Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A. Zafer ÇALIŞKANER Doç. Tbp. Alb. Allerjik Hastalıklar B.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A. Zafer ÇALIŞKANER Doç. Tbp. Alb. Allerjik Hastalıklar B.D."— Sunum transkripti:

1 A. Zafer ÇALIŞKANER Doç. Tbp. Alb. Allerjik Hastalıklar B.D.
ANAFİLAKSİ A. Zafer ÇALIŞKANER Doç. Tbp. Alb. Allerjik Hastalıklar B.D.

2 Önceden tahmin edilemeyen,
Ani başlangıçlı ve hızlı seyirli, Tüm sistemleri etkileyebilen, Bazen ölümle sonuçlanabilen...

3 Tanı ve tedavide ağır kalan,
Ya da ne yapacağını bilmeyen hekim, . . .

4 TANIM Anafilaksi Anafilaktoid reaksiyon E

5 KLİNİK BULGULAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMI AYNI
TANIM Anafilaksi Anafilaktoid reaksiyon E KLİNİK BULGULAR VE TEDAVİ YAKLAŞIMI AYNI

6 İNSİDENS Gerçek insidens ? 1989, Sorensen 100.000 kişide 3.2 olgu
1995, Bresser ve ark kişide 9.79 olgu 1999, Yocum ve ark kişide 21 olgu (%0.65 ‘i ölümle sonuçlanmış) Türkiye’de ?

7 İNSİDENS Gerçek insidens ? Hastaneye yatanlar 1/2700
Penisilin % % 10 Radyokontrast maddeler 1/ /4000 Genel anestezi 1/300 Arı sokmaları % 0.8 (yılda 100 ölüm) Türkiye’de ?

8 IgE aracılıklı IgE aracılıklı olmayan ANAFİLAKSİ KLİNİK BULGULARI
Sensitizasyon IgE cevabı Tekrar karşılaşma Kompleman aracılıklı Kompleman aracılıklı olmayan İmmün kompleks Anafilotoksinler Kinin Koagulasyon Dekstran, Mannitol Opiatlar Direkt mast hücre aktivasyonu MAST HÜCRE AKTİVASYONU Mediatörlerin salınımı ANAFİLAKSİ KLİNİK BULGULARI

9 Etiyoloji ve Patogenez
MEKANİZMA ANTİJEN ÖRNEKLER IgE aracılıklı (tam antijenler) Venomlar Gıdalar Heterolog serum İnsan proteinleri İmmünoterapi Diğerleri Arı venomu Fındık, yerfıstığı, yumurta, süt... Antilenfosit globülin, antitoksinler İnsülin, ACTH, seminal mayi Arı venomu, inhalan allerjenler Protamin, lateks (protein + haptenler) Antibiyotikler Dezenfektanlar Penisilinler, sefalosporinler,... Etilen oksit İmmün kompleks aracılıklı Kan ürünleri Tam kan, gama globülin, kriyopresipitat

10 Etiyoloji ve Patogenez
MEKANİZMA ANTİJEN ÖRNEKLER Kompleman aracılıklı RKM Kupramonyum Dializ Membranları Koagulasyon aktivasyonu Kollajen Endotoksin RKM ? Diğer ? Doğrudan mast hücre aktivasyonu Ozmotik stimulus Diğerleri Mannitol, dekstroz, RKM Opiatlar, kas gevşeticiler, dekstran Fiziksel uyaranlar

11 Etiyoloji ve Patogenez
MEKANİZMA ANTİJEN ÖRNEKLER Araşidonik asit metabolizması NSAİİ Aspirin Birden fazla mekanizma (ozmotik, kompleman, Koagulasyon...) RKM Protamin Mekanziması açıklanamayan Egzersiz Egzersiz ve gıda Tekrarlayan idiyopatik

12 Literatürde bildirilen diğer nadir nedenler
Hamster, rat ve kene Saç boyası GM-CSF Lökosit filtreleri Baryum enema Aspartam BCG aşısı Felbamat (antikonvulsan) Propofol (sedatif-hipnotik) Thiopental Polidokanol (topikal anes) Povidon iyot Formaldehit Klorheksidin (oral muk. Dez.) Psoralen Neostigmine Hidrokortizon, triamsinolon Bezafibrate Tiamin abacavir Lipozomal amfoterisin İpratropium bromid

13 FİZYOPATOLOJİ – Depo Mediatörler
Histamin Nötrol proteazlar Kimaz Triptaz Asit hidrolazlar Heparin

14 Histamin Mast hücre ve bazofiller Anafilakside en önemli mediatör
H1 ve H2 histamin reseptörleri Vazodilatasyon Vasküler permeabilite artışı Bronkospazm Mukus salgısında artış İntestinal motilitede artış

15 Yeni Sentezlenen Mediatörler
Lökotrien B4, C4, E4 PGD2 PAF Sitokinler ve kemotaktik faktörler Diğer Substans P Nörokinin A CGRP Bradikinin

16 KLİNİK - Başlangıç semptomları
Ciltte kaşıntı ve eritem İç sıkıntısı ve ölüm korkusu Baş dönmesi ve bayılma hissi Solunum sistemi bulguları

17 KLİNİK - Başlangıç semptomları
Ciltte kaşıntı ve eritem İç sıkıntısı ve ölüm korkusu Baş dönmesi ve bayılma hissi Solunum sistemi bulguları “Semptomlar ne kadar KISA SÜREDE ortaya çıkarsa, reaksiyon o kadar CİDDİ SEYİRLİ olur”

18 KLİNİK - Deri Deride karıncalanma, ürperme Sıcak basması “Flushing”
Ürtiker Anjioödem

19 KLİNİK - Solunum sistemi
Rinore, nazal konjesyon Hapşırma Ses kısıklığı Boğazda dolgunluk Boğulma hissi Stridor Göğüste sıkışma hissi Solunum yetmezliği Vizing

20 KLİNİK - Gastrointestinal
Bulantı Kusma Karın ağrısı - krampları Diyare

21 Kardiyovasküler Hipotansiyon - vasküler kollaps Taşikardi
Atrial veya ventriküler aritmiler Kardiyak atım volümü düşmesi Koroner arter spazmı ve Mİ Kardiyak arrest

22 Nörolojik Bayılma Baş dönmesi Oryantasyon bozukluğu Nöbet Konfüzyon
Şuur kaybı Üriner ve fekal inkontinans

23 Nörolojik Bayılma Baş dönmesi Oryantasyon bozukluğu Nöbet Konfüzyon
Şuur kaybı Üriner ve fekal inkontinans

24 TANI Semptomlar Semptomların ortaya çıkış şekli Tedaviye verilen cevap

25 ! TANI - Laboratuvar Hemokonsantrasyon
Miyokard hasarı: CKMB, Troponin ... Akciğer radyografisi Elektrokardiyografi

26 TANI – Özel Laboratuvar
Serum Beta triptaz Üriner histamin ve histamin metabolitleri Diğer in vivo ve in vitro tetkikler Epidermal deri testleri (prick test) Spesifik IgE testleri Histamin salınım testleri Postmortem tetkikler Arı venomu ? Gıdalar ? Ölüm nedeni ? (Beta triptaz)

27 AYIRICI TANI Vazodepressör reaksiyonlar “Flush” sendromları
Karsinoid sendrom Postmenapozal Klorpropamid-alkol “Restaurant” sendromları Monosodyum glutamat Scrombroidosis Diğer şok formları

28 AYIRICI TANI Aşırı endojen histamin üretim sendromları
Sistemik mastositozis Bazofilik lösemi Akut promiyelotik lösemi (tretionin) Organik olmayan hastalıklar Panik ataklar Munchausen stridoru Vokal kord disfonksiyon sendromu

29 ANAFİLAKSİ KLİNİĞİNE VE TEDAVİYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Astım Kardiyovasküler hastalıklar Beta blokör kullanımı ACE inhibitörü kullanımı

30 ANAFİLAKSİ KLİNİĞİNE VE TEDAVİYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Astım Kardiyovasküler hastalıklar Beta blokör kullanımı ACE inhibitörü kullanımı

31 ANAFİLAKSİ KLİNİĞİNE VE TEDAVİYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
Astım Kardiyovasküler hastalıklar Beta blokör kullanımı ACE inhibitörü kullanımı

32 TEDAVİ - Amaç Mediatörlerinin etkilerini gidermek
Vital fonksiyonları desteklemek Daha sonraki mediatör salınımını önlemek

33 TEDAVİ -Esaslar Vital bulguların süratle değerlendirilmesi
İlaçların zamanında uygulanması Tedavinin hastaya özelleştirilmesi Öncelikle en acil çözülmesi gereken soruna yönelik tedavilerin yapılması Tedavi basamaklarının birçok aşamasının birarada uygulanması

34 TEDAVİ -Esaslar Vital bulguların süratle değerlendirilmesi
İlaçların zamanında uygulanması Tedavinin hastaya özelleştirilmesi Öncelikle en acil çözülmesi gereken soruna yönelik tedavilerin yapılması Tedavi basamaklarının birçok aşamasının birarada uygulanması

35 İlk değerlendirme ve pozisyon
Solunum yolları Şuur durumu Kan basıncı ve nabız Modifiye trendelenburg

36 Adrenalin (epinefrin)
! İlk uygulanması gereken Erken uygulanması gereken Doz ve uygulama yolu klinik tablonun şiddetine hastanın yaşına

37 Adrenalin (epinefrin)
Kas içi (İM) Erişkin hasta : mg.’dır. Çocuk hasta : 0.01 mg/kg, (maks 0.3 mg) Klinik cevap yetersiz ; kan basıncı ve nabız kontrolü 10-15 dakika aralıklarla 2-3 kez tekrar

38 Adrenalin / Ciddi hipotansiyon ve şok
İntravenöz Reaksiyonun şiddetine göre doz Öncelikle dilüsyon ! 0.1 ml 1:1000’lik adrenalin + 10 ml SF (0.01 mg/ml). Çok yavaş İV (20 mikrogr/dk; ~ 5 dk içinde)

39 Adrenalin / İV bolus uygulama yetersiz
İV sürekli infüzyon Kardiyak monitörizasyon 1 ml 1:1000’lik adrenalin + 500ml %5 dekstroz ml / dakika

40 Adrenalin / Enjeksiyonla alınmış antijen
Absorbsiyonun yavaşlatılması Enjeksiyon bölgesine 1:1000 ‘lik adrenalinden 0.3 mg Çocuklarda mg

41 Adrenalin / Damar yolu açılamıyor !
Sublingual (SL) SC ya da İM uygulamaya göre daha hızlı İM dozda adrenalin, SL alanın 1/3 arka bölümüne Endotrakeal tüp içine IV doz Yeterli uzunlukta bir kateter Karina bölgesinin hemen üzeri

42 Adrenalin / Damar yolu açılamıyor !
Sublingual (SL) SC ya da İM uygulamaya göre daha hızlı İM dozda adrenalin, SL alanın 1/3 arka bölümüne Endotrakeal tüp içine IV doz Yeterli uzunlukta bir kateter Karina bölgesinin hemen üzeri

43 Oksijen Turnike Solunum güçlüğü ve siyanoz 4-6 litre/dakika
Enjeksiyon yerinin proksimaline Her 5 dakikada bir (min. 3 dakika) gevşetilir 30 dakika süreyle

44 Antihistaminler Belirgin semptomatik düzelme
H1 ve H2 antihistaminlerin birlikte İV veya İM -- (İV tercih) Klorfeniramin maleat (H1) Erişkin hasta : 10 mg Çocuk hasta : 0.1 mg/kg

45 Antihistaminler Ranitidin (H2) >14 yaş
1 mg/kg, İV veya İM İV : 20 ml SF , en az 5 dk içinde Antihistaminler 6 saatte bir tekrar Oral antihistamin preparatları

46 Anafilakside volüm kaybı
Vasküler permeabilite artışı intravasküler volüm (10 dk.da %50 !) Endojen katekolamin Anjiotensin sistemi GENELLİKLE YETERSİZ IV SIVI REPLASMANI !

47 Sıvı replasman tedavisi
Sistolik kan basıncı; Erişkin hastada : > 100 mmHg Çocuk hastada : > 50 mmHg Kısa sürede yüksek volümde Kolloid ya da kristalloid ? Önemli olan infüzyonun uygulanma hızı !

48 Sıvı replasman tedavisi
Erişkin hastada: 1. saatte ml SF ya da ringer laktat 5-10 ml/kg ; ilk 5 dakika içinde (AKB kontrolü) Çocuk hastada: 1.saatte 30 ml/kg 1/2 miks mayi İdame 1/3 miks mayi ile yapılmalıdır. 1/2 miks mayi: 1 kısım SF + 1 kısım %5 dekstroz 1/3 miks mayi: 1 kısım SF + 2 kısım %5 dekstroz

49 Sıvı replasman tedavisi
Genellikle 3000 ml/m2/gün yeterli Bazen günlük toplam mayi miktarı daha yüksek Yoğun bakım şartlarında Kardiyovasküler monitörizasyon

50 Anafilakside kan basıncının idamesi
Adrenalin Sıvı replasmanı Hipotansiyon Yetersiz Vazopressör tedavi

51 Beta-2 agonistler Adrenaline rağmen vizing
Salbutamol nebül 2.5 mg ml SF Nebülizasyon devamlı ya da 4 saatte bir

52 Aminofilin Adrenalin ve beta-2 agonistlere cevap yok Aminofilin
Özellikle Beta blokör kullanan hastalar Aminofilin 6 mg/kg yükleme dozu - 20 dakikada 0.5-1 mg/kg/saat sürekli infüzyon Serum düzeyi Yükleme dozundan 2 saat sonra Her 24 saatte bir

53 Aminofilin Adrenalin ve beta-2 agonistlere cevap yok Aminofilin
Özellikle Beta blokör kullanan hastalar Aminofilin 6 mg/kg yükleme dozu - 20 dakikada 0.5-1 mg/kg/saat sürekli infüzyon Serum düzeyi Yükleme dozundan 2 saat sonra Her 24 saatte bir

54 Aminofilin Adrenalin ve beta-2 agonistlere cevap yok Aminofilin
Özellikle Beta blokör kullanan hastalar Aminofilin 6 mg/kg yükleme dozu - 20 dakikada 0.5-1 mg/kg/saat sürekli infüzyon Serum düzeyi Yükleme dozundan 2 saat sonra Her 24 saatte bir

55 Kortikosteroidler Anafilaksi tedavisinde yeri çok sonra
Akut dönemde tedaviye katkısı yok Ağır anafilaksilerde Kortikosteroid tedavisi altında olan hastalarda Geç faz reaksiyonlar Bifazik ya da multifazik anafilaktik ataklar

56 Kortikosteroidler En sık metilprednizolon
Erişkin hasta : mg/kg İV Çocuk hasta :1 mg/kg’dır. Hafif olgularda oral prednizolon Dozlar gerekirse 6 saatte bir tekrar

57 Beta blokör kullanan hastalarda
Standart tedavi uygulamalarına direnç refrakter hipotansiyon bradikardi semptomların sık nüksetmesi ATROPİN bradikardi (+), inotropik aktivite (-) 10 dakikada bir mg İM ya da SC (toplam doz 2 mg)

58 Beta blokör kullanan hastalarda
GLUKAGON Pozitif inotropik ve kronotropik etki İnotropik etkisi katekolaminlerden bağımsız 1-5 mg İV bolus 5-15 mikrogr/dk infüzyon (klinik cevaba göre) Kardiyotonik etki 1-5 dk içinde, 5-15 dk.da maksimum

59 Beta blokör kullanan hastalarda
GLUKAGON İnotropik etki oluştururken kalp kasında aşırı uyarılabilirliğe neden olmaz En önemli yan etkileri bulantı ve kusma

60 Damar içi volümün redistribüsyonu
“MAST: Military Anti-Shock Trousers” Alt ekstremite ve abdomendeki venöz sirkülasyon üst ekstremiteye Kan basıncının hızla yükseltilmesi

61 Tüm tedavilere rağmen. . . Kardiyopulmoner resüssitasyon İleri destek tedaviler

62 Anafilaksi tedavisi sonrası takip
Hafif reaksiyonlarda 2 saat gözlem Ağır anafilaksilerde Hospitalizasyon Bifazik anafilaksi, geç reaksiyonlar En az 24 saat Hasta taburcu edilirken 5-7 gün süreyle oral antihistamin gerekiyorsa oral kortikosteroid

63 Anafilaksi tedavisi sonrası takip
Hafif reaksiyonlarda 2 saat gözlem Ağır anafilaksilerde Hospitalizasyon Bifazik anafilaksi, geç reaksiyonlar En az 24 saat Hasta taburcu edilirken 5-7 gün süreyle oral antihistamin gerekiyorsa oral kortikosteroid

64 Anafilaksi tedavisi sonrası takip
Hafif reaksiyonlarda 2 saat gözlem Ağır anafilaksilerde Hospitalizasyon Bifazik anafilaksi, geç reaksiyonlar En az 24 saat Hasta taburcu edilirken 5-7 gün süreyle oral antihistamin gerekiyorsa oral kortikosteroid

65 KORUNMA - Nedene spesifik önlemler
Gıda anafilaksisi İlaç anafilaksisi Arı anafilaksi Radyokontrast madde reaksiyonu IgA eksikliği Lateks anafilaksisi Egzersize bağlı anafilaksi Deri testleri

66 KORUNMA - Genel önlemler
Tanıtım kartları veya bilezikleri Hastaların, yakınlarının ve öğretmenlerinin acil tedaviler hakkında bilgilendirilmeleri Acil tedavide kullanılacak ilaçları taşımaları

67 Adrenalin otoenjektörü (EpiPen® )
Solunum yetmezliği ve hipotansiyonla seyreden ağır ataklarda Erişkin hasta : Epi-Pen 0.3 ml Çocuk hasta : Epi-Pen Junior 0.15 ml

68

69

70 ÖZET Çoğu hastalıkta hekimlerin düşünme, araştırma ve sonra karar verme gibi bir şansları varken, anafilakside hiçbir hekimin böyle bir şansı yoktur.

71 ÖZET Hızlı ve doğru müdahale hayat kurtarıcı olduğu gibi, gecikilmiş, hatalı ya da eksik müdahaleler hastanın hayatını kaybetmesine neden olabilir.

72 ÖZET Enjeksiyon yapılan her ortamda anafilaksi tedavisi yapılabilecek gerekli ilaç ve malzemeleri bulundurmak zorundadırlar.


"A. Zafer ÇALIŞKANER Doç. Tbp. Alb. Allerjik Hastalıklar B.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları