Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLETMENİN SORUMLULUKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLETMENİN SORUMLULUKLARI"— Sunum transkripti:

1 İŞLETMENİN SORUMLULUKLARI

2 İşletmeler toplumun çeşitli kesitleriyle sürekli ve düzenli ilişkiler içinde bulunurlar ve bu kesitlerden hem etkilenir, hem de onları etkilerler. Bu etkileşim süreci, işletmenin yapısına, büyüklüğüne, faaliyet gösterdiği alana göre farklı düzeyde olabilir. Ancak işletmeler varlıklarını borçlu oldukları çeşitli çevre kuruluşlarına ve kişilere karşı ödemeleri gereken borç ve sorumlulukları vardır. Çünkü yaşamlarını bu kuruluşlara borçludurlar ve onların sayesinde gelişme ve büyüme şansına sahiptirler. Bu nedenle, bir bakıma her biri birer çıkar grubu olan bu kişi ve kuruluşlara karşı dengeli bir işletme politikasının izlenmesi gerekir. İşletmenin çevreyle çok yönlü ilişkileri aşağıda kişemada izlenebilir.

3

4 İŞLETMENİN SORUMLULUKLARI KENDİ İÇİNDE 6 GRUBA AYRILIR
1) İŞVERENE 2) TEDARİKÇİLERE 3) ÇALIŞANLARA 4) TÜKETİCİYE 5) DEVLETE 6) TOPLUMA KARŞI SORUMLULUKLARI

5 1) İŞVERENE SORUMLULUKLARI
İşveren ya da işletmete sermaye getiren kişiler (ortaklar) kendi açılarından koydukları sermayenin getirisi olarak en yüksek oranda kâr elde etmeyi amaçlarlar. Bu kazançlarla bir yandan kendi yaşam düzeylerini yükseltirken, öte yandan yeni yatırımlara girişebilirler. İşveren açısından kendisine en iyi kazancı sağlayan işletme en iyi işletmedir. Ortaklarına yeterli kâr sağlayamayan işletmeden pay sahipleri paylarını geri çekebilirler. En azından işletme yaşamının sona ermesi demek olan böyle bir baskı altında bile işletmenin kârlı ve ekonomik çalışmak zorunluluğunu duyması gerekir.

6 2) TEDARİKÇİLERE KARŞI SORUMLULUKLAR
İşletmeler, genellikle, aynı endüstri içindeki diğer işletmelerden veya ikame mal ve hizmetler sunan diğer endüstrilerdeki işletmelerdengelen rekabetle karşı karşıyadır. İşletmeler arası yarışma, malda, fiyatta, kalitede, satış koşullarında, dağıtım ve satış çabalarında olabilir. Onun için işletme yöneticisinin işletmenin içinde bulunduğu endüstrinin maliyet yapısını, fiyatlama politikasını, genel satış çabalarına ilişkin uygulamalarını ve kendi planlarına etki edebilecek diğer konuları incelemek zorundadır.

7 Öte yandan, işletmeler üretim için gerekli malzeme, yarı işlenmiş madde, hammadde, araç gereç gibi çeşitli ihtiyaçlarını tedarikçi denilen firmalardan karşılarlar. Mal veya hizmet satın aldıkları bu kuruluşlarla düzenli ve sürekli ilişkiler kurarlar.

8 3) ÇALIŞANLARA KARŞI SORUMLULUKLAR
İşletmede çalışan birden çok eleman varsa birçok kişinin bir arada çalışmasının doğal sonucu olarak gerek dikey düzeyde(yönetici-işgören) gerek yatay düzeyde (yöneticiler ve işgörenler arası) çok yoğun ve çok yönlü ilişkiler kurulabilir. Bu nedenle işletmeyi yönetenlerin ekonomik ilişkilere verdiği önem kadar sosyal ilişkilere de önem vermesi gerekir. Kendi içinde uyumlu bir sosyal bütünlük sağlayamayan işletmenin ekonomik alanda başarılı olması beklenemez.

9 Bir işletmede çalışanlar arasında olumlu ve uyumlu ilişkiler kurulur, bilinçli bir işbölümü yapılır, işbirliği sağlanır ve özellikle işletmede sosyal bir bütünlük gerçekleştirilirse, öyle bir kuruluşta üretim artışları ve verimlilik sağlanacağı gibi aynı zamanda iş görenlerin düşünce, duygu, işletmeye özgü gelenek ve kurallarda birleşme, anlaşma ve çalışmam mutluluğuda sağlanmış olur.

10 4) TÜKETİCİYE KARŞI SORUMLULUKLAR
İşletmenin üretim ve pazarlama amaçları dengede yürür. Bir işletmenin varlığını koruması için ürettiği mal ve hizmetleri tüketicilere sunması gerekir. Ancak tüketiciler üretim için üretim yapan işletmelere saygı ve ilgi duyar. Tüketicilerin gereksinimlerini karşılayan mal ve hizmetin sunulmasıda yeterli değildir. Bu ürünlerin ucuz ve kaliteli olması tüketicilerin beklentisidir. Artık üreticiler tüketicileri daha iyi anlamaya çalışmalı onların gözünden de bakmalıdır.

11 TÜKETİCİLERİN KORUNMASI HAKKINDA YAPILMASI GEREKENLER ŞUNLARDIR: İşletmeler mal ve hizmetlere ilişkin tüketici şikayetlerini öğrenmek amacıyla örgüt içinde bir tüketici şikayet bürosu kurmalıdır. İşletmeler, reklam, ambalajlama ve garanti belgeleri gibi konularda tüketiciyi yanıltıcı gibi konulardan kesinlikle kaçınılmalıdır. İşletmeler maliyet artışına neden olmasına rağmen mal kalitesini yükseltmeye çaba göstermeli, satış sonrası varsa servis maliyetlerini azaltmaya çalışmalı ve tüketiciye malın dayanıklılığı ve korunması hakkında bilgi verilmelidir.

12 Günümüzde tüketicinin korunması için tüketici örgütleri ile devletin kamu kurum ve kuruluşlarından ve iş adamlarının mesleki kuruluşu olan TİCARET ve SANAYİ ODALARI arasında işbirliği zorunlu olarak görülmektedir. Anayasamızda tüketicinin korunmasını devletin anayasalyükümlülüğü haline getirmiştir.

13 5) DEVLETE KARŞI SORUMLULUKLAR
İşletmenin kamu çevresiyle de yakın ilişkileri vardır. Bu ilişkilerin başında vergi ilişkileri gelir. Devlet kendi organları aracalığı ile belirli dönemlerin sonunda işletmelerin elde ettiği kazançların bir bölümünü vergi olarak alır. İşletmeler her zaman istekli olmasa da vergi vermek zorundadır. Bu bir ulusal ve toplumsal görevdir. Mesela işletme kurulurken ya da büyüme kararı alındığında bazı kurumsal kuruluşlarda belirli işlemler yaptırmak zorundadır.

14 6) TOPLUMA KARŞI SORUMLULUKLAR
Ayrıca işletmeler topluma katkı sağlayan projelere sponsorluk yaparak sosyal sorumluluklarını yerine getirebilir. Bu katkılar sağlık, kültür, eğitim veya sanat alanlarda olabilmekte, bu tür katkılar sağlandığında ise reklam ve halkla ilişkiler adına da firma kendi açısından olumlu imaj yaratmış olmaktadır. Toplumla ve çevreyle bütünleşmiş bir işletme uzun vadede büyüme ve gelişme yönünde adım atmış sayılır.

15 Ayrıca, işletme, üretim atıklarının çevre kirlenmesini önlemek amacıyla arıtma tesisleri kurabilir ya da atıkların yeniden değerlendirilmesini sağlayabilir. Bunun dışında, gürültü ve görüntü kirliliği konusunda da önlemler almak bir sosyal sorumluluk gereğidir.

16 HAZIRLAYAN: VEYSEL ŞİRAZ BÜŞRA ESEN TEŞEKKÜRLER…


"İŞLETMENİN SORUMLULUKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları