Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

29.10.2015 B E T O N A R M E SAYFA1 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KASAP Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "29.10.2015 B E T O N A R M E SAYFA1 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KASAP Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü."— Sunum transkripti:

1 29.10.2015 B E T O N A R M E SAYFA1 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KASAP hkasap@sakarya.edu.tr Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI GÜVENLİĞİ 2015 – 2016 Güz Yarıyılı

2 Betonarme 1.Betonun, çeliğin ve betonarmenin özellikleri 2.Yapı güvenliği, Normal kuvvet etkisi 3.Basit eğilme etkisindeki dikdörtgen kesitler (tek donatılı) 4.Basit eğilme etkisindeki dikdörtgen kesitler (çift donatılı) 5.Basit eğilme etkisindeki tablalı kesitler 6.Bileşik eğilme hakkında genel bilgiler 7.Kesme kuvveti etkisindeki elemanlar 8.Burulma momenti etkisindeki elemanlar 9.Narin Kolonlar 10.Betonarme perde elemanlar 11.Döşemeler 12.Temeller

3 29.10.2015 YAPI GÜVENLİĞİ İnşaat mühendisliğinin bir gayesi de yapıları, sahip olacakları fonksiyonların gereği olarak belirli bir güvenlik altında ekonomik olarak çözümlemektir. Burada güvenliğe tesir eden üç ayrı faktör vardır: a) Yapı elemanlarını oluşturan malzeme özelliklerinin hangi yanılma payı ile bilindiği belli olmalıdır. Betonarmeyi oluşturan yapı malzemeleri olan beton ve çeliğin mukavemet özellikleri acaba hangi yanılma payı ile bilinmektedir. SAYFA3 ADİL ALTUNDAL

4 29.10.2015 b) Yapıya tesir edeceği varsayılan dış yük değerlerinin tam ve doğru olarak bilinmesi gerekir. Bu dış yükler yapının kendi ağırlığının oluşturduğu düşey yükler ile rüzgâr ve deprem tesiri ile oluşan yatay yüklerdir. Bu yüklerin tahmininde yapılan hatalar yapı güvenliğine tesir eder. Acaba kabul ettiğimiz yüklerde bir artma olabilir mi ? c) Yapının önem derecesi, yapı güvenliğine tesir eder. Sıradan bir yapı ile postahane, hastane gibi yapıların, yapı güvenliği açısından aynı tutulması doğru olmayacaktır. Mesken olarak dış yükleri alınarak projelendirilen bir yapının işyeri olarak kullanılması yapı güvenliği açısından doğru değildir. SAYFA4 ADİL ALTUNDAL YAPI GÜVENLİĞİ

5 29.10.2015 TS 500 1985 Yapılardaki güvenliğin sağlanması için iki ayrı metot kullanılabileceğini ifade etmişti. Bunlar Emniyet Gerilmeleri metodu ve Taşıma Gücü metodu dur. Bugün geçerli olan TS 500 2000 ise yapılarda güvenliğinin sadece Taşıma Gücü metodu ile sağlanabileceğini belirtmektedir. Taşıma Gücü metodunun daha iyi anlaşılması için emniyet gerilmeleri metodundan da kısaca bahsedilecektir. SAYFA5 ADİL ALTUNDAL YAPI GÜVENLİĞİ

6 29.10.2015 3.1. Emniyet Gerilmeleri Metodunda Yapı Güvenliği İnşaat Mühendisliğinde, en önemli kaynaklardan biri olan TS 498 (Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değeri) şartnamesinin kapsam bölümünde: "Bu standart ; konutlar, bürolar, resmi daireler, okullar, hastahaneler, spor tesisleri, eğlence yerleri, garajlar ve benzeri yapılardaki taşıyıcı elemanların boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerini kapsar." denmektedir. İlerde bahsedilecek olan karakteristik yük değerleri, TS 498 de verilen hesap değerleridir. SAYFA6 ADİL ALTUNDAL YAPI GÜVENLİĞİ

7 29.10.2015 Emniyet Gerilmeleri metodunda yapıya, dolayısıyla taşıyıcı elemanlara tesir eden yükler, TS 498 de verilen hesap yükleri veya karakteristik yükler olarak alınacaktır. Bu metotta güvenlik sadece malzeme üzerinde düşünülmüştür. Daha önceki bölümde, beton için bahsedilen karakteristik basınç mukavemeti (f ck ) ile çelik için bahsedilen minimum akma sınırı (f yk ) değerleri, hesabedilen kesitin geometrisi ve o kesite tesir eden dış etkenler (normal kuvvet, moment, normal kuvvet ile moment v.b.) göz önüne alınarak bazı güvenlik sayılarına bölünerek emniyet gerilmeleri bulunmuştur. SAYFA7 ADİL ALTUNDAL YAPI GÜVENLİĞİ

8 29.10.2015 Beton sınıfına göre emniyet gerilmeleri ile çelik sınıfına göre emniyet gerilmeleri kgf/cm² olarak TS 500 1985 de, yapı elemanı ve zorlama biçimiyle bu yapı elemanının kullanıldığı bölgeye göre tablo halinde verilmiştir. (Çizelge 9.1 ) Emniyet gerilmeleri metodunda, yapı elemanına tesir eden karakteristik yükler altında yapı elemanında oluşan gerilmelerin o malzemeye ait emniyet gerilmelerinden küçük olması istenmektedir. SAYFA8 ADİL ALTUNDAL YAPI GÜVENLİĞİ

9 29.10.2015 SAYFA9 ADİL ALTUNDAL YAPI GÜVENLİĞİ Yapı Elemanı

10 29.10.2015 Taşıma Gücü Metodunda Yapı Güvenliği Taşıma gücü metodunda yapı güvenliği; malzeme üzerinde olduğu gibi, yapıya tesir eden yükler konusunda da düşünülmüştür. Dolayısıyla taşıma gücünde güvenlik, Yük açısından yapı güvenliği, Malzeme açısından yapı güvenliği, olmak üzere iki ayrı bölüm halinde incelenir. SAYFA10 ADİL ALTUNDAL TAŞIMA GÜCÜNDE YAPI GÜVENLİĞİ

11 29.10.2015 3.2.1. Yük Açısından Yapı Güvenliği TS 498 de yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri verilmişti. Uygulamada karşılaşılabilecek olan bazı durumlarda yükler, TS 498 de verilen hesap yüklerinden daha fazla olabilir. Bu gibi durumları göz önüne alarak TS 498 de verilen karakteristik yükler,  f gibi bir yük katsayısıyla (  f >1 ) çarpılarak büyültülmelidir.  f olarak verilen yük katsayıları, çeşitli yük durumlarına göre farklı olarak alınmalıdır. SAYFA11 ADİL ALTUNDAL TAŞIMA GÜCÜNDE YAPI GÜVENLİĞİ

12 TS-498 de verilen Karakteristik yüklerin ( F k ), belirli yük katsayıları (  f ) ile çarpılması sonucunda bulunan yükler "artırılmış yük" veya tasarım yükü (Dizayn yükü, F d ) olarak adlandırılır ve taşıma gücü hesabında bu yükler kullanılır. F d =  f * F k Yapı Güvenliği (Yük)

13 29.10.2015 Yapıda : a) Düşey sabit yük (G), ve hareketli yük (Q) olması halinde, sabit yük % 40, hareketli yük ise % 60 artırılarak toplanmalı ve böylece "artırılmış yük" veya tasarım yükü ( dizayn yükü ) olan F d bulunmalıdır. F d = 1,4 * G + 1,6 * Q b) Sabit ve hareketli yüklere ilave olarak, farklı oturma, sıcaklık farkı, büzülme, şekil değiştirmelerden dolayı oluşan yüklerin (T) ile gösterilmesi halinde dizayn yükü aşağıdaki iki değerden büyük olanıdır. F d =1,4 * G + 1,6 * Q F d =1,0* G + 1,2 * Q + 1,2 * T SAYFA13 ADİL ALTUNDAL TAŞIMA GÜCÜNDE YAPI GÜVENLİĞİ

14 29.10.2015 c) Sabit ve hareketli yüklere ilave olarak, rüzgar yükü (W) olması halinde dizayn yükü aşağıdaki üç değerden büyük olanı alınmalıdır. F d = 1,4 * G + 1,6 * Q F d = 1,0 * G + 1,3 * Q + 1,3 * W F d = 0,9 * G + 1,3 * W d) Sabit ve hareketli yüklere ilave olarak, deprem yükünün de ( E ) tesir etmesi halinde dizayn yükü aşağıdaki üç değerden büyük olanıdır. F d = 1,4 * G + 1,6 * Q F d = 1,0 * G + 1,0 * Q + 1,0 * E F d = 0,9 * G + 1,0 * E SAYFA14 ADİL ALTUNDAL TAŞIMA GÜCÜNDE YAPI GÜVENLİĞİ

15 29.10.2015 Yukarıda verilen her dört hal için, hareketli yükün sabit yüke göre küçük olduğu durumlarda ( Q ≤ 0.33*G ) ve bununla birlikte çerçeveyi oluşturan kiriş açıklıklarının eşit veya birbirine yakın olduğu durumlarda; ( küçük açıklık / büyük açıklık ≥ 0.8 ), 1,4 * G + 1,6 * Q yerine basit olarak 1,5 (G + Q) değeri alınabilir. SAYFA15 ADİL ALTUNDAL TAŞIMA GÜCÜNDE YAPI GÜVENLİĞİ

16

17 29.10.2015 Sonuç olarak taşıma gücü hesabında kullanılacak olan Tasarım yükü (dizayn yükü ) F d ise ve TS 498 de verilen Karakteristik yüklerin F k ile gösterilirse; F d =  f * F k yazılabilir. yukarda bahsedilen kombinezonlardan elde edilen yük katsayısı (  f ) ile çarpılması sonucunda bulunan yüklere "artırılmış yük" veya tasarım yükü ( dizayn yükü ) denilmektedir. SAYFA17 ADİL ALTUNDAL TAŞIMA GÜCÜNDE YAPI GÜVENLİĞİ

18 29.10.2015 3.2.2. Malzeme Açısından Yapı Güvenliği Betonarmeyi oluşturan ana malzemeler beton ve çeliktir. Bu malzemelere ait karakteristik mukavemetler daha önceki bölümde verilmişti. Uygulamada, tasarımda bu değerleri kullanmak doğru değildir. Çünkü uygulama sahası olan şantiyelerde, laboratuvar veya fabrikada olan şartları sağlayarak imalat yapmak mümkün değildir. Dolayısıyla tasarımda malzeme karakteristik değerleri olan ( f ck, f yk ) değerlerinden daha küçük olan malzeme tasarım dayanımları ( f cd, f yd ) kullanılmalıdır. f cd < f ck f yd < f yk SAYFA18 ADİL ALTUNDAL TAŞIMA GÜCÜNDE YAPI GÜVENLİĞİ

19 29.10.2015 Malzeme tasarım dayanımları veya malzeme hesap değerleri malzemelerin karakteristik değerlerinin 1 den büyük olan malzeme güvenlik katsayısına bölünmesiyle bulunur. (  m > 1 ) Malzeme güvenlik katsayıları, beton ve çelik için ayrı ayrı düşünülmelidir. Çelik, betona nazaran yapısal özelliği, imal edildikleri ortam açısından daha güvenilir bir malzemedir. Beton ise imal edildiği malzemelerden kum ve çakılın yöresel oluşundan, beton imalinde çalışan insanların yetenek farklarından dolayı çeliğe nazaran daha az güvenilir bir malzemedir. SAYFA19 ADİL ALTUNDAL TAŞIMA GÜCÜNDE YAPI GÜVENLİĞİ

20 29.10.2015 Bu sebeplerden dolayı, beton için düşünülen malzeme güvenlik katsayısı (  mc ) çelik için düşünülen malzeme güvenlik katsayısı (  ms ) birbirinden farklı değerlerdir. Malzemeye ait karakteristik değerler, malzeme güvenlik katsayılarına bölünerek, malzeme hesap dayanımları bulunur. f cd = f ck /  mc f yd = f yk /  ms f ctd = f ctk /  mc SAYFA20 ADİL ALTUNDAL TAŞIMA GÜCÜNDE YAPI GÜVENLİĞİ

21 29.10.2015  mc = Beton için malzeme güvenlik katsayısıdır.  mc = 1.5 Şantiyede, yerinde dökülen betonlar içindir.  mc = 1.4 Fabrikasyon, önceden dökülen betonlar içindir.  mc = 1.7 Kalite kontrolünün yapılamayacağı durumda, daha az güvenilen betonlar için alınmalıdır.  ms = 1.15 Çelik için malzeme güvenlik katsayısıdır. Bütün çelik çeşitleri ve imal durumları için aynı değer alınmalıdır. SAYFA21 ADİL ALTUNDAL TAŞIMA GÜCÜNDE YAPI GÜVENLİĞİ

22

23 29.10.2015 Emniyet gerilmeleri metodu ile taşıma gücü metodu arasında güvenliğin sağlanması hususunda en önemli fark buradadır. Emniyet gerilmeleri metodunda Beton ve Çeliğin karakteristik değerleri, aynı emniyet katsayısına bölünerek malzeme emniyet gerilmeleri bulunduğu halde; Taşıma gücü metodunda beton ve çelik, farklı malzeme güvenlik katsayılarına bölünerek malzeme hesap değerleri bulunmaktadır. Ayrıca, elemana tesir eden yük olarak, Emniyet gerilmeleri metodunda TS 498 de verilen karakteristik yükler kullanılmasına rağmen, taşıma gücü metodunda artırılmış yükler, dizayn yükleri kullanılmaktadır. SAYFA23 ADİL ALTUNDAL TAŞIMA GÜCÜNDE YAPI GÜVENLİĞİ

24 29.10.2015 SAYFA24 ADİL ALTUNDAL TAŞIMA GÜCÜNDE YAPI GÜVENLİĞİ

25 29.10.2015 SAYFA25 ADİL ALTUNDAL TAŞIMA GÜCÜNDE YAPI GÜVENLİĞİ

26 29.10.2015 Tablo 3.2 Çelik için Karakteristik ve Hesap Dayanımlar (N/mm 2 )  ms = 1,15 SAYFA26 ADİL ALTUNDAL S220 S420S500 f yk 220420500 f yd 191365435 TAŞIMA GÜCÜNDE YAPI GÜVENLİĞİ

27 29.10.2015 Betonarme Hesaplarda Yükler konusunda kullanılacak olan NO T A S Y O N L A R F; kuvvet F k ; karakteristik kuvvet F d ; dizayn ( tasarım ) ( hesap ) kuvveti G; karakteristik sabit yük, ölü yük, zati yük. Tekil yük (N, kN) Q; Karakteristik hareketli yük. Tekil yük (N, kN) F k = G + Q F d = 1,4G+1,6Q SAYFA27 ADİL ALTUNDAL TAŞIMA GÜCÜNDE YAPI GÜVENLİĞİ

28 29.10.2015 p ; toplam yayılı yük p k ; toplam karakteristik yayılı yük p d ; toplam tasarım yayılı yükü g ; karakteristik sabit yayılı yük, ölü yük, zati yük. ( şerit yük, N/m, kN/m, veya alana gelen yayılı yük, N/m 2, kN/m 2 ) q ; karakteristik hareketli yayılı yük, (şerit yük, N/m, kN/m, veya alana gelen yayılı yük,N/m 2, kN/m 2 ) p k = g + q p d = 1,4g+1,6q SAYFA28 ADİL ALTUNDAL TAŞIMA GÜCÜNDE YAPI GÜVENLİĞİ

29 29.10.2015 SAYFA29 ADİL ALTUNDAL TAŞIMA GÜCÜNDE YAPI GÜVENLİĞİ Tasarım değerlerinin bulunmasında 3 çarpan vardır. (1,4) Yükün ve kesit tesirinin karakteristik sabit olduğu kesin biliniyorsa (1,6) Yükün ve kesit tesirinin karakteristik hareketli olduğu kesin biliniyorsa (1,5) Yükün ve kesit tesirinin karakteristik olduğu kesin biliniyor, fakat içerisinde ne kadarı sabit, ne kadarı hareketli olduğu bilinmiyorsa kullanılmalıdır.

30 29.10.2015 SAYFA30 ADİL ALTUNDAL TAŞIMA GÜCÜNDE YAPI GÜVENLİĞİ ÖRNEK : 1

31 29.10.2015 SAYFA31 ADİL ALTUNDAL ÖRNEK : 2 a

32 29.10.2015 SAYFA32 ADİL ALTUNDAL ÖRNEK : 2 b

33

34

35

36

37

38


"29.10.2015 B E T O N A R M E SAYFA1 Yrd. Doç. Dr. Hüseyin KASAP Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları