Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI DENİZ BALIKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI DENİZ BALIKLARI"— Sunum transkripti:

1 OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI DENİZ BALIKLARI

2 Akya Çipura Lahoz Levrek Gümüş Kolyoz Dülger Tekir Palamut İspari Kalkan Tirsi İzmarit Lüfer Sinarit Barbunya Sarıağız Kefal Minekop Orfoz Zargana Hamsi Sarıkuyruk Sarpa İstavrit Kılıç

3 OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI BALIKLAR
AKYA L: Lichia amia (Linnaeus, 1758) M: Kuzu, Çıplak, Leka, İskender Balığı İ: Leerfish A: Gabelmakrele F: Caranga Genel Özellikleri: Vücudu derin ve yanlardan basıktır. Yan çizgi göğüs yüzgecinin üstünde dış bükey ve arkasında içbükey dalgalıdır. Ağız büyük olup üst çene gözün arka kenarından geçer. Kuyruk yüzgeci uzun ve derin çatal şekillidir. Renkleri: Sırtı koyu mavi, yanları gümüşi gri, karnı beyazdır. Sırt ve anal yüzgeçleri koyu kül rengindedir. Göğüs yüzgeçleri ise beyazımsıdır. Boy-Ağırlık: Maksimum total boy 200 cm’dir. Genellikle cm arasındadır. Ağırlıkları 60 kg’a kadar varabilir. Genellikle kg’ı geçmez.   Yaşam Bölgesi: Göçmen bir balık olup, epipelajik olarak yaşar. Dağılımı: Atlanto-Mediteran kökenli olan bu balık; Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de bulunur. Minimum Av Boyu: 30 cm.dir. Üreme Dönemi: : Yumurtlama periyodu Nisan ayından Ağustos ayına kadar devam eder. * L: Latince Adı * M: Mahalli adı * İ: İngilizce adı * A: Almanca adı * F: Fransızca adı

4 OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI BALIKLAR
BARBUNYA L: Mullus barbatus (Linnaeus, 1758) M: Asıl barbunya, Kepez Barbunyası, Sultan Balığı İ: Red Mullet A: Spanfisch F: Rouget de vase Genel Özellikleri: Barbunya balığı derin ve oldukça uzun başlı (vücudun yaklaşık beşte biri kadar) olup, çene altında uzun bir çift bıyığı vardır. Başın ön profili, hemen hemen dik veya dike yakın durumdadır. Pulları büyük ve kolay ayrılabilir yapıdadır. Renkleri: Genellikle sırt tarafları sarımsı, yan taraftan erguvan-kırmızı veya sarımsı pembedir. Boy: Genellikle cm arasında, Karadeniz’de ise 8-12 cm uzunlukları arasında bulunur. Azami 30 cm’ye kadar ulaşır. Yaşam Bölgesi: Sıcak ve ılık denizlerin 300 m derinliklerine kadar, dip yapısı kumlu, kumlu-çakıllı veya tamamen çamurlu kesimleri seçerek yaşamlarını sürdürürler. Dağılımı: Atlanto-Mediteran kökenli bir türdür. Marmara, Ege ve Akdeniz’de bulunur. Endemik alt türü olan Mullus barbatus ponticus (Essipov, 1927) ise Karadeniz’de en önemli dip balıklarındandır. Minimum Av Boyu: 13 cm.dir. Üreme Dönemi: Yumurtlama ilkbaharın ikinci yarısından yaz ortalarına kadar sürer. Ancak en yüksek yumurtlama Haziran –Temmuz aylarıdır. Mullus barbatus ponticus Mullus barbatus * L: Latince Adı * M: Mahalli adı * İ: İngilizce adı * A: Almanca adı * F: Fransızca adı

5 OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI BALIKLAR
ÇİPURA L: Sparus aurata (Linnaeus, 1758) M: Alyanak, Mendik, Lidaki (Küçüğü) İ: Gilthead seabream A: Dorade royal F: Daurade Genel özellikleri: Çipura balığında vücut oval, yanlardan yassılaşmış ön kısmı derindir. Kafa kuvvetli ve küt burunludur. Dudakları kalındır. Gözler orta derecede gelişmiştir. Renkleri: Sırt taraf koyu mavi gümüşi; yan taraflar sarı-gümüşi olup, boyuna uzanan, parlak esmer altın rengi çizgiler taşır. Yanal çizginin başlangıcında siyah, solungaç kapakçığının üst köşesinde kırmızımsı bir leke bulunur. Boy: Maksimum uzunluk 70 cm; ortalama uzunluk cm dir. Üremesi: Eşeysel olgunluğa ulaştığında ilkin erkektirler. 1-2 yaşında cm iken erkek; 2-3 yaşında cm iken ise dişidirler. Dağılımı: Atlanto-Mediteran kökenlidir. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de bulunur. Minimum Av Boyu: 20 cm’dir Üreme Dönemi: Ege Denizi’nde Kasım-Şubat, Akdeniz’de Ekim-Aralık ayları arasındadır Kültür üretimidir. Yıl boyunca tüketilebilir. * L: Latince Adı * M: Mahalli adı * İ: İngilizce adı * A: Almanca adı * F: Fransızca adı

6 OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI BALIKLAR
DÜLGER L: Zeus faber (Linnaeus, 1758) M: Peygamber Balığı, Güneş Balığı İ: John dory A: Europaischer Heringskönig F: Dorede Genel özellikleri: : Vücutları tamamen yandan yassılaşmış, kısa; fakat yüksek olan bir balıktır. Ağız çok geniştir. Yan taraflarının ortasında mühür şeklindeki büyük, yuvarlak, siyah lekeleri en karakteristik özelliğidir. Renkleri: Baş ve sırt tarafları açık kahverengi, karın tarafları beyazımsı-bej renklidir. Vücudun yan taraflarında da, etrafı açık grimsi-beyaz bir halka ile çevrilmiş büyük, yuvarlak siyah leke taşır. Boy: Maksimum uzunluk 70 cm; ortalama ise cm arasındadır. Üremesi: 4 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşırlar. Dağılımı: Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de bulunur. Üreme Dönemi: Üreme dönemi ise Mayıs – Temmuz aylarını kapsar. * L: Latince Adı * M: Mahalli adı * İ: İngilizce adı * A: Almanca adı * F: Fransızca adı

7 OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI BALIKLAR
HAMSİ L: Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) M: Platika, Çatalkuyruk, Trina İ: European anchovy A: Anchovis F: Anchois commun Genel özellikleri: Vücudu iğ şeklinde, hafifçe yassılaşmış, lateral taraflardan yuvarlaktır. Üst çene alttaki çeneden daha uzuncadır. Alt dudağı yoktur. Ağzı ventral taraftadır. Renkleri: Canlı iken, sırt tarafları yeşil-mavi; ölünce hemen hemen siyaha yakın koyu lacivert yeşil bir renk alırlar. Yan tarafları parlak gümüşi, karın tarafı ise beyazdır. Boy: Maksimum boy 20 cm, ortalama 7-15 cm arasındadır. Karadeniz’de ortalama 12 cm’dir. Üremesi: Eşeysel olgunluğa birinci yaştan itibaren, ilk kışı geçirdikten sonra erişirler. Dağılımı: Jeolojik devirlerde Akdeniz’den gelerek Karadeniz’e geçmiştir. Tüm denizlerimizde bulunur. Minimum Av Boyu: 9 cm. Üreme Dönemi: Marmara Denizi’nde; Nisan ayının ikinci yarısından Ekim ayının ikinci yarısına kadar; Karadeniz’de ise Haziran ayının başından Ağustos ayının sonuna kadardır. * L: Latince Adı * M: Mahalli adı * İ: İngilizce adı * A: Almanca adı * F: Fransızca adı

8 OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI BALIKLAR
İSPARİ L: Diplodus annularis (Linnaeus, 1758) M: Isparoz, İsparya, Aspara İ: Annular seabream A: Ringelbrasse F: Sargue Genel özellikleri: Vücut yanlardan yassılaşmış ve iri pullarla kaplanmıştır. Burnu kısa ve küt olup; üzerinde 2-3 adet salgı deliği bulunur. Ağzı ise oldukça küçüktür. Renkleri: Sırtı gümüşi gri, yanları sarımtırak, karnı beyazdır. Göğüs, karın ve anal yüzgeçler yeşilimsi sarıdır. Boy: Maksimum 25 cm; ortalama ise 8–18 cm.dir. Üremesi: İlk eşeysel olgunluğa erkekler 10.3 cm boy ve 1. yaşta, dişiler ise 12.8 cm boy ve 2. yaşta ulaşır. Dağılımı: Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de bulunur. Üreme Dönemi: Karadeniz’de Haziran-Ağustos, Marmara Denizi ve Akdeniz’de Nisan-Ağustos ve Ege Denizi’nde Mart-Ağustos ayları arasında ürerler. * L: Latince Adı * M: Mahalli adı * İ: İngilizce adı * A: Almanca adı * F: Fransızca adı

9 OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI BALIKLAR
İSTAVRİT L: Trachurus trachurus (LINNAEUS, 1758) M: Karagöz İstavrit İ: Atlantic horse mackerel A: Holzmakrele F: Chinchard d’Europa Genel özellikleri: Vücutları füze şeklinde olup ince pullarla örtülüdür. Vücuduna göre gözleri büyük ve burnu kısadır. Anal yüzgecinin önünde iki kısa diken bulunur. Renkleri: Sırt grimsi-yeşil, yan tarafları gümüş renginde, karnı beyazdır. Solungaç kapağının arka kenarında siyah bir leke vardır. Boy: Maksimum 60 cm; ortalama cm’dir. Dağılımı: Tüm denizlerimizde bulunmaktadır. Minimum Av Boyu: 13 cm. Üreme Dönemi: Üreme periyodu Mart-Temmuz ayları arasındadır. * L: Latince Adı * M: Mahalli adı * İ: İngilizce adı * A: Almanca adı * F: Fransızca adı

10 OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI BALIKLAR
İSTAVRİT L: Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) İ: Mediterranean horse mackerel Genel özellikleri: Trachurus mediterraneus türü, T. trachurus türünden yan çizgisinin üst kolunun kısalığı ve yan çizgi pullarının küçüklüğü ile ayrılır. Renkleri: Sırtı mavimsi yeşil, yanları gümüşi ve karın beyazdır. Kuyruk yüzgecinin rengi sarıdır. Boy: Maksimum 60 cm; ortalama cm’dir. Üremesi: İki yaşından sonra eşeysel olgunluğa ulaşırlar. Dağılımı: Karadeniz ve Marmara’da yaygın olmak üzere tüm denizlerimizde bulunur. Minimum Av Boyu: 13 cm. Üreme Dönemi: Üreme dönemi Nisan-Ağustos ayları arasındadır. * L: Latince Adı * İ: İngilizce adı

11 OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI BALIKLAR
GÜMÜŞ L: Atherina boyeri (Risso, 1810) M: Çamuka, İ: Big-scale sand smelt A: Kleiner Ahrenfish Atherina boyeri Genel özellikleri: Vücut şeffaf görünümünde, ince uzun şekilli ve yanlardan hafif yassılaşmış, gözler iri ve çapı burun uzunluğundan daha büyüktür. En karakteristik özelliği ise vücudun yan taraflarında 2-3 mm genişliğinde ve gümüş renginde gayet belirgin bir bantın olmasıdır. Renkleri: Vücudun genel rengi parlak beyazdır. Sırtı zeytin yeşili, yan taraflarının ise; üst yanı sarı-gri, alt yarısı ise gümüş beyazıdır. Boy: Maksimum boy 13 cm’dir. Dağılımı: Tüm denizlerimizde bulunurlar. Üreme Dönemi: Nisan’dan Temmuz’a kadar sürmektedir. Atherina hepsetus Diğer Tür: Gümüş Balığı – Çamuka Atherina hepsetus (Linnaeus, 1758) Mediterranean sand smelt * L: Latince Adı * M: Mahalli adı * İ: İngilizce adı * A: Almanca adı

12 OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI BALIKLAR
İZMARİT L: Spicara maena (Linnaeus, 1758) M: Pabuç, Kancur, Papya İ: Blotched picarel A: Laxierfisch F: Mendole Genel özellikleri: Yan çizginin hemen altında göğüs yüzgeci hizasında dikdörtgen şeklinde bir lekesi vardır. Pulları geniştir. Çenelerinde ince kadife dişleri, ayrıca damakta da çok sayıda kadife dişleri bulunur. Renkleri: Sırtı gri veya koyu grimsi mavi renkli ve mavi noktalıdır. Yumurtlama döneminde mavi noktalar daha belirgindir. Karın bölgesi ise gümüşi renklidir. Boy: Maksimum boy erkeklerde 25 cm, dişilerde ise 21 cm’dir. Genellikle 12 – 20 cm arasında bulunurlar. Dağılımı: Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de bulunur. Üreme Dönemi: Bu türün üremesi yazın °C’de haziran,ağustos ayları arasında gerçekleşmektedir. Ege Denizi’nde Eylül-Kasım aylarında ürerler. * L: Latince Adı * M: Mahalli adı * İ: İngilizce adı * A: Almanca adı * F: Fransızca adı

13 OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI BALIKLAR
KALKAN L: Psetta maxima maeotica (Pallas, 1811) M: Sofra Balığı İ: Turbot A: Haandreiß F: Turbot Genel özellikleri: Derisi pulsuz fakat küçük kemiksi yumrularla kaplıdır. Gözler vücudun sol tarafında bulunur. Sırt yüzgeci gözlerin önünden başlar. Kuyruk yüzgeci yataydır. Renkleri: Vücudunun rengi günün rengine bağlı olarak değişmektedir. Üst kısmı kırmızımsı boz, bazen siyah kahverengi, alt kısmı beyaz, bazen siyah lekelidir. Boy: Ortalama 40–65 cm arasındadırlar. Maksimum 100 cm boya kadar ulaşırlar. Üremesi: Erkekler 5-6, dişiler ise 6-7 yaşlarında eşeysel olgunluğa ulaşırlar. Dağılımı: Akdeniz’e özgü endemik bir türdür. Yoğun olarak Karadeniz’de olmak üzere, Marmara ve Ege’de de bulunur. Minimum Av Boyu: 45 cm. Üreme Dönemi: Kalkan balığı ilkbahar döneminde özellikle mayıs ayı yoğun olmak üzere nisan-haziran aylarında yumurta bırakmaktadır. * L: Latince Adı * M: Mahalli adı * İ: İngilizce adı * A: Almanca adı * F: Fransızca adı

14 OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI BALIKLAR
KILIÇ L: Xiphias gladius (Linnaeus, 1758) İ: Swordfish A: Schwertfisch F: Espadon Genel özellikleri: Burun uzun ve yassı bir kılıç görünümündedir. Kuyruk sapı yanlarında da geniş ve uzunca birer karinalar da bulunmaktadır. Ayrıca bu balıklarda, karakteristik olarak, karın yüzgeçleri bulunmamaktadır. Renkleri: Sırt tarafları, koyu siyahımsı-mavi, karın tarafları gümüşi-beyazdır. Yüzgeçler, canlı iken, siyaha yakın koyu çividi renkte olup, öldükten sonra siyaha dönüşür. Boy: Maksimum 450 cm, ortalama 80–220 cm arasındadır. Üremesi: Genellikle Nisan ayı sonlarına doğru, yüzeysel suların 22–23ºC kadar yükselmesi ile başlar. Dağılımı: Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de bulunur. Minimum Av Boyu: 125 cm. Üreme Dönemi: Mayıs-Ağustos ayları arasında ürerler. * L: Latince Adı * İ: İngilizce adı * A: Almanca adı * F: Fransızca adı

15 OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI BALIKLAR
Kültür üretimidir. Yıl boyunca tüketilebilir. LEVREK L: Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758) M: İspendek (Küçüğü) İ: European seabass Genel özellikleri: Hani balıklarından sırt yüzgecinin ikiye ayrılmış olması ile kolaylıkla ayrılır.Solungaç kapağının üzerinde karakteristik 2 adet yassılaşmış diken mevcuttur. Geniş ağızlıdır. Renkleri: Sırt tarafı koyu gri-esmer, karın tarafı ise beyazdır. Solungaç kapağının kenarında koyu renkte bir leke bulunur. Boy: Maksimum uzunluk 100 cm; ortalama ise cm’dir. Üremesi: : Eşeysel olgunluğa erkekler cm iken 2 yaşında; dişiler ise cm iken 3 yaşında erişirler. Dağılımı: Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de bulunur. Minimum Av Boyu: 25 cm. Üreme Dönemi: Akdeniz’de Ocak-Mart ayları arasında ürerler. TÜR/AY OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Levrek (Akdeniz) * L: Latince Adı * M: Mahalli adı * İ: İngilizce adı

16 OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI BALIKLAR
LÜFER L: Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1766) M: Büyüklüğüne göre: Defne Yaprağı, Çinekop, Sarıkanat, Lüfer, Kofana İ: Bluefish A: Blaubarsch F: Tassergal Genel özellikleri: Çenelerinde dişleri kuvvetli, sapan kemiğinde ve damağında da dişleri mevcuttur. Yan çizgi dikensizdir. Renkleri: Sırtı mavimsi veya yeşilimsi, karnı gümüşidir. Göğüs yüzgeçlerinin kaidesinde, siyahımsı bir leke bulunur. Boy: Maksimum boy 110 cm, genellikle cm arasındadır. Üremesi: En erken ikinci yaşlarından itibaren eşeysel olgunluğa ulaşırlar. İlk üreme boyu 24 cm’dir. Dağılımı: Tüm denizlerimizde bulunur. Minimum Av Boyu: 20 cm. Üreme Dönemi: Nisan - Ağustos * L: Latince Adı * M: Mahalli adı * İ: İngilizce adı * A: Almanca adı * F: Fransızca adı

17 OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI BALIKLAR
KEFAL (İLERYA-MAVRAKİ) L: Liza saliens (Risso, 1810) İ: Leaping mullet Genel özellikleri: Kafanın üstündeki pullar ön burun delikleri hizasına kadar uzanır ve ilk birkaç sırası çok küçüktür. Ayrıca solungaç kapakçığında altın rengi bir leke bulunur. Renkleri: Sırtta kahverengi-gri, yan taraflarda ve karın bölgesinde gümüş beyazı veya sarımsıdır. Bazen pektorallerin kaidesinde siyah bir leke bulunur. Boy: Genelde cm, maksimum 40 cm olabilmektedir. Üremesi: Erkekler 3-4 yaşında, dişiler ise 4-5 yaşında eşeysel olgunluğa erişirler. Bu dönemdeki uzunlukları ise cm’dir. Dağılımı: Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de bulunur. Minimum Av Boyu: 20 cm. Üreme Dönemi: Üreme dönemi ilkbahar başından yaz sonuna kadar sürebilmektedir. * L: Latince adı * İ: İngilizce adı

18 OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI BALIKLAR
KOLYOZ L: Scomber japonicus (Houttuyn, 1780) İ : Chub mackerel A: Blasenmakrele F: Bis Genel özellikleri: Uzun ve yuvarlak vücutlu, nokta burunlu, kuyruk çapı incedir. İkinci sırt ve anal yüzgeçlerinin gerisinde 5 adet yalancı yüzgeç vardır. Renkleri: Vücudunun sırt bölgesinde düzensiz, ağ teşkil edecek şekilde koyu mavi-siyahımsı çizgiler bulunur. Boy: Maksimum 50 cm, ortalama cm arasındadır. Üremesi: Genellikle 3 yaşında eşeysel olgunluğa erişirler. Dağılımı: Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de bulunur. Minimum Av Boyu: 18 cm. Üreme Dönemi: Marmara’da Haziran başından Ağustos sonuna kadardır. * L: Latince Adı * İ: İngilizce adı * A: Almanca adı * F: Fransızca adı

19 OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI BALIKLAR
LAHOZ L: Epinephelus aeneus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809) M: Grida, Lagos, Kum Gridası İ: White grouper A: Weißer Zackenbarsch F: Mérou Genel özellikleri: Uzun ve yanlardan basık vücutludur. Ağız büyük olup, kuyruk yüzgeci daima yuvarlaktır. Başın yanlarında, beyazımsı 3 eğik bant bulunur. Renkleri: Sırtı ve yanları grimsi, karın ise beyazımsıdır. Anal ve karın yüzgeçlerin kenarları mavidir. Boy: Maksimum 120 cm, ortalama cm. arasındadır. Üremesi: Dişiler cm boyda (5-7 yaş) ve yaklaşık 3 kg ağırlıkta ilk eşeysel olgunluğa ulaşır; pek çok dişi 9 kg ağırlıkta (bazen 3-5 kg’da) cinsiyet değiştirirler. Dağılımı: Ege ve Akdeniz’de bulunur. Minimum Av Boyu: 45 cm. Üreme Dönemi: İlkbahar ve yaz döneminde ürerler. * L: Latince Adı * M: Mahalli adı * İ: İngilizce adı * A: Almanca adı * F: Fransızca adı

20 OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI BALIKLAR
MİNEKOP L: Umbrina cirrosa (Linnaeus, 1758) M: Karakulak, Kötek, Han Balığı, Granyöz İ: Shi drum A: Gewönlicher Umber F: Ombrine côtiére Genel özellikleri: Sırtı kamburca, kafası gövdesine oranla küçüktür. Küçük ağızlı, alt çenesi daha kısa olup çenelerinde batıcı diş yoktur. Alt çenede kısa bir bıyık vardır. Renkleri: Sırt koyu gri, yanlar gümüşi beyaz, karnı ise beyazdır. Boy: Maksimum 100 cm, ortalama cm arasında değişir. Üremesi: Eşeysel olgunluğa ise 35 cm iken ulaşırlar. Dağılımı: Bütün denizlerimizde bulunur. Minimum Av Boyu: 25 cm Üreme Dönemi: Üreme dönemi Akdeniz’de ilkbahar ve yaz; Karadeniz’de ise Haziran ve Temmuz aylarındadır. * L: Latince Adı * M: Mahalli adı * İ: İngilizce adı * A: Almanca adı * F: Fransızca adı

21 OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI BALIKLAR
ORFOZ L: Epinephelus marginatus (guaza) (Lowe,1758) M: Arap İ: Dusky grouper Genel özellikleri: Canlı iken Kafa, sırt ve yanlarında görülen, ölünce kaybolan yeşilimsi sarı lekeler ve dikey bantlar bulunur. Kuyruk gençlerde yuvarlak, erginlerde yarımay şeklindedir. Renkleri: Vücutta sırtta ve yanlarda çikolata, karında ise portakal-sarı renklidir. Boy: Maksimum 150 cm’dir. Ortalama cm. arasındadır. Üremesi: İlk üreme boyu dişilerde 43.8 cm, erkeklerde 81.3 cm. Dağılımı: Ege ve Akdeniz’de bulunur. Minimum Av Boyu: 45 cm. Üreme Dönemi: Üreme dönemi yaz mevsimidir; en yoğun üreme Temmuz’dadır. * L: Latince Adı * M: Mahalli adı * İ: İngilizce adı

22 OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI BALIKLAR
PALAMUT L: Sarda sarda (Bloch, 1793) M: B.G: Vanoz, Çingene Palamudu, Palamut, Kestane Palamudu, Zindan Delen, Torik, Sivri, Altıparmak, Peçuta İ: Atlantic bonito A: Bonito F: Bonite â dos rayé Genel özellikleri: Uzun ve iri vücutludur. Kuyruk gövdesinin iki yanında büyük birer çıkıntı bulunur. Göğüs yüzgeçler kısadır. Kuyruk yüzgeci oyuk ve incedir. Renkleri: Sırt mavimsi, sırt üzerinde geniş ve koyu renkte, enine çizgiler bulunur. karın gümüşidir. Boy: Azami 90 cm, Ortalama cm arasında bulunur. Üremesi: 1. yaşlarının sonunda yumurtlamaya başlarlar. Dağılımı: Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz ‘de bulunur. Minimum Av Boyu: 25 Cm. Üreme Dönemi: Mayıs ortasından, Haziran sonuna kadar devam etmekle birlikte Temmuz ayına da sarkabilmektedir. * L: Latince Adı * M: Mahalli adı * İ: İngilizce adı * A: Almanca adı * F: Fransızca adı *B.G: Büyüklüğüne Göre

23 OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI BALIKLAR
SARIAĞIZ L: Argyrosomus regius (Asso, 1801) M: Halili, Halile, Lut İ: Meagre A: Umberfisch F: Maigre commun Genel özellikleri: Uzun vücutlu ve yanlardan az yassılaşmış büyük bir balıktır. Ağız büyük, eğri ; ince dişli olup üst çenede çok fazla sıralı, alt çenede ise 2-3 sıralı dizilirler. Renkleri: Sırtı gümüşümsü kahve, yanlar parlak altınımsı pırıltılı ve karın altı gümüşidir. Yüzgeçleri grimsidir. Ağızlarının içi tamamiyle sarı renklidir. Bu nedenle sarıağız adını almıştır. Boy: Maksimum 200 cm; ortalama uzunluk ise cm’dir. Dağılımı: Marmara, Ege ve Akdeniz’de bulunur. Minimum Av Boyu: 25 cm. Üreme Dönemi: Mart-Haziran ayları arasındadır. * L: Latince Adı * M: Mahalli adı * İ: İngilizce adı * A: Almanca adı * F: Fransızca adı

24 OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI BALIKLAR
SARIKUYRUK L: Seriola dumerili (Risso, 1810) M: Avcı İ: Greater amberjack A: Bernsteinfisch F: Poisson limon Genel özellikleri: Ağız oldukça geniş olup üst çene gözün orta hizasına kadar uzanır. Yan çizginin çok az kıvrımlı oluşu ile akya balıklarından ayrılır.Anal yüzgecinin önünde, yüzgeçten ayrı, iki kısa diken bulunur. Renkleri: Sırtı gümüşi gri, yanları ve karın tarafı ise beyazdır. Gözden kuyruğa kadar soluk altın renginde bir bant bulunur. Boy: Maksimum 190 cm’dir. Ortalama boyları ise cm.’dir. Üremesi: Eşeysel olgunluğa 2-3 yaşları arasında girerler. Dağılımı: Ege ve Akdeniz’de bulunur. Minimum Av Boyu: 30 cm. Üreme Dönemi: Üremeleri Nisan-Eylül ayları arasındadır. * L: Latince Adı * M: Mahalli adı * İ: İngilizce adı * A: Almanca adı * F: Fransızca adı

25 OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI BALIKLAR
SARPA L: Sarpa salpa (Linnaeus, 1758) M: Çitari, Serpme, Lapa, Sarya İ: Salema A: Goldstrieme F: Saupe Genel özellikleri: Vücut uzunca ve ovaldir. Yanlarında az yassılaşmış, arka kenarlarında, tarak şeklinde olan pullarla kaplıdır.Ağzı küçük ve kemerlidir. Renkleri: üst kısımları mavimsi grimsi, yanları ve alt kısımları gümüşü beyazdır. Yan tarafları ve başı üzerinde, portakal veya altın renginde, boyunca uzanan adet dar bant bulunur. Boy: Maksimum 51 cm, ortalama cm arasında bulunurlar. Üremesi: Eşeysel olgunluğa 20 cm’den itibaren ulaşır. Dağılımı: Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de bulunur. Üreme Dönemi: Üremesi ilkbahar ve sonbahardadır. * L: Latince Adı * M: Mahalli adı * İ: İngilizce adı * A: Almanca adı * F: Fransızca adı

26 OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI BALIKLAR
TEKİR L: Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758) M: Çuka Tekiri İ: Striped red mullet A: Gestreifte Meerbarbe F: Rouget de roche * * * * Genel özellikleri: Başın ön profili, barbunya balığının aksine dik olmayıp eğridir.Vücudun alt kısmında, boyuna uzanmış dört sıra halinde sarı bant bulunur. Renkleri: Rengi, kırmızı veya kısmen kırmızı olup, boydan boya 4 tane sarı çizgi mevcuttur. Karnın altı pembe veya sarıdır. Boy: Maksimum 40 cm; ortalama uzunluk cm.dir. Üremesi: Eşeysel olgunluğa 1-2 yaşında erişir. Dağılımı: Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de bulunur. Minimum Av Boyu: 11 cm. Üreme Dönemi: Marmara Denizi’nde Mayıs-Temmuz, Ege Denizi’nde Mart- Haziran, Akdeniz’de Mayıs-Ağustos arasıdır. * L: Latince Adı * M: Mahalli adı * İ: İngilizce adı * A: Almanca adı * F: Fransızca adı

27 OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI BALIKLAR
SİNARİT L: Dentex dentex (Linnaeus, 1758) M: Tongaba İ: Common dentex A: Zahnbrasse F: Denti Genel özellikleri: Uzun, derin vücutlu ve nokta burunludur. Gözler orta derecede gelişmiştir.Göğüs yüzgeç koltuğunda koyu mavi leke bulunur. Renkleri: Sırttan yanlara doğru giderek açılan gümüşi -mavi renk, yanlarda altın sarısı olur. Karın taraf, kremsi beyaz renklidir. Yavrularında yanları sarımsı pembe renklidir. Boy: Maksimum 100 cm; ortalama cm arasındadır. Üremesi: İlk eşeysel olgunluk boyu erkekler için 34.6 cm, dişiler için 52 cm’dir. Dağılımı: Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de bulunur. Minimum Av Boyu: 35 cm. Üreme Dönemi: Ege Denizi’nde Nisan-Haziran arasında ürerler. * L: Latince Adı * M: Mahalli adı * İ: İngilizce adı * A: Almanca adı * F: Fransızca adı

28 OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI BALIKLAR
TİRSİ L: Alosa fallax nilotica (Geoffroy Saint-Hilaire, 1827) İ: Twaite shad A: Bajeckens F: Alose feinte Genel özellikleri: Vücutları yanlarından yassılaşmıştır. Vücudun yan taraflarında boyuna olarak sıralanmış ve sayıları 6-7 civarında bulunan siyah lekeler vardır. Yanal çizgi yoktur. Renkleri: Sırt rengi yeşilimsi-mavi ile gri-siyah, karın tarafları ise açık gümüş beyazıdır. Boy: Maksimum 55 cm; ortalama uzunluk ise cm’dir. Üremesi: Dişiler cm olduğunda, 4-5 yaşında; erkekler ise 32 – 35 cm olduğunda, 2-3 yaşında eşeysel olgunluğa erişirler. Dağılımı: Bütün denizlerimizde bulunur. Üreme Dönemi: Mayıs-Haziran aylarında yumurta bırakır. * L: Latince Adı * M: Mahalli adı * İ: İngilizce adı * A: Almanca adı * F: Fransızca adı

29 OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI BALIKLAR
ZARGANA L: Belone belone (Linnaeus, 1761) M: Sargan, İğne Balığı, Deniz Çulluğu İ: Garfish A: Gewöhnlicher Hornhecht F: Aguglia Genel özellikleri: Çeneleri uzayarak gaga şeklini almış, sivri ve geniş gövdeli dişlerle kaplı, vücudu uzun ve yuvarlak olup, ufak pullarla kaplıdır. Sırt yüzgeci kuyruğa çok yakındır. Renkleri: Genel görünümleri yeşilimsidir. Sırtta boydan boya koyu lacivert-siyahımsı bir bant bulunur. Karın beyazımsıdır. Boy: Karadeniz’de maksimum boyu 70, Akdeniz’de ise 90 cm’dir. Ortalama boyu ise cm arasındadır. Üremesi: Eşeysel olgunluğa 3–5 yaşlarında ulaşırlar. Dağılımı: Zargana’nın Türkiye denizlerinde iki alt türü bulunur. Bunlardan Belone belone gracilis (LOWE, 1839) Ege ve Akdeniz’de, Belone belone euxini (GÜNTHER, 1866)Karadeniz ve Marmara denizinde bulunur. Üreme Dönemi: Üremeleri Mart- Kasım arasındadır ve bulundukları iklim kuşağına göre farklılıklar gösterir. * L: Latince Adı * M: Mahalli adı * İ: İngilizce adı * A: Almanca adı * F: Fransızca adı

30 Bu çalışma İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Müdürlüğü AR-GE Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.


"OCAK AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BAZI DENİZ BALIKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları