Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

K AZALAR VE KIŞISEL KORUMA DONANIMLARI Öğr. Gör. Emre ÖZDEMİRCİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "K AZALAR VE KIŞISEL KORUMA DONANIMLARI Öğr. Gör. Emre ÖZDEMİRCİ."— Sunum transkripti:

1 K AZALAR VE KIŞISEL KORUMA DONANIMLARI Öğr. Gör. Emre ÖZDEMİRCİ

2 N EDEN K AZALAR OLUR ?

3  Makine Koruyucusunun Olmaması  Makine Koruyucusunun Uygun Olmaması  Kusurlu Alet, edevat vb.  Kişisel Koruyucunun Uygun Olmaması  Kişisel Koruyucu Verilmemiş Olması  Ortam Şartları (ısı, ışık, gürültü, havalandırma)  Ergonomi Koşullarına Uyulmaması  Servis Kazaları Güvensiz Şartlar

4  Dikkatsiz Çalışma,  Donanımı güvensiz kullanma,  Güvenlik donanımını güvensiz hale getirme,  İşyerinde şakalaşma, şaşırma, kızdırma,  Kişisel koruyucu kullanmama Güvensiz Hareketler

5 Güvensiz Hareketlerin Nedenleri!  Yatırım yetersizliği  Personel seçiminde sağlık kontrolünün yapılmaması  Sağlık muayenelerinin gerekli sıklıkla yapılmaması  Özendirme metotlarının uygulanmaması  Eğitim yetersizliği  Denetim yetersizliği  İSG Kurallarına uyulmaması

6 İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 3/(g) KAZA NEDİR?

7 5510 Sayılı Kanun gereğince “İş Kazaları”  Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada…  İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle…

8 5510 Sayılı Kanun gereğince “İş Kazaları” Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermesi için ayrılan zamanda meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.”

9 İSG Kapsamında Kullanılan İşaretler  Uyarıcı  Emredici  Yasaklayıcı  Yangın  Acil durum  Uyarıcı  Emredici  Yasaklayıcı  Yangın  Acil durum

10 Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında uyarıda bulunan işareti

11 Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işareti

12 Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işaret

13 Yangınla Mücadele İşaretleri

14 Acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren işaretleri

15 Elektrik Kaynaklı Kazalar Yangın ve Yanma Kaynaklı Kazalar Fiziksel Yaralanmalar Kimyasal Yaralanmalar Atölye Ortamında Karşılaşılabilecek Kazalar

16 E LEKTRIK K AYNAKLI K AZALAR Elektrik çarpması  Kaçak gerilimi  Gövde kaçağı  Kısa devre  Toprak kaçağı

17 E LEKTRIK K AYNAKLI K AZALARINDA ILKYARDIM 1. Elektrik akımı şalterden kesilmelidir; bu yapılamıyorsa kazazedenin çıplak kablo ile teması iletken olmayan bir cisim kullanılarak kesilmelidir. 2. Kaza ortamında hemen kazazedenin soluk yolu, solunum ve kalp atış düzeni kontrol edilmeli ve gerekiyorsa sağlanmalı, bilinç kaybı var ise koma pozisyonu verilmelidir. 3. Yanık varsa bakımı yapılır; kazazede fiziksel ve psikolojik olarak rahatlatılır ve ayağa kaldırılmadan nakli sağlanır. Düşmeye bağlı kırık varsa tespit işleminden sonra nakil gerçekleştirilir.

18 Ateş, radyasyon, kızgın cisim vb. çeşitli fiziksel ve yakıcı kimyasal etkenlere maruz kalma sonucu oluşan doku bozulmasına yanık denir. Çeşitleri: 1.Derece yanıklar: Derinin yüzeyinde, kızarıklık (pembe, kırmızı arası renk) şeklinde görülen doku hasarı vardır 2.Derece yanıklar: Derinin 1. ve 2. tabakası etkilenmiştir. En belirgin özelliği deride içi su dolu kabarcıklar ( bül ) oluşmasıdır. 3.Derece yanıklar: Derinin tüm tabakaları etkilenir. Kaslar, sinirler, damarlar etkilenebilir. Yangın ve Yanma Kaynaklı Kazalar

19 Kişi hala yanıyorsa, paniğe engel olunur, koşması engellenir. Hasta ya da yaralı ıslak battaniye vb. ile sarılır ya da yuvarlanması sağlanarak yanma durdurulmaya çalışılır. Hasta ya da yaralının hava yolu açıklığı ve solunumu (AB) değerlendirilir. Yanık çok yaygın değilse yanan bölge en az 20 dk.tazyiksiz ve bol soğuk su altında tutulur. Şişlik oluşabileceğinden saat, yüzük, bilezik vb. takılar çıkarılır. Yanan bölgedeki giysiler çıkarılır (giysi yanan bölgeye yapışmışsa etrafından kesilerek çıkarılması gerekir). Yangın ve Yanma Kaynaklı Kazalar: İlk Yardım

20 Yanan bölge sabunlu su ile dikkatlice temizlenir. Su toplayan yerler patlatılmaz. Yanan bölgelere (el,ayak gibi) birlikte bandaj yapılmaz. Yanık üzeri temiz ve nemli bezle örtülür, yanık üzerine hiçbir madde sürülmez. Hasta ya da yaralı battaniye vb. ile örtülür. Yanan vücut bölgesi geniş ve sağlık kurumu uzaksa, kusma yoksa, bilinci açıksa; sıvı kaybını gidermek amacıyla hasta ya da yaralıya hazırlanan sıvı (1 lt. su+ 1 çay kaşığı karbonat + 1 çay kaşığı tuz), maden suyu vb. içirilir. Tıbbi yardım istenir ( 112 ).

21 Y ANGIN ’ A MÜDAHELE A SINIFI Yangınlar, soğutularak söndürülür. B Sınıfı Yangınlar, yanan madde ile oksijen teması kesilerek söndürülür. C Sınıfı Yangınlar, yangın kaynağı kesilerek ve soğutma işlemi yapılarak söndürülür. D Sınıf Yangınlar, özel amaçla üretilmiş D sınıfı Kuru Toz ile söndürülür. F Sınıfı yangınlar; Sulu Kimyasal söndürücüler yada toz söndürücüler ile söndürülür. " ASLA SU İLE SÖNDÜRMEYİNİZ. AKSİ HALDE PARLAMA VE PATLAMA OLUR."

22 Yara; kesici- delici aletlerle veya vurma, çarpma gibi künt travmalar sonucu deri ya da deri altı dokusunun bütünlüğünün bozulmasıdır. Enfekte yara: Derin ve kirli yaralar, ısırma, sokma sonucu olan yaralardır. Fiziksel Yaralanmalarda: İlk Yardım

23 Kanamayı durdurmak için yara üzerine gazlı bez (eğer bulunmuyor ise herhangi bir bez -yaralının kan kaybından ölmemesi mikrop kapmasından daha önemlidir!-) konarak parmak ya da avuç içi ile hafif baskı uygulanır. Kanama durmuyor ise yara üzerine konan sargı bezi kaldırılmadan üzerine bir yenisi eklenerek hafif baskı uygulamaya devam edilir. Fiziksel Yaralanmalarda: İlk Yardım

24 Batan cisim varsa çıkarılmaz. Yaralının sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır. Yaralı tetanozdan korunmak için uyarılır. Delici göğüs yaralanmalarında; öncelikle göğüsteki açık yara birkaç kat temiz bez ya da plastik malzeme ile kapatılır. Yaralının bilinci yerindeyse, yarı oturur şekilde oturması sağlanarak sırtı desteklenir ve ayakları 30 cm yükseltilerek şok pozisyonu verilir. Delici karın yaralanmalarında hasta sırt üstü yatırılır. Dışarı çıkmış organlar deri altına ittirilmez, yara üzerinde toplanarak üzeri temiz ve nemli bezle örtülür. Tıbbi yardım istenir (112).

25 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR (KKD)

26 K IŞISEL K ORUYUCU D ONANıMLAR (KKD) İşyerinde ne kadar önlem alınmış olursa olsun, üretim sırasında kullanılan araçların çalışmalarından kaynaklanan olası tehlikelere karşı kişisel koruyucu malzemeleri kullanmak zorunluluğu vardır.

27 K IŞISEL K ORUYUCU D ONANıMLAR (KKD) Kişisel koruyucular, çalışanların iş kazalarına uğramaları veya meslek hastalıklarına yakalanmalarını önlemek üzere, çalışılan yerin özelliğine ve yürürlükteki mevzuata göre çalışma süresince kullanılma zorunluluğu olan malzemelerdir.

28 K IŞISEL K ORUYUCU D ONANıMLAR (KKD) Kişisel koruyucu donanımlar, kişiyi çalıştığı işin zararlarından koruyabilecek, zararlı etkileri en aza indirebilecek özellikte olmalıdır. Kişisel koruyucu donanımlarının tasarımında dikkat edilmesi gereken hususların başında ergonomi, yani kişisel koruyucunun vücutta fazladan ağırlık yapmaması, uzuvlara rahatsızlık vermemesi gelir.

29 K IŞISEL K ORUYUCU D ONANıMLAR (KKD) EL VE KOL KORUYUCULARI  Özel koruyucu eldivenler: Makinelerden (delinme, kesilme, titreşim ve benzeri) Kimyasallardan Elektrik ve ısıdan  Tek parmaklı eldivenler  Parmak kılıfları  Kolluklar  Ağır işler için bilek koruyucuları (bileklik)  Parmaksız eldivenler  Koruyucu eldivenler

30 K IŞISEL K ORUYUCU D ONANıMLAR (KKD) AYAK VE BACAK KORUYUCULARI  Normal ayakkabılar, botlar, çizmeler, uzun botlar, güvenlik bot ve çizmeleri  Bağları ve kancaları çabuk açılabilen ayakkabılar  Parmak koruyuculu ayakkabılar  Tabanı ısıya dayanıklı ayakkabı ve ayakkabı kılıfları  Isıya dayanıklı ayakkabı, bot, çizme ve tozluklar

31 D INLEDIĞINIZ IÇIN TEŞEKKÜRLER !


"K AZALAR VE KIŞISEL KORUMA DONANIMLARI Öğr. Gör. Emre ÖZDEMİRCİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları