Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Döngüler ve Akış Diyagramları C de Döngü Tanımlama –while döngüsü –do-while döngüsü –for döngüsü Döngülerde kullanılan yardımcı ifadeler –break –continue.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Döngüler ve Akış Diyagramları C de Döngü Tanımlama –while döngüsü –do-while döngüsü –for döngüsü Döngülerde kullanılan yardımcı ifadeler –break –continue."— Sunum transkripti:

1 1 Döngüler ve Akış Diyagramları C de Döngü Tanımlama –while döngüsü –do-while döngüsü –for döngüsü Döngülerde kullanılan yardımcı ifadeler –break –continue –goto Bugünkü Konular

2 2 Bazen bazı kodların tekrarlanmasını isteriz bazen de koşul sağlandıkça bazı kodların tekrarlanmasını isteriz. Örneğin “a n ” ifadesini hesaplamak istiyoruz. “a” bir gerçek sayı ve “n” bir tam sayı ve >=0 olsun. –Örnek, 3 5 i hesapla. –3 5 = 3*3*3*3*3 Neden Döngüler?

3 3 kuvvet alalım ve ilk değeri 1 olsun. –kuvvet = 1 (a 0 =1) a sayısını kendisiyle çarp ve her çarpma işleminde bir say. –Sayacın ilk değeri = 0 Sayaç “n” olunca “a” sayısını “n” defa kendisiyle çarpmışız demektir. a n yi nasıl hesaplarız?

4 4 1.Kullanıcıdan “a” ve “n” girmelerini iste 2.Sayacı 0 a eşitle 3.Kuvveti 1 e eşitle /* kuvvet = a 0 = 1 */ 4.(sayac < n) olduğu sürece tekrarla 4.1. kuvvet = kuvvet * a; /* şimdi kuvvet = a sayac */ 4.2. sayac++; 5.Kuvveti yazdır a n Hesaplama Algoritması

5 5 a n Hesaplama Akış Diyagramı sayac = 0 Start kuvvet = 1 sayac < n? Kullanıcıdan “a” ve “n” girmelerini iste Kuuveti yazdır H End E kuvvet *= a; sayac++;

6 6 “sayac” “n” değerine ulaşana kadar 4.1 ve 4.2 nin tekrarlamalarını istiyoruz. Bunun anlamı 4.1 ve 4.2 basamaklarını koşul sağlandıkça bir döngü içinde çalışacak. C programlama dili üç döngü yapısını destekliyor: –while döngüsü –do-while döngüsü –for döngüsü C de döngü yapıları

7 7 while İfadesi While döngüsü koşul sağlandıkça çalışır. Ta ki test edilen koşul false olursa döngü biter. Döngünün kaç defa çalışacağı bilinmediği durumlarda kullanılır. Syntax: while(koşul) { ifade1; ifade2;... } koşul Y N ifade1 ifade2...

8 8 a n Hesaplamak için Kod int sayac; int n; double a; double kuvvet; printf(“a değerini gir: “); scanf(“%lf”, &a); printf(“n değerini gir: “); scanf(“%d”, &n); sayac = 0; kuvvet = 1; /* kuvvet = a 0 */ while (sayac < n){ kuvvet *= a; sayac++; } printf(“a^n: %lf\n”, kuvvet); sayac = 0 Start kuvvet = 1 sayac < n? Kullanıcıdan “a” ve “n” girmelerini iste Kuvveti yazdır H End E kuvvet *= a; sayac++;

9 9 a = 3 ve n = 5 için kod izlemesi int sayac; int n; double a; double kuvvet; printf(“a değeri: “); scanf(“%lf”, &a); printf(“n değeri: “); scanf(“%d”, &n); sayac = 0; kuvvet = 1; while (sayac < n){ kuvvet *= a; sayac++; } printf(“a^n: %lf\n”, kuvvet); 0 1 sayac kuvvet 3 5 a n Test: 0 < 5?  True 1 3 Test: 1 < 5?  True 2 9 Test: 2 < 5?  True 3 27 Test: 3 < 5?  True 4 81 Test: 5 < 5?  False Test: 4 < 5?  True 5 243

10 10 a n Hesaplama: Alternatif Kod int i; int n; double a; double kuvvet; printf(“a değeri gir: “); scanf(“%lf”, &a); printf(“n değeri gir: “); scanf(“%d”, &n); i = 0; kuvvet = 1; while (i < n){ kuvvet *= a; i++; } printf(“a^n is: %lf\n”, kuvvet); int i; int n; double a; double kuvvet; printf(“a değeri gir: “); scanf(“%lf”, &a); printf(“n değeri gir: “); scanf(“%d”, &n); i = 0; kuvvet = 1; while (i++ < n) kuvvet *= a; printf(“a^n is: %lf\n”, kuvvet);

11 11 1.Kullanıcıdan “n” sayısını iste 2.i = 1 /* İterasyon değişkeni*/ 3.toplam = 0 /* geçerli toplam*/ 4.(i <= n) olduğu sürece tekrarla 4.1. toplam += i; 4.2. i++; 5.Toplamı yazdır 1+2+3+..+N işlemini hesaplama

12 12 1+2+3+..+N Hesaplamak için Akış Diyagramı ve Kod int i; int n; int top = 0; printf(“n değerini gir: “); scanf(“%d”, &n); i = 1; while (i<= n){ top += i; i++; } printf(“Toplam = %d\n”, top); i = 1 Start toplam = 0 i <= n? Kullanıcıdan “n” sayısını iste Toplamı yazdır H End E toplam += i; i++;

13 13 n=5 için Kod izleme int i; int n; int top = 0; printf(“n değeri: “); scanf(“%d”, &n); i = 1; while (i<= n){ top += i; i++; } printf(“Toplam =%d\n”, top); 1 0 i top Test: 1 <= 5?  True 2 1 Test: 2 <= 5?  True 3 3 Test: 3 <= 5?  True 4 6 Test: 4 <= 5?  True 5 10 Test: 6 <= 5?  False Test: 5 <= 5?  True 6 15 5 n

14 14 1+2+3+..+N: Alternatif Kod int i; int n; int top = 0; printf(“n girin: “); scanf(“%d”, &n); i = 1; while (i<= n){ top += i; i++; } printf(“Toplam= %d\n”, top); int i; int n; int top = 0; printf(“n girin: “); scanf(“%d”, &n); i = 1; while (i<= n) top += i++; printf(“Toplam= %d\n”, top);

15 15 Sayıların Kareleri Tablosunu Oluşturma +-----+-----+ | i | i*i | +-----+-----+ | 1| 1| | 2| 4| | 3| 9| | 4| 16| | 5| 25| | 6| 36| +-----+-----+ Girilen n sayısına kadar 1, 2, 3, 4,.., n sayıların karesini veren bir tablo oluşturalım. n = 6 için görünüm aşağıdaki gibi olacak

16 16 Kareler Tablosu için Kod int i; int n; printf(“n değeri gir: “); scanf(“%d”, &n); printf(“+-----+-----+\n”); printf(“| i | i*i |\n”); printf(“+-----+-----+\n”); i = 1; while (i <= n){ printf(“|%5d|%5d|\n”, i, i*i); i++; } /* end-while */ printf(“+-----+-----+\n”); i = 1 Start i <= n? Kullanıcıdan n değerini iste Tablonun alt çizgisini yazdır H End E (i, i*i) yazdır i++; Başlığı yazdır

17 17 n=4 için kod izleme printf(“+-----+-----+\n”); printf(“| i | i*i |\n”); printf(“+-----+-----+\n”); i = 1; while (i <= n){ printf(“|%5d|%5d|\n”, i, i*i); i++; } printf(“+-----+-----+\n”); 1 i 4 n Test: 1 <= 4?  True +-----+-----+ | i | i*i | +-----+-----+ | 1| 1| | 2| 4| | 3| 9| | 4| 16| +-----+-----+ 2 Test: 2 <= 4?  True 3 Test: 3 <= 4?  True 4 Test: 4 <= 4?  True 5 Test: 5 <= 4?  False

18 18 Bir başka while örneği int i = 0; printf(“C programlamayı nasıl buldun?\n”); while(i < 10) { printf(“C Programlama çok zevkli!\n”); i++; } 10 defa tekrarlar (0 dan 9’a kadar) Aynı mesajı 10 defa yazar

19 19 Ve başka bir while örneği int i = 20; printf(“C programlamayı nasıl buldun?\n”); while(i < 10) { printf(“C Programlama çok zevkli!\n”); i++; } 0 defa tekrarlar (i = 20, 10’dan küçük değil) Hiç mesaj yazmayacak

20 20 do while ifadesi While döngüsü, döngünün başında -başlamadan önce- karşılaştırma durumuna göre çalışır. Bazı durumlarda döngü bir kere çalıştıktan sonra devam edip etmemeye karar vermek isteriz. Bu durumlarda do while döngüsü kullanılır. –Bu demek oliyorki döngünün gövdesi en az bir kere çalışıyor. Syntax: do { ifade1; ifade2;... } while(karşılaştırma); karşılaştırma Y N ifade1 ifade2...

21 21 Şifre Sorma(1) Örneğin, kullanıcı doğru şifreyi girene kadar kullanıcıdan şifre girmesini isteyelim /* while kullanarak …*/ #define PASSWD 123456 int passwd; printf(“Şifreyi girin: “); scanf(“%d”, &passwd); while (passwd != PASSWD){ printf(“Şifreyi girin: “); scanf(“%d”, &passwd); } printf(“şifre OK\n”); Burda şifreyi en az bir kere soruyoruz! –While döngüsü kullanmak ile printf/scanf ifadelerini tekrarlıyoruz.

22 22 Şifre Sorma(2) do-while ile aynı döngü #define PASSWD 123456 int passwd; do { printf(“Şifreyi girin: “); scanf(“%d”, &passwd); } while(passwd != PASSWD); printf(“Şifre OK\n”); while döngüsü ile karşılaştırma gayet açık

23 23 do while Örnek Bir pozitif tam sayı iste int no; do { printf(“Bir pozitif tam sayı gir: “); scanf(“%d”, &no); } while(no <= 0);

24 24 do while örnek: char opsiyon = 'x'; do{ printf(“Opsiyonlardan birini seçin: \n"); printf("(a) Not hesapla\n"); printf("(b) Ortalama hesapla\n"); printf("(c) Notları yazdır\n"); printf("(q) çıkış \n"); opsiyon = getchar(); getchar(); /*‘\n’ koyar */ if (opsiyon == 'a')... else if (opsiyon == 'b')... else if (opsiyon == 'c')... } while(opsiyon != ‘q’);

25 25 do while örnek: int i = 0; printf(“C Programlamayı nasıl buldun?\n”); do { printf(“C Programlama çok zevkli!\n”); i++; } while(i < 10); 10 defa tekrarlar (0 dan 9 a kadar) Aynı mesajı 10 defa tekrarlar

26 26 do while örnek: int i = 20; printf(“C Programlamayı nasıl buldun?\n”); do { printf(“C Programlama çok zevkli!\n”); i++; } while(i < 10); 1 kere tekrarlar (i = 20 için) Aynı mesajı bir kere yazar

27 27 while ile do while arasındaki fark nedir? whiledo while Döngüye koymak için kontrol ederDöngüden çıkarmak için kontrol eder. Döngü çalışabilir veya çalışmazDöngü en az bir kere çalışır

28 28 for Döngüsü Daha sık kullanılır Döngünün belli bir sayıda çalışmasını istiyorsak kullanırız. –Örneğin döngünün N defa çalışmasını istiyoruzdur. Syntax: for(başlangıç değerleri;karşılaştırma;değiştirme listesi) { ifade1; ifade2;... }

29 29 for akış diyagramı, ve while eşiti for(ilk değer;kontrol;değiştir) { ifade1; ifade2;... } değiştir kontrol Y N İlk değer ifade1 ifade2... İlk değer; while(kontrol) { ifade1; ifade2;... değiştir; }

30 30 Bir başka for Örneği int say; for(say = 1; say <= 10; say++) { printf("%d ",say); } printf("\n"); 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 output:Başla say++ Bitir Sayıyıyazdır say <= 10 Y N say = 1 Problem: 1 den 10’a kadar sayıları yazdır

31 31 for ifadesinin kullanımı for (i=0; i=0; i--) … N-1 den 0 a kadar sayar for (i=N; i>=1; i--) … N den 1 e kadar sayar

32 32 for Örnek: a n Hesaplama kuvvet = 1; for(i=1; i<=N; i++){ kuvvet *= a; } Start i++ End Kuvvetiyazdır i <= N Y N i = 1 kuvvet *=a; 1 1 i kuvvet 3 5 a n Test: 1 <= 5?  True 2 3 Test: 2 <= 5?  True 3 9 Test: 3 <= 5?  True 4 27 Test: 4 <= 5?  True 5 81 Test: 6 <= 5?  False Test: 5 <= 5?  True 6 243

33 33 Kareler Tablosu Yazdırma printf(“+-----+-----+\n”); printf(“| i | i*i |\n”); printf(“+-----+-----+\n”); for (i=1; i <= n; i++){ printf(“|%5d|%5d|\n”, i, i*i); } printf(“+-----+-----+\n”); +-----+-----+ | i | i*i | +-----+-----+ | 1| 1| | 2| 4| | 3| 9| | 4| 16| | 5| 25| | 6| 36| +-----+-----+ n=6 için Output

34 34 Bir başka for örneği top = 0; for(i=1; i<=N; i++){ top += i; } Problem: 1+2+3+4+…+N işlemini hesapla top=0; i=1; for(; i<=N; i++){ top += i; } top=0; for(i=1; i<=N;){ top += i++; } İlk değer (i=1), kontrol(i<=N) ve değiştir(i++) ifadelerin her biri opsiyoneldir ve yazılmayabilir. top=0; i =0; for(; i<=N;){ top += i++; }

35 35 Döngüleri bir biri içinde kullanabiliriz –Çoğu programlarda bu durum gerekiyor. Örnek: çarpım tablosunu yazdıralım İç içe döngüler +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | * | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | 1| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| | 2| 2| 4| 6| 8| 10| 12| 14| 16| 18| 20| | 3| 3| 6| 9| 12| 15| 18| 21| 24| 27| 30| | 4| 4| 8| 12| 16| 20| 24| 28| 32| 36| 40| | 5| 5| 10| 15| 20| 25| 30| 35| 40| 45| 50| +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+

36 36 Çarpım Tablosunu Ekrana Yazdırma int i, j; /* Başlığı yazdıralım*/ printf(“+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+\n”); printf(“| * |”); for (j=1; j<=10; j++) printf(“%3d|”, j); printf(“\n+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+\n”); /* Tablo yazdır. i satırları, j sütunları ifade edecek */ for (i=1; i <= 10; i++){ printf(“|%3d:|“, i); /* i için tablonun bir satırını yazdır*/ for (j=1; j <= 10; j++){ printf(“%3d|”, i*j); } /*for-içerdeki */ printf(“\n”); } /*for-dışardaki */ /* Tablonun alt çizgisini yazdır*/ printf(“+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+\n”);

37 37 Çarpım Tablosu (daha sade) int i, j; for (i=1; i <= 10; i++){ printf(“i: %d: “,i); for (j=1; j <= 10; j++){ printf(“%5d”, i*j); } /* for-içerdeki */ printf(“\n”); } /* for-dışardaki */

38 38 switch ifadesinde break kodunun bizi switch ifadesi dışına attığını görmüştük. Benzer bir şekilde, break döngü içinde kullanıldığın da bizi geçerli döngünün dışına atar. break & continue Döngü içinde break & continue

39 39 Bir dizi sayının toplamını hesaplamak için kod: int toplam = 0; int n; while (1){ /* sonsuz döngü*/ printf(“bir sayı gir (durmak için -1): "); scanf("%d", &n"); if (n == -1) break; /* döngünün dışına çık */ toplam += n; } printf(“toplam=%d\n", toplam);

40 40 N sayısının asal olup olmadığını kontrol etmek için kod: int d; int n; printf(“Bir sayı gir: “); scanf(“%d”, &n); for (d=2; d { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/33/8686826/slides/slide_40.jpg", "name": "40 N sayısının asal olup olmadığını kontrol etmek için kod: int d; int n; printf( Bir sayı gir: ); scanf( %d , &n); for (d=2; d

41 41 Bazı durumlarda döngünün ortasında döngüden çıkmak için kullanılır. break (devam) while (1){ printf(“bir sayı girin veya bitirmek için 0:”); scanf(“%d”, &n); if (n == 0) break; printf(“n=%d, n*n*n*=%d\n”, n, n*n*n); }

42 42 break içinde kullanılan kod bloğunun dışına çıkarır. –Böylece iç içe döngüler kullanılmış ise break bir tanesinden çıkarmak için kullanılabilir. break (devam) while (…){ … switch(…){ … break; /* switch ten çıkar (A)dan devam eder*/ … } (A) } (B)

43 43 Kontrolü döngünün sonuna alır. Unutmayın, hala döngünün içindeyiz. “continue” basitçe, döngünün gövdesinde kullanılan yerden sonraki kısmı atlar ve kontrolü döngünün sonuna alır. continue int i; int n = 0; int toplam = 0; while (n<10){ scanf(“%d”, &i); if (i == 0) continue; /*(B) ye geçer */ n++; toplam += i; /*(B)*/ }

44 44 Kontrolü keyfi olarak kodun içinde işaretlenmiş (etiketlenmiş) bir yere aktarmak için kullanılır. –goto katı bir şekilde kullanılması istenmez. Kodu anlaşılmaz ve bakımı zor hale getirir. –Ama bazı ciddi durumlarda kullanılabilir. goto while (…){ … switch(…){ … goto dongu_tamam; /* break burada sadece bizi sadece*/ … /* switch ten çıkarabilir */ } dongu_tamam:

45 45 Sonsuz Döngüler Sınırsız sayıda tekrar eden döngüler while (1){ … } do{ … } while (1); Peki bu tür döngülerden nasıl çıkabiliriz? –Basitçe döngünün bir yerlerine “break” koyarak. for (;;){ … } while (1){ printf(“Bir sayı gir (durmak için 0): “); scanf(“%d”, &n); if (n == 0) break; printf(“n=%d, n*n*n*=%d\n”, n, n*n*n); }


"1 Döngüler ve Akış Diyagramları C de Döngü Tanımlama –while döngüsü –do-while döngüsü –for döngüsü Döngülerde kullanılan yardımcı ifadeler –break –continue." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları