Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM İÇİN TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ ORTAKLIK SEMİNERİ (8-9 EKİM 2015) TÜRKİYE-AB KATILIM MÜZAKERELERİNDE MEVCUT DURUM Tülay BOZKURT Avrupa.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM İÇİN TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ ORTAKLIK SEMİNERİ (8-9 EKİM 2015) TÜRKİYE-AB KATILIM MÜZAKERELERİNDE MEVCUT DURUM Tülay BOZKURT Avrupa."— Sunum transkripti:

1 SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM İÇİN TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ ORTAKLIK SEMİNERİ (8-9 EKİM 2015) TÜRKİYE-AB KATILIM MÜZAKERELERİNDE MEVCUT DURUM Tülay BOZKURT Avrupa Birliği İşleri Uzmanı T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 1

2  Aday Ülke İlanı (12 Aralık 1999)  Müzakere Kararı (17 Aralık 2004)  Hükümetlerarası Konferans (3 Ekim 2005)  Tarama Süreci (20 Ekim 2005-13 Ekim 2006)  Müzakerelerin fiilen başlatılması  Müzakere başlıklarının önce geçici ve sonra nihai olarak kapatılması  Katılım Antlaşmasının imzalanması ve onaylanması TÜRKİYE’NİN KATILIM MÜZAKERELERİ 2

3 MÜZAKERELERDE MEVCUT DURUM Müzakereye Açılan Fasıllar  Sermayenin Serbest Dolaşımı  Şirketler Hukuku  Fikri Mülkiyet Hukuku  Bilgi Toplumu ve Medya  Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı  Vergilendirme  Mali Kontrol  İstatistik  İşletme ve Sanayi Politikası  Trans-Avrupa Ağları  Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu  Bilim ve Araştırma (geçici olarak kapatılmıştır)  Çevre  Tüketicinin ve Sağlığın Korunması 3

4 MÜZAKERELERDE MEVCUT DURUM Siyasi Blokaj Nedeniyle Henüz Açılmamış Fasıllar Siyasi Blokaja Tabi Olmayan Fasıllar Ek Protokol (8 fasıl) (11 Aralık 2006 Kararı) GKRY (6 fasıl)  Kamu alımları  Rekabet politikası  Sosyal politika ve istihdam  Ekonomik ve Parasal Politika  Mali ve Bütçesel Hükümler  Kurumlar (Müzakerelerin Sonunda)  Malların Serbest Dolaşımı  İş Kurma ve Hizmet Sunumu Serbestisi  Mali Hizmetler  Tarım ve Kırsal Kalkınma  Balıkçılık  Taşımacılık Politikası  Gümrük Birliği  Dış İlişkiler  İşçilerin Serbest Dolaşımı  Yargı ve Temel Haklar  Adalet, Özgürlük ve Güvenlik  Eğitim ve Kültür  Dış Güvenlik ve Savunma Politikası  Enerji 4

5 AB’YE UYUM SÜRECİNİN ÖNEMLİ BELGELERİ  Katılım Ortaklığı Belgeleri: 2001, 2003, 2006 ve 2008 yıllarında kabul edilmiştir.  Ulusal Program: 2001, 2003 ve 2008 yıllarında kabul edilmiştir.  İlerleme Raporları: 1998 yılından itibaren her yıl düzenli olarak yayımlanmaktadır. 5

6 TÜRKİYE’NİN YENİ AB STRATEJİSİ Siyasi Reform Sürecinde Kararlılık Sosyo-Ekonomik Dönüşümde Süreklilik İletişimde Etkinlik SON DÖNEMDEKİ GELİŞMELER Yeni Avrupa Birliği Stratejisi;  AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı 2015-2019  Avrupa Birliği İletişim Stratejisi 6

7 Siyasi Reform Sürecinde Kararlılık Reform Eylem Grubu (REG) Toplantıları Sosyo-Ekonomik Dönüşümde Süreklilik  İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi (İKUK) Toplantıları  AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı I.Aşama (2014-2015) / II.Aşama (2015-2019) - Birincil Mevzuat Uyum Çalışmaları - İkincil Mevzuat Uyum Çalışmaları - Kurumsal Yapılanma ve Diğer Çalışmalar İletişimde Etkinlik Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (İstanbul, İzmir, Konya, Adana, Bursa ve Antalya’da Sivil Toplum Diyalog Toplantıları) AB STRATEJİSİ KAPSAMINDA SON DÖNEMDE GERÇEKLEŞENLER 7

8  Fasıl 14: Taşımacılık Politikası  Fasıl 21: Trans-Avrupa Ağları (TEN) Fasla ilişkin 1 adet teknik kapanış kriteri bulunmaktadır: Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü, 21 No’lu Trans Avrupa Ağları faslında Türkiye’nin teknik kapanış kriterini karşıladığına dair mektubu 18 Mart 2011 tarihinde Türkiye’ye göndermiştir. ULAŞTIRMA ALANINDA AB İLE YÜTÜRÜLEN MÜZAKERE FASILLARI 8

9 Faslın Müzakere Süreci ve Son Durumu  Tanıtıcı ve Ayrıntılı Tarama Toplantıları Haziran 2006/Eylül 2006’da gerçekleştirilmiştir.  Tarama Sonu Raporu hala Konsey’de görüşülmektedir.  Fasıl, GKRY (Ek Protokol) konusunun açılış kriteri olarak belirlendiği 8 fasıldan biridir.  Gayr-i resmi bilgiye göre iki açılış kriteri öngörülmektedir. TAŞIMACILIK POLİTİKASI FASLI 9

10  Taşımacılık mevzuatının iç hukuka aktarılması ve etkin mevzuat uyumu,  Mevzuatın uyumu ve uygulamasını sağlamak için kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi,  Bütün ulaştırma türlerinde emniyet ve güvenlik standartlarının karşılanması,  Sektörde serbest piyasa şartlarının sağlanması ve piyasa düzenleyici makamların kurulması,  Taşımacılık altyapısının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi. TAŞIMACILIK ALANINDA AB UYUMU 10

11 TÜRKİYE’NİN TAŞIMACILIK ALANINDAKİ UYUM ÇALIŞMALARI Uyum İçin Yol Haritası AB’ye Uyum için Ulusal Eylem Planı (2015-2019)  Taşımacılık alanında toplam 1 Kanun, 31 İkincil düzenleme ve 2 adet kurumsal kapasite geliştirme tedbiri bulunmaktadır.  Günümüze kadar ikincil düzenlemelerden 5 adedi yürürlüğe girmiş, kurumsal kapasite geliştirme tedbirinin ise 1 adedi hayata geçirilmiştir.  Karayolu taşımacılığı  Demiryolu taşımacılığı  Denizyolu taşımacılığı  Havayolu taşımacılığı 11

12 TAŞIMACILIK ALANINDAKİ UYUM İÇİN AB’DEN SAĞLANAN MALİ YARDIM Türkiye AB-Mali İşbirliği IPA I. Dönem (2007-2013)  Mevzuat uyumu ve idari kapasite projeleri (56 milyon €)  Altyapı projeleri (585 milyon €) IPA II. Dönem (2014-2020)  Sektörel yaklaşım: Altyapı ve mevzuat uyumu (443 milyon €) 12

13 Tülay BOZKURT Avrupa Birli ğ i İş leri Uzmanı Avrupa Birli ğ i Bakanlı ğ ı Sektörel Politikalar Ba ş kanlı ğ ı +90 312 218 16 59 tbozkurt@ab.gov.tr T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 13


"SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM İÇİN TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ ORTAKLIK SEMİNERİ (8-9 EKİM 2015) TÜRKİYE-AB KATILIM MÜZAKERELERİNDE MEVCUT DURUM Tülay BOZKURT Avrupa." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları