. Okutulan bir metni anlamakta güçlük çekmek Okutulan bir metni anlamakta güçlük çekmek Bütünlük taşıyan bir metin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ö Ğ RENME GÜÇLÜ Ğ Ü OLAN Ö Ğ RENC İ LER. Okutulan bir metni anlamakta güçlük çekmek Okutulan bir metni anlamakta güçlük çekmek Bütünlük taşıyan bir metin."— Sunum transkripti:

1 Ö Ğ RENME GÜÇLÜ Ğ Ü OLAN Ö Ğ RENC İ LER

2 Okutulan bir metni anlamakta güçlük çekmek Okutulan bir metni anlamakta güçlük çekmek Bütünlük taşıyan bir metin yazmak Bütünlük taşıyan bir metin yazmak Düşünce, duygu ve bilgileri ifade etmekte zorlanmak Düşünce, duygu ve bilgileri ifade etmekte zorlanmak İletişim kurmada güçlük İletişim kurmada güçlük Yukarıda ifade edilen durumlardan biri veya birkaçı bireyde süreklilik gösteriyorsa o kişide öğrenme güçlüğü olduğu söylenebilir. Yukarıda ifade edilen durumlardan biri veya birkaçı bireyde süreklilik gösteriyorsa o kişide öğrenme güçlüğü olduğu söylenebilir.

3 Öğrenme güçlüğü, okul öncesi yıllarda dil problemi olarak ortaya çıkabilir. Dili anlama ve onunla bir şeyler üretme becerilerindeki gerilikler, ilköğretim 3.sınıfa kadar okuma ve yazmada problemlere, sınıf düzeyi yükseldikçe de diğer alanlarda akademik güçlüklere yol açar. Akademik başarısızlık da bireyi sosyal yeterlilik problemlerine götürür. Öğrenme güçlüğü, okul öncesi yıllarda dil problemi olarak ortaya çıkabilir. Dili anlama ve onunla bir şeyler üretme becerilerindeki gerilikler, ilköğretim 3.sınıfa kadar okuma ve yazmada problemlere, sınıf düzeyi yükseldikçe de diğer alanlarda akademik güçlüklere yol açar. Akademik başarısızlık da bireyi sosyal yeterlilik problemlerine götürür.

4 Öğrenme güçlüğünün kalıcı olmaması için erken tanılama önemlidir ve bu öğrenciler için öğretimsel düzenlemeler yapılmalıdır. Öğrenme güçlüğünün kalıcı olmaması için erken tanılama önemlidir ve bu öğrenciler için öğretimsel düzenlemeler yapılmalıdır.

5 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN TANIMLANMASI ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN TANIMLANMASI “Öğrenme güçlüğü terimini ilk kez 1960’ların başında Samuel Kirk kullanmıştır. “Öğrenme güçlüğü terimini ilk kez 1960’ların başında Samuel Kirk kullanmıştır. Öğrenme güçlüğü, okuma, yazma, bilgileri işlemleme, konuşma dili, yazı dili veya düşünme becerileri gibi akademik becerilerde güçlükler yaşayan, buna karşın ortalama ya da ortalamanın üzerinde zekaya sahip olan bireyler grubunu gösteren bir terim olarak kullanılmaktadır. Öğrenme güçlüğü, okuma, yazma, bilgileri işlemleme, konuşma dili, yazı dili veya düşünme becerileri gibi akademik becerilerde güçlükler yaşayan, buna karşın ortalama ya da ortalamanın üzerinde zekaya sahip olan bireyler grubunu gösteren bir terim olarak kullanılmaktadır.

6 Öğrenme güçlüğü ile ilgili birçok tanım yapılmıştır. Tüm bu tanımların ortak noktaları şunlardır: Öğrenme güçlüğü ile ilgili birçok tanım yapılmıştır. Tüm bu tanımların ortak noktaları şunlardır: Merkezi sinir sisteminin düzensiz gelişimi veya işlevinden kaynaklanıyor olabilir Merkezi sinir sisteminin düzensiz gelişimi veya işlevinden kaynaklanıyor olabilir Hayat boyu sürecek bir durum olabilir Hayat boyu sürecek bir durum olabilir Okuma, yazma, matematik ve dili içeren akademik alanları etkileyebilir Okuma, yazma, matematik ve dili içeren akademik alanları etkileyebilir

7 Bir beceri-başarı ayırımı tarafından tespit edilir Bir beceri-başarı ayırımı tarafından tespit edilir Herhangi bir yetersizlik(zihinsel, işitme ve görme) veya olumsuz çevresel koşullardan(niteliksiz öğretim, olumsuz ekonomik koşullar, dil ve kültürel dezavantajlar) kaynaklanmaz. Herhangi bir yetersizlik(zihinsel, işitme ve görme) veya olumsuz çevresel koşullardan(niteliksiz öğretim, olumsuz ekonomik koşullar, dil ve kültürel dezavantajlar) kaynaklanmaz.

8 Öğrenme güçlüğü ile ilgili terimler; Öğrenme güçlüğü ile ilgili terimler; Disleksi(okuma güçlüğü-kelime körlüğü) Disleksi(okuma güçlüğü-kelime körlüğü) Asgari düzeyde beyinsel işlev bozukluğu Asgari düzeyde beyinsel işlev bozukluğu Asgari düzeyde beyin hasarı Asgari düzeyde beyin hasarı Dyscalculia(aritmetik işlem yetersizliği) Dyscalculia(aritmetik işlem yetersizliği) Dysgraphia(el yazısı ile yazma yetersizliği) Dysgraphia(el yazısı ile yazma yetersizliği) Algıyla ilgili engeller Algıyla ilgili engeller Hiperaktiviteye bağlı veya bağlı olmayan dikkat eksikliği Hiperaktiviteye bağlı veya bağlı olmayan dikkat eksikliği

9 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN NEDENLERİ ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜN NEDENLERİ Kesin nedeni bilinmemekle beraber beynin işlev tarzından kaynaklandığına inanılmaktadır. Bunlar; Kesin nedeni bilinmemekle beraber beynin işlev tarzından kaynaklandığına inanılmaktadır. Bunlar; Organik faktörler- Beynin gelişimi esnasındaki farklılıklardan kaynaklanabilir Organik faktörler- Beynin gelişimi esnasındaki farklılıklardan kaynaklanabilir Genetik faktörler- kalıtsal özellikleri içermektedir Genetik faktörler- kalıtsal özellikleri içermektedir Çevresel faktörler- Doğum öncesi ve sonrası kötü beslenme, alkol, sigara, uyuşturucu Çevresel faktörler- Doğum öncesi ve sonrası kötü beslenme, alkol, sigara, uyuşturucu Biyokimyasal bozukluklar- Boyalı yiyecekler, tatlandırıcılar, vitamin eksiklikleri Biyokimyasal bozukluklar- Boyalı yiyecekler, tatlandırıcılar, vitamin eksiklikleri

10 TANILAMA TANILAMA Öğrenme güçlükleri formal değerlendirme yöntemleri ile tanılanmaktadır. Öğrenme güçlüğü tanılanması güç olan bir engel grubudur. Bu grupta yer alan öğrenciler farklı özellikler gösteririler. Bu nedenle tanılama tek bir değerlendirme yöntemi ile yapılmamalıdır. Formal değerlendirme sınıfta yapılan değerlendirmelerle de desteklenmelidir Öğrenme güçlükleri formal değerlendirme yöntemleri ile tanılanmaktadır. Öğrenme güçlüğü tanılanması güç olan bir engel grubudur. Bu grupta yer alan öğrenciler farklı özellikler gösteririler. Bu nedenle tanılama tek bir değerlendirme yöntemi ile yapılmamalıdır. Formal değerlendirme sınıfta yapılan değerlendirmelerle de desteklenmelidir

11 Formal Değerlendirmeler Formal Değerlendirmeler Norm bağımlı testler kullanılır. Norm bağımlı testler ölçümlenen öğrencinin puanının aynı yaş grubu ile karşılaştırılmasına olanak verir. Norm bağımlı testler kullanılır. Norm bağımlı testler ölçümlenen öğrencinin puanının aynı yaş grubu ile karşılaştırılmasına olanak verir. Norm bağımlı testler yetenek ve başarı testleri şeklindedir. Zeka düzeyi (yetenek testi), ile başarı puanı(başarı testi) arasındaki fark öğrenme güçlüğünün tanılanmasında birinci faktördür. Norm bağımlı testler yetenek ve başarı testleri şeklindedir. Zeka düzeyi (yetenek testi), ile başarı puanı(başarı testi) arasındaki fark öğrenme güçlüğünün tanılanmasında birinci faktördür.

12 Sınıf Değerlendirmeleri Sınıf Değerlendirmeleri Formal olmayan testler kullanılır. Bu testler ikincil veriler sunarlar. Sınıf değerlendirmesi; Formal olmayan testler kullanılır. Bu testler ikincil veriler sunarlar. Sınıf değerlendirmesi; Ölçüt bağımlı testler: Öğrenciler önceden belirlenen bir ölçüte göre değerlendirilir. Öğrenci bir grupla karşılaştırılmaz, bir bilgi ve beceride öğrencinin performansı belirlenir. Bu testler öğretim öncesinde uygulanarak amaçlara karar verilir; öğretim sonunda uygulanarak da amaçların gerçekleşme derecelerine bakılır. Ölçüt bağımlı testler: Öğrenciler önceden belirlenen bir ölçüte göre değerlendirilir. Öğrenci bir grupla karşılaştırılmaz, bir bilgi ve beceride öğrencinin performansı belirlenir. Bu testler öğretim öncesinde uygulanarak amaçlara karar verilir; öğretim sonunda uygulanarak da amaçların gerçekleşme derecelerine bakılır.

13 Müfredat temelli değerlendirme: Öğrencileri takip ettikleri müfredattan materyaller kullanılarak değerlendirmektir. Müfredat temelli değerlendirme: Öğrencileri takip ettikleri müfredattan materyaller kullanılarak değerlendirmektir. Portfolyo değerlendirme: Öğrenme güçlüğünü değerlendirmek için öğrencinin yazma ödevleri, okuma ses kayıtları, matematik dersinde çözdüğü problemler ve ödev örnekleri kullanılabilir. Portfolyo değerlendirme: Öğrenme güçlüğünü değerlendirmek için öğrencinin yazma ödevleri, okuma ses kayıtları, matematik dersinde çözdüğü problemler ve ödev örnekleri kullanılabilir. Gözlemler: Öğrencinin akademik ve davranış özellikleri ile ilgili bir kanıya varılır. Gözlemler: Öğrencinin akademik ve davranış özellikleri ile ilgili bir kanıya varılır.

14 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜ BELİRLEMEDE KULLANILAN AYIRICI ÖLÇÜTLER ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜ BELİRLEMEDE KULLANILAN AYIRICI ÖLÇÜTLER Öğrencinin yeteneği ve akademik başarısı arasında fark var mıdır? Öğrencinin yeteneği ve akademik başarısı arasında fark var mıdır? Ali’nin zeka düzeyi 101, okuma başarı puanı 85. Aradaki fark 16 puan. Ali’ye öğrenme güçlüğü olan birey diyebiliriz. Ancak öğrenme güçlüğünün var olduğunu destekleyen başka kanıtlara da gereksinim vardır. Bu kanıtlar; gözlemsel veriler, öğrencinin sosyal ve gelişimsel geçmişi veya öğrenme problemleri ile ilgili performansına yönelik kanıtlar olabilir. Ali’nin zeka düzeyi 101, okuma başarı puanı 85. Aradaki fark 16 puan. Ali’ye öğrenme güçlüğü olan birey diyebiliriz. Ancak öğrenme güçlüğünün var olduğunu destekleyen başka kanıtlara da gereksinim vardır. Bu kanıtlar; gözlemsel veriler, öğrencinin sosyal ve gelişimsel geçmişi veya öğrenme problemleri ile ilgili performansına yönelik kanıtlar olabilir.

15 Öğrenme problemi, dili anlamayı içeren temel psikolojik süreçlerin bir sonucu mudur? Öğrenme problemi, dili anlamayı içeren temel psikolojik süreçlerin bir sonucu mudur? Temel psikolojik süreçler; duyu-motor beceriler, görsel ve işitsel işlemleme, dikkat ve hafıza gibi işitsel beceriler. Temel psikolojik süreçler; duyu-motor beceriler, görsel ve işitsel işlemleme, dikkat ve hafıza gibi işitsel beceriler.

16 Diğer olası nedenler bertaraf edilmekte midir? Diğer olası nedenler bertaraf edilmekte midir? Niteliksiz öğretim, olumsuz ekonomik koşullar, dil ve kültürel dezavantajlar öğrencilerin öğrenmesini etkiler. Ancak bu koşullardan dolayı öğrencilerin başarısızlığı öğrenme güçlüğü olarak değerlendirilemez. Niteliksiz öğretim, olumsuz ekonomik koşullar, dil ve kültürel dezavantajlar öğrencilerin öğrenmesini etkiler. Ancak bu koşullardan dolayı öğrencilerin başarısızlığı öğrenme güçlüğü olarak değerlendirilemez.

17 Ülkemizde öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin bir kısmı genel eğitim sınıflarında eğitimlerini sürdürmektedir. Bu öğrenciler için genel eğitim ortamlarında gerekli düzenlemeler yapılmamakta ve öğretmenlere bu konuda rehber olunmamaktadır. Bu öğrencilerin büyük bir kısmı sınıfta akademik başarısızlıklarından ve sosyal uyum becerilerindeki zayıflıklarından dolayı dışlanmaktadırlar. Ülkemizde öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin bir kısmı genel eğitim sınıflarında eğitimlerini sürdürmektedir. Bu öğrenciler için genel eğitim ortamlarında gerekli düzenlemeler yapılmamakta ve öğretmenlere bu konuda rehber olunmamaktadır. Bu öğrencilerin büyük bir kısmı sınıfta akademik başarısızlıklarından ve sosyal uyum becerilerindeki zayıflıklarından dolayı dışlanmaktadırlar.

18 Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler özel eğitimde en büyük kategoriyi oluşturmaktadır. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların %50.%’ini öğrenme güçlüğü olan çocuklar oluşturmaktadır. Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler özel eğitimde en büyük kategoriyi oluşturmaktadır. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların %50.%’ini öğrenme güçlüğü olan çocuklar oluşturmaktadır.

19 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ Akademik Başarısızlık Akademik Başarısızlık Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler; Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler; Okuma Okuma Okuduğunu anlama Okuduğunu anlama Yazma Yazma Matematik gibi alanlarda güçlük çekerler. Matematik gibi alanlarda güçlük çekerler.

20 Dil Bozuklukları Dil Bozuklukları Bu çocuklar ne, nerede, niçin gibi soruları, pasif ve olumsuz yapıları yorumlamakta güçlük çekerler. Söz diziminde, uzamsal, zamansal ve karşılaştırma ilişkilerini ifade etmekte güçlük çekerler. Bu ilişkileri anlamadaki güçlükler, mecazi dili ve çok anlamlı kelimeleri yorumlama problemleri ortaya çıkarır. Bu çocuklar ne, nerede, niçin gibi soruları, pasif ve olumsuz yapıları yorumlamakta güçlük çekerler. Söz diziminde, uzamsal, zamansal ve karşılaştırma ilişkilerini ifade etmekte güçlük çekerler. Bu ilişkileri anlamadaki güçlükler, mecazi dili ve çok anlamlı kelimeleri yorumlama problemleri ortaya çıkarır.

21 Zayıf Güdüleme Zayıf Güdüleme Güdülenme, bireyin davranışlarını harekete geçirmesini ve davranışlarını yönlendirmesini sağlayan bir dürtüdür. Güdülenme ve inanç birbiri ile ilgilidir. Güdülenme, bireyin davranışlarını harekete geçirmesini ve davranışlarını yönlendirmesini sağlayan bir dürtüdür. Güdülenme ve inanç birbiri ile ilgilidir. İnanç, bireyin başarısı veya başarısızlığının nedenleri konusunda kendine yaptığı açıklamalardır. İnanç, bireyin başarısı veya başarısızlığının nedenleri konusunda kendine yaptığı açıklamalardır.

22 Okuldaki başarısızlık öğrencinin güdülenmesini olumsuz yönde etkiler, dolayısı ile öğrenme güçlüğü olan öğrenciler kendilerine olan inançlarını yitirirler. Okuldaki başarısızlık öğrencinin güdülenmesini olumsuz yönde etkiler, dolayısı ile öğrenme güçlüğü olan öğrenciler kendilerine olan inançlarını yitirirler. Öğretmenler öğrenme sürecinde öğrencilerin aktif olmalarını desteklemeli, onlara olumlu tepkiler vererek ve onları överek sınıf etkinliklerine katmalı, öğrenciler için teşvik edici eğitim ortamları hazırlamalıdır. Öğretmenler öğrenme sürecinde öğrencilerin aktif olmalarını desteklemeli, onlara olumlu tepkiler vererek ve onları överek sınıf etkinliklerine katmalı, öğrenciler için teşvik edici eğitim ortamları hazırlamalıdır.

23 Genelleme Problemi Genelleme Problemi Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler öğrendiklerini farklı ortamlara ve benzer becerilere aktarmakta güçlük çekerler. Örn: bölme işlemini öğrenen öğrenciler, bir pizzanın parasını 4 arkadaş arasında eşit olarak bölemeyebilirler. Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler öğrendiklerini farklı ortamlara ve benzer becerilere aktarmakta güçlük çekerler. Örn: bölme işlemini öğrenen öğrenciler, bir pizzanın parasını 4 arkadaş arasında eşit olarak bölemeyebilirler.

24 Zayıf Sosyal Beceriler Zayıf Sosyal Beceriler Sosyal becerilerle ilgili problemler bu öğrencilerin Sosyal becerilerle ilgili problemler bu öğrencilerin Benlik kavramını Benlik kavramını Arkadaş edinme yeteneklerini Arkadaş edinme yeteneklerini Başkaları ile iletişim kurmalarını Başkaları ile iletişim kurmalarını Okul çalışmalarına yaklaşım tarzlarını olumsuz yönde etkiler. Okul çalışmalarına yaklaşım tarzlarını olumsuz yönde etkiler.

25 Bazı öğrenciler için, sosyal becerilerdeki problemler, öğrenme güçlüğünün sonucudur. Bazı öğrenciler için, sosyal becerilerdeki problemler, öğrenme güçlüğünün sonucudur. Sosyal becerilerdeki güçlükler, düşük başarı ve rahatsız edici sınıf davranışları ile birleştiği zaman, öğrenme güçlüğü olan bireylerin sosyal konumlarını olumsuz olarak etkiler. Sosyal becerilerdeki güçlükler, düşük başarı ve rahatsız edici sınıf davranışları ile birleştiği zaman, öğrenme güçlüğü olan bireylerin sosyal konumlarını olumsuz olarak etkiler.

26 Sosyal beceri eğitimi, bu öğrencilerde etkili olmaktadır. Doğrudan öğretim, akran desteği ile sosyal beceri öğretimi, dramatizasyon, bilişsel yaklaşım gibi pek çok farklı yöntem öğrenme güçlüğü olan çocukların sosyal becerilerini desteklemede etkili olmaktadır. Sosyal beceri eğitimi, bu öğrencilerde etkili olmaktadır. Doğrudan öğretim, akran desteği ile sosyal beceri öğretimi, dramatizasyon, bilişsel yaklaşım gibi pek çok farklı yöntem öğrenme güçlüğü olan çocukların sosyal becerilerini desteklemede etkili olmaktadır.

27 Bellek, Bilişsel ve Üst Bilişsel Problemler Bellek, Bilişsel ve Üst Bilişsel Problemler Bellek problemleri: Bilgileri çabuk unuturlar ve yeni bilgileri düzenleme, önceki bilgi ile birleştirmede güçlük yaşarlar. Bellek problemleri: Bilgileri çabuk unuturlar ve yeni bilgileri düzenleme, önceki bilgi ile birleştirmede güçlük yaşarlar. Bilişsel Problemler: Sık sık düzenlenmemiş düşünce becerileri sergilerler. Bu da okul ve ev yaşamlarını planlama ve düzenlemede güçlüklere yol açar. Bilişsel Problemler: Sık sık düzenlenmemiş düşünce becerileri sergilerler. Bu da okul ve ev yaşamlarını planlama ve düzenlemede güçlüklere yol açar.

28  Üst Bilişsel Problemler: Üst biliş, nasıl düşündüğünün ve düşüncesini nasıl kontrol edip düzenleyeceğinin farkına varma anlamına gelmektedir. Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin çoğu başarılı ve kendi kendine yeten öğrenciler olmak için gerekli olan üst biliş becerilerinden yoksundurlar.

29 Algı, Motor ve Genel Koordinasyon Problemleri: Algı, Motor ve Genel Koordinasyon Problemleri: Algı: Görme, işitme ve dokunma yoluyla alınan uyaranları tanıma yeteneğidir. Aynı zamanda duyuları doğru olarak algılama, ayırt etme anlamına da gelir. Yapılan çalışmalar öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin görsel ve işitsel algı problemi olduğunu göstermektedir. Algı: Görme, işitme ve dokunma yoluyla alınan uyaranları tanıma yeteneğidir. Aynı zamanda duyuları doğru olarak algılama, ayırt etme anlamına da gelir. Yapılan çalışmalar öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin görsel ve işitsel algı problemi olduğunu göstermektedir.

30 Motor beceriler ve Koordinasyon Problemi: Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda topu atma ve tutma gibi büyük motor becerilerde, makas kullanma, düğme ilikleme, el yazısı gibi el-göz koordinasyonunu içeren küçük motor becerilerde problemler görülebilir. Motor beceriler ve Koordinasyon Problemi: Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda topu atma ve tutma gibi büyük motor becerilerde, makas kullanma, düğme ilikleme, el yazısı gibi el-göz koordinasyonunu içeren küçük motor becerilerde problemler görülebilir.

31 Dikkat Bozukluğu ve Hiperaktivite: Yapılan çalışmalar öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin %51’inde dikkat bozukluğu ve hiperaktivite olduğunu göstermiştir. Dikkat Bozukluğu ve Hiperaktivite: Yapılan çalışmalar öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin %51’inde dikkat bozukluğu ve hiperaktivite olduğunu göstermiştir. Dikkat bozukluğu olan çocuklar soruyu dinlemedikleri için doğru cevaplamada, yönergeleri izlemede, ders sırasında not tutmada, ödevlerini bitirmede, ödevlerine gerekli özeni göstermede güçlük yaşayabilirler. Dikkat bozukluğu olan çocuklar soruyu dinlemedikleri için doğru cevaplamada, yönergeleri izlemede, ders sırasında not tutmada, ödevlerini bitirmede, ödevlerine gerekli özeni göstermede güçlük yaşayabilirler. Hiperaktivite dikkat problemi ile yakından ilgilidir. Hiperaktif çocuklar sıralarında uzun süre oturamazlar. Sınıftaki diğer öğrencilerin de dikkatlerini dağıtırlar. Hiperaktivite dikkat problemi ile yakından ilgilidir. Hiperaktif çocuklar sıralarında uzun süre oturamazlar. Sınıftaki diğer öğrencilerin de dikkatlerini dağıtırlar.

32 ETKİLİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ETKİLİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Doğrudan Öğretim Yöntemi Doğrudan Öğretim Yöntemi Bu öğretim yöntemi; konuları küçük basamaklarla sunmayı, öğrencilerin sunumlardan ne kadar yararlandıklarını belirlemek amacıyla sıklıkla yapılan kontrolleri içeren, öğretme sorumluluğunun öğrenciye aktarıldığı aşamalı bir yöntemdir. Bu öğretim yöntemi; konuları küçük basamaklarla sunmayı, öğrencilerin sunumlardan ne kadar yararlandıklarını belirlemek amacıyla sıklıkla yapılan kontrolleri içeren, öğretme sorumluluğunun öğrenciye aktarıldığı aşamalı bir yöntemdir.

33 Doğrudan öğretim yöntemi matematik kavram ve işlemlerinin öğretiminde, ilk okuma yazma öğretiminde, fen gerçekleri ve kavramları, harita becerileri, dil bilgisi kuralları öğretimi için uygunluk gösterir. Doğrudan öğretim yöntemi matematik kavram ve işlemlerinin öğretiminde, ilk okuma yazma öğretiminde, fen gerçekleri ve kavramları, harita becerileri, dil bilgisi kuralları öğretimi için uygunluk gösterir.

34 Bu yöntemde konu anlatım yöntemiyle sunulur. Öğretmen ders anlatırken model olur, yaparak gösterir ve sorular sorar. Bu yöntemde konu anlatım yöntemiyle sunulur. Öğretmen ders anlatırken model olur, yaparak gösterir ve sorular sorar. Bu yöntemin düz anlatım yönteminden farkı, konuları küçük parçalara ayırarak sunmasından sonra sık kontrollere, rehberli ve bağımsız uygulamalara yer vermesidir. Bu yöntemin düz anlatım yönteminden farkı, konuları küçük parçalara ayırarak sunmasından sonra sık kontrollere, rehberli ve bağımsız uygulamalara yer vermesidir.

35 Bilişsel Strateji Öğretimi Bilişsel Strateji Öğretimi Bu yöntemde bir problemi çözmek için veya bir beceriyi gerçekleştirmek için sistematik bir yol izlenir. Bu sistemli yollara strateji denir. Stratejiler bir beceriyi bağımsız olarak tamamlamada veya bir problemi çözmede öğrenciye rehber olan teknikler, ilkeler ve kurallardır. Bu yöntemde bir problemi çözmek için veya bir beceriyi gerçekleştirmek için sistematik bir yol izlenir. Bu sistemli yollara strateji denir. Stratejiler bir beceriyi bağımsız olarak tamamlamada veya bir problemi çözmede öğrenciye rehber olan teknikler, ilkeler ve kurallardır.

36 Okuduğunu anlama, yazılı ifade, matematikte problem çözme gibi zor ve karışık süreçleri içeren akademik becerilerin öğretiminde etkili olan strateji öğretimi, öğrencilerin bu becerileri bağımsız olarak yerine getirmeleri amacıyla kullanılmaktadır. Okuduğunu anlama, yazılı ifade, matematikte problem çözme gibi zor ve karışık süreçleri içeren akademik becerilerin öğretiminde etkili olan strateji öğretimi, öğrencilerin bu becerileri bağımsız olarak yerine getirmeleri amacıyla kullanılmaktadır.

37 Stratejiler öğretilirken öğrenilecek becerinin başarılabilmesi için uygulanacak olan strateji adımları belirlenmeli ve bu adımların hatırlanması için hafızaya yardımcı olacak ipuçları verilmelidir. Stratejiler öğretilirken öğrenilecek becerinin başarılabilmesi için uygulanacak olan strateji adımları belirlenmeli ve bu adımların hatırlanması için hafızaya yardımcı olacak ipuçları verilmelidir. Bilişsel strateji öğretiminin diğer önemli ögelerinden biri de etkileşimsel diyaloglardır. Bu diyaloglar sayesinde öğrenci stratejinin uygulanmasına ait dili kazanarak, içsel konuşma haline getirir ve stratejiyi bağımsız uygular. Bilişsel strateji öğretiminin diğer önemli ögelerinden biri de etkileşimsel diyaloglardır. Bu diyaloglar sayesinde öğrenci stratejinin uygulanmasına ait dili kazanarak, içsel konuşma haline getirir ve stratejiyi bağımsız uygular.

38 GENEL EĞİTİM SINIFLARINDA BULUNAN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİ DESTEKLEMEK İÇİN YAPILACAK ÖĞRETİMSEL DÜZENLEMELER GENEL EĞİTİM SINIFLARINDA BULUNAN ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLERİ DESTEKLEMEK İÇİN YAPILACAK ÖĞRETİMSEL DÜZENLEMELER Fiziksel ortam düzenlenmeli Fiziksel ortam düzenlenmeli Günlük olarak yapılacak şeyler belirlenmeli ve izlenmeli Günlük olarak yapılacak şeyler belirlenmeli ve izlenmeli Öğretim materyallerinde uyarlamalar yapılmalı Öğretim materyallerinde uyarlamalar yapılmalı Çalışma becerilerinin öğretimi yapılmalıdır Çalışma becerilerinin öğretimi yapılmalıdır

39 Ders sunumunda çeşitli materyaller kullanılmalı Ders sunumunda çeşitli materyaller kullanılmalı Öğretilecek konu açık, uygun hızda, yapılandırılmış, katılımı sağlayacak şekilde sunulmalı Öğretilecek konu açık, uygun hızda, yapılandırılmış, katılımı sağlayacak şekilde sunulmalı Açık yönergeler verilmeli ve ulaşılması kolay hedefler konmalı Açık yönergeler verilmeli ve ulaşılması kolay hedefler konmalı Öğrencilere nasıl öğrenecekleri öğretilmeli Öğrencilere nasıl öğrenecekleri öğretilmeli

40 Müfredata dayalı değerlendirmeler yapılmalı Müfredata dayalı değerlendirmeler yapılmalı Düzenli aralıklarla kontroller yapılmalı Düzenli aralıklarla kontroller yapılmalı Önceki öğrenmelerle yeni öğrenmeler birleştirilmeli Önceki öğrenmelerle yeni öğrenmeler birleştirilmeli Öğrencinin derse katılımı sağlanmalı Öğrencinin derse katılımı sağlanmalı Ölçüt temelli olarak eğitim düzenlenmeli Ölçüt temelli olarak eğitim düzenlenmeli

41


"Ö Ğ RENME GÜÇLÜ Ğ Ü OLAN Ö Ğ RENC İ LER. Okutulan bir metni anlamakta güçlük çekmek Okutulan bir metni anlamakta güçlük çekmek Bütünlük taşıyan bir metin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları