Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞANLIURFA İLİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTATİSTİK VERİ GİRİŞLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞANLIURFA İLİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTATİSTİK VERİ GİRİŞLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI."— Sunum transkripti:

1 ŞANLIURFA İLİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTATİSTİK VERİ GİRİŞLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2 İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER  İller ile bakanlık arasındaki birlikteliğin sağlanması açısından, bilgilerin elektronik ortamda doğru alınabilmesi ve güvenilir tutarlı istatistikler üretilebilmesi için İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile Okul-Kurumlarımızın yapılması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır.

3 EĞİTİM KADEMELERİ  Okul öncesi  İlkokul  Ortaokul  Ortaöğretim (Tüm)  Yaygın Eğitim  Özel Öğretim  Özel Eğitim ve Reh.

4 MEİS MODÜLÜ MEİS Modülü giriş ekranları açıldığı zaman her kurum, kullanıcı adı ve şifresini girdikten sonra karşısına gelen ekranlardan sadece Kurum Genel Bilgileri altındaki ilgili ekranlara ve bağlı olduğu genel müdürlük altındaki ilgili ekranlara bilgi girişleri yapılacaktır.

5 BİLGİ GİRİŞİ YAPILACAK MODÜLLERİ MEİS MODÜLÜ E-OKUL MODÜLÜ E-YAYGIN MODÜLÜ ÖZÜRLÜ BİREY MODÜLÜ(mebbis.meb.gov.tr) ÖZEL ÖĞRETİM MODÜLÜ ile yapılmaktadır.

6 MEİS MODÜLÜ 2015 Yılı Meis Veri girişlerinde değişiklik yapılarak daha önce e-okul üzerinden “Tahsis Durumu” “Bina Bilgileri” “Bina Kullanıma” ve Lojman Durumu” girişleri artık MEİS Modülü üzerinden gireceklerdir. Bu ekranlara giriş yapmadan önce “Bina Adres/Kontrol” ekranının doldurulması gerekmektedir. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ikili mesleki eğitim merkezlerinin tüm bilgi girişleri MEİS Modülünden girilecektir. Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, Eğitim Merkezi ve sosyal tesisler yatak kapasitelerini MEİS Modülünde bina bilgileri içerisindeki bina kullanımı ekranına girilecektir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 191.Maddesi gereğince Sağlık Müdürlüğü, PTT, Belediye vb. kurumların bünyesinde açılan okulöncesi kurumları ile Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurumlarında eğitim gören 36-66 ay arası çocuk sayıları, e- okul sisteminden girilecektir.

7 MEİS MODÜLÜ Eğitim olanakları ekranlarına tüm resmi-özel kurumlar, öğretmen bilgileri ekranına ise Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm kurumlar, kursiyer bilgileri ekranına sadece özel dershaneler, özel mtsk ve özel muhtelif kurslar bilgi girişlerini yapacaklardır. Önceki yıllarda olduğu gibi Halk Eğitim, Mesleki Eğitim,Turizm Eğitim Merkezleri ile Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü, Pratik Kız Sanat Okul eğitim olanakları bilgi girişleri MEİS Modülü üzerinden yapılacaktır. Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlar bilgisayar sayıları e-Okul sisteminde yer alan bina kullanım ekranlarına, “Büroda kullanılan bilgisayar sayısı, Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı ve Fatih Projesi kapsamında tablet Bilgisayar Sayısı” ayrıntısında girilecektir.

8 E-OKUL MODÜLÜ Resmi-Özel Bağımsız Anaokulları, İlkokul, Ortaokul ve tüm ortaöğretim kurumlarındaki anasınıfları, Ortaokul ve tüm Ortaöğretim kurumları bünyesindeki anasınıfları ile ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarına ait öğrenci bilgilerine ait bilgi girişleri yapılacaktır. E-Okul Sisteminde; taşımalı eğitime tabi öğrenci, birleştirilmiş sınıflarda okuyan öğrenci ve kaynaştırma eğitimine tabi öğrenci bilgilerinin özür grupları ile birlikte eksiksiz olarak tanımlamalarının yapılması gerekmektedir.

9 E-YAYGIN MODÜLÜ: Halk Eğitim Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi, kursiyer, personel ve bina girişlerini e-yaygın modülünden (http://eyaygın.meb.gov.tr), eğitim olanakları bilgi girişlerini ise önceki yıllarda olduğu gibi MEİS Modülü üzerinden yapılacaktır.http://eyaygın.meb.gov.tr Yaygın Eğitim kapsamındaki özel özel eğitim okullarının rehabilitasyon birimleriyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kayıtlı olan bireylerin kursiyer bilgileri ve kursiyerlerin öğrenim durumları htt://mebbis.gov.tr adresindeki “Özürlü Birey Modülü’ndenki öğrenim bilgisi ekranı kullanılarak girilecektir. Bina bilgileri, eğitim olanakları ve personel durumu bilgileri ise MEİS Modülünden girilecektir.

10 İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER  Meis Modülü bilgi girişleri için Okul müdürleri onay vermeden önce bilgileri mutlaka kontrol etmelidir.  Bilgi girişi yapılan bütün modüllerde birinci derecede sorumlu kişiler okul/kurum müdürleridir.  İstatistik bilgilerinin önemini anlamaları için okul/kurum müdürlerin ce yapılan eksik ve hatalı bilgi girişlerinde, zamanında yapılan uyarı ya rağmen, gerekli düzeltmeler yapılmadığı takdirde Müdürlüğümüzce hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

11 İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER  Çeşitli sebeplerle eğitime ara veren kurumlarımız bir süre sonra tekrar eğitime başladığında hizmete giriş tarihi olarak ilk açıldığı tarih işlenecektir.  Hizmete giriş yılı eksik olanlar tamamlayacaktır. Eksik bilgi olması halinde sorgu modülünden tam sayı alınamamaktadır.

12 BİNA BİLGİLERİ DERSLİK DURUMU 2012-2013 öğretim yılında başlayan 4+4+4 sisteminde okul ve kurumlar, kullandıkları bina kendilerine ait ise bina kullanım ekranını dolduracak, tahsis ekranına herhangi bir bilgi girişi yapmayacaktır. Tahsis ekranı sadece kendi binası olmayan başka okulun binasını kullanan okul ve kurumlar tarafından doldurulacaktır. 6287 Sayılı Kanun kapsamından dönüştürme işlemi yapılmış olan ayrı kurum koduna sahip ilkokul ve ortaokul aynı binada eğitim veriyor ise, e-okul modülü içerisinde bulunan bina kullanımı ve diğer bina bilgileri ekranlarına bilgi girişi yapılırken,

13 BİNA BİLGİLERİ DERSLİK DURUMU a)İlgili kanun kapsamında dönüşüm işlemlerinde oluşturulan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Bölümü Planlama Komisyonunca, bina mülkiyetinin ilkokula mı, Ortaokula mı ait olduğu belirlenip okul müdürlüğüne bildirilecektir. b)Bilgi girişlerindeki mükerrerliğin önlenmesi için, aynı binada eğitim yapan okulların bina kullanımı ve diğer bina bilgileri ekranları. komisyonca binanın mülkiyeti verilen okul tarafından doldurulacak, aynı binada eğitim yapan diğer okul ise sadece tahsis ekranına hangi okulun binasını ve kaç dersliğini kullandığı bilgisini girecektir.

14  Bilgiler girilmeden önce tablolardaki AÇIKLAMALAR MUTLAKA okunmalıdır.  Kurum Genel Bilgileri kontrol edilerek kurum tipi ve yerleşim yeri bilgisi eksik olanlar işlenecektir.

15 PANSİYONLU OKULLARLA İLGİLİ BİLGİ GİRİŞLE Rİ  Pansiyon açma, kapama, kapasite artırımı ve pansiyon türü değişikliği gibi işlemlerle ilgili yetkiler, pansiyonun bağlı olduğu genel müdürlüklerde olduğundan bu gibi değişiklikler Devlet Kurumları Modülünden ilgili Genel Müdürlükçe girilecektir. Yatılı öğrenci ekleme işlemi, öğrencinin pansiyonunda kaldığı okul müdürlüğü tarafından, e-okul modülünden kurum işlemleri/bilgi giriş işlemleri/yatılı öğrenci bilgileri bölümünden zamanında girilecektir.

16 VERİ ÇEKME MODÜLÜ (MEIS SORGU MODÜLÜ) 2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılı ilgili veri giriş işlemleri 21 Ekim 2015 Çarşamba günü başlamış olup 27 Kasım 2015 Cuma günü tamamlanmış olacaktır. İlçelerimiz verilen süre içerisinde sık sık Meis Sorgu Modülünden rapor alarak, ilçelerinin hatalarını görüp düzeltme yapabilirler. İlçelerden Gelen Bilgilerle İlin istatistik verileri oluşturulacağından, hazırlanan bu bilgiler yeni öğretim yılı bilgileri alınana kadar kullanılacağı için İlçeler bazında hazırlanan bilgilerin hatasız ve net olması gerekmektedir. Bilgi girişlerinde hata yapılmamasına özen gösterilecek, hatalı bilgi girişinden başta İlçe Milli Eğitim Müdürü olmak üzere diğer birinci derecede birim amirleri ve okul-kurum müdürleri sorumlu olacaklardır. Hatalı bilgi girişi yapanlar hakkında gerekli idari işlem yapılacaktır.

17 Bilgi girişi işlemi sırasında ilgili genel müdürlükler ile il İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri kendilerine bağlı okul ve kurumlardaki bilgi girişini MEİS Sorgu Modülünden sorgu alarak takip ve kontrol edeceklerdir. Ayrıca bilgilerini girmeyen veya eksik giren okul ve kurumlarla ilgili gerekli önlemleri alacaklardır. MEİS Modülü bilgi giriş işlemleri tamamlandıktan sonra girilen bilgiler sırasıyla okul müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürü tarafından üç aşamalı olarak kontrol edilerek onaylanacaktır.

18 Okullaşma Oranları, 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemin deki çağ nüfusları ve Bakanlığımız e-okul veri tabanından alınan eğitim kademeleri ve doğum yıllarına göre öğrenci sayıları kullanılarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanacaktır.

19 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA İLÇELERİMİZDE GÖREV YAPAN İSTATİSTİK BİRİMİNDE ÇALIŞAN ARKADAŞLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUZ.


"ŞANLIURFA İLİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTATİSTİK VERİ GİRİŞLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları