Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Meâli Şerifi: Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla... 1. De ki: "O, Allah'tır, tektir. 2. Allah sameddir (hiçbir şeye muhtaç değidir ama her şey O’na muhtaçtır.).

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Meâli Şerifi: Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla... 1. De ki: "O, Allah'tır, tektir. 2. Allah sameddir (hiçbir şeye muhtaç değidir ama her şey O’na muhtaçtır.)."— Sunum transkripti:

1 Meâli Şerifi: Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla... 1. De ki: "O, Allah'tır, tektir. 2. Allah sameddir (hiçbir şeye muhtaç değidir ama her şey O’na muhtaçtır.). 3. Doğurmamış ve doğmamıştır. 4. O'nun hiçbir dengi yoktur." Türkçe Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvellahü ehad. Allahüŝŝamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehü küfüven ehad. Fazileti: Hz. Peygamber bu sûrenin önemi ve fazileti hakkında şöyle buyurmuştur; “Bir gecede Kur’ân’ın üçte birini okumaktan hanginiz acizdir? Kim Kulhüvallahû ehad sûresini okursa Kur’ân’ ın üçte birini okumuş sayılır.” (Nesâî, İftitah: 27; Dârimî, Fedail-ül Kur’ân: 17)

2 Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyete göre, ş öyle demi ş tir: Ensâr’dan bir adam vardır. Ku’ba mescidinde imamlık yapardı. Okuyabilece ğ i bir sûreyi namazda onlara okuyaca ğ ında İ hlas sûresiyle ba ş lar sonra ba ş ka bir sûre okur ve her rekatta aynen böyle yapardı. Arkada ş ları kendisiyle konu ş tular ve ş öyle dediler: “Sen bir sûreyi okuyor onu yeterli görmeyip ba ş ka bir sûre daha okuyorsun. Ya daima bu sûreyi oku veya di ğ erini oku.” Ensâr’dan olan bu kimse dedi ki: “Ben bu İ hlas sûresini okumayı bırakacak de ğ ilim size bu sûre ile namaz kıldırmamı isterseniz yaparım istemiyorsanız imamlı ğ ı bırakırım.” Bu kimseyi en de ğ erli ki ş ileri olarak gördüklerinden ba ş ka birisinin kendilerine imam olmasını istemediler. Peygamber (s.a.v.) onlara geldi ğ inde durumu ona haber verdiler. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.), Ey filan dedi; cemaatin söyledi ğ inden seni alıkoyan ve her rekatta bu sûreyi okumaya seni yönelten sebeb nedir? Buyurdu. O kimse: Ey Allah’ın Rasûlü ben bu sûreyi seviyorum. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v.) ş öyle buyurdu: “Bu sûrenin sevgisi seni Cennete sokacaktır.” (Tirmizi, Kur’an’ın Fazileti ve De ğ eri, 11, Dârimî, Fedail-ül Kur’ân, 27)

3


"Meâli Şerifi: Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla... 1. De ki: "O, Allah'tır, tektir. 2. Allah sameddir (hiçbir şeye muhtaç değidir ama her şey O’na muhtaçtır.)." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları