Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 İşletmeye Giriş Konu 1: İşletme Yrd.Doç.Dr. Yıldırım Osman Çetmeli Yaşar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 İşletmeye Giriş Konu 1: İşletme Yrd.Doç.Dr. Yıldırım Osman Çetmeli Yaşar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü."— Sunum transkripti:

1 1 İşletmeye Giriş Konu 1: İşletme Yrd.Doç.Dr. Yıldırım Osman Çetmeli Yaşar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

2 2 İşletme Mal ve hizmet sunumu Mal ve hizmet sunumu Para kazanma ortamı Para kazanma ortamı Kaynakların yönetimi Kaynakların yönetimi Temel amaçları: Temel amaçları: * Kâr elde etme * Kâr elde etme * TOPLUMA HİZMET (kâr sağlamak değil) * TOPLUMA HİZMET (kâr sağlamak değil)

3 3 İşletme Çalışma ve İnceleme Alanımız İşletme: İş yaşamında yer alan ve toplumda mal ve hizmet tedariki, üretim ve dağıtımıyla ilgili işlevlerin yapıldığı bir örgüt / organizasyon / ortam.

4 4 ULUSLARASI ÇEVRE İşletme Uluslararası Birleşme ve Satın almalar Ödemeler Dengesi Faaliyetleri İthalat Franchising Takas İhracat Uluslar arası Engeller Yönetim Faaliyetleri İnsan Kaynakları Faaliyetleri Pazarlama Faaliyetleri Muhasebe ve Finans Faaliyetleri Üretim Faaliyetleri Uluslararası Teşvikler Gümrükler ve Serbest Bölgeler Uluslararası Kuruluşlar EKONOMİ Hukuk Etik ve Sosyal Sorumluluk İş Dünyasında Yeni Yaklaşımlar İşletme Türleri Çalışma ve İnceleme Alanımız

5 5 İşletme Topluma mal ve hizmet sunmaya yarayan tüm faaliyetleri gerçekleştirmek için kurulur. (Misyon) Topluma mal ve hizmet sunmaya yarayan tüm faaliyetleri gerçekleştirmek için kurulur. (Misyon) Kâr sağlama, Kâr sağlama, Yaşamı devam ettirme Yaşamı devam ettirme Rekabet üstünlüğü sağlama Rekabet üstünlüğü sağlama Bazen de kar sağlama dışında amaçları olabilir. (Amaçlar) Bazen de kar sağlama dışında amaçları olabilir. (Amaçlar)

6 6 Organizasyon (İşletme) Ortak bir amaca ulaşmak maksadı ile kurulmuş, sistematik bir biçimde birlikte çalışan gruptur. Tüketici ihtiyaçlarını karşılamak ve yarar sağlamak amacıyla, mal ve hizmet üretmeye yönelik olarak faaliyetler yürütülür. Kâr amaçlı organizasyonlar Kâr amaçlı organizasyonlar Kâr amacı gütmeyen organizasyonlar Kâr amacı gütmeyen organizasyonlar

7 7 Girişimci Toplumun gereksinimlerine cevap vermek ve kâr elde etmek amacıyla risk alan ve sıfırdan bir iş kuran iş insanıdır. Kendi kendinin patronu olma Kendi kendinin patronu olma Yaratıcı kişilik Yaratıcı kişilik Kaderci olmama (kendi beceri ve kabiliyetlerine inanma) Kaderci olmama (kendi beceri ve kabiliyetlerine inanma) Kendine güven Kendine güven İyimser olma İyimser olma Yüksek çalışma gücü (enerjik kişilik) Yüksek çalışma gücü (enerjik kişilik) Vizyon sahibi olma Vizyon sahibi olma Başarısızlığa karşı tolerans Başarısızlığa karşı tolerans Belirsizlikle baş edebilme Belirsizlikle baş edebilme Başarma ihtiyacı Başarma ihtiyacı

8 8 Yönetici Bütün maddi ve/veya maddi olmayan kaynakları arzulanan hedeflere ulaşmak için bir araya getiren ve onları etkili ve verimli olarak yöneten kişidir. Yönetim düzeyleri Tepe yöneticiler Tepe yöneticiler Orta kademe yöneticiler Orta kademe yöneticiler Alt kademe yöneticiler Alt kademe yöneticiler Yönetsel beceriler Kavramsal beceriler Kavramsal beceriler Beşeri beceriler Beşeri beceriler Teknik beceriler Teknik beceriler

9 9 Kavramsal Beceriler Kavramsal Beceriler Planlama, Organize etme, Analiz becerisi, Analitik düşünce, v.s. İnsani Beceriler İnsani Beceriler İnsanları anlama, İyi ilişki kurma, Liderlik, Motivasyon, İletişim, v.s. Teknik Beceriler Teknik Beceriler Kendisine verilen görev ile ilgili bilgi, deneyim ve beceri sahibi olmak. Üst Kademe Yöneticiler Orta Kademe Yöneticiler Alt Kademe Yöneticiler Beceriler

10 10 Yöneticiler ve Gerekli Becerileri Üst Orta Alt Kavramsal Yönetim Düzeyleri Yönetim Becerileri Yönetim Düzeyleri Yönetim Becerileri İnsani Teknik

11 11 Yönetim Kademeleri Üst Yönetim Orta Kademe Yönetim Alt Kademe Yönetim CEO/Genel Müdür CEO/Genel Müdür Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdür Yardımcıları Vali, Rektör, Belediye başkanı Vali, Rektör, Belediye başkanı Departman/Bölüm Yöneticileri Departman/Bölüm Yöneticileri Bölüm Yönetici yardımcıları Bölüm Yönetici yardımcıları Departman Şefleri Departman Şefleri Birim Yöneticileri Birim Yöneticileri Kademe yöneticileri Kademe yöneticileri

12 Yöneticilerin Rolleri (Beklenen Davranış Biçimleri) Bilgilendirici Rol Bilgi Toplama Bilgi Dağıtma (İşletme içi) Bilgi Verme (İşletme Dışı) Kişilerarası Rol Temsil etme Liderlik Bağlantı Sağlama Karar Verme ile ilgili Rol Girişimci Sorun Çözücü Kaynak Dağıtıcı Müzakereci

13 13 Yönetici pozisyonunda bulunmayan Çalışanlar İşletmelerde başkaları vasıtası ile iş görmeyen, genellikle üstlerinin verdikleri görevleri kendi kafa ve kol gücü ile yapan çalışanlar Mavi yakalı çalışanlar Atölye düzeyinde Kol gücüyle çalışan (genellikle) Beyaz yakalı çalışanlar Bürolarda Kol gücünden çok beyin gücü Bilgi birikimlerini kullanarak

14 14 Çalışanlar ÇALIŞANLAR Yöneticiler ve Çalışanlar

15 15 Planlama Planlama Organize etme Organize etme Yürütme Yürütme Kontrol Kontrol Yönetim İşlevleri (Fonksiyonları)

16 16 Yönetim İşlevleri (Fonksiyonları) Organize etme Yürütme Kontrol Planlama Girdiler Çıktılar Çevresel Olaylar

17 Yönetim İşlevleri (Fonksiyonları) Planlama Organize etme Yürütme Kontrol İnsan Kaynakları Finansal Kaynaklar Fiziki (Maddi) Kaynaklar Bilgi Kaynakları AMAÇLARAMAÇLAR AMAÇLARAMAÇLAR YÖNETİCİYÖNETİCİ YÖNETİCİYÖNETİCİ 17

18 Planlama Planlama, işletmenin amaçlarının belirlenmesi ve bu amaçlara erişebilmek için gerekli yol ve araçların belirlenmesidir. 18

19 Planlama Bu yönetim işlevinde; İşletmenin amaçlarının belirlenmesi, İşletmenin amaçlarının belirlenmesi, Hangi araçlarla bu amaçlara ulaşılacağı, Hangi araçlarla bu amaçlara ulaşılacağı, Ne zaman ve hangi sürelerde bunların gerçekleştirileceğinin saptanması Ne zaman ve hangi sürelerde bunların gerçekleştirileceğinin saptanması Çeşitli seçenekler arasından işletmeyi amaçlarına ulaştıracak plan ve araçlar hususunda seçim kararı verilmesi Çeşitli seçenekler arasından işletmeyi amaçlarına ulaştıracak plan ve araçlar hususunda seçim kararı verilmesi 19

20 Planlama Planlama işlevinde; Bilgi toplama Bilgi toplama Analiz yapma Analiz yapma Varsayımların kurulması Varsayımların kurulması Tahmin ve öngörülerin yapılması Tahmin ve öngörülerin yapılması Seçeneklerin belirlenmesi Seçeneklerin belirlenmesi Karar verme Karar verme ön plana çıkmaktadır. 20

21 Organize etme Organize etme süreci, amaçlara uygun olarak işlerin gruplandırılması, bölümlerin kurulması, yetki ve sorumlulukların belirlenerek verimli çalışmaya uygun bir yapının ve koordinasyonun hazırlanmasıdır. 21

22 Organize etme Organize etme safhasında; İşlerin gruplandırılması İşlerin gruplandırılması Emir komuta düzeninin kurulması Emir komuta düzeninin kurulması Bölümlendirmelerin yapılması Bölümlendirmelerin yapılması Yetki ve sorumlulukların tesbiti Yetki ve sorumlulukların tesbiti Gerekli işgücünün belirlenmesi Gerekli işgücünün belirlenmesi Yönetim alanı konularının belirlenmesi Yönetim alanı konularının belirlenmesi Merkezi veya yerel yönetim uygulamaları Merkezi veya yerel yönetim uygulamaları Yönetim kademelerine ve diğer işlere uygun çalışanların seçimi ve atanması Yönetim kademelerine ve diğer işlere uygun çalışanların seçimi ve atanması hususları ele alınmaktadır. 22

23 Yürütme Yürütme safhası; “Düğmeye basma ve işletmeyi amaçlara uygun olarak harekete geçirme” safhasıdır. 23

24 Yürütme İşletmede işi yapacak olanlar işletmenin çalışanlarıdır. İşletmede işi yapacak olanlar işletmenin çalışanlarıdır. Yürütme işlevi işi yapacak bu “insanlar” ile ilgilidir. Yürütme işlevi işi yapacak bu “insanlar” ile ilgilidir. Planlar ne kadar iyi olursa olsun, yapı ne kadar iyi kurulursa kurulsun, işi yapacak çalışanlar iyi yönetilemezse, kişiler verimli çalışamazlarsa, amaçlara etkili ve verimli bir şekilde varabilmek zorlaşır. Planlar ne kadar iyi olursa olsun, yapı ne kadar iyi kurulursa kurulsun, işi yapacak çalışanlar iyi yönetilemezse, kişiler verimli çalışamazlarsa, amaçlara etkili ve verimli bir şekilde varabilmek zorlaşır. 24

25 Yürütme İnsanı anlamak İnsanı anlamak İyi yöneticilik ve liderlik becerilerine sahip olabilmek İyi yöneticilik ve liderlik becerilerine sahip olabilmek Çalışanların amaçlar doğrultusunda verimli bir şekilde performanslarını artırabilmek için gerekli motivasyonu sağlayabilmek Çalışanların amaçlar doğrultusunda verimli bir şekilde performanslarını artırabilmek için gerekli motivasyonu sağlayabilmek İşletmede etkin bir iletişimi gerçekleştirmek bu safhada yapılması gerekli hususlar arasında sayılabilir. İşletmede etkin bir iletişimi gerçekleştirmek bu safhada yapılması gerekli hususlar arasında sayılabilir. 25

26 Kontrol Kontrol işlevi; Görülen işlerin amaçlara, konulan usul, prosedür ve standartlara uygun olarak yapılıp yapılmadığını belirlemek ve gerektiğinde düzeltmeler yaparak işlerin amaç ve planlara uygun olarak yürütülmesini sağlamaya yönelik faaliyetlerin tümünü kapsar. 26

27 27 İşletmenin Dış Çevresi Genel çevre Genel çevre Politik çevre Yasal çevre Ekonomik çevre Teknolojik çevre Sosyokültürel çevre Demografik çevre Uluslararası çevre Sektörel çevre Sektörel çevreRakiplerTedarikçilerMüşterilerTüketiciler İkame ürünler İşgücü piyasaları İşletmenin İç Çevresi Çalışanlar Kurum Kültürü Yönetim yapı ve sistemleri Davranış, ilişkiler ve dinamikler

28 28 Genel Çevre Sektörel çevre İşletme İçi Çevre

29 29 Genel Çevre Sektörel çevre İşletme İçi Çevre Demografik Uluslararası Teknolojik Politik Yasal Ekonomik Sosyokültürel Rakipler Tedarikçiler Tüketiciler Müşteriler Çalışanlar Kurum Kültürü Davranış, İlişkiler, Dinamikler Yönetim Yapısı Sistemler İkame ürünlerİşgücü piyasaları

30 30 Üst Yönetici Çalışanlar İşletme Dış Çevre Organizasyon Dinamiği (T.Koçel/İşletme Yöneticiliği; Beta) GirdilerÇıktılar Çevresel Gelişmeler Sosyal ve Kültürel ortam Demografik ortam Teknolojik ortam Tüketim ve tedarik pazarı Sosyal ortam Politik ve Yasal ortam Uluslararası ortam Kişisel ihtiyaçlar Örgüt içi baskılar Amaçlar Verimlilik Etkililik Çevresel gelişmeler

31 31 Çevresel Belirsizlik Değişen faktörlerin sayısı Değişen faktörlerin sayısı Faktörlerin değişme hızı Faktörlerin değişme hızı Y D DY Yüksek Belirsizlik Düşük Belirsizlik Değişme Hızı Faktör Sayısı

32 32 İşletme Dış Çevresinin Yönetimi ÇEVREYE UYUM SAĞLAMA Koordine etme (değişimleri izleme) Koordine etme (değişimleri izleme) Sürekli tahminler Sürekli tahminler Esnek organizasyonlar Esnek organizasyonlar Birleşmeler ve ortak girişimler Birleşmeler ve ortak girişimler ÇEVREYİ ETKİLEME Reklam / halkla ilişkiler Reklam / halkla ilişkiler Politik / lobi faaliyetleri Politik / lobi faaliyetleri Sendika ve dernekler Sendika ve dernekler

33 33 İşletmeye Giriş Konu 1: İşletme Yrd.Doç.Dr. Yıldırım Osman Çetmeli Yaşar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü


"1 İşletmeye Giriş Konu 1: İşletme Yrd.Doç.Dr. Yıldırım Osman Çetmeli Yaşar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları